Kistelek város honlapja

Archívum

Bursa Hungarica - Elérhető az ösztöndíjpályázat eredménye
2018-12-10

2018. december 17-ig az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújtott támogatások összesített adatait. Az adatok "A" és "B" típusú támogatottak szerinti bontásban a pályázók és a támogatottak számát, az összes megítélt támogatást, a támogatás átlagos mértékét, amelyek nem alkalmasak a támogatásban részesítettek, illetve a pályázók személyének azonosítására.

Adatok:

 • 20 db érvényes Bursa Hungarica pályázat érkezett be a Kistelek Városi Önkormányzathoz
 • 19 db A típusú és 1db B típusú
 • Összes megítélt támogatás összege 2019 évre: 1 125 000 Ft
 • Támogatás átlagos mértéke: 1 főre átlagosan havi 5 625 Ft 10 hónapon át
  (a 2018/2019. tanév második félévére és a 2019/2020. tanév első félévére)


A települési önkormányzat 2018. december 17-ig döntéséről és annak indokairól az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton értesíti a pályázókat, illetve lehetővé teszi, hogy a személyükre vonatkozó döntést az önkormányzat épületében megtekinthessék (6760 Kistelek, Árpád u.1-3., sárga épület).


A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a támogatói döntés ellen
érdemben nincs helye jogorvoslatnak. A támogatói döntésre vonatkozóan nem lehet benyújtani kifogást, fellebbezést, amennyiben az nem jogszabálysértő, nem ütközik a pályázati kiírásba.

Kistelek, 2018.12.07.

Meghívó közmeghallgatásra
2018-12-10

Tisztelettel meghívom Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  2018. december 14-én 16 órai kezdettel tartandó közmeghallgatására.

Helye: Klebelsberg Művelődési Központ (6760 Kistelek, Petőfi u. 7-9.)

SPORTDÍJAK ÁTADÁSA
/a díjak átadására 15:30 órai kezdettel kerül sor/

Napirend:

 1. Tájékoztató a takarékszövetkezeteket érintő jövőbeli változásokról
 2. Polgármesteri tájékoztató a 2018-as évről és a 2019-es év fejlesztéseiről
 3. Egyebek

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Nagy Sándor s.k. - polgármester

Meghívó - Kisteleki Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére
2018-12-06

Ezúton tisztelettel meghívom a Kisteleki Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. december 21-én pénteken, 8.30 órai kezdettel tartandó  közmeghallgatására.

Helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal, Árpád u. 1-3.-Házasságkötő terem

Napirend:

 1. A roma lakosságot érintő helyi közügyek megtárgyalása
 2. Egyebek

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Kistelek, 2018. december 05.

Rostás István s.k. - elnök

Pályázati felhívás - 2019. évi civil támogatásról
2018-11-30

Kistelek Város Önkormányzat 22/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet városi székhelyű és a városban tevékenykedő társadalmi szervezetek számára elnyerhető, vissza nem térítendő támogatásra.

A pályázat célja: olyan civil szervezetek (társadalmi szervezetek, alapítványok) támogatása, amelyek tevékenységükkel eredményesen segítik az önkormányzatot feladataik ellátásában, vagy fontos, az állami és önkormányzati szervek hatás- és feladatkörébe nem tartozó társadalmi igényeket elégítenek ki.

Letölthető dokumentáció

Bursa Hungarica 2019 - Meghosszabbított beadási határidő
2018-11-07

Tisztelt Pályázók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójában a pályázati beadási határidő meghosszabbításra került.

A pályázatok benyújtásának módosított határideje:

2018. november 13. (kedd)

Várjuk a további pályázatok beérkezését!

Letölthető nyomtatványok:

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2018-10-05

Kistelek Városi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ismét kiírja a 2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára, a 2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan.

A pályázat rögzítésének és benyújtásának határideje: 2018. november 6.

A pályázatok leadásának helye: Kistelek Városi Önkormányzat, 6760 Kistelek, Árpád u. 1-3. (sárga épület)

Letölthető nyomtatványok:

Hirdetmény a fűtési költségek természetbeni támogatásáról
2018-09-25

A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat szerint a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülhetnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben, igénybejelentés alapján.

Háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be legkésőbb 2018. október 15. napjáig Kistelek Város Önkormányzatához.

A határidő elmulasztása jogvesztő, a 2018. október 15. után érkezett igénybejelentéseket nem áll módunkban figyelembe venni!

Az igénylő személynek az adott háztartás tekintetében bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel kell rendelkeznie.

Az önkormányzat elvégzi az igénybejelentések előszűrését, melynek során nem fogadja be az igénybejelentést, ha megállapítja, hogy az érintett háztartás a távhőszolgáltatóval, illetve gázszolgáltatóval közszolgáltatási szerződéses jogviszonyban áll, valamint ugyanazon háztartásra már nyújtottak be igénybejelentő nyomtatványt.

Nem felel meg a feltételnek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben részesült, azaz a lakossági földgázfogyasztók és a távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztók részére nyújtott árkompenzáció jóváírásban részesült, valamint a kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartás.

Az igénybejelentő nyilatkozat benyújtható személyesen a Kisteleki Polgármesteri Hivatal 10. számú irodájában ügyfélfogadási időben, továbbá letölthető Kistelek Város honlapjáról (www.kistelek.hu.). A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje: keddi és szerdai napokon 8-12 óra, valamint 13-16 óra között, illetve pénteki napon 8-12 óra között.

Kistelek, 2018. szeptember 12.

Letölthető adatlap: Rezsicsökkentés 2018 - Igénybejelentő nyilatkozat

Meghívó - Nyilvános testületi ülésre
2018-09-20

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének ülésére, amelynek

Időpontja: 2018. szeptember 24-e (hétfő) 13:30 óra

Helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

 1. Döntés az ALFÖLDVÍZ Zrt., mint üzemeltető által összeállított és egyeztetett Gördülő Fejlesztési Tervről (2019-2033)
 2. Kisteleki Óvoda, Bölcsőde, Mini Bölcsőde és Családi Bölcsőde Beszámolója (2017-2018 nevelési évről)
 3. Kistelek Városi Önkormányzat SZMSZ módosítása
 4. Döntés a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázathoz történő csatlakozásról, az abban történő részvételről
 5. Pályázat benyújtása rendkívüli támogatás igényléséhez
 6. Tulajdonosi döntés -megerősítés- Gyerekesély Iroda székhelyhasználatának (címének) változásáról
 7. A TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00001 azonosítószámú „A Kisteleki Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című pályázat visszamondása
 8. Kistelek belterület 2650/56 hrsz-ú, osztatlan közös tulajdonú ingatlan területrendezése az Argus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel.
 9. Kistelek Város III. számú, 0088 MEP jelzésű háziorvosi körzet működtetésének, feladatellátási szerződésének szolgáltató változása.
 10. Egyebek
  1. Vételi ajánlat a Kistelek Belterület 120 hrsz-ú, Bocskai utca 38. sz alatti, Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlant érintően
  2. Kistelek külterület 093. hrsz önkormányzati úttal összefüggésben területrész vásárlás (092/67 hrsz-ú, magántulajdonú területből)
  3. Szentesi Légimentő Bázist (Magyarországi Légimentésért Alapítványt) érintő támogatás, önkormányzati hozzájárulás eszközvásárláshoz
  4. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság megkeresése önkormányzati tulajdonú csatornák átvételét érintően

Zárt ülés

 1. Tájékoztatás KOMA adatbázis bejegyzéssel kapcsolatos értesítésről (Zárt ülés)

 

Az előterjesztések a honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Kistelek, 2018. szeptember 19.    

