Kistelek város honlapja

Archívum

Tájékoztatás - Légi szúnyoggyérítés
2020-07-29

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén légi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2020.július 31-én, pénteken, a napnyugtát megelőző 1,5 órában. Rossz idő esetén a védekezés 2020. augusztus 01-02. napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer.

A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Meghívó - Nyilvános testületi ülésre
2020-06-25

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének rendes nyílt ülésére, amelynek

Időpontja: 2020. június 25. (csütörtök) 14:00 óra
Helye:
Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyiség (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

Napirendi pontok:

 1. Kisteleki Ede Városi Könyvtár 2019. évi beszámolója, 2020. évi munkaterve és képzési terve
 2. Kistelek Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft 2019. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 3. Kisteleki Kistérség és Gazdaságfejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft 2019. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 4. Kistelek Városi Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés megtárgyalása
 5. Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.27.).) önkormányzati rendelt módosításáról szóló rendelet tervezet megtárgyalása
 6. Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet tervezetének megtárgyalása
 7. Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.06.) önkormányzati rendelt módosításáról szóló rendelet tervezet megtárgyalása
 8. Beszámoló az óvodai –bölcsődei- beiratkozásról, azok adatairól, tapasztalatairól.
 9. A helyi képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 17/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet megtárgyalása
 10. Társulási megállapodások módosítása
 11. Döntés Kistelek és Társult Települések Víziközmű Társulása megszüntetéséről
 12. Kistelek belterület 3116/5 hrsz.-ú ingatlan eladására vonatkozó adásvételi szerződés jóváhagyása
 13. Kistelek belterület 3414/4 hrsz.-ú ingatlan eladására vonatkozó adásvételi szerződés jóváhagyása
 14. Egyebek

Az előterjesztések a honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre.

 Megjelenésére feltétlenül számítunk!

 Kistelek, 2020. június 19.    

 Nagy Sándor s.k. - elnök

Sajtóközlemény - A Kistelek és Térsége Ipari Park alapinfrastuktúra fejlesztése című, TOP-1.1.1-16-CS1-2017-00002 azonosító számú projekt kivitelezési munkálatai
2020-06-20

A projekt megvalósulásával a cél egyrészt, hogy a település peremén fekvő Kistelek és Térsége Ipari Park külterületi vállalkozói telkei szennyvízcsatornával legyenek ellátva; másrészt, hogy az újonnan épülő szennyvíztisztító telepen az ipari parkból érkező szennyvizek kezelése megtörténjen.

Az új, 200 m3/d kapacitású szennyvíztisztító telep a kommunális, lakossági szennyvíztisztító telep mellett épül a 3417 hrsz-ú ingatlanon. A kivitelezés minkét munkarészre nézve, nagy ütemben és minőségi szakmai hatékonysággal folyik. A szennyvízcsatorna építési munkálatok 2020. márciusában a 25 %-os, majd 2020. májusában az 50% készültségi fokot érték el.

Az előkészítés a csatorna nyomvonalba eső fák, bozótok és cserjék irtásával, kitűzési és közműfeltárási földmunkákkal és drénezéssel összegyűjtött víztelenítéssel kezdődtek. A Harmath és Társai Kft. telephely - vasúti átjáró felé eső - sarkánál egy szennyvíz átemelő és aknaműtárgy öblözet épült meg.

A gravitációs szennyvízcsatorna fektetése a szakmai előírások szerint az átemelőtől indult és halad magasabb végpont, vagyis az M5 autópálya felé. A munkaterület a KRESZ előírásaink megfelelően betáblázásra került, és az éjszaki világítással ellátott fényvisszaverős korlátok kihelyezése is megtörtént.

Az ipari szennyvíztelep építési munkálatai 2020. májusában a 25 % -os készültségi fokot érték el. A
kiviteli tervek elkészültét követően megindult a beruházás ezen üteme is.

Az építési tevékenység keretében a vízilétesítmény vasbeton műtárgy alapozása, majd
szerkezetépítése és a kapcsolódó munkafolyamatok vették kezdetüket.

A projekt teljes kivitelezési munkálatainak tervezett zárása: 2021. március 31.

A projekt tervezett fizikai zárása: 2021. július 31.

„A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.”

