Kistelek város honlapja

Az egészségügy helyzete

Egy olyan megújult, modellértékű egészségügyi rendszerrel rendelkezik a város, amely magában foglalja az alapellátást, a gyermekorvosi, a házi orvosi ellátást, a szakellátást, a 24 órás orvosi ügyeletet, a mentőállomást, a sürgősségi ügyeletet és az egynapos kórházat, melybe egyre többen érkeznek.

Az egészségügy további fejlesztéseinek köszönhetően közel 40 főt foglalkoztató alternatív gyógyászati központ építése van folyamatban.

Alapellátás - Egészségügyi Központ

Az egészségügyi alapellátás egységei a felnőtt háziorvosi szolgálat, a gyermek háziorvosi szolgálat, a fogorvosi szolgálat és védőnői szolgálat.


Felnőtt háziorvosi szolgálatok

Területi ellátási kötelezettséggel működnek, ami azt jelenti, hogy minden háziorvoshoz meghatározott utcák és lakosságszám tartozik. Egy-egy praxisba tartozó lakosságot a praxis orvosa köteles ellátni, de a páciens élhet a szabad orvosválasztás lehetőségével és a lakóhely szerinti ellátásra kijelölt orvos helyett másik háziorvos praxisába bejelentkezet.

A háziorvosi ellátás jelenleg térítésmentesen vehető igénybe gyógyító-megelőző ellátás céljából. Térítési díj ellenében, illetőleg részleges térítési díj mellett igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról Korm. rendelet rendelkezik (pl. gépjárművezetői alkalmasság, látlelet, lőfegyver, véralkohol, stb.).

A háziorvosok a lakosság folyamatos ellátását rendelési időben végzik. Rendelési időn kívül és sürgősségi esetben a Kisteleki központi ügyelet végzi a betegellátást.


Gyermek háziorvosi szolgálatok

Gyermekorvoshoz a 0-18 éves korosztály tartozik, a felnőtt háziorvosokhoz betöltött 14. életévtől lehet bejelentkezni.


Védőnői szolgálat:

A védőnői szolgálat területi védőnői és iskolavédőnői feladatok ellátására tagolódik.

A területi védőnők feladata a várandós anyák gondozása, valamint szüléstől az általános iskolai tanulmányok megkezdéséig (0-6 éves korig) a kisgyermekek gondozása, tanácsadás a kismamáknak, a csecsemő és kisgyermek tanácsadás, mely jó védőnő és szülő/család kapcsolatot feltételez.

Az iskolavédőnő a tanuló ifjúság egészséges testi és szellemi fejlődését hivatottak figyelemmel kísérni az általános iskola első osztályától a középiskola befejezéséig. Kiemelkedő feladatuk a pályaalkalmassági vizsgálatokban történő segédkezés, valamint az egészséges életmódra nevelés, egészségnevelés.


Fogorvosi szolgálat

A fogorvosi szolgálat orvosai is területi ellátási kötelezettséggel dolgoznak, de a szabad orvosválasztás ezen ellátási területen nem alkalmazható.

A fogorvosi szolgálat orvosai a praxisba tartozó lakosság részére gyógyító-megelőző tevékenységet végez meghatározott rendelési időben.

 

További információ és rendelési idők: http://www.kistelekmed.hu/hu/alapellatas

Sürgősségi ellátás

Működtetője a Kistelek Térségi Járóbeteg Szakellátó Kft.

Az ügyeleti munka ellátásában egy műszakban egy orvos, egy asszisztens, illetve egy gépkocsivezető segédkezik. Mind az orvosok, mind az asszisztensek és gépkocsivezetők a sürgősségi ellátásban jártas, rutinnal rendelkező szakemberek.

Az orvosi rendelőben az ügyeletes asszisztens fogadja a betegeket, aki mindig az ügyeleten tartózkodik, ha az ügyeletes orvos helyszíni kivonulás miatt nem elérhető, akkor is tud információval, tájékoztatással szolgálni. A rendelő felszerelése egyszerű alapellátás szintű diagnosztikai módszerekre alkalmas, például EKG vizsgálat, vérnyomásmérés, vércukormérés, otoszkóp (fül vizsgálatához), de az életmentő felszerelések is megtalálhatók (újraélesztéshez szükséges gyógyszerek, defibrillátor, lélegeztető maszk, stb.).

Az eszközök, gyógyszerek folyamatosan ellenőrzöttek, felülvizsgáltak, szükség esetén korszerűsítettek. Kétágyas fektető helység is rendelkezésre áll szükség esetén, itt rövidebb megfigyelésre, esetenként infúzió adására is lehetőség van.

További információ és ügyeleti rend: http://www.kistelekmed.hu/hu/surgossegi-ellatas

Járóbeteg szakellátás

Az intézmény Kistelek és vonzáskörzete lakosainak egészségügyi ellátását és gondozását végzi. A szakorvosi ellátás majdnem minden területét magába foglalja a járóbetegek számára nyújtott ambuláns tevékenységet.