Nagy Sándor s.k. - elnök

Sajtóközlemény projektzárásról - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01016 - „Kistelek Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása”
2018-06-25

Az  önkormányzati  ASP rendszerről  257/2016.(VIII.31.)  Korm.  rendelet  alapján  a  helyi önkormányzatok  ütemezetten  csatlakoznak  az  ASP rendszerhez. Kistelek Város Önkormányzata 2018. január 1-jén csatlakozott az előírt rendszerhez az Európai Szociális Alap vissza nem térítendő támogatásával. Az  ASP  szakrendszerek között megtalálható az ASP Elektronikus Ügyintézési Portál rendszer is, amely lehetőséget biztosít az elektronikus űrlap szolgáltatás és az integrált dokumentum hitelesítési szolgáltatás igénybevételére. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló  2015.  évi  CCXXII.  törvény  előírásai  szerint  2018.  január  1-től  valamennyi önkormányzatnak, kötelező  az  elektronikus  ügyintézés  lehetőségének biztosítása.

A projekt során beszerzésre kerültek asztali számítógépek a ASP rendszer használatához, valamint kártyaolvasók az előírások alkalmazása miatt. Kialakításra került egy elektronikus portál a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében.

A Portálon lehetősége nyílik az ügyfeleknek különféle űrlapok kitöltésére és ezáltal a papír alap helyett elektronikus ügyindításra. A szolgáltatás segítségével az elektronikusan kitöltött és benyújtott kérelmei, beadványai bármilyen egyéb teendő nélkül (postázás, személyes megjelenés) továbbításra kerülnek hozzánk.

Jelenleg helyi adó, ipar- és kereskedelem, illetve egyéb hatósági ügyekben van lehetőség űrlap benyújtására. Amennyiben azonban nem talál a kívánt ügytípushoz formalizált űrlapot a Portálon, úgy lehetősége van szabadszöveges elektronikus beadványon keresztüli ügyindításra is (https://epapir.gov.hu). Tekintse meg a jelenleg elérhető teljes ügykör-listát az alábbi webcímen: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

A projekt 2018. június 30-án lezárásra kerül.

A projekt időtartama: 2017. május 01. – 2018. június 30.                

Muhel Dorka - projektmenedzser

Színházi nyár Kisteleken
2018-06-20

Színházi nyár Kisteleken!

Egy évvel ezelőtt útjára indítottuk a „Kisteleki Színház”-nak elnevezett programunkat. Akkor azt szerettük volna, hogy már 2017 nyarán tarthassunk színházi előadásokat a Klebelsberg Művelődési Központban vagy szabadtéri színpadon. Most már tudjuk, hogy színházat „csinálni” nem egyszerű és nem olcsó feladat, így az ötlet tavaly nyáron csupán csak terv maradt.

Úgy tűnik, ha egy gondolat megszületik, akarattá válik, majd energiává, akkor eljut olyan helyekre, amire nem is gondolnánk, csak szeretnénk. Ősz elején csörgött a telefonom és felhívott Galambos Zoltán, a budapesti Körúti Színház igazgatója. Elmondta, hogy olaszországi nyaralásán, egyik este már csak ő és még egy idősebb férfi volt a tengerben. Kiderült, hogy a férfi magyar és kisteleki. Zoli megkérdezte tőle, hogy van-e színház, illetve vannak-e színielőadások Kisteleken. Az úriember elmondta, hogy nincs, de úgy tudja és azt hallotta, hogy mostanában gondolkodnak ennek megvalósításáról. Így jutott el hozzám az igazgató, és hívott fel, felajánlva az együttműködést és a közös munkát. Erre vártam, egy olyan kapcsolatra, ahol a szakmai munkát profi, hozzáértő emberek végzik. Sikerült megállapodnunk egy olyan konstrukcióban, ami a Körúti Színháznak is kedvező és kisvárosunknak is teljesíthető.

Beindult a „gépezet”, három fantasztikus előadás igazolta a téli-tavaszi időszakban, hogy sikerült kölcsönösen előnyös megállapodást kötni. A színészek örömmel jöttek hozzánk, olyan színészlegendákat hoztak magukkal többek között, mint Koltai Róbert, Esztergályos Cecília, Koncz Gábor, mi pedig szívesen dolgoztunk a sikerért. A közös munka meghozta gyümölcsét. Köszönetet szeretnék mondani Kistelek és a környező települések lakosainak, kultúrát, színházat kedvelő közönségének, akik igent mondtak, és mindhárom előadáson megtöltötték a nézőteret!

Mi magunk is sikernek éltük meg a történteket, hasonlóképpen színházi partnereinkhez. Igazgató úr az egyik előadás után elárulta, hogy minden nyáron megszervezik, az úgynevezett Magánszínházak Országos Színházi Találkozóját (MOSZT), amelyhez új helyszínt szeretnének kipróbálni. Mivel nagyon megszerették Kisteleket és a helyi közönséget, szívesen jönnének ide nyári programjukkal. Megkérdezett, hogy befogadnánk-e őket és felvállalnánk-e ezt az egy hetes programsorozatot. Az egyeztetések után igent mondtunk, vállaltuk a rendezvény befogadását. Így vette kezdetét az első „Kisteleki Színházi Nyár” programjainak összeállítása, amelynek időpontját a Kisteleki Búcsú előtti hétre terveztük, egyben felvezetőként a Búcsú augusztus 20-ai programjaihoz. 2018. augusztus 14-19. között minden este egy-egy színházi előadást láthat a közönség. A hat estén át tartó előadássorozat áll egy nyitó előadásból, négy színházi darabból és egy záró gála előadásból. A nyitó előadás augusztus 14-én (kedden) 20.00 órai kezdettel Koltai Róbert kabaréestje lesz. 15-én (szerdán) este a „Fussatok bolondok” című vígjáték várja a közönséget a Vidám Színpad előadásában. 16-án (csütörtökön) „A miniszter félrelép” című darab szintén vidám perceket ígér a Bánfalvy Stúdió művészeinek fellépésével. 17-én (pénteken) a „Katyi” című produkció látható a Körúti Színház előadásában. Augusztus 18-án (szombaton) a Pesti Művész Színház mutatja be „A cirkuszhercegnő” című világhírű Kálmán Imre operettet. Vasárnap este Záró Gálával ér véget az egy hetes színházi sorozat.

Jegyeket és bérleteket már június 6-ától vásárolhatnak a Klebelsberg Művelődési Központ jegyirodájában. (Hétfő-csütörtök 9.00-12.00, 13.00-16.00; péntek: 9.00-12.00). További információ kérhető a 62/597-123-as telefonszámon.

