Kistelek város honlapja

Bölcsőde - TKI Köznevelési és Gyermekjóléti Intézmény

A bölcsőde 2 csoporttal működik: 24 férőhellyel és szakképzett fiatal kisgyermeknevelőkkel. Csoportonként 2-2 nevelő biztosítja a kellemes légkört, melyben a gyermekeknek önálló tevékenységekkel lehetőségük adódik az őket körülvevő világ megismerésére és képességeik fejlesztésére.

Fontos feladata a gyermekek számára biztosítani az érzelem gazdag környezetet, ahol önfeledten, aktívan tapasztalhatják meg a játék örömét, és mindéhez nélkülözhetetlen, hogy a családokkal együtt működve segítsék bölcsődések egészséges személyiségfejlődését.

A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, mely által gazdagítják ismereteiket, tapasztalatokat szereznek, megismerik a tárgyak tulajdonságait, fejlesztik fantáziájukat, megfigyelőképességüket, és a gyerekek a játék által megtanulják irányítani figyelmüket, egyre hosszabb ideig tudnak elmélyülten tevékenykedni, melyre kiváló lehetőséget biztosítanak az alkotótevékenységekkel, ami által kreativitásuk teljesedhet ki. A tevékenységeket évszakokhoz, ünnepekhez is igazítják, és énekléssel, verseléssel, mondókázással színesítik, amelyek nagy hatással vannak a kisgyermekek érzelmi, értelmi és szociális fejlődésére.

Mindehhez hozzájárul a bölcsőde megfelelő tárgyi környezete: a tágas csoportszobák, életkoruknak megfelelő játékok és korosztályukhoz igazodó berendezési tárgyak. A csoportszobák mellett tágas udvar, európai uniós elvárásoknak megfelelő udvari játékok ösztönzik a gyermekeket a biztonságos önfeledt mozgásra, hiszen a szabad levegőn való játék, torna lehetőséget nyújt az egészség megőrzéséhez, edzettség megszerzéséhez. Rossz idő esetén kihasználják a bölcsődénkben működő só szobát, melyben a Somandrin oldat hatására a só barlangok klímáját lélegezhetik be, ami jótékony hatást gyakorol a légzőszervi megbetegedéseknél. Esős csapadékos napokon is biztosított a mindennapos mozgás, melyre a bölcsőde kör alapú termében kialakított tornaszobában van lehetőség, ahol labdák, szivacsszőnyegek, szivacshengerek, holdjáró autók, trambulin használatával lehet játékosan tornázni.

A nyári forróság idején hideg-meleg vizes tusolóban felügyelet mellett pancsolhatnak a gyerekek.

A bölcsődéseknek napi 4x-i étkezés biztosított változatos formában. Rendszeresen kapnak gyümölcsöt, nyers zöldségféléket. A főétkezések megfelelően komplettáltak.

A bölcsődei dolgozók a igyekeznek a családokkal szorosan együttműködni és családias hangulatú bölcsődei légkört teremteni, ahol a gyermekek, szülők és a kisgyermeknevelők egyaránt jól érzik magukat.

Hétszínvirág Óvoda - TKI Köznevelési és Gyermekjóléti Intézmény

Az óvoda alapprogramját a tevékenységközpontú óvodai nevelés képezi.Ez azt jelenti, hogy minden ismeretet tevékenységeken keresztül szereznek meg a gyerekek. Fontosnak tartják, hogy minden kisgyermek saját magának megfelelő feladatokat kapjon, mindig a lehetőségeihez mérten terheljük, és a pozitívumait emeljük ki. Elsődleges feladatuk, hogy a hozzánk járó gyerekek jól érezzék magukat az óvodában és jó kedvvel jöjjenek. Fontos számukra a szülőkkel való napi kapcsolattartás, társintézményekkel, fenntartóval való együttműködés.