További információ kérhető:
Bozsányi Ilona - projektmenedzser
Kistelek Városi Önkormányzat
+3662/598-103

 

Ismét pályázható egy új építésű önkormányzati lakás
2020-06-18

Kistelek Város Önkormányzata ezennel ismételten kiírja az „Esély Itthon – Kisteleken” című EFOP-1.2.11-16-2017-00004 azonosító számú pályázat keretében nyújtandó lakhatási támogatás pályázatot az alábbi dokumentumban található tartalommal és feltételekkel:

Letölthető pályázati csomag

Ingyenes lomtalanítás és elektronikai hulladékgyűjtés
2020-06-18

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az FBH-NP Nonprofit Kft. ingyenes lomtalanítást és elektronikai hulladékgyűjtést szervez az alábbi helyszínen és időpontban:

Kistelek, Rákóczi u. 42. – Vásár területén - 2020. június 25. 800 – 1130

A beszállítási lehetőség minden olyan magánszemély számára korlátlan mennyiségben térítésmentes, aki felmutatja a fenti településre vonatkozó lakcímkártyáját, illetve a befizetett hulladékszállítási számláját igazoló bizonylatot (csekk, átutalási megbízás másolata).

Elhelyezhető hulladékok fajtái:

 • lomtalanítás körébe tartozó hulladékok: feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve adhatók le.
 • elektronikai hulladékok (pl.: háztartási kisgép, nagygép, irodatechnika, szórakoztató elektronika, barkácsgép, Tv, monitor, hűtőberendezés stb.) – kizárólag ép, összeszerelt állapotban

Közreműködésüket köszönjük!

FBH-NP Nonprofit Kft.

fbhnpkft@fbhnpkft.hu ; 79/524-821 ; 79/572-052 ; www.fbhnpkft.hu

Újra indulnak a kormányablak busz szolgáltatásai a kistérség településein
2020-06-08

2020 júniusától Csongrád-Csanád megye járásaiban újraindul a kormányablak busz, amelynek szolgáltatásai a továbbiakban rendszeres időközönként, mindig ugyanabban az időben lesznek elérhetőek a kistelepüléseken. A kisteleki járás esetében ez azt jelenti, hogy az adott hónap harmadik csütörtöki napján Csengele, Pusztaszer, Balástya településekre, pénteki napján pedig Baks, illetve Ópusztaszer községekbe látogat el a mobilizált ügyfélszolgálat.

A kormányablak buszban intézhető ügyek különösen: személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával, gépjármű vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyintézés, ügyfélkapu regisztráció, NEK adatlap (diákigazolvány igényléséhez), útlevél igénylése. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kormányablak buszban bankkártyás fizetés lehetséges.

Ezen túlmenően a kormányablak buszban továbbra is lehetőség van szociális ügyekben kérelmek benyújtására, tájékoztatás kérésére.

2020 júniusában a következőképpen alakul a kormányablak busz ügyfélfogadási rendje:

Csengele Községi Önkormányzat előtt

6765 Csengele, Petőfi u. 13.

2020. június 18. (csütörtök) 8:00 - 10:00

Pusztaszer, Közösségi Ház bejárója

6769 Pusztaszer, Kossuth u. 43.

2020. június 18. (csütörtök) 11:00 - 12:30

Balástya, Tanoda épülete előtt a Polgármesteri Hivatallal szemben

6764 Balástya, Rákóczi u. 33.

2020. június 18. (csütörtök) 13:30 - 15:30

Baks, Tűzoltómúzeum előtti térköves rész

6768 Baks, Fő u. 92.

2020. június 19. (péntek) 8:00 - 10:00

Ópusztaszer, Polgármesteri Hivatal előtti terület

6767 Ópusztaszer, Tóhajlat u. 130.

2020. június 19. (péntek) 10:30 - 12:00

Hamarosan újra nyit a hulladékudvar
2020-06-03

Tisztelt Kisteleki Lakosok!

Tekintettel a Hulladékudvar időleges zárva tartására és időközben a járványhelyzet enyhülésére is a Kisteleki Hulladékudvar újra nyitásával kapcsolatban a következő tájékoztatást adom.