Kísérő programokkal is készültünk a Kedves Közönségnek minden nap 15.00 órától a Szent István téren, ahol kicsik és nagyok, gyermekek és felnőttek is megtalálják a maguk számára megfelelő programot. A Körúti Színház fiatal színészei a helyszínen lévő gyerekekkel együtt Mesegyárat alakítanak ki, ahol a gyerekeket az előadásba bevonva mutatják be a valódi színpadi munkát. Emellett drámajátékot szerveznek a vállalkozó kedvű gyermekeknek, felnőtteknek. Körútimix néven zenés összeállítást adnak elő legnépszerűbb darabjaikból. Ajándék kereső-sorverseny, pólófestés mellett csütörtök délután az „Ágacska” című gyermekelőadást adják elő, amelyben nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek is találnak humort. A színészek mellett a Szent István téren helyi fellépők szerepelnek a szabadtéri színpadon. Mindezek mellett kirakodó vásár, játszóház, népi gyermekjátékok, arcfestés stb. várja az érdeklődőket. Este a Retro terasz várja a kulturált kikapcsolódásra vágyókat.

A helyiek bizonyították, hogy nálunk is igény van a színvonalas kulturális bemutatkozásokra. Programsorozatunkkal tovább szeretnénk erősíteni, hogy mindenki számára elérhető, igényes kulturális értékeket közvetítsünk.

A „Kisteleki Színházi Nyár” augusztus 14-19. közötti programjaira szeretettel várunk Mindenkit! Bízom abban, hogy ez a kezdeményezés a nyitánya egy maradandó, hosszú távú, értékteremtő kisteleki eseménynek!

                                                                                     Mészáros Gábor

Magyar Honvédség - lakossági tájékoztatás
2018-05-31

2018. június 10 - június 22-ig nemzetközi légi szállítási gyakorlatra kerül sor Magyarország légterében 8 nemzet részvételével, European Tactical Airdrop Program – Training 18 (ETAP-T 18) néven.

A gyakorlat mozzanatai keretében nappali és éjszakai repüléseket, valamint teher- illetve ejtőernyős dobásokat hajtanak végre a kijelölt repülőterek és területek körzetében. A repüléseket nagyméretű szállító repülőgépek hajtják végre a megszokottnál alacsonyabb magasságokon. A feladatok végrehajtása során az ország számos területe felett feltűnhetnek, amely az átlagtól nagyobb zajhatással jár. Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Csongrád megye térségét, a megyében elsődlegesen Szeged és Hódmezővásárhely területét fogja érinteni a légtérhasználat.

A Magyar Honvédség és a résztvevő nemzetek a vonatkozó jogszabályok kereti között arra törekednek, hogy a legkisebb mértékben zavarják az állampolgárok megszokott nyugalmát.

Meghívó - Nyilvános testületi ülésre
2018-05-07

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének ülésére, amelynek Időpontja: 2018. május 09-e (szerda) 14:00 óra Helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.).

Napirend:

1./AzEFOP-3.9.2-16-2017-00013 „Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban”című pályázat alapján kiírt ösztöndíjról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

2./ Döntés támogatott pályázatról - Kárpátia Kincsesház (Egész életen át tartó tanulást segítő programok megvalósítása a Kárpátia Kincsesházban – EFOP-3.7.3-16-2017-00072)

3./ A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” pályázati felhívásra benyújtásra került és támogatásban részesített Kistelek önkormányzati útjainak karbantartásához szükséges erőgép beszerzése, 093 hrsz.-út szilárd burkolat kiépítése című pályázatának önerő biztosítása

4./ Kincses Sziget Kistelek névfeltüntetés, címerhasználat

5. Egyebek

-          5/1 Tájékoztatás Települési Arculati Kézikönyv módosításáról

-          5/2 Ingatlanokkal kapcsolatos egyeztetés, tájékoztatás

-          5/3 Tájékoztatás Intézményvezetői véleményezéssel kapcsolatosan (Szeged Tankerület)

-          5/4 Egyeztetés oltárfelújítás támogatásáról

 

Zárt ülés

 1. Lakásbérleti szerződések: döntések, tájékoztatás

Az előterjesztések honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre.

A zárt ülés lakásbérleti szerződésekkel kapcsolatos anyagai (pályázatok, kérelmek) a Titkárságon tekinthetők meg (a képviselő-testületi tagok részére).

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Kistelek, 2018. május 04.       

Nagy Sándor s.k. -  elnök

Ösztöndíj pályázat
2018-04-26

Kedves Szülők és Diákok!

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program célként tűzte ki a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növelését, valamint a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítását. Ennek egyik eszközeként a sérülékeny társadalmi csoportokhoz tartozó tanulók iskolai sikerességének a hátrányokat közvetlenül kompenzáló tevékenységekkel történő támogatását.

Hivatkozott pályázati felhívásban szereplő cél elérése érdekében Kistelek Város Önkormányzata az EFOP-3.9.2-16-2017-00013 „Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban”című pályázat alapján Ösztöndíj pályázatot kíván kiírni a 2018/2019-es és a 2019/20-as tanévre a hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű szociálisan rászoruló fiatalok általános iskolai, középiskolai oktatásban vagy felsőfokú oktatásban résztvevő diákok oktatásához való hozzáférésének javítására. A projekt tevékenységeinek – közöttük az ösztöndíj programnak - köszönhetően remélhetőleg csökken a korai iskolaelhagyók és a végzettség nélküli iskolaelhagyások száma, ezáltal a program hozzájárul a társadalmi felzárkózáshoz emelve a hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiacra való bekapcsolódásának esélyeit.

Az Ösztöndíj pályázatunk felhívását és űrlapját letölthetik az alábbi linkeken:

Pályázati felhívás és jelentkezési lap

Sikeres pályázást kívánunk!

Ügyfélfogadás - 2018.04.21.
2018-04-20

T i s z t e l t   Ü g y f e l e k!

 

2018.04.21- én szombaton a Polgármesteri Hivatal ügyeleti rendszerben működik.

 

Az ügyfélfogadás ezen a napon

s z ü n e t e l!

 

Megértésüket köszönjük!

SAJTÓKÖZLEMÉNY - A Kisteleki Ede Városi Könyvtár infrastrukturális fejlesztése
2018-04-18

A Kisteleki Ede Városi Könyvtár EFOP-4.1.8-16-2017-00010 azonosítószámú „A Kisteleki Ede Városi Könyvtár tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című európai uniós projektje 35,57 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az Európai Regionális Fejlesztési Alap jóvoltából.
 