Az intézmény hitvallása a kezdetektől az, hogy a "beteget kezeljük és gyógyítjuk, nem a betegséget". A meglévő szaktudás és gyakorlati tapasztalat korszerű vizsgálati eszközökkel és módszerekkel párosulva lehetővé teszi, hogy a panaszok és tünetek alapján, rövid időn belül diagnózist állítsanak fel, és elkezdjék a megfelelő kezelést. A gyógyító munka eredményességét a bizalomra épülő orvos-beteg kapcsolat határozza meg. Ezt a bizalmat a betegek igényeinek figyelembe vétele és az orvosok, szakdolgozók hitelessége, szakértelme alapozza meg.

A Kisteleki Járóbeteg Szakellátó Kft-ben 2009.decembere óta a megújult menedzsmentnek köszönhetően új szakellátások kerültek bevezetésre a meglévők folyamatos fejlesztése mellett. A kívül-belül megújult Egészségügyi Központ olyan komplex egészségügyi intézmény, amely az egynapos sebészeti ellátás mellett, szinte teljes körű szolgáltatást nyújt a hozzáforduló betegeknek. Helyet ad a felnőtt és gyermek háziorvosi és fogászati, iskola orvosi, védőnői ellátásnak. Emellett járóbeteg szakellátást és gondozást, foglalkozás-egészségügyi szolgálatot, természetgyógyászati ellátást és 24 órás sürgősségi ügyleti ellátást működtet törekedve arra, hogy az orvostudomány mindenkori színvonalának megfelelő, helyben történő szakorvosi ellátást nyújtson a város és térsége lakosságának.

További információk és rendelési idők: http://www.kistelekmed.hu/hu/jarobeteg-ellatas

Nappali kórház - Egynapos sebészet

Kistelek városában, a szakorvos rendelőintézet épületében 2007. november 5-e óta működik az egynapos sebészeti részleg. A Kisteleki Nappali Kórház Kft. keretében ma már számos olyan sebészeti beavatkozás végezhető el, amely nem igényel egy napnál hosszabb kórházi benntartózkodást a gyógyulni vágyóktól. Jelenleg a nappali kórházban gyors és hatékony gyógyír nyújtható ezzel az eljárással egyes traumatológiai, ortopédiai, kézsebészeti, általános sebészeti, fül-orr-gégészeti, urológiai és szemészeti betegségek esetén altatásban illetve helyi érzéstelenítésben. A későbbiek folyamán plasztikai sebészeti beavatkozásokra és kisebb nőgyógyászati beavatkozásokra nyílik lehetőség.

Mindenkinek lehet olyan betegsége, amely csak kórházban gyógyítható. A bajban különösen rossz érzés, ha hosszabb időre el kell szakadni a megszokott környezettől. Egészséges érzés a honvágy, hiszen a szerettek közelségénél, biztató mosolyánál semmi sem segíti jobban a gyógyulást, ezért vágyik mindenki mielőbb vissza otthonába. A lehető legkorszerűbb sebészeti beavatkozások meghonosítása mellett ez a felismerés vezérli a Kisteleki Nappali Kórház minden munkatársát, hogy olyan körülményeket biztosítsanak a betegeik számára, melyben úgy érezhetik magát, mintha otthon lennének.

További információ: http://www.nappalikorhazkistelek.hu/

EFI - Egészségfejlesztési Iroda

„Együtt gondolkodunk, együtt gondoskodunk - A Kisteleki Kistérség egészségfejlesztési programja” címmel került megvalósításra a program, mely a kistérség lakosainak egészségállapotára vonatkozóan határozza meg az egészségfejlesztési célokat, kapcsolódva a Nemzeti Népegészségügyi Programhoz, a Szív és Érrendszeri Betegségek Megelőzésének és Gyógyításának Nemzeti Programjához, Rákellenes Programhoz, a Lelki Egészség Országos programhoz.

A megvalósítás során a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.-hez integrálva kerül kialakításra az Egészségfejlesztési Iroda, a kapcsolódó orvosi rendelővel, váróteremmel, klubhelyiséggel. Az Egészségfejlesztési Iroda sokrétű programok szervezésével, (egészségnapok, egészség-expo, ingyenesen igénybe vehető általános egészségügyi állapotfelmérés és kockázatbecslés, betegklubok működtetése, felvilágosító előadások tartása, teljes körű szűrővizsgálatok lebonyolítása, testmozgást ösztönző szabadidős tevékenységek, fogyi-klub, drog - alkohol prevenciós tréningek stb.) megvalósításával a kistérség valamennyi települését bevonva, gondoskodik az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták és közösségi értékek elterjesztésén.