A hulladékudvar üzemeltetése tekintetében üzemeltető váltásra kerül sor. Innentől kezdődően, megfelelve a vonatkozó jogszabályi feltételeknek az új szolgáltató, üzemeltető kéri meg és rendelkezik majd a szükséges engedélyekkel.

Az eddigi szolgáltató, a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. üzemeltetési engedélyét a környezetvédelmi hatóság 2020. május 22-ei keltezésű határozatával visszavonta, tekintettel arra, hogy a hulladékudvar üzemeltetési engedélyéhez előírt feltételek a Kft. esetén már nem álltak fent.

Az ezzel, a hulladékudvar újra nyitásával kapcsolatos tárgyalások, engedélyezési eljárások, szerződéskötések - Kistelek Városi Önkormányzattal együttműködésben - folynak az érintett felek között, melyeknek eredményeképpen rövid időn belül rendeződhet a hulladékudvar újra nyitásának lehetősége és helyre állhat az a törvényes helyzet, és Kistelek számára is megnyugtató módon teljesülhet az a jogszabályi kritérium miszerint: „Az adott településen olyan közszolgáltató jogosult a hulladékudvar üzemeltetésére, aki a településen hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el.”

Mindezek miatt és mindezekre tekintettel A HULLADÉKUDVAR ISMÉTELT MEGNYITÁSA 1-2 HÉTEN belül, de legkésőbb JÚNIUS HÓ végéig várható, melyet a lakossági kommunális hulladékszállítást végző cég, az FBH-NP Nonprofit Kft. fog üzemeltetni a jövőben.

Kistelek Városi Önkormányzat vezetése minden rendelkezésére álló lehetőséget kihasználva segíti a -Szeged Megyei Jogú Város tulajdonában lévő- kistelekihulladékudvar mihamarabbi, ismételt megnyitását és minden eszközzel törekszik arra, hogy a település lakossága minél hamarabb igénybe tudja venni a szolgáltatást, tekintettel arra is, hogy ez egyezik a lakossági elvárással is.

A Hulladékudvar újra nyitásáig köszönjük a megértésüket és türelmüket a telep eddigi zárva tartása miatt.

 

Nagy Sándor  -  Polgármester

Szemétszállítás - Ügyfélfogadás
2020-06-02

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk 2020. június 01. napjától kezdődően  Kistelek településen tartandó ügyfélfogadást csütörtöki napokon 09:00 - 12:00-ig el tudja látni az alábbi cmíen:
Klebelsberg Művelődési Központ Kistelek, Petőfi u. 7.

FBH-NP Nonprofit Kft.

Civil szervezetek támogatása - Meghosszabbodott elszámolási határidő
2020-06-02

Tisztelt támogatásban részesülő Civil Szervezetek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a COVID-19 veszélyhelyzetre való tekintettel a 2019. évi támogatások elszámolásának leadási határidejét 2020.06.20-ig meghosszabbítottuk!

A 2020. évi támogatási szerződések elkészítéséhez Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatást kér az egyesület Koronavírus-helyzet ideje alatti tevékenységéről!

A támogatási igénylésekben feltüntetett tevékenységekben történt-e változás, ha igen kérjük annak bemutatását. (elmaradt rendezvény, új rendezvény, módosuló programok)

Működött-e az egyesület, ha igen milyen formában működött?

Fenti tájékoztatást kérjük, a 2019. évi beszámolóval együtt megküldeni szíveskedjenek.

Önkormányzati segítség a fogyatékkal élőknek
2020-05-28

A fogyatékkal élő személyek, valamint ezen személyek közvetlen környezetébe tartozók (rokonok, szomszédok) részére a koronavírus járvány veszélyeire való felhívás céljából

Összhangban az Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszter által ezen tárgykörben kiadott Intézkedési Tervvel, felhívjuk az érintett kisteleki lakosság figyelmét az alábbiakra:

A fogyatékkal élő személyeket (látás-, hallás-, mozgásszervi-, értelmi fogyatékkal élők) a Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el.

Ennek érdekében Önkormányzatunk segítséget nyújt a meghatározott teendők elvégzésében mindaddig, amíg a veszélyhelyzet el nem hárul.

