A kedvezményezett neve: Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása
A projekt címe: Integrált térségi gyerekprogram Kistelek Járásban
A projekt azonosítószáma: EFOP-1.4.2-16-2016-00010
A szerződött támogatás összege: 400.000.000 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100 %
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.08.31.


Kistelek járás Integrált térségi gyerekprogramjának célja a szegénység és a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem – a szegénységben élők későbbi életlehetőségeinek megalapozása, segítése a szegénységi kockázatok csökkentésével, a hiányosságok kompenzálásával, az esélyegyenlőség alapelveinek szem előtt tartásával.

Növeljük a szociális és gyermekjóléti központ kapacitását új, innovatív szolgáltatások bevezetésével és hatékony alkalmazásával, működtetjük a gyerekesély Bizottságot, a szükségleteknek, igényeknek megfelelően szakmai továbbképzést biztosítunk a gyerekekkel foglalkozó szakembereknek, új szolgáltatásokat vezetünk be, szakmai műhelymunkákat és szakmaközi hálózatokat működtetünk, a járás minden településén családmentorok alkalmazásával biztosítjuk a hh/hhh gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférését, egyéni szükségleteinek érvényesülését, közösségi házat működtetünk a Baks-Máriatelepi szegregátum területén rendszeres segítő programokkal, nyári bentlakásos és napközis táborokat szervezünk, tehetséggondozó és képességfejlesztő szakköröket, klubfoglalkozásokat biztosítunk minden településen, kisebb délutáni és hétvégi szabadidős programokat, nagyobb kirándulásokat szervezünk ismeretszerzési, szocializációs, közösségépítő és élményszerzési céllal, nagy, mind a hat településre kiterjedő alternatív pedagógiai projekteket bonyolítunk le a hh/hhh gyerekek számára eredményesebb pedagógiai módszerek megismertetésére, népszerűsítésére (tapasztalati tanulás, élménypedagógia, együtt tanulás, egymástól tanulás). Fókuszálunk a fiatalokra, fiatal szülőkre is – gyakorlati központú, sikerélmény nyújtó gyakorlati műhelyfoglalkozásokon fejleszthetik képességeiket, sikerélményt szerezhetnek, s felkészülnek a munkaerő-piaci részvételre is. Családi napok szervezésével biztosítjuk a közös élményszerzést, az élményteli tanulás, játékos tanulás lehetőségét.

A gyerekek (és családjaik) önbizalmának és identitástudatának megerősítésére kreatív, interaktív társasjátékokat tervezünk és gyártatunk le, melyekkel játékosan ismerkedhetnek környezetük természeti kulturális értékeivel, gyakorlati készségeket erősíthetnek.

A projekt működése során együttműködünk a kiemelt projekt képviselőjével, részt veszünk a kötelező képzéseken, az együttműködést célzó programokon.

A projekt működése során biztosítjuk a projekt tevékenységek kommunikációját, a nyilvánosságot.