Kistelek város honlapja

Sajtóközlemény - A Kistelek és Térsége Ipari Park alapinfrastuktúra fejlesztése című, TOP-1.1.1-16-CS1-2017-00002 azonosító számú projekt kivitelezési munkálatai

A projekt megvalósulásával a cél egyrészt, hogy a település peremén fekvő Kistelek és Térsége Ipari Park külterületi vállalkozói telkei szennyvízcsatornával legyenek ellátva; másrészt, hogy az újonnan épülő szennyvíztisztító telepen az ipari parkból érkező szennyvizek kezelése megtörténjen.

Az új, 200 m3/d kapacitású szennyvíztisztító telep a kommunális, lakossági szennyvíztisztító telep mellett épül a 3417 hrsz-ú ingatlanon. A kivitelezés minkét munkarészre nézve, nagy ütemben és minőségi szakmai hatékonysággal folyik. A szennyvízcsatorna építési munkálatok 2020. márciusában a 25 %-os, majd 2020. májusában az 50% készültségi fokot érték el.

Az előkészítés a csatorna nyomvonalba eső fák, bozótok és cserjék irtásával, kitűzési és közműfeltárási földmunkákkal és drénezéssel összegyűjtött víztelenítéssel kezdődtek. A Harmath és Társai Kft. telephely - vasúti átjáró felé eső - sarkánál egy szennyvíz átemelő és aknaműtárgy öblözet épült meg.

A gravitációs szennyvízcsatorna fektetése a szakmai előírások szerint az átemelőtől indult és halad magasabb végpont, vagyis az M5 autópálya felé. A munkaterület a KRESZ előírásaink megfelelően betáblázásra került, és az éjszaki világítással ellátott fényvisszaverős korlátok kihelyezése is megtörtént.

Az ipari szennyvíztelep építési munkálatai 2020. májusában a 25 % -os készültségi fokot érték el. A
kiviteli tervek elkészültét követően megindult a beruházás ezen üteme is.

Az építési tevékenység keretében a vízilétesítmény vasbeton műtárgy alapozása, majd
szerkezetépítése és a kapcsolódó munkafolyamatok vették kezdetüket.

A projekt teljes kivitelezési munkálatainak tervezett zárása: 2021. március 31.

A projekt tervezett fizikai zárása: 2021. július 31.

„A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.”

További információ kérhető:
Bozsányi Ilona - projektmenedzser
Kistelek Városi Önkormányzat
+3662/598-103

 

AJÁNLÓ