Ez az alábbi teendők elvégzését foglalja magában Önkormányzatunk részéről:

 • a helyben intézhető bevásárlás
 • gyógyszerek kiváltása
 • postai teendők ellátása (levélfeladás, csekkbefizetés)

A kérelmeket személyesen szerdai munkanapokon 8 és 12 óra között a Kisteleki Polgármesteri Hivatal 10. számú irodájában lehet előterjeszteni, vagy a csoszt@kistelek.hu e-mail címre elküldeni.

A fent említett módok mellett a gondoskodás telefonon is kérhető a Kisteleki Polgármesteri Hivatal +36-62/598-114-es telefonszámán, vagy a Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat +36-62/259-440-es telefonszámán munkaidőben (hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 12 óra között).

Az érintetteken kívül akár távol élő családtagok, ismerősök, vagy akár szomszédok is jelezhetik az Önkormányzat felé azt, ha egy fogyatékkal élő embernek segítségre van szüksége (bevásárlás, gyógyszerek kiváltása, postai teendők ellátása, hiányzó infokommunikációs eszköz beszerzése)

   Nagy Sándor - polgármester sk.

Felhívás ingatlan értékesítésére
2020-05-28

A pályázat kiírója:

Kistelek Városi Önkormányzat (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

Kistelek Városi Önkormányzat önkormányzati tulajdonú 24 lakásos társasházban 1 db lakás értékesítésére pályázati kiírást ad közzé az alábbiak szerint:

Értékesítésre szánt ingatlan:

Kistelek belterületén, központi elhelyezkedésű, könnyen megközelíthető 24 lakásos társasházban I. emeleten lévő 1db lakás:

 • 6760 Kistelek, Kossuth u. 6-8. I. em. 2.
 • alapterülete: 58.2 m2
 • helyiségei: 1+2 félszoba, konyha, wc., fürdő, előszoba
 • közmű-ellátottság: közművesített

Osztatlan közös tulajdonú helyiségek: lépcsőház, tároló

 • A lakás irányára: bruttó 15.000.000.- Ft,

Az ajánlatok benyújtásának időpontja, helye, módja és tartalma:

Az ajánlattevők ajánlataikat zárt borítékban, 2 eredeti példányban elkészítve és aláírva, személyesen vagy meghatalmazott útján kötelesek benyújtani 2020. június 30-án 12 óráig a Kisteleki Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodáján.

Az ajánlatoknak a következő dokumentumokat kell tartalmazniuk:

-          Pályázó (vevő) adatai

-          Ajánlat az adott ingatlanra, a vételár megjelölésével

-          Nyilatkozat a szerződés megkötésére és a vételár megfizetésére

A pályázatot Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati határidő lejártát követő soron következő testületi ülésen bírálja el.

Amennyiben a nyertes pályázóval nem kerül sor a szerződéskötésre, avagy a Pályázat kiírója eláll a szerződéstől, vagy felmondja azt, a pályázat lehetőséget ad a 2. 3. helyre rangsorolt ajánlattevővel történő szerződéskötésre.

A szerződéskötéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.

A pályázat értékelési szempontja a legmagasabb megajánlott vételár.

Az ingatlan előzetes egyeztetés alapján megtekinthető a pályázat beadásának időpontjáig.

Kistelek, 2020. május 28.

                                                             Kistelek Városi Önkormányzat

Újra pályázható egy önkormányzati lakás
2020-05-28

Kistelek Város Önkormányzata ezennel ismételten kiírja az „Esély Itthon – Kisteleken” című EFOP-1.2.11-16-2017-00004 azonosító számú pályázat keretében nyújtandó lakhatási támogatás pályázatot az alábbi dokumentumban található tartalommal és feltételekkel:

Letölthető pályázati dokumentációs csomag

Településrendezési változások
2020-05-26

Tisztelt Lakosok, Véleményező Partnerek!

Kistelek jelenleg hatályos településrendezési tervét a szerkezeti tervről szóló 93/2005. (IX.28.) Képviselő-testületi határozat és a Helyi Építési Szabályzatról szóló 32/2005. (IX.28.) önkormányzati rendelet állapította meg.

Kistelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 15/2020. (II.6.) Kt. határozatával módosítási eljárást indított a város településrendezési tervének részleges megváltoztatására.