Az EFI iroda a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központban kapott helyet, mely három különálló helyiségből áll. Az egyik maga az iroda, ahol fogadni tudjuk az ügyfeleket, valamint itt történik a regisztrációs, adminisztrációs feladatok elvégzése, programok dokumentálása.

Kialakításra került egy rendelő helyiség, ahol az EFI irodán belül végezhető szűrővizsgálatok történnek. Ilyen vizsgálatok:

 • vérnyomásmérés
 • vércukormérés
 • testsúlymérés
 • testmagasság mérés
 • testtömeg index számítás
 • haskörfogat mérés
 • boka-kar index számítás
 • testzsír mérése
 • EKG készítése

Ezeket a vizsgálatokat a magas vérnyomás, szív és érrendszeri betegségekre hajlamosító rizikófaktorok kiszűrése érdekében végezzük, egyéni kockázatbecsléssel.

Az EFI irodához tartozó harmadik helyiség egy közösségi tér, ahol rendszeresen rendezünk betegklubokat, előadásokat, valamint lehetőség van megfelelő tárgyi feltételek mellett, családias környezetben, szakképzett oktatók irányításával mozgásterápián is részt venni.

További információ: http://efi.kistelekmed.hu/

MediSportCentrum

A kisteleki MedisportCentrum az országban egyedülálló infrastrukturális és orvos háttérrel rendelkezik a sport és egészségügyi intézmények között.

Hitelességének kulcsa, hogy egy helyen található a fürdőszolgáltatás, a szállodai elhelyezés és a mozgásterápiai sportcentrum.

A meglévő kvalitásoknak köszönhetően az intézménybe érkező páciensek teljes körű kiszolgálása a szállodai elhelyezéstől a gondtalan gyógyulásig gördülékeny és stresszmentes.

A legkorszerűbb technológiai újdonságok használata – hydrobike, függesztőrács, járásképességet segítő eszközök, stb. - hozzájárul a mozgásszervi és sportrehabilitációra szoruló betegek felépüléséhez.

A MedisportCentrum kortalan, így az ifjúsági korosztálytól egészen a senior korúakig szakmai segítséget nyújt az önfeledt mozgásélmény visszaszerzéséig.

Egyéni vendégek számára összeállított gyógycsomagokat a mozgásszervi megbetegedésekben szenvedő fiatal, közép és idős korosztálynak ajánlják. Kezeléseik széleskörű palettája mind fürdőgyógyászati, mind szárazföldi gyógykezeléseket tartalmaz.

A terápia alkalmával a szállodai elhelyezés biztosított, mely a gyógycsomag részeként kérhető.

A mozgásterápiás program célja, hogy lerövidítsék a sérülés korai szakaszától a páciens/sportoló mentális, fizikális és emocionális visszaállításáig tartó időszakot. A gyógyulni vágyók regenerálódása, valamint a sérülések, műtétek utáni rehabilitáció folyamatos szakmai felügyelet mellett történik, melynek végső célja, hogy a kezeléseket követően páciensek újból terhelhetővé váljanak és visszatérhessenek a mozgás/sport világába.

A mozgáscentrumba érkezőknek ciklikus programot kell teljesíteniük a sikeres gyógyulás érdekében:

 1. Állapotfelmérés (Teljes körű kivizsgálás és szaktanácsadás)
 2. Személyre szabott kezelés kidolgozása (Gyógytorna, Masszázs, Manuálterápia, Elektroterápia, Hidroterápia, Ultrahangos kezelések)
 3. Mozgásterápia (Korai fázis: 1-3 nap; Középső fázis: 2-7 nap; Késői fázis: 5 naptól több hétig)
 4. Mentális ciklus (Sportpszichológiai tanácsadás: Pozitív közös célkitűzés a test és lélek harmóniájának megteremtése, a teljes fizikai és mentális gyógyulás érdekében)
 5. Befejező fázis (Amikor a páciens/sportoló fizikálisan és mentálisan is készen áll a mozgásra/versenyzésre)
 6. Utógondozás (A páciens/sportoló mozgás, sporttevékenység során szerzett tapasztalatainak rögzítése. Figyelemmel kísérés a hibátlan és fájdalommentes mozgás érdekében, szükség esetén a mozgásterápiai elemek alkalmazása.)
 7. Önfeledt mozgásélmény (A mozgás és sport mindennapos szabadidős vagy versenyszerű gyakorlása)

Az intézményben nemcsak rehabilitációs kezelést biztosítanak, hanem a testi és lelki egészségmegőrzésre is kiemelt figyelmet fordítanak. Komplex segítséget nyújtanak, hogy a jövőben súlyosabb sérülések lehetőleg ne érjék az általuk kezelt pácienseket fizikai aktivitás során. Orvosaik, terapeutáik és gyógytornászaik a konzultációk során tanácsokkal, tippekkel és aktív preventív programok tanításával segítik a jövőbeni sérülések elkerülését vagy számának csökkenését.

További információ: www.medisportcentrum.hu

AJÁNLÓ