Igyekeznek mindig szeretetteljes és nyugodt légkört biztosítani a mindennapokban számukra, fontosnak tartjuk a néphagyományok megismertetését és megélését. A mozgalmas hétköznapokon túl még színesebb programokkal gazdagítják az éves munkát. Ilyenek: Szüret; Napsugaras Ősz; Márton-nap; Adventi készülődés; Farsang; Nyuszi-nap, mely minden érdeklődő számára nyitott; Majális; Anyák-napja; Gyermek-nap; Ballagás; és az évet lezáró, az óvodai alapítványt támogató felnőtteknek szóló Kerti-party.

Az óvodapedagógusok és dajka nénik a legjobb tudásuk szerint munkálkodnak a rájuk bízott gyerekekkel. Jelen van az intézményben a hitoktatás, a logopédiai és gyógypedagógiai fejlesztés a rászoruló gyerekeknek. Lehetőség van egyesületi keretek között focizni, úszásra járni.

2014 szeptemberétől új csoport indult Csodavilág néven, ahová azok a kis gyermekek járnak akik többségi csoportban nem oktathatók-nevelhetők. Jelenleg a térségben nincs másik ilyen intézmény, aki őket is befogadná.

Az óvoda 4 csoporttal működik, 3 többségi csoport és 1 speciális csoport. A befogadó képességünk 100 fő, jelenleg 98 kisgyermekünk jár ide.

Az óvoda 2007 óta több fejlesztésen esett át pályázati forrásokból: tornaszoba építése, nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, hőszigetelés, tető csere. Az alapítvány és a város támogatásának jóvoltából folyamatosan szépül a környezet.

Az óvodai alapítvány neve: Alapítvány a Petőfi utcai Óvodáért,
Számlaszáma: 11735098 – 20049791

Szivárvány Óvoda - TKI Köznevelési és Gyermekjóléti Intézmény

Tevékenységközpontú óvodai program alapján működik. Az óvoda 4 csoportjában maximálisan 100 fő vehető fel, jelenleg 96 fő van beíratva. A kötelező óvodai tevékenységek mellett jelen van a hitoktatás, a logopédiai és gyógypedagógiai fejlesztés a rászoruló gyereknek.

A tagintézményben kiemelt szerepet kap a gyermekeink mozgásigényének kielégítése, a megfelelő edzettségi alapok lerakása, a mozgás népszerűsítése, megszerettetése. A szélsőséges időjárást kivéve, minden nap kint vannak a gyerekek a friss levegőn, ahol játszhatnak, sétálhatnak, kirándulhatnak. Az óvoda rendelkezik tornaszobával, mely felszereltségével minden igényt kielégít. A kinti udvarok európai uniós szabványnak is megfelelő új, korszerű és biztonságos játékeszközökkel lettek felszerelve.

A Kisteleki Ifjúság Téri Óvodáért Alapítvány támogatásával az udvar eszközeit egy hideg – meleg vizes tusolóval is bővíteni sikerült, emellett lehetőség van egyesületi keretek között focizni, falmászásra, úszni, görkorcsolyázni. A közvetlen szomszédságban lévő bölcsődei sószobát is gyakran látogatják a csoportok.. A mindennapos testneveléseket komolyan veszik és megtartják a heti egy nagy testnevelés foglalkozás mellett. Évente legalább kétszer óvodai sportnapokat szerveznek a közeli sportpályán, ahol pedagógusok, dajkák is példát mutatva, együtt mozognak gyermekeinkkel.

Nyitott intézményként jó kapcsolatokat ápol az óvoda a partner intézményeinkkel (CSANA, Szakszolgálat, Gyerekjóléti Intézmény, Orvos, Védőnő, Külső szakemberek, önkormányzat stb.) és a szülőkkel. Minden olyan rendezvényre, ahol csak ez megoldható, meghívják a szülőket is: Szüreti mulatság, Karácsony, Farsang, Anyák napja, Gyereknap, Ballagás. Így a gyermekek dupla örömöt élnek át, hiszen a programok is jelentős események életükben, de hogy ezt a szülővel együtt élheti át az még egy pluszt jelent.