A módosítás a következő dokumentumban részletezett területeket érinti:

Településrendezés 2020

Tájékozató az ellenőrzött bejelentésre induló eljárásról
2020-05-21

A Magyar Közlöny 104. számában 2020. május 8-án jelent meg a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet). A Korm. rendelet értelmében 2020. május 18-tól sok esetben hatósági engedélyezés helyett úgynevezett ellenőrzött bejelentést követően végezhető számos tevékenység, így szolgálva az állampolgárok egészségének védelmét és a vállalkozások működését.

A Korm. rendelet hatálya alá tartozik minden olyan korábban engedélyköteles tevékenység, amely engedély megnevezéssel bíró határozat vagy hatósági jóváhagyásról, hozzájárulásról, elismerésről szóló határozat alapján az ügyfél számára valamely tevékenység végzését lehetővé teszi, vagy részére valamely jog gyakorlását biztosítja.

Ilyen tevékenység például

 • a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében meghatározott termékek forgalmazásának engedélyezése vagy
 • a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében felsorolt tevékenységek engedélyezése vagy

 

A Korm. rendelet hatálya alá nem tartozó ügyeket a Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése és az 1. számú melléklete ismerteti.

 

A Korm. rendelet szerinti ellenőrzött bejelentés kizárólag az alábbi elektronikus utakon tehető:

a)    ügyfélkapu

b)   elektronikus űrlap

c)    általános célú elektronikus kérelem űrlap vagy

d)   hivatal@kistelek.hu elektronikus levelezési címre küldött e-mail útján.

Az a) pont szerinti út választása esetén a nyomtatványok elérhetők az alábbi helyen:

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

A b)-c) pont szerinti út választása esetén: https://epapir.gov.hu/

A d) pont szerinti út választása esetén a nyomtatványok szintén az alábbi helyen érhetők el: http://www.kistelek.hu/onkormanyzat/index.php?menu=hatosagi_ugyek&module_id=1

 

Az ellenőrzött bejelentésnek is tartalmaznia kell a jogszabályban előírt adatokat és mellékleteket, a Korm. rendelet 5. § (6) bekezdésében megjelölt kivétellel.

A Korm. rendelet 5. § (8) bekezdése szerint: „A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának (a továbbiakban együtt: díj) 50%-át kell leróni vagy megfizetni.

Ha e rendelet alapján engedélyezésre kerül sor, a díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni.

Ennek értelmében a bejelentés előterjesztésével egyidejűleg szükséges leróni az eljárásra egyébként irányadó illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj 50 %-át.

A fentebb jelzett engedélyezési eljárásokban felmerülő eljárási illeték, illetve igazgatási szolgáltatási díjak:

 • üzlet működési engedélyezése helyett ellenőrzött bejelentése illetékmentes és igazgatási díjmentes:
 • telepengedély-köteles tevékenység ellenőrzött bejelentése esetén:

Esetkörök

Összeg

Jogosult

Jogosult számlaszáma

Minden telepengedély-köteles tevékenység

5 000 Ft

Kistelek Városi Önkormányzat

10402142-50494849-52501008

Minden telepengedély-köteles tevékenység

19 400 Ft

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

10028007-00302584

Minden telepengedély-köteles tevékenység

23 000 Ft

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (mint vízügyi szakhatóság)

10028007-00283597

Minden telepengedély-köteles tevékenység

23 000 Ft

Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

10028007-00335663

Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 5. melléklet I. pontjában meghatározott tevékenység esetén

13 000 Ft

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (mint tűzvédelmi szakhatóság)

10028007-00283597

 

A jogosult számlaszámára indított átutalási megbízásban a közlemény rovatban az engedélyezéssel érintett ügyfél nevét és a tevékenységgel érintett településnevet és ingatlancímet közölni kell.

Az ellenőrzött bejelentés megtételét követően a tevékenység az ellenőrzött bejelentéstől számított nyolc (8) napon– szakhatóság bevonása esetén tizenkét napon – belül elektronikus úton közölt értesítés közlését követően végezhető.

 

A Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése szerint: „A bejelentés alapján folytatott tevékenység tekintetében a hatóság és a szakhatóság kiemelt figyelmet fordít a szükség szerinti hatósági ellenőrzés elvégzésére.

