Kistelek város honlapja

Összesen 4 találat, a következő kifejezésre: "top-1.1.3-16"

Találatok

Sajtóközlemény - TOP-1.1.3-16-CS1-2017-00005
2021-01-15 11:11:11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt azonosítószáma: TOP-1.1.3-16-CS1-2017-00005

Projekt címe: Kistelek rövid ellátási láncokhoz kötődő agrárlogisztikai fejlesztései és a helyi termékek értékesítési csatornáinak szélesítése

Támogatás összege (Ft): 115 766 915

A beruházás összköltsége (Ft): 116 700 000

A projekt megvalósításának kezdete: 2018.03.01.

A beruházás 100%-os készültségi szintjének mérföldköve: 2021.01.15.

A projekt várható fizikai befejezésének dátuma: 2021.02.22.

A projekt a TOP-1.1.3-16 Helyi gazdaságfejlesztés felhívás célkitűzéseihez kapcsolódik, összhangban a fenntartható és befogadó, növekedést célzó, belső erőforrásokra épülő, helyi gazdaságfejlesztést élénkítő, munkaalapú társadalomra vonatkozó nemzeti célkitűzéssel.

A beruházás európai uniós támogatás segítségével a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. 

Kistelek Város célja a helyi piac bővítésével, hogy lehetőség nyíljon a helyi nyersanyag értékesítésére, a lokális igényekre támaszkodó helyi mezőgazdasági termékek helyi piacokon történő elérhetővé tétele és ismertségének, elismertségének javítására.

A projekt a TOP-1.1.3-16-os pályázati konstrukció; a Helyi gazdaságfejlesztési felhívás célkitűzéseihez kapcsolódik, melynek átfogó célja a fenntartható, belső erőforrásokra épülő, gazdaságélénkítő és foglalkoztatás-ösztönző térségi és helyi gazdaságfejlesztés. Az önkormányzat a helyi termelőkkel való együttműködésen keresztül a helyi termékek helyi piacokra való hatékony eljuttatását kívánja megvalósítani továbbá a gazdaságot élénkíteni törekszik, mellyel közvetve és közvetlenül a foglalkoztatás általános helyi tendenciáit is javítani kívánja. A helyi termelői piac olyan piac, ahol a kistermelő a piac fekvése szerinti megyében, vagy a piac 40 km-es körzetében működő gazdaságából származó mezőgazdasági, illetve élelmiszeripari termékét értékesítheti.

A helyi piacra minél nagyobb arányban kell eljutniuk a helyi termékeknek. Az ökologikus szemléletű, fenntartható gazdálkodási formáknak - mint amilyen a tanyai gazdaságok – a pozícióját növelni szükséges. A beruházás által további lehetőség nyílik a helyi termékek előnyeinek kihangsúlyozására, egészségesebb élelmiszerek eljuttatásához a lakosság részére, kedvező árak kialakítására, ezáltal a lokalitást erősítő folyamatokhoz való hozzájáruláshoz. Fontos szempont, hogy a termék nem több kézen keresztül jut el a fogyasztóhoz-, így akár olcsóbb is lehet - és a vegyszermentes, bio jellegéből adódóan hosszabb távon az egészség megőrzésben is szerepet játszik.

A helyi mezőgazdasági termékek helyi piacokra való hatékony eljuttatásának céljából, a helyi termékek értékesítési csatornáinak infrastrukturális támogatását szolgálja a megvalósult agrárlogisztikai beruházás.

A közvetlen célként meghatározott Agrárlogisztikai Centrum jött létre. Az infrastruktúra kialakításával az épületkomplexum - a helyi mezőgazdasági termékek helyi piacokra való hatékony eljuttatásának érdekében - a raktározás, hűtve tárolás, osztályozás, csomagolás tevékenységeknek kiváló helyszínéül szolgálhat.

Mindezen tevékenységek folytatására alkalmas területen kívül 2 üzlethelység hűtőkamrákkal felszerelve, valamint egy piaccsarnok létesült szabadtéri árusítóhelyekkel, közlekedőterekkel, parkolóval valamint kerékpártárolóval, az akadálymentesítésre vonatkozó előírásoknak megfelelően. Az előírásoknak megfelelően került kialakításra a szociális blokk, valamint egy iroda a tevékenység irányításához.

Az Agrárlogisztikai Centrum működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges eszközök beszerzése megtörtént. 

A projektről bővebb információ a www.kistelek.hu oldalon található.

 

További információ kérhető:

Kistelek Városi Önkormányzat

6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.

Tel.: +36 62/598-100

e-mail: hivatal@kistelek.hu

Tanácsadás vállalkozóknak
2020-12-07 08:00:00

Kistelek Város Önkormányzata a TOP-1.1.3-16-CS1-2017-00005 azonosítószámú, „Kistelek rövid ellátási láncokhoz kötődő agrárlogisztikai fejlesztései és a helyi termékek értékesítési csatornáinak szélesítése” című projekt keretében

jogi, pénzügyi, valamint informatikai jellegű ingyenes tanácsadással

kívánja támogatni azon potenciális vállalkozásokat*, amelyek számára Csongrád-Csanád megyében, illetve a projekt keretében megvalósuló Agrárlogisztikai Centrum (6760 Kistelek, Bocskai utca 12/3 hrsz) 40 km-es körzetében működő gazdaságból származó mezőgazdasági, illetve élelmiszeripari termékük értékesítésének a helyszíneként a fenti helyszínen megvalósuló helyi termelői piac lehetséges helyszínéül szolgálhat, a helyi termékek értékesítési csatornáinak infrastrukturális támogatását szolgáló agrárlogisztikai centrum szolgáltatásaival.

