Kistelek város honlapja

DAOP-5.1.1-12-2013-0003 - Szociális városrehabilitációs fejlesztések a leghátrányosabb helyzetű kistérségben Kisteleken

Projekt célja: a szociálisan hátrányos helyzetű akcióterület fejlesztése, az akcióterület és Kistelek lakossága életminőségének javítása.

Főkedvezményezett: Kistelek Városi Önkormányzat

Konzorciumi partner: Kisteleki Városfejlesztési Kft

Támogatás összege: 242 063 000 Ft

A projekt elszámolható költsége: 242 063 000 Ft

Finanszírozás: 100%-ban támogatott

Közreműködő szervezet: Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Np Kft

Kapcsolódó cikkek:

ÁROP-1.A.3-2014-2014-0108 - Területi együttmûködést segítõ programok kialakítása Kistelek Város Önkormányzatánál

Kedvezményezett: Kistelek Városi Önkormányzat

Pályázati azonosító: ÁROP-1.A.3-2014-2014-0108

Pályázat címe: Területi együttmûködést segítõ programok kialakítása Kistelek Város Önkormányzatánál

Elnyert összeg: 21 979 880 Ft
 

HU03-0001-Bilat-A-2017 - Kistelek Városi Önkormányzat részvétele a geotermális workshopon

Kedvezményezett: Kistelek Városi Önkormányzat

Pályázati azonosító: HU03-0001-Bilat-A-2017

Pályázat címe: Kistelek Városi Önkormányzat részvétele a geotermális workshopon

Elnyert összeg: -

Honlap: -

Kapcsolódó dokumentumok:

TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00003 - A helyi identitás és kohézió erősítése Kisteleken

Kedvezményezett neve:

Kistelek Városi Önkormányzat

Konzorciumi partnerek:

"Kárpátia Kincsesház Kistelek" Nonprofit Kft.

Projekt címe:

„A helyi identitás és kohézió erősítése Kisteleken”

 

Támogatás összege:

18 396 000 Ft

Támogatás mértéke:

100%

Tervezett            befejezési dátum:

2022.09.30.

Projekt azonosító száma.

TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00003

Kapcsolódó tartalmak:

EFOP-3.9.2-16-2017-00013 - Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban

A projekt címe: „Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban”
A projekt száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00013
A projekt teljes költsége: 250 000 000,- Forint
A támogatás intenzitása: 100%
A megvalósítás ideje: 2018. január 1. – 2020. 12. 31.

Kistelek kistérség hat településén megvalósuló program célcsoportja a járás teljes lakossága, óvodás kortól egészen az idős korosztályig. A projekt a felnőttek részére lehetőséget biztosít különböző tanfolyamokon és képzéseken való részvételre, míg a gyermekek és iskolások számára számos szabadidős, iskolán kívüli szemléletformáló és fejlesztő foglalkozásokat biztosít. Az óvodások részére az úszásoktatáson kívül mozgáskoordinációs és zeneovi foglalkozásokon való részvételre is lesz lehetőség. A programcsomag mindezek mellett nagy hangsúlyt helyez az élethosszig tartó tanulás, az ökotudatosság, az egészséges életmód iránti igény kialakítására és népszerűsítésére.

A projekt honlapja: www.kistelek.hu/efop392

VP6-19.3.1-17 - A TUDásORientált együttműködés a turizmusfejlesztésben

Pályázati felhívás neve, kódszáma: A LEADER Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása, VP6-19.3.1-17

Kedvezményezett neve: Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Egyesülete (Konzorciumi Vezető)

Konzorciumi Tag: Mórahalmi Termelői Integrációs és Szolgáltató Szövetkezet

Konzorciumi Tag: Öttömös Községi Önkormányzat

Konzorciumi Tag: Kistelek Város Művelődéséért és Sportéletéért Közhasznú Közalapítvány

Projekt azonosító: 1916024915

Szerződött támogatás összege: 23.650.340 Ft

Támogatás mértéke %-ban: 85,48 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. január 15.

 

A projekt előzménye: A Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Egyesülete (HÖKTE) az általa képviselt akcióterület szempontjából a turizmust tartja az egyik fő gazdaságfejlesztést előmozdító kitörési pontnak. A turizmus fejlesztésének egyik eszköze a Mórahalmi és a már önálló akció területként működő Kisteleki kistérségben lévő turisztikai szolgáltatók, gazdasági szereplők közötti együttműködés és tapasztalatátadás megteremtése, valamint a helyi termékek turizmusba történő bekapcsolása. E célok érdekében a HÖKTE konzorciumi partnereivel együttműködve dolgozta ki projekttervét, mely 2019 évben támogatást nyert és a megvalósítás még ebben az évben megkezdődött.

A projekt részletes ismertetése: A turizmus területén Mórahalom tölti be a térségben a vezető szerepet, mely dinamikus fejlődésnek köszönhetően újabb lépcsőfokhoz érkezett, így szükségesé vált újrafogalmazni a küldőterületek felé szánt üzenetet. Ennek érdekében a turisztikai termék és szolgáltatásfejlesztés, valamint új arculat kialakítása kap kiemelt szerepet.