2017. márciusában a Kisteleki Ede Városi Könyvtár pályázatot nyújtott be az EFOP-4.1.8-16 kódszámú „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázati felhívásra. A projekt 2017. decemberében pozitív támogatói döntés alapján támogatást nyert 35 579 551 forinttal. A projekt 2018. április elsején indult és 14 hónapig fog tartani. A Kisteleki Ede Városi Könyvtár (6760 Kistelek, Kossuth tér 2.) épülete a belső udvar felé kb. 55 m2-es területtel fog bővülni. A fejlesztés eredményeként kialakításra kerül egy számítógép terem, valamint egy oktató terem. Akadálymentesítés, valamint az érintett nyílászárók felújítása, cseréje fog megvalósulni, meghagyva a könyvtár eredeti arculatát. Információs és kommunikációs technológiai eszközök kerülnek beszerzésre, valamint új bútorokkal lesz felszerelve a könyvtár, ami a látogatók igényeit kielégítik. A megmaradó belső udvar területén kültéri padok kerülnek kihelyezésre, valamint beszerzésre kerülnek kültéri programokhoz kapcsolódóan kültéri bútorok. Jelenleg a projekt elindítása zajlik, az építési munkálatokat a nyári hónapokra tervezzük, amiről természetesen a lakosságot időben fogjuk tájékoztatni. A projekt célja az élethosszig tartó tanulás megvalósítása és biztosítása az ehhez kapcsolódó infrastruktúra biztosításával és fejlesztésével. Különböző programokat is szervez a könyvtár az elkövetkező 5 évre, amiről szintén fogunk tájékoztatást adni a lakosságnak. Szeretnénk ha a jövőben a könyvtár központi hely lenne a kisteleki lakosok számára és egy olyan környezetet tudnánk ezzel a fejlesztési beruházással létrehozni, ahová szívesen térnek be az emberek és kellemesen, hasznosan töltik el az idejüket.  
 
A projekt időtartama: 2018. április 1-től 2019. május 31-ig tart.

Muhel Dorka - projektmenedzser

Választás 2018 - Tájékoztató
2018-03-22

Tisztelt Választópolgárok!

I. A Választójog

Magyarország Köztársasági Elnöke 2018. április 8-a vasárnapra tűzte ki a 2018. évi országgyűlési képviselők választását. A választás, a szavazás 600 órától 1900 óráig tart.

A jogalkotó a választójogot nem köti magyarországi lakóhelyhez, azaz a külföldön élő választópolgároknak is biztosítja – korlátozott mértékben ugyan – a választójogot.
Nem rendelkezik választójoggal,
-    akit a bíróság kizárta a választójogból, mert a választójog gyakorlásához szükséges belátási képessége
a)    pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy szenvedélybetegsége miatt tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent, vagy
b)    pszichés állapota vagy szellemi fogyatkozása miatt tartósan teljes mértékben hiányzik.
-    aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll.

Szavazati joggal rendelkezik, de nem választható az, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését, vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti, és nincs eltiltva a közügyektől.
Aktív választójog:
A magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgár
-    a lakcíme szerinti egyéni választókerületi jelöltre és
-    egy pártlistára szavazhat.
A magyarországi lakóhellyel rendelkező, névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgár
-    a lakcíme szerinti egyéni választókerületi jelöltre és
-    nemzetiségének listájára, ennek hiányában egy pártlistára szavazhat.
A magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választópolgárok (pl.: a határon túli magyarok) egy pártlistára szavazhatnak.

II. A Névjegyzék

A központi névjegyzékbe felvett, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár bármikor, folyamatosan kérheti a Helyi Választási Iroda vezetőjétől (a továbbiakban: jegyző), hogy a központi névjegyzékben kerüljön rögzítésre, hogy
a)    a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti valamely nemzetiséghez tartozik;
b)    fogyatékosságára tekintettel segítséget igényel annak érdekében, hogy önállóan adhassa le szavazatát,
c)    a központi névjegyzékben szereplő személyes adatainak kiadását megtiltja.

Az erről szóló kérelmeket formanyomtatványon kell benyújtani.  
A nemzetiségi regisztráció

Ha a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a nemzetiségek jogállásáról törvényben felsorolt valamely nemzetiséghez (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén és ukrán) tartozik, kérheti, hogy a központi névjegyzéken kerüljön feltüntetésre
-    a nemzetiségének megnevezése, továbbá az, hogy
-    az országgyűlési választáson is nemzetiségi választópolgárként kíván-e szavazni.

Fontos, hogy a választópolgár csak egy nemzetiség tagjaként szerepelhet a központi névjegyzékben, a többes kötődés feltüntetésére nincs lehetőség.
Lehetősége van a választónak, hogy bármikor töröltesse a nemzetiségi hovatartozását a központi névjegyzékből, valamint a névjegyzékben nemzetiségként szereplő választópolgár az országgyűlési választásra kiterjedő hatály ügyében tett nyilatkozatát bármikor módosíthatja.

A fogyatékossággal élő választópolgár által igényelt segítség

A fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlásának elősegítése alapelvének érvényesítése érdekében a választási törvény a fogyatékossággal élő választópolgár részére lehetővé teszi, hogy a választójogának gyakorlásához szükséges speciális segítséget igényeljen.

A vak és gyengénlátó választópolgárok hatékony tájékoztatását szolgálja, hogy a szavazás helyét és idejét is tartalmazó értesítőt számukra – kérésükre – Braille-írással kell elkészíteni, a Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása pedig lehetővé teszi, hogy önállóan, mások segítsége nélkül töltsék ki a szavazólapot.

A központi névjegyzéki adatok kiadásának megtiltása

A választási iroda a választási törvény alapján a jelölő szervezet, a jelölt kérésére köteles átadni a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok név- és lakcímadatait annak érdekében, hogy a választási kampány keretében a választópolgárokat közvetlenül, névre szólóan megcímzett küldemények útján, vagy személyesen felkereshessék.

A választópolgár viszont megtilthatja a névjegyzéki adatai kampánycélú kiadását, illetve a polgárok személyiadat- és lakcímnyilvántartásában található adatainak a kiadását.

A névjegyzékben szereplő választópolgároknak az értesítőt 2018. február 9. és február 19. között küldte meg a Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI). Amennyiben valaki nem kapta meg az értesítőt, vagy elveszti azt, a jegyzőtől igényelhet újat.
A választás kitűzésétől a névjegyzék lezárásáig (2018. április 6. 16.00 óráig) a jegyzőnél bárki megtekintheti a település szavazóköri névjegyzékének adatait. A megtekintés lehetősége csak a választópolgárok nevére és lakcímére terjed ki, a többi személyes adat megismerésére nincs mód. A betekintés lehetősége nem terjed ki a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékére, illetve a külképviseleti névjegyzékre. A megtekintés az informatikai rendszerben, monitoron történik.

1.)    Mozgóurna igénylése
    Csak az a választópolgár kérhet mozgóurnát, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de azért nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mert egészségi állapota, vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt a mozgásában. Egyéb indokok (pl.: munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs lehetőség mozgóurna igénylésére.
2.)    Átjelentkezés
Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik. A kérelem alapján a jegyző törli a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg felveszi azon település kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván. A választópolgár a szavazást megelőző második napon (2018. április 6.) 16.00 óráig kérheti a visszavételét a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékbe. Az átjelentkezéssel a választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján szavazhat, leegyszerűsítve úgy, mintha otthon maradt volna és a lakóhelyén szavazna.
3.)    A külképviseleti névjegyzék
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékében szerepel, de a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségén, vagy főkonzulátusán szavazhat. A választópolgár a szavazást megelőző nyolcadik napon (2018. március 31.) 16.00 óráig módosíthatja, hogy melyik külképviseleten kíván szavazni, vagy kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből. A külképviseleten a választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján szavazhat.