Az óvoda nyugdíjas dolgozóival is tartják a kapcsolatot, mert véleményükre, javaslataikra továbbra is nagy szükségük van, ugyanakkor mindkét fél feltöltődik egy kicsit ezeken a bensőséges beszélgetéseken. Évente nagy sikert és elismerést hoz a Nőnapi Óvoda Bál, melynek bevétele az alapítvány számlájára kerül. Ennek köszönhetően gazdagítjuk, pótoljuk eszközeinket, jut ajándék a karácsonyfa alá.

Alapítványunk neve: „Kistelek Ifjúság Téri Alapítvány”
Számlaszáma: 11735098 – 20048958
Adószáma: 18463206-1- 06

Az óvoda 2007 óta több fejlesztésen esett át pályázati forrásokból: tornaszoba építése, nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, hőszigetelés, tető csere, udvari játékok cseréje. A dolgozók folyamatosan képezik magukat, s ezt már nem kényszerből, hanem saját belső indítatásból vállalják.

Bóbita és Varázskréta családi napközi

A Bóbita és a Varázskréta családi napközi már 2010 októberétől működik Kisteleken – sok család megelégedésére.

A Kistelek Kistérségi Társulás pályázati támogatásból kialakított két helyiséget a Rózsaliget Kollégium épületében. A Bóbita Családi napközi 2-5 éves gyerekeket lát el, a Varázskréta pedig az általános iskolásoknak biztosít helyet és segítséget a délutáni tanuláshoz. A kis létszám nyugodt, otthonos légkört, személyes figyelmet és egyéni bánásmódot tesz lehetővé.

A tapasztalat szerint nagy igény van erre az ellátásra. Sok gyermeknek biztosított és biztosít olyan helyet, ahol jó hangulatban töltik a napot sok-sok mesével, játékkal, rajzolással, énekléssel és mozgással a kisebbek, és tanulással a nagyobbak. A mindennapokban két óvónő és egy tanári végzettségű pedagógus foglalkozik a gyerekekkel.

Rendszeresen tartják a kapcsolatot a település egyéb gyermekeket ellátó intézményeivel, egymás munkáját segítve a gyermekek érdekeit helyezve előtérbe.

A családi napközi, mint ellátási forma a gyermekjóléti alapellátás része, a gyermekek - törvényben rögzített – napközbeni ellátásának családias körülmények között biztosított formája. A gyermekek életkorának megfelelően nyújt nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkezést és foglalkozást. Biztonságos és szabályos működését szakhatóságok és a Csongrád Megyei Kormányhivatal ellenőrzi.

Kisteleki Általános Iskola

A Kisteleki Általános Iskola jogelőd intézményeiben 1825-ben illetve 1872-ben kezdődött meg a tanítás. A közvetlen jogelőd intézmények a Petőfi Sándor Általános Iskola és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola volt. A felújított és kibővített épülethez jelenleg 2 tornaterem, 1 bitumenes sportpálya és 1 játszóudvar tartozik.

Az intézmény történetében fordulópontot jelentett a 2004-2005-ös tanév, amikor Kistelek két önálló általános iskolájának összevonásával megalakult a Kisteleki Általános Iskola. Az intézménybe járó tanulók létszáma így közel 700 főre nőtt. Az átszervezett intézmény megőrizte korábbi hagyományait és szakmai profilját, az emelt szintű matematika illetve angol nyelvi képzést. Iskolánkban kiemelten fontos a testnevelés és a sport, az egészséges életmódra való nevelés a mindennapokban.

Az elmúlt évek során a település lélekszámának csökkenésével arányosan a tanulóink létszáma is kevesebb lett.

A 2014/15-ös tanévben 571 tanuló folytatja tanulmányait iskolánk falai között, 26 tanulócsoportban, 55 pedagógus irányításával.