A tanácsadás időpontja: 2020. december 14., 15., valamint 16. napján 8.00-12.00 óráig.

A vállalkozások a jogi, pénzügyi, valamint informatikai témakörben kérdéseket

 • személyesen – a +36 20 952 0093 telefonszámon a fenti időtartamokra előre egyeztetett időpontban – vagy
 • e-mail-en – a fkinga17@gmail.com e-mail címre „TOP-1.1.3-16-CS1-2017-00005 – tanácsadás” tárgyban a fenti időtartamban tehetik fel.

*Vállalkozás: a piaci igények kielégítését szolgáló termékeket vagy szolgáltatásokat előállító nyereség orientált szervezet. A vállalkozás cégformája eltérő lehet (egyéni vállalkozó, társaság, stb.). Különösen magában foglalja a termelői tevékenységet folytató önálló vállalkozókat vagy családi vállalkozásokat, kistermelőket, őstermelőket valamint a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesüléseket vagy szövetkezeteket.

Kistelek, 2020. december 7.

Új piactér kialakítása Kisteleken
2019-03-12 11:55:18

0Projekt címe: Kistelek rövid ellátási láncokhoz kötődő agrárlogisztikai fejlesztései és a helyi termékek értékesítési csatornáinak szélesítése.

Projekt száma: TOP-1.1.3-16-CS1-2017-00005

Kistelek Város célja a helyi piac további bővítésével, hogy lehetőség nyíljon a helyi nyersanyag természetes betakarítására, hogy szüreti formájában, mikrobiológiai szempontból és mikroklíma tekintetében helyesen kerüljön tárolásra, ennek következtében növelhető legyen az eltarthatóság (raktározás) és a boltok polcain az eladásra felkínálás időkerete. Emellett a nyersanyag marketing jellegű figyelemfelkeltő vagy eltarthatóságot és állagot megőrző csomagolása, azért, hogy a nyersanyag - termelői elsődleges áru - versenyképessége javuljon. További cél, a komplex agrárlogisztikai centrum révén, hogy a helyi termelők termékei szervezetten, jól menedzselten összefogva jelenhessenek meg úgy, hogy mindeközben lehetőség nyíljon a helyi termelők termékeinek urbanizált igényeknek történő megfeleltetésére, a vásárlásával passzív módon előidézett jótékony hatások kommunikálására. A jogerős építési engedélyes terv dokumentációk alapján az épület bruttó terület:488,56 m2. A helyi gazdálkodók az infrastruktúra használatához a működtetőn keresztül, azaz az önkormányzaton keresztül kedvező feltételek mellett hozzájuthatnak és lehetőséget teremt az önkormányzat a termelők sikeresebb üzletviteléhez.

Meghívó nyílt testületi ülésre
2017-06-20 10:46:07

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének ülésére, amelynek  időpontja: 2017. június 22. (csütörtök) 17:00 óra, helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége  (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.) .

Napirend:

 1. Beszámoló a társulásban végzett tevékenységről
 2. A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
 3. Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2017. I. félévi tevékenységéről
 4. A TOP-1.1.3-16 felhívásra „Kistelek rövid ellátási láncokhoz kötődő agrárlogisztikai fejlesztései és a helyi termékek értékesítési csatornáinak szélesítése „című pályázat beadása
 5. Egyebek:
  1. A TOP-1.1.1-16 felhívásra „Kistelek és Térsége Ipari Park alapinfrastruktúra fejlesztése„ című pályázat benyújtása (1. módosítás)

  2. Tájékoztatók- szóbeli előtejesztés (2017. Kisteleki Búcsú és Aratóünnep) (1. módosítás)

Zárt ülés

 1. Lakásbérleti szerződések (hosszabbítások): döntések

Megjelenésére feltétlenül számítunk! Az előterjesztések honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre. A zárt ülés lakásbérleti szerződésekkel kapcsolatos anyagai (pályázatok) a Titkárságon tekinthetők meg (a képviselő-testületi tagok részére).

Kistelek, 2017. június 19.

Nagy Sándor s.k. - elnök

2017.06.22. - 04 Előterjesztés A TOP-1.1.3-16 felhívásra „Kistelek rövid ellátási láncokhoz kötődő agrárlogisztikai fejlesztései és a helyi termékek értékesítési csatornáinak szélesítése „ című pályázat beadása

2017.06.22. - 04 Előterjesztés A TOP-1.1.3-16 felhívásra „Kistelek rövid ellátási láncokhoz kötődő agrárlogisztikai fejlesztései és a helyi termékek értékesítési csatornáinak szélesítése „ című pályázat beadása

2018.0.22. - 04 Előterjesztés A TOP-1.1.3-16 felhívásra „Kistelek rövid ellátási láncokhoz kötődő agrárlogisztikai fejlesztései és a helyi termékek értékesítési csatornáinak szélesítése „ című pályázat beadása

2017.06.22. - 04 Előterjesztés A TOP-1.1.3-16 felhívásra „Kistelek rövid ellátási láncokhoz kötődő agrárlogisztikai fejlesztései és a helyi termékek értékesítési csatornáinak szélesítése „ című pályázat beadása

AJÁNLÓ