A mórahalmi adottságokhoz koncentrálódó turisztikai fejlődés lehetőséget nyújt a környező településeknek is, hogy ebbe önálló arculattal, egyedi termékkel bekapcsolódjanak, mely így a térség fejlesztését szolgálja. Ennek mintája tud lenni az Öttömös községben elindított turisztikai fejlesztési terv, majd az ehhez kapcsolódó arculat megfogalmazása. A kisteleki partner szintén arculati terv, reklámtárgyak elkészítésével vesz részt a projektben, valamint bekapcsolódik a szolgáltatók számára szervezett workshopok megvalósításába.

Mórahalmon első lépésként a TDM szervezettel együttműködve új csomagok és programok kialakítása, a helyi turisztikai kínálat egységes termékké rendezése, valamint a piackutatás és monitoring tevékenység célját szolgáló táblagépek beszerzése történik. Elkészül a közös rendezvénynaptár és egy papír alapú térkép kiadvány.

A helyi termékek kapcsán a Homokháti Portéka Bolt árukínálatának és értékesítési láncának bővítése szerepel. Tervezett partnerek a fejlesztésben a nagyobb kereskedelmi szálláshelyek és az Ezer Év Parkja Mórahalom (korábban Mini Hungary)

A projektben tervezett tapasztalatcserék, előadások, tudásátadás és workshopok megszervezését Mórahalmon a Mórahalmi Termelői Integrációs és Szolgáltató Szövetkezet önerőként biztosítja. A workshopokra mindkét LEADER HACS területén (Mórahalmi és Kisteleki kistérség) működő szolgáltatók, érdeklődők meghívást kapnak.

A logisztikai tevékenység fókuszában a helyi élelmiszer-termékek turistákhoz való eljuttatása szerepel. A tevékenységben aktív partnerként számítunk a magánszálláshelyek üzemeltetőire, a megvalósításában partnerséget kívánunk kialakítani a helyi TDM szervezettel.

A tervezett honlap fejlesztése a Homokháti kistérség területén található turisztikai szolgáltatásokat kívánja elérhető közelségbe hozni a turisták számára, a honlapra irányítva online marketing kommunikáció segíti a népszerűsítést.

Célunk, hogy a térségbe érkező vendég tudomást szerezzen és eljuthasson a turisztikai attrakciókhoz. A turisztikai irányító táblák és térképek külsejüket és megjelenítésüket tekintve egységesek, a térképek és az elkészült kiadványok QR kóddal ellátottak, mely az újonnan elkészített weboldalra irányítja a látogatókat.

Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap és a hazai központi költségvetési előirányzat segítségével megvalósuló projekt fejlesztései a térségbe érkező turisták számára egyértelmű eredményekkel fognak járni, mind a komfortérzet és a tájékozódás megkönnyítése, a komplex és professzionális szolgáltatások kínálata, illetve helyi hagyományokat megjelenítő és alkalmazó termékek elérhetősége szempontjából. A projekt várhatóan 2021 januárjában zárul.

A Bizottság EMVA-ra vonatkozó internetes oldala: https://ec.europa.eu/agriculture/

EFOP-2.1.2-16-2017-00018 - A kisteleki gyerekesély program infrastrukturális háttere

A kedvezményezett neve: Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása
A projekt címe: A kisteleki gyerekesély program infrastrukturális háttere
A projekt azonosítószáma: EFOP-2.1.2-16-2017-00018
A szerződött támogatás összege: 70.000.000 Ft
A támogatás mértéke (%-ban):  100 %
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.02.28

A pályázó Kistelek Környéki Települések Társulása 2010. és 2013. között bonyolította le komplex gyermekszegénység elleni programját – melynek jelenleg fenntartási ideje zajlik – e program szakmai folytatásaként adtunk be sikeres pályázatot az EFOP 1.4.2-16 pályázati felhívásra. Az EFOP-1.4.2-16-2016-00010 projekt szakmai tartalmának megvalósításához szükséges infrastrukturális feltételeket jelen pályázat keretében valósítjuk meg – épületek felújításával, eszközbeszerzéssel, kapcsolódó kötelező tevékenységekkel – 12 hónapos projektmegvalósítási időszak alatt, a járás mind a hat településén (Kistelek, Baks, Balástya, Csengele, Ópusztaszer, Pusztaszer).

TOP-1.1.1-16-CS1-2017-00002 - A Kistelek és Térsége Ipari park alapinfrastruktúra fejlesztése

A projekt teljes költsége: 450 000 000 Ft

A támogatás intenzitása: 100%

A megvalósítás ideje: 2019. január 01- 2021. március 20.

A projekt konkrét beruházási célja a Kistelek és Térsége Ipari Park szennyvíz csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének kiépítése.

 Letölthető pályázati tájékoztató

 

EFOP-1.4.2-16-2016-00010 - Integrált térségi gyerekprogram Kistelek Járásban

A kedvezményezett neve: Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása
A projekt címe: Integrált térségi gyerekprogram Kistelek Járásban
A projekt azonosítószáma: EFOP-1.4.2-16-2016-00010
A szerződött támogatás összege: 400.000.000 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100 %
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.08.31.