III. Az Ajánlás

Ahogy azt már az előző országgyűlési választáson is megszokhatták az ajánlószelvények helyett bevezetésre került az ajánlóívek fogalma.
Egyéni jelölt az a természetes személy lehet, aki legalább ötszáz választópolgár ajánlását az erre rendszeresített ajánlóíven összegyűjti. Ajánlóíven az ajánlásokat legkésőbb március 5-éig kellett összegyűjteniük az induláshoz szükséges ötszáz érvényes ajánlást.

Az egyéni választókerületben képviselőjelölt
-    párt jelöltjeként, két vagy több párt közös jelöltjeként vagy
-    független jelöltként indulhat.
Pártlistát az a párt állíthat, amely
-    legalább 9 megyében és a fővárosban,
-    legalább 27 egyéni választókerületben
önálló jelöltet állított.

IV. A Kampány

Változások történtek a kampány szabályozásában is. A kampányidőszak a szavazást megelőző 50. naptól (2018. február 17.) a szavazás napján a szavazás befejezéséig (2018. április 8-án 19.00 óráig) tart. Megszűnt a korábban a szavazás napján 0 órától 19 óráig fennálló kampánycsend, ehelyett egy speciális szabályt (nem csupán időbeli, hanem azzal egyidejűleg területi korlátozást) tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a szavazóhelyiségek bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység a szavazás napján nem folytatható.

Plakátkihelyezés szabályai:
Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg – állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén – a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni TILOS!
Plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt, vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni.


V. A Szavazatszámláló Bizottság

A Szavazatszámláló Bizottság legalább öt tagból áll, a következő megbontásban:
- választott tagok
- delegált tagok (akik a SZSZB-k munkáját segíthetik).

Szavazatszámláló Bizottság választott tagjai:
A helyi szavazatszámláló bizottságok (a továbbiakban: SZSZB) választott tagjait a jegyző javaslatára a települési önkormányzat képviselő-testülete választja meg – legkésőbb a szavazást megelőző 20. (2018. március 19.) napig.
Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az SZSZB választott tagjait (póttagjait) -a határidőn belül- a 2018. március 14-ei ülésén -települési szinten-, a mostani választástól kezdődően 6 szavazókörre csökkentett formában, az alábbiak szerint megválasztotta:

SZSZB választott tagjai (2018)

01.    szavazókör: Kisteleki Polgármesteri Hivatal, Kistelek Árpád u. 1. sz. / 8. sz. iroda
elnök: Horváth Lászlóné
elnök h.: Kővágó Lászlóné
tag: Bárkányi Péterné
póttag: Remzső Fanni
póttag: Papp Zoltánné

02.    szavazókör: Kisteleki Általános Iskola, Kistelek, Petőfi u. 9.
elnök: Sisákné Szani Piroska
elnök h.: Jeremiásné Róvó Szilvia
tag: Papp-Tóth Rita
póttag: Péter-Szabó Hedvig
póttag: Bencsikné Hideg Gabriella

03.    szavazókör: Kisteleki Általános Iskola, Kistelek, Petőfi u. 9. – Bercsényi utca felöli bejárat
elnök: Szalai Józsefné
elnök h.:  Bárkányi Bence
tag: Berecz Mónika
póttag:   Szalkai Józsefné
póttag:  Bokor Zsuzsanna

04.    szavazókör: Kisteleki Ipartestület Székháza, Kistelek, Kossuth u. 18.
elnök: Magyar Katalin
elnök h.: Kucsoráné Süli Anikó  
tag: Csaba Miklósné
póttag: Muhel Brigitta
póttag: Martonosi Istvánné

05.    szavazókör: Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Szakközépiskola, Kistelek, Ifjúság tér 3.
elnök: Pappné Molnár Mónika
elnök. h.: Kovács Anna
tag: Tóth Jánosné
póttag: Sánta Ildikó
póttag: Bokor Éva

06.    szavazókör: Kisteleki Rózsaliget Kollégium, Kistelek, Ifjúság tér 4.
elnök: Rozsnyai Erzsébet
elnök h.: Nagygyörgy Mártonné
tag: Sejbenné Mészáros Edit
póttag: Veres Csilla
póttag: Borsos Irén

Tekintettel arra, hogy települési szinten került sor a választott SZSZB tagok megválasztására, így április 8-án a tényleges szavazókörökben szereplő tagok, a szavazókörök között is változhatnak, cserélődhetnek, lehetnek kieső tagok, akik helyett adott esetben póttagok lépnek be.

SZSZB delegált tagjai

Delegált tagot az SZSZB-be a választókerületben jelöltet, illetőleg listát állító jelölő szervezet, illetőleg független jelölt legkésőbb a választást megelőző 16. napig, 2018. március 23-án 16.00 óráig jelentheti be. A független jelölt, jelölő szervezet(ek) szavazókörönként 2-2 tagot delegálhatnak az SZSZB-be!
SZAVAZÓKÖRÖK KISTELEKEN -annak változásai-.

A 2018. április 08. napi választásra Kistelek Város közigazgatási területén a szavazókörök és a hozzájuk tartozó utcák a korábbiakhoz képest az alábbiak szerint módosultak, tekintettel arra, hogy egy szavazókör (a korábbi 004-es szavazókör, Kistelek Rákóczi utca 51 /Zeneiskola/):

01.    szavazókör – Polgármesteri Hivatal 8-as szoba – Kistelek, Árpád u. 1. sz.
Árpád utca
Bezdán János utca
Damjanich utca
Kálvária utca
Kisteleki Ede utca
Molnár János utca
Rózsa utca
Tömörkény I. utca
Virág utca

02.    szavazókör – Általános Iskola – Kistelek, Petőfi u. 9. sz.
Csillag utca
Hétvezér utca
Jókai utca
Kenderfölsor utca
Keresztes Nagy Antal utca
Majsai út
Petőfi utca
Rákóczi utca
Régiposta utca
Széchenyi utca
Vágóhíd utca
Vaspálya utca
Zrínyi utca

03.    szavazókör – Általános Iskola Bercsényi utca felöli bejárat– Kistelek, Petőfi u. 9. sz.
Ady Endre utca
Bercsényi utca
Dózsa György utca
Hantház utca
Levél utca
Munkácsy utca
Pipacs utca
Pusztaszeri utca
Radnóti Miklós utca
Remény utca
Szőlő utca
Tápai utca
Víg utca

04.    szavazókör – Ipartestület – Kistelek, Kossuth u. 18. sz.
Arany János utca
Béke utca
Csendes utca
Galamb utca
Hunyadi utca
Klapka utca
Liget utca
Móra Ferenc utca
Szent László tér
Tanya
Tavasz utca
Vasút utca

05.    szavazókör – Gimnázium – Kistelek, Ifjúság tér 3. sz.
Akácfa utca
Diófa utca
Hársfa utca
Ifjúság tér
József Attila utca
Kossuth utca
Orgona utca
Szegfű utca

06.    szavazókör – Rózsa Liget Kollégium – Kistelek, Ifjúság tér 4.
Aranysziget tér
Batthyány utca
Bem utca
Bocskai utca
Erzsébet utca
Gőzmalom utca
Kis utca
Kordás János utca
Nagy Sándor utca
Nyárfasor utca
Pacsirta utca
Sörház utca
Tisza utca
Tóalj utca
Vásártér utca

A szavazókörök csökkenése miatt, több szavazókört érintően került sor az utcák változására úgy, hogy egyesek a korábbiakhoz képest más szavazókörökhöz kerületek.

