Kistelek város honlapja

Összesen 3 találat, a következő kifejezésre: "TOP-5.3.1"

Találatok

Mire jó a tök? - Közösségfejlesztési program (TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00003)
2019-10-14 08:46:12

A helyi identitás és kohézió erősítése Kisteleken
2018-06-25 11:49:13

Kedvezményezett neve:

Kistelek Városi Önkormányzat

Konzorciumi partnerek:

"Kárpátia Kincsesház Kistelek" Nonprofit Kft.

Projekt címe:

„A helyi identitás és kohézió erősítése Kisteleken”

 

Támogatás összege:

18 396 000 Ft

Támogatás mértéke:

100%

Projekt tartalma:

A projekt célzott helyi közösségfejlesztési programok kíván elindítani, amely által erősödik a helyi közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata,

a helyi civil társadalom megerősödése, segíti az eddig felszín alatt szunnyadó képességek. Erősödik a civil cselekvés. A programok segítségével

kialakul a hovatartozás, az önkéntesség és a Kistelek városhoz való kötődés. A kulturális közösségfejlesztés célja a kulturális aktivitásra, helyi

kulturális élet szervezésében és alakításában való szerepvállalásra ösztönzés, a kulturális részvétel fejlesztése. Az értékek feltárása, tudatosítása,

mozgásba hozása, megújítása és átörökítése a helyi közösségek és a kulturális intézmények aktív együttműködésével hozzájárulnak a helyi

közösség kezdeményező- és cselekvőképességének erősödéséhez. Jelen projekt következtében az eddig alvó meglévő emberi erőtartalékok

felszínre kerülnek a közösségi életbe való szereplés következtében ezen szereplők aktivitása jelentősen megnő és a település közösségi életében

jelentős minőségi változást idéz elő. A projekt keretében megvalósítandó önállóan támogatható tevékenység: közösségi folyamatok

kezdeményezése és megvalósítása, ezen belül: közösségi részvételével megvalósuló felmérés, tervezés; közösségi tevékenység történeti feltárása

és a lakosság számára elérhetővé tétele; közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása; közösségfejlesztési

folyamatról tájékoztató közösségi információs pont kialakítása; közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása megvalósítása a

projekt keretein belül. Önállóan nem támogatható tevékenységek: Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

A kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása a támogatási igénynek megfelelő feltételekkel.

 

 

Várteredmény:A projekt célzott helyi közösségfejlesztési programok kíván elindítani, amely által erősödik a helyi közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése, segíti az eddig felszín alatt szunnyadó képességek.

Erősödik a civil cselekvés. A programok segítségével kialakul a hovatartozás, az önkéntesség és a Kistelek városhoz való kötődés.

A kulturális közösségfejlesztés célja a kulturális aktivitásra, helyi kulturális élet szervezésében és alakításában való szerepvállalásra ösztönzés, a kulturális részvétel fejlesztése.

 

Tervezett            befejezési dátum:

2022.09.30.

Projekt azonosító száma.

TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00003

 

 

Meghívó nyílt testületi ülésre
2017-07-11 09:50:17

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének nyilvános ülésére, amelynek
Időpontja: 2017. július 12.-e (szerda) 14:00 óra helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

Napirend:

  1. TOP-3.2.1-16 felhívásra "Kisteleki Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése" című pályázat beadása
  2. VP6-19.3.1-17 felhívásra „EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN MEGVALÓSULÓ TURIZMUS- ÉS  HELYI TERMÉKFEJLESZTÉS című pályázat beadása
  3. TOP-5.3.1-16 felhívásra „A helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázat beadása
  4. Döntés TOPBILDERING Ipari és Szolgáltató Szociális Szövetkezethez történő csatlakozásról
  5. Egyebek, végleges adás-vételek

Zárt ülés

  1. „Kistelek Közbiztonságáért” díj kitüntetés adományozása                                                     
  2. Lakásbérleti szerződések (hosszabbítások): döntése

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Az előterjesztések honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre. A zárt ülés lakásbérleti szerződésekkel kapcsolatos anyagai (pályázatok) a Titkárságon tekinthetők meg (a képviselő-testületi tagok részére).

Kistelek, 2017. július 10.         
                                                                
Nagy Sándor s.k. - elnök

2017.07.12. - 03 Előterjesztés TOP-5.3.1-16 felhívásra „A helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázat beadása

AJÁNLÓ