További információ: www.kistelekiiskola.hu

Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Szakközépiskola

1953-ban egyetlen, reál tagozatos osztállyal, 47 diákkal kezdte meg működését az Állami Általános Gimnázium Kisteleken. Az alapítás után 10 évvel, 1963-ban megépült a gimnázium jelenleg is használt épülete. 1973 óta viseli az iskola a honfoglaló vezér, Árpád Fejedelem nevét. A gimnáziumi képzés előbb mezőgazdasági, majd 1976-ban postaforgalmi szakközépiskolai oktatással egészült ki, amelyhez 2006-ban társult az informatikai szakképzés.

A legújabb fordulópont 2013. szeptember 1., amikor a katolikus egyházi fenntartásba vétellel új lehetőségek, új távlatok nyíltak meg, újabb fellendülés következett be az iskola életében. 2014-ben egy nagyszabású projekt keretében és a régi és az új fenntartó összefogásával teljesen megújult az iskola külseje, szép és takarékos épületté alakult a hőszigetelés, a nyílászáró csere és a napelemek felszerelése után.

Több mint 3300 tanuló szerzett az eddigi évek (61 tanév) során érettségi bizonyítványt és több mint 300 diák OKJ-s bizonyítványt az iskolában, megalapozva itt megszerzett tudásukkal későbbi karrierjüket, eredményes pályafutásukat.

Jelenleg 171 tanulója van az iskolának, akik gimnáziumi és szakközépiskolai osztályokban, esti tagozaton és szakképzésben tanulnak.

Az angol-informatika tagozatos gimnáziumi osztályban amellett, hogy cél az általános műveltség megalapozása, a közép és emelt szintű érettségi vizsgára, valamint a felsőfokú továbbtanulásra való sikeres felkészítés, a kor kihívásaihoz illeszkedően emelt óraszámban, kiemelten tanítják az angol nyelvet és az informatikát. Mindkettőt csoportbontásban, az angol nyelvet heti 5, az informatikát heti 2 órában. Az emelt óraszámokkal és a délutáni tehetséggondozó foglalkozásokkal megteremtik annak lehetőségét, hogy a 12. évfolyam végén tanulóink ne csak sikeres érettségi vizsgát tehessenek, hanem nyelvvizsgát és ECDL bizonyítványt is szerezhessenek egyúttal.

Angol-média tagozaton szintén a kor kihívásainak eleget téve, idegen nyelv tanítása mellett a népszerű médiaismeretek tárgy emelt óraszámú oktatása cél.

A Kisteleken régóta nagy hagyományokkal bíró sportokra építve a gimnáziumi oktatás keretein belül lehet választani testnevelés illetve tánctagozatos kis létszámú osztályokat is, ahol elsősorban a kézilabda és a labdarúgás, illetve a társastánc, versenytánc iránt érdeklődők tanulhatnak.

A szakközépiskolai és szakképző osztályainkban 3 olyan szakképzést tud nyújtani az iskola a diákoknak kiváló infrastrukturális környezetben, amely a továbbtanulás vagy az elhelyezkedés, munkába állás szempontjából különleges.

A kereskedelem ágazatban 4+1 évfolyamos (4 év érettségire való felkészítés+1 év szakképzés) oktatási struktúra keretében a postai üzleti ügyintéző és a logisztikai ügyintéző képzést indítják. A Magyar Posta Zrt-vel régóta fennálló jó együttműködés biztosítja a gyakorló helyeket, tanulószerződéseket, utazási- és étkezési támogatást és végzés után- adott esetben- az elhelyezkedési lehetőséget.

Az informatika ágazatban szintén 4+1 évfolyamos képzési rendben az informatikai rendszergazda emelt szintű OKJ-s végzettséghez juttatják a tanulókat, amely alkalmas a hasonló szakirányú továbbtanuláshoz vagy piacképes, sok lehetőséget magában rejtő szakmaként a könnyű elhelyezkedéshez segíti hozzá az ezen a szakon végző tanulókat.

Ezek a szakmák érettségire épülő szakképzés keretében is elsajátíthatók, ebben az esetben a gimnáziumi és egyéb szakközépiskolában letett érettségi vizsga után 2 év alatt lehet az OKJ-s végzettséget igazoló bizonyítványokat megszerezni.