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ II. rész

A szavazás menete, az eredmény megállapítása és a jogorvoslati lehetőség.

I. A Szavazás

Az országgyűlési képviselők választásán a választópolgárnak belföldön vagy – amennyiben felvetette magát a külképviseleti névjegyzékre – Magyarország külföldön működő diplomáciai és konzuli képviseletein, illetve – ha nem rendelkezik magyarországi lakcímmel – levélben van lehetősége szavazni.

A magyarországi szavazókörökben, így Kisteleken is a szavazás napján (2018.04.08-án vasárnap) 6 órától 19 óráig lehet szavazni!

A szavazatszámláló bizottságnak a választópolgárok részére a szavazóhelyiségben és a szavazófülkékben – megfelelő módon rögzítve – tollat kell elhelyezni. A választópolgár részére a szavazóhelyiségben elhelyezett toll használata csak lehetőség, a szavazás érvényességét ez nem befolyásolja.

A szavazás megkezdésétől a szavazás lezárásáig a szavazatszámláló bizottság, a jegyzőkönyvvezető, a médiatartalom- szolgáltató képviselője, valamint a nemzetközi megfigyelő tartózkodhat a szavazóhelyiségben, míg a szavazás ideje alatt a választópolgárok a szavazóhelyiségben csak a választójoguk gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhatnak. Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetve akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, általa választott segítő – ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes – segítségét igénybe veheti.

A szavazatszámláló bizottság az urnák állapotát, valamint azt, hogy azok üresek, az elsőként szavazó választópolgárral együtt – aki a szavazatszámláló bizottság tagja és a jegyzőkönyvvezető nem lehet – a szavazás megkezdése előtt megvizsgálja.
Az urnákat az elsőként szavazó választópolgár jelenlétében úgy kell lezárni, hogy azokból – az urna szétszedése nélkül – ne lehessen szavazólapot eltávolítani. Az urna ürességét és szabályszerű lezárását az elsőként szavazó választópolgár a szavazóköri jegyzőkönyvben aláírásával tanúsítja.

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel.
A választópolgárt a szavazást megelőzően a szavazatszámláló bizottságnak azonosítania kell!
A választópolgár igazolja:
-személyazonosságát, valamint lakcímét (együttes feltétel)
-vagy személyi azonosítóját.
Az említett adatok igazolása más módon (például személyes ismertségre hivatkozással, érvénytelen igazolvány bemutatása alapján stb.) nem fogadható el!
Ezt követően a szavazatszámláló bizottság megállapítja, hogy a választópolgár szerepel-e a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben.
A szavazatszámláló bizottság visszautasítja azt a választópolgárt, aki:
a)    nem tudja személyazonosságát és lakcímét vagy személyi azonosítóját igazolni;
b)    nem szerepel a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben;
c)    már szavazott;
d)    megtagadja a szavazólap átvételének a névjegyzéken aláírásával történő igazolását.

Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottság a szavazóköri névjegyzék alapján a választópolgár részére átadja a szavazólapokat, amelyeket a választópolgár jelenlétében a bal felső sarkában bélyegzőlenyomattal lát el, valamint a szavazólap elhelyezésére szolgáló borítékot. A szavazás titkosságának garanciájaként a törvény egyértelműen rögzíti, hogy minden egyes szavazólapon ugyanazon, előre kijelölt helyre kell elhelyezni a bélyegzőlenyomatot.
A szavazólap átvételét a választópolgár a kinyomtatott szavazóköri névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja.
A szavazatszámláló bizottság a szavazóköri névjegyzék, illetve a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke alapján a választópolgár részére egy egyéni választókerületi szavazólapot és egy pártlistás szavazólapot ad át.

Pártlistás szavazólap
2018.03.06-án sorsolta ki a szavazólapokon szereplő országos pártlisták és nemzetiségi listák sorszámát a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) . Az április 8-ai országgyűlési választás második szavazólapján –a korábbi választásokhoz képest vélhetően több- várhatóan 40 párt, illetve pártszövetség neve szerepel majd (ez a 2018.03.06-ai adtok szerint, együtt a nemzetiségi listákkal 53 db.).
A szavazólapra felkerülő tényleges és végleges pártlisták száma kevesebb lehet abban az esetben, ha az ajánlásellenőrzések során kiderül, hogy valamelyik szervezetnek nincs meg a listaállításhoz szükséges egyéni jelöltje.
Az országos lista egységes lesz, mindenhol ugyanazon pártokra lehet szavazni, úgy hogy a szavazólapon a sorrend is országosan egyforma lesz.

Az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal nemzetiségi választópolgárként névjegyzékben szereplő választópolgár részére egy egyéni választókerületi szavazólapot és nemzetiségének listás szavazólapját adja át.

Nagyon fontos, hogy az átjelentkezéssel szavazó választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján és az országos listás szavazólapon szavaz. A szavazólapok elhelyezésére szolgáló borítékon az országgyűlési egyéni választókerület megjelölése szerepel. (mintha otthon maradt volna és a lakóhelyén szavazna).

Az a választópolgár, aki a szavazást megelőző 6. napon vagy azt követően létesített magyarországi lakcímet, és azt megelőzően a levélben szavazók névjegyzékében szerepelt, csak egyéni választókerületi szavazólapot kap.
A szavazat érvényességét – ha az egyéb feltételeknek megfelel – nem érinti, ha a szavazólapon az érvényes szavazat mellett bármilyen megjegyzést tettek, a jelöltek sorrendjét megváltoztatták, a jelölt nevét, listát kihúzták, illetve nevet, listát hozzáírtak.

A választópolgár a szavazólapot borítékba helyezheti és az urnába dobja. A titkosság érvényesítésének garanciája, hogy a borítékot előre, a szavazólappal együtt át kell adni a választópolgárnak.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre, és listára lehet!
Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti, illetve lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet!

A szavazatszámláló bizottság egyik feladata a szavazás törvényes lebonyolítása, melynek része a szavazókörben a választópolgárok tájékoztatása, és a választópolgároknak a törvény által előírt rendben történő segítségnyújtás is.
Ennek keretében a szavazatszámláló bizottság:
a)    ha egy, az egyéni szavazólapon szereplő jelölt vagy egy lista a szavazólapok elkészítése után, de a szavazás napját megelőzően kiesett, a szavazóhelyiségben elhelyezett hirdetményen, valamint szükség szerint szóban tájékoztatja a választópolgárokat, a kiesett jelölt vagy lista nevét a szavazólapon áthúzza;
b)    az írásképtelen választópolgár helyett – e tény feltüntetésével – a szavazatszámláló bizottság két tagja írja alá a névjegyzéket;
c)    szükség esetén – a választópolgár befolyásolása nélkül – megmagyarázza a szavazás módját;
d)    ha az olvasni nem tudó, vagy a szavazásban egyéb ok miatt akadályozott választópolgár a szavazólap kitöltéséhez segítségül más személyt nem tud megkérni, kérésére a szavazatszámláló bizottság két tagja együttesen segítséget nyújt.

