A PROJEKT

A projekt tartalma: A projektgazda a Kisteleki járás területén működő oktatási-nevelési intézmények együttműködésével valósít meg iskolán kívüli kompetenciafejlesztő foglalkozásokat, a gyermek- és ifjúsági korosztály számára.

  • A kedvezményezett neve, címe: Kárpátia Kincsesház Kistelek Nonprofit Kft. (6760 Kistelek, Petőfi u. 7-9.)
  • A projekt címe: Kulturális nevelés, kreatív tanulás a kisteleki Klebelsberg Művelődési Központban
  • A projekt azonosító száma: EFOP-3.3.2-16-2016-00105
  • A szerződött támogatás összege: 24 998 160 forint
  • A támogatás mértéke: 100%
  • A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2020.02.29.

A projekt olyan nem formális és informális tanulási alkalmak megteremtésére irányul, melyek hozzájárulnak az anyanyelvi -, és idegennyelvi kommunikáció, a digitális-, a kulturális kompetencia, a tudásszerző-, a tanulási-, a gondolkodási-, az önfejlesztő- és kommunikációs kompetenciák fejlesztéséhez. Módszertani vonatkozásban az élménypedagógiai-, gyakorlatorientált foglalkozások lebonyolítása a cél. A csoportjáték, a szerepjáték, a dramatikus játék, a szabadtéri foglalkozások, a csoportos- és egyéni alkotás és rendhagyó órák kerülnek előtérbe. A foglalkozások a differenciált fejlesztés szempontjai szerint zajlanak. Módszertani újításként a fenntartható fejlődés oktatására kifejlesztett helyi módszertan, és tananyag is alkalmazásra kerül.