Honlap: http://kistelek.hu/EFOP142/

EFOP-3.3.2-16-2016-00105 - Kulturális nevelés, kreatív tanulás a kisteleki Klebelsberg Művelődési Központban

A kedvezményezett neve, címe: Kárpátia Kincsesház Kistelek Nonprofit Kft. (6760 Kistelek, Petőfi u. 7-9.)

A projekt címe: Kulturális nevelés, kreatív tanulás a kisteleki Klebelsberg Művelődési Központban

A projekt azonosító száma: EFOP-3.3.2-16-2016-00105

A szerződött támogatás összege: 24 998 160 forint

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2020.02.29.

 

Honlap: http://kistelek.hu/EFOP332/

EFOP-3.7.3-16-2017-00072 - Egész életen át tartó tanulást segítő programok megvalósítása a Kárpátia Kincsesházban

A kedvezményezett neve, címe: Kárpátia Kincsesház Kistelek Nonprofit Kft. (6760 Kistelek, Petőfi u. 7-9.)

A projekt címe: Egész életen át tartó tanulást segítő programok megvalósítása a Kárpátia Kincsesházban

A projekt azonosító száma: EFOP-3.7.3-16-2017-00072

A szerződött támogatás összege: 79 798 980 forint

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2020.11.30.

 

EFOP-4.1.7-16-2017-00021 - Multi-Art Kreatív Műhely kialakítása a kisteleki Klebelsberg Művelődési Központ bővítésével

A kedvezményezett neve, címe: Kárpátia Kincsesház Kistelek Nonprofit Kft. (6760 Kistelek, Petőfi u. 7-9.)
A projekt címe: Multi-Art Kreatív Műhely kialakítása a kisteleki Klebelsberg Művelődési Központ bővítésével
A projekt azonosító száma: EFOP-4.1.7-16-2017-00021
A szerződött támogatás összege: 20 000 000 forint
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezésének dátuma:2019.09.30

Honlaphttp://kistelek.hu/efop417/

EFOP-4.1.8-16-2017-00010 - Kisteleki Ede Városi Könyvtár tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései

A projekt teljes költsége:  35 579 551.- Forint

A támogatás intenzitása: 100 %

A megvalósítás ideje: 2018. április 01. – 2019. május 31.

Honlap: http://www.kistelek.hu/EFOP418

EFOP-1.2.11-16-2017-00004 - Esély itthon – Kisteleken

Kedvezményezett neve: Kistelek Városi Önkormányzat
Projekt címe: Esély itthon – Kisteleken
Támogatás összege: 199 995 961 Ft
Támogatás mértéke : 100%
Projekt azonosítószáma: EFOP-1.2.11-16-2017-00004

Honlap: http://kistelek.hu/EFOP1211/

TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00004 - Bölcsőde és óvoda fejlesztés a Térségi Intézményi Társulásnál

A projekt címe: Bölcsőde és óvoda fejlesztés a Térségi Intézményi Társulásnál

A projekt száma: TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00004

Honlaphttp://www.kistelek.hu/TOP141/

TOP-2.1.2-15-CS1-2016-00008 - Zöld város kialakítása Kisteleken

A projekt teljes költsége: 700 001 945Ft

A támogatás intenzitása: 100%

A megvalósítás ideje: 2017. május 01- 2019. október 31.

 

Honlap: http://www.kistelek.hu/top212/

TOP-3.2.1-16-CS1-2017-00001 - A Kisteleki Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése

TOP-1.2.1-15-CS1-2016-00009 - Kárpát-medencei Kegyeleti Park létrehozása Kisteleken

A projekt megvalósításának kezdete: 2017.07.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2021.05.31.

A támogatás összege: 100 000 000 Ft

 

Honlaphttp://kistelek.hu/top121-15/

TOP-1.4.1-19-CS1-2019-00003 - A kisteleki bölcsőde fejlesztése

Kedvezményezett neve: Térségi Intézményi Társulás
Projekt címe: A kisteleki bölcsőde fejlesztése
Támogatás összege: 70 000 000 Ft
Támogatás mértéke : 100%
Projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-19-CS1-2019-00003

Honlaphttp://www.kistelek.hu/top141-19/

TOP-1.1.3-16-CS1-2017-00005 -Kistelek rövid ellátási láncokhoz kötődő agrárlogisztikai fejlesztései és a helyi termékek értékesítési csatornáinak szélesítése

Szerződés száma: TOP-1.1.3-16-CS1-2017-00005

Pályázat címe: Kistelek rövid ellátási láncokhoz kötődő agrárlogisztikai fejlesztései és a helyi termékek értékesítési csatornáinak szélesítése

Kedvezményezett: Kistelek Városi Önkormányzat

Konzorciumi partner: -

Támogatás összege:  115 766 915 Ft

Projekt elszámolható költsége: 116 700 000 Ft

Támogatási intenzitás: 99,200441%

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK A HONLAPON

AJÁNLÓ