1966-tól rendszeresen lehetőséget biztosítanak a felnőtteknek is, hogy érettségi bizonyítványt szerezzenek levelező illetve esti tagozatos osztályokban.

Minden tanuló számára kedvezményes elhelyezkedést tudnak biztosítani az iskola mellett álló Rózsaliget Kollégiumban, így a messzebbről érkező diákok intézményben történő tanulását is meg tudják oldani.

Folyamatos programjaikkal, egyéb tanórán kívüli lehetőségeikkel színessé, emlékezetessé tesszik a diákéveket: pl.: Gólyahét, Árpád-nap, kirándulások, céglátogatások, laptop pályázat, Szalagtűző Bál, külföldi csere utak, pályázatokon való részvétel és sok egyéb.

Az iskola honlapjáról folyamatosan lehet tájékozódni az aktuális programokról, minden fontos eseményről, ami az Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Szakközépiskolában történik.

Elérhetőség: www.afg.hu

Kisteleki Művészeti Iskola

A Kisteleki Alapfokú Művészeti Iskola 2004-ben alakult, folytatva a jogutód Kistelek Városi Önkormányzat Művészeti Iskola feladatát.

Székhelye Kistelek főutcáján, a Petőfi 8. alatt van, fenntartója a Kollázs Művészetoktatási Alapítvány.

Az iskola több helyszínen működik, így a két kisteleki telephelyen, az általános iskolán és a kollégiumon kívül van még művészetoktatás Balástyán és Bakson is.

Az intézményben alapfokú művészetoktatás folyik 4 művészeti ágon:

 • Zeneművészet
 • Képző-és iparművészet
 • Szín-és bábművészet
 • Táncművészet

Tanszakok:

 • Zeneművészet: furulya, klarinét, fuvola, trombita, vadászkürt, tenorkürt, harsona, hegedű, cselló, zongora, ütőhangszerek
 • Képző és iparművészet: grafika, kézműves
 • Dráma-színjátszás: színjáték
 • Táncművészet: gyermektánc /néptánc/

A növendékek 6-22 éves korig előképző, alapfok és továbbképző évfolyamon járhatnak az intézménybe.

Fenntartott művészeti csoportok:

 • Id. Vándor Rudolf Fúvószenekar
 • Kisteleki Képzőművész Kör (felnőtteknek)
 • Kisteleki Művészeti Iskola Vonószenekara
 • Kisteleki Művészeti Iskola Gyermekkara
 • Kisteleki Művészeti Iskola Ütőegyüttese
 • Kisteleki Művészeti Iskola Mazsorettcsoportjai

Elérhetőség: http://kollazsami.hu/

Pro-Art Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A Pro-art Művészetoktatási Intézmény alapvető célja: a táncművészet ágai iránt érdeklődő tehetséges gyermek és ifjúsági korosztályok számára intézményes keretek között lehetővé tenni a tanulmányi alapok elsajátítását.

Az iskolában a táncoktatás 6 éves kortól indul. A 12 évre kidolgozott pedagógiai program lehetőséget ad a tanulók mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizikai állóképességének, ügyességének, ritmusérzékének, tér és formaérzékének fejlesztésére és gazdagítására.

Az intézmény az óvodásokra is gondolt, nekik 4-6 éves korig a mini manó csoportban biztosítanak lehetőséget arra, hogy elsajátítsák az egyszerűbb gyerektáncokat, rendszeresen mozogjanak, játékos formában még pici korban megszeressék a táncot.

Évfolyamok száma:     12 év
 2 év Előképző             1-2. osztály (manó csoport)
 6 év Alapfok                3-8. osztály (tini csoport)
 4 év Továbbképző        9-12. osztály (középiskolás csoport)

A program figyelembe veszi az életkorra jellemző fizikai és szellemi sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tapasztalataira, folyamatos technikai fejlődésére építve gyarapítja ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket. Célja, hogy felkészítse a tehetséges tanulókat a táncművészeti pályára illetve az amatőr táncéletben való bekapcsolódásra.

AJÁNLÓ