Az, aki testi fogyatékossága vagy egyéb ok miatt önállóan nem tudja kitölteni a szavazólapot, ehhez segítőt (akinek nem kell választópolgárnak lennie) vehet igénybe.
A látássérült választópolgár Braille-írással ellátott szavazósablont vehet igénybe a szavazás segítése céljából. A szavazatszámláló bizottság a választópolgár szavazólapját belehelyezi a szavazósablonba, és így adja át a választópolgár részére. A szavazást követően a választópolgár a szavazólapot kiveszi a szavazósablonból, borítékba helyezheti és az urnába dobja, a szavazósablont visszaadja a szavazatszámláló bizottságnak.

Ha a választópolgár a szavazólap urnába történő helyezése előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, egy külön e célra szolgáló borítékba helyezi, és a rontott szavazólap helyett új szavazólapot ad ki. A szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólap helyett újat – választópolgáronként és szavazólap fajtánként – csak egyszer adhat ki.
A szavazólap kitöltésének ideje alatt – az olvasni nem tudó, illetve a testi, vagy egyéb fogyatékossága miatt a szavazásban akadályozott választópolgár segítője kivételével – csak a szavazó választópolgár tartózkodhat a szavazófülkében.
A választópolgár a szavazóhelyiségben tartózkodásának időtartama alatt semmilyen módon nem akadályozhat más választópolgárt a titkos szavazásra vonatkozó joga gyakorlásában.

Mozgóurnás szavazás esetén szavazófülke helyett a szavazás titkosságát garantáló körülményeket kell a választópolgár számára biztosítani.
Az átjelentkezéssel szavazók részére kijelölt szavazókörben az eredetileg is a szavazókör névjegyzékébe tartozó választópolgárok tekintetében a szavazatszámláló bizottság szintén csak illetékességi területén belülre viheti ki a mozgóurnát, az átjelentkezett választók esetében azonban az egész településen köteles ezt teljesíteni. Ez a szabályozás azért fontos, mert ha pl. tudja valaki, hogy a szavazás napján kórházi kezelésben részesül, akkor először át kell jelentkeznie arra a településre, ahol a kórház található, ezt követően kérheti a mozgóurnával történő szavazást, így a kórházban felkeresi őt a szavazatszámláló bizottság!

A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be. A mozgóurna iránti kérelemnek a választás kitűzését követően, de legkésőbb a szavazást megelőző második napon kell megérkeznie a helyi választási irodához vagy a szavazás napján, legkésőbb 15 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.
A mozgóurnát a szavazatszámláló bizottság két tagja viszi ki – a szavazókör területén belül – a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárhoz.

Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat (Kisteleken az 01. szavazókörben: Kisteleki Polgármesteri Hivatal, Kistelek Árpád u. 1. sz. 8. sz. iroda) , aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik. A kérelem alapján a jegyző törli a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg felveszi azon település kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván. A választópolgár a szavazást megelőző második napon (2018. április 6.) 16.00 óráig kérheti a visszavételét a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékbe.

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékében szerepel, de a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat. A választópolgár a szavazást megelőző nyolcadik napon (2018. március 31.) 16.00 óráig módosíthatja, hogy melyik külképviseleten kíván szavazni, vagy kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből. Nagyon fontos, hogy a külképviseleten a választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján és az országos listás szavazólapon szavazhat. (mintha otthon maradt volna és a lakóhelyén szavazna!)

A törvény a közvélemény-kutatások szavazás napján történő végzésének és nyilvánosságra hozatalának szabályait a korábbi szabályozás mentén – a választással kapcsolatos jogszabályok egységes értelmezése és az egységes joggyakorlat kialakítása érdekében kiadott – választási állásfoglalások megállapításaival kiegészítve rögzíti.
A szavazás napján a közvélemény-kutatást végző személy
a)    abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, nem léphet be;
b)    a választópolgárokat semmilyen módon nem zaklathatja;
c)    és csak az épületből kilépőket kérdezheti meg.

A választási törvény a korábbi szabályozást pontosítja azáltal, hogy nem a szavazóhelyiségből, hanem az épületből kilépő választópolgárok tekintetében teszi lehetővé a közvélemény-kutatás kérdéseinek feltételét. A szabályozás ezen pontosításának gyakorlati indoka, hogy egy épületen belül sok esetben több szavazóhelyiség is kialakításra kerül.
A törvény szerint a fentiekben kifejtett módon készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) is csak a szavazás befejezése után szabad nyilvánosságra hozni.

II. Az Eredmény megállapítása

A szavazóhelyiségben és a mozgóurnába leadott szavazatokat a szavazatszámláló bizottság a szavazás lezárását követően haladéktalanul megszámlálja.
A szavazatszámláló bizottság a szavazóköri névjegyzék és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke alapján megállapítja a szavazáson megjelent választópolgárok számát.
A szavazatszámláló bizottság az urna felbontása előtt ellenőrzi az urna sértetlenségét, és felbontja az urnát.
A szavazatszámláló bizottság összekeveri az urnákban és a mozgóurnában lévő – a nem érvénytelen – szavazólapokat, majd azokat megszámlálja.
Érvénytelen a szavazólap, amely
a) nincs ellátva a hivatalos bélyegzőlenyomattal,
b) a törvényben meghatározottnál több szavazatot tartalmaz, vagy
c) nem tartalmaz érvényes szavazatot.

Érvénytelen az a szavazat, amelyet
a) nem a jelölt neve melletti, illetve lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal adtak le,
b) kiesett jelöltre, listára adtak le.

A szavazat érvényességét – ha az egyéb feltételeknek megfelel – nem érinti, ha a szavazólapon érvénytelen szavazat is szerepel, vagy ha a szavazólapon bármilyen megjegyzést tettek, például a jelöltek, listák sorrendjét megváltoztatták, a jelölt nevét, listát kihúzták, nevet, listát hozzáírtak.

A szavazólapokat, illetve a szavazatokat legalább kétszer meg kell számlálni. Az ismételt számlálást addig kell folytatni, amíg annak eredménye valamely megelőző számlálás eredményével azonos nem lesz.
A szavazatszámláló bizottság a szavazatok megszámlálását követően megállapítja a választás szavazóköri eredményét.
A szavazóköri, valamint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni.
A szavazatszámláló bizottság jegyzőkönyvvezetője a szavazóköri jegyzőkönyv adattartalmát – a jegyzőkönyv kitöltését követően haladéktalanul – a helyi választási irodába továbbítja, amely azt a szavazatösszesítő informatikai rendszerben rögzíti.
A választási irodák a választás nem hiteles eredményét tartalmazó tájékoztató adatokat a szavazás lezárását követően nyilvánosságra hozzák.
A jegyzőkönyv egy példánya az illetékes választási irodában a szavazást követő három napon belül megtekinthető.
A szavazást követő kilencvenedik nap utáni munkanapon a választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát kilencven nap elteltével a Magyar Nemzeti Levéltárnak át kell adni.

III. Jogorvoslatok

A jogorvoslatok három formája a:
-kifogás,
-a fellebbezés és a
-bírósági felülvizsgálat iránti kérelem.
Ezen felül rendkívüli jogorvoslati lehetőség, hogy az Alaptörvényben foglalt jogok megsértése esetén alkotmányjogi panaszt lehet benyújtani.

Kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.
Fellebbezést a választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.
Bírósági felülvizsgálati kérelmet a választási bizottság másodfokú határozata, továbbá a Nemzeti Választási Bizottság határozata ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be.

A határidőket naptári napokban kell számítani. A Választási törvényben meghatározott határidő minden esetben jogvesztő, késedelem kimentésére, illetve igazolás előterjesztésére nincs mód. A határidő: annak utolsó napján 16 órakor jár le, a választási bizottság rendelkezésére nyitva álló határidő 24 órakor jár le.
A jogorvoslati kérelmek benyújtására, valamint azok elbírálására – a speciális jogorvoslati eljárásokat kivéve – 3 napos határidő áll az érintettek rendelkezésére. A jogsértés elkövetésétől, illetve a megtámadott választási bizottság határozatának meghozatalától.

Az országgyűlési képviselő-választással kapcsolatosan bármilyen egyéb információ a  www.valasztas.hu internetes oldalon megtalálható, illetve nálam, továbbá a Helyi Választási Iroda illetékes munkatársainál a Városházán megkapható.

Kistelek, 2018. március 20.


 dr. Nagy Rusztem s.k.  - aljegyző, HVI vezetője

Meghívó nyilvános, rendkívüli testületi ülésre
2018-03-13

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli ülésére, amelynek

Időpontja: 2018. március 14-e (szerda) 15:30 óra

Helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége, (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

Napirend:

 1. Szavazatszámláló Bizottság tagjainak (póttagjainak) megválasztása
 2. A Kistelekhez tartozó lakott területen kívüli, 96019 számú kerékpárút kezelésének átadása a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek
 3. Egyebek

Az előterjesztések honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre.

A rendkívüli ülés indokoltsága, hogy az 1. napirendi pont esetén a döntést a testületnek 2018.03.19-ig meg kell hoznia, a kerékpárút esetében pedig mihamarabbi döntést vár az átvenni szándékozó leendő üzemeltető.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Kistelek, 2018. március 12.

Nagy Sándor s.k., elnök

Sajtóközlemény - Kárpát-medencei Kegyeleti park kialakítása Kisteleken
2018-03-06

Kistelek Városi Önkormányzat TOP-1.2.1-15-CS1-2016-00009 számú, Kárpát-medencei Kegyeleti Park létrehozása Kisteleken című támogatási szerződés keretében 100 000 000 Ft pályázati forrást nyert kegyelti park és temetkezési múzeum, valamint szabadtéri színpad kialakítására. A pályázat 100 %-os támogatási intenzitás.

A projekt célja, hogy összegyűjtse, és széles körűen bemutassa a Kárpát-medencében élő népekre, etnikai csoportokra és a különböző tájegységek lakóira jellemző sírokat, sírjeleket és sírépítményeket, és a legkorszerűbb múzeumtechnikai eszközöket is fölhasználó áttekintést nyújtson a sírok és sírépítmények fejlődésének, változásának történeti és néprajzi összefüggéseiről.

A megvalósuló projekt eredményeként olyan Kárpát-medencei kegyeleti hely jön létre, amely méltó módon állít emléket az egykor itt élt embereknek, népeknek, kultúráknak. A 100 m2-es látogatóközpont interaktív elemekkel várja majd látogatóit Kisteleken, az Árpád utcában. A projektből megvalósuló szabadtéri színpad és a hozzá kapcsolódó történelmi színjátékok helyszíne a Rákóczi utca végén található szabadidős tér lesz

A projekt során turisztikai szakértő is segíti munkánkat.

Az elkészült objektum vérhatóan 2019. év elejétől lesz látogatható.

Bővebb információ: www.kistelek.hu

Meghívó - Nyilvános testületi ülésre
2018-02-15

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének nyilvános (és zárt) ülésére, amelynek
Időpontja: 2018. február 15-e (csütörtök) 14:00 óra
Helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége
           (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

Napirend:

 1. Kistelek Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek megállapítása 2018. év.
 2. Kistelek Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése
 3. Tájékoztatás a polgármester 2017. évben igénybe vett szabadságáról, a 2018. évre vonatkozó szabadság ütemezésének jóváhagyása
 4. Városi rendezvénynaptár összeállítása
 5. Kisteleki Óvoda, Bölcsőde, Mini Bölcsőde és Családi Bölcsőde óvodáiban, bölcsődéjében felvételre jelentkező gyerekek beíratásának időpontjai, a nyári nyitva tartás időpontjainak elfogadása
 6. Döntés támogatott pályázatról - Kárpátia Kincsesház (Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP-3.3.2-16)
 7. Csatlakozási szándék bejelentése a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásához
 8. Egyebek
  1. Támogatási kérelmek
   1. Rákóczi Szövetség
   2. Trombitás Istvánné
  2. Városi Nyugdíjas Klub székhelyhasználatának megerősítése
  3. Tájékoztatás házrész eladásának felajánlásáról (6760. Kistelek, Munkácsy u 1./A)

Zárt ülés:

 1. Lakásbérleti szerződések: döntések

Az előterjesztések honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre.
A zárt ülés lakásbérleti szerződésekkel kapcsolatos anyagai (pályázatok, kérelmek) a Titkárságon tekinthetők meg (a képviselő-testületi tagok részére).

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Kistelek, 2018. február 12.                                                                         
                                                                                
Nagy Sándor s.k. - elnök

SAJTÓKÖZLEMÉNY - Integrált térségi gyerekprogram indult a Kisteleki Járásban
2018-02-08

A Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása 2017. november 01. napjával indította el 5 éves gyermekszegénység elleni programját, melyet 400 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével valósít meg. 

Az EFOP-1.4.2-16-2016 pályázati felhívásra beadott, majd támogatásban részesített programcsomag (EFOP-1.4.2-16-2016-00010) célja a szegénység és a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem - a szegénységben élők későbbi életlehetőségeinek megalapozása, segítése a szegénységi kockázatok csökkentésével, a hiányosságok kompenzálásával, az esélyegyenlőség alapelveinek szem előtt tartásával. A helyi szükségleteket és adottságokat figyelembe véve kialakított program elsősorban a gyermekeket érintő különböző ágazatok szolgáltatásainak minőségi és mennyiségei fejlesztését, összehangolását tartalmazza.

A projekt munkatársai az elkövetkező 5 évben a Kisteleki járás minden településen, Kisteleken, Bakson, Balástyán, Csengelén, Ópusztaszeren és Pusztaszeren számos olyan szabadidős és fejlesztő programot, tábort, kirándulást valósítanak meg, amelyek segítik a gyermekek képességeinek mind teljesebb kibontakoztatását, valamint előmozdítják a szegénység és a kirekesztődés minél teljesebb kiszorítását.

További információ kérhető:
Horváth Petra, projektmenedzser
telefonszám: 06/20/393-4744
e-mail cím: horvathp@kistelek.hu

Szűrés

AJÁNLÓ

 

 


  


 


 


Európa a Polgárokért Program