 

A Korm. rendelet hatályos szövege az alábbi linkre kattintva olvasható:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000191.KOR

Tájékoztatás a „Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban” elnevezésű projektről (sajtóközlemény)
2020-05-21

Az EFOP3.9.2-16-2017-00013 azonosító számú „Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban” elnevezésű projekt 2018. január 1-én indult. A projekt teljes költsége: 250 000 000,- Forint, Az uniós támogatás intenzitása: 100%-os vissza nem térítendő támogatás. A megvalósítás ideje: 2018. január 1. – 2020. 12. 31. A Kistelek kistérség hat településén megvalósuló program célcsoportja a járás teljes lakossága. A rendkívüli helyzet hatással van a projekt megvalósítására.

A pályázat során eddig több típusú tevékenységet valósítottunk meg. A települési önkormányzatok által fenntartott humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek képzése, továbbképzése megvalósítására kiírt közbeszerzési eljárás során az OKTKER-Nodus Kiadó Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot. A tervezett képzések 2019 áprilisában elkezdődtek, és 2019. december 31-ig befejeződtek. A képzések 580 főt: óvodapedagógusokat, humán közszolgáltatásban dolgozókat, tanulókat és munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű személyeket érintették.

A gyermekek, tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését segítő programok keretében az „ökokörök” tevékenységének részeként műhelyfoglalkozások és öt nagy családi terepi túra valósult meg környezettudatos nevelési célokkal. Iskolán kívüli nyelvtanítás a járás hat településén 7 csoportban működik felső tagozatos általános iskolások bevonásával. Informatikai kompetenciafejlesztés 30 órás képzés keretében a gimnázium tanulói körében valósult meg. A Digitális kompetenciafejlesztést szakkör jelleggel heti két csoportnak (összesen 18 főnek) 2 órában tartunk a kisteleki általános iskolás korosztálynak. A projektben megvalósuló rendezvények beszerzésére közbeszerzési eljárás kiírására volt szükség, az eljárás nyertese a Vidáman Kft. lett. 2018-ban és 2019-ben évente a járás településein 1-1 családi napot rendeztünk. „Családi nyár” elnevezésű tevékenységünk keretében 6 településen összesen 12 db egyhetes tábor jellegű programot szerveztünk. A hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók, hallgatók közneveléshez, felsőoktatáshoz való hozzáférésének támogatása érdekében ösztöndíj programot hirdettünk, melynek keretében összesen 40 gyermek kap ösztöndíjat havi rendszerességgel 20 hónapon keresztül. A program részeként kiemelten fontosnak tartjuk a gyermekek mentorálását. A „Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés” részeként óvodai egészséghét valósult meg, melyben 6 település 7 óvodája vett részt; sajtkukac-, angol- és zeneovi foglalkozások voltak heti rendszerességgel. Az óvodai családi és informáló napokat a járás mindegyik óvodájában megtartottuk. 2019 szeptemberében az óvodákban mediációs hetet szerveztünk.

Jelenleg a rendkívüli helyzetben a programok és tevékenységek átszervezése történik: a meghirdetett rendezvényeket (település családi napok, óvodai családi és informáló napok) a Kormányrendeletnek megfelelően elhalasztottuk; a „Családi nyár” táborainak szervezését átütemeztük. Több tevékenységünket online formában és digitális oktatás keretében tovább tudjuk folytatni: iskolán kívüli nyelvtanítás, „tanoda” jellegű programok, tanulástechnika szakkör. A veszélyhelyzet idején munkatársaink kiemelt figyelmet fordítanak a projektben résztvevő gyermekekre és családjaikra, szükség esetén segítik őket.

Kapcsolat:

Sejbenné Mészáros Edit projektmenedzser

6760 Kistelek, Árpád u.1-3.

E-mail: efophuman@gmail.com

Web: http://www.kistelek.hu/efop392

Tel.: 0620/952-0093

Tájékoztató a hulladékszállítás rendjéről
2020-04-30

2020.04.16. - KORONAVÍRUS - Adománygyűjtés
2020-04-16

2020.04.16. - KORONAVÍRUS - Háziorvosi jótanácsok
2020-04-16

Tisztelet Kisteleki Lakosok!

Ezzel az interjúval segíteni szeretnénk Önöket, hogy ebben a nehéz élethelyzetben hogyan tudnak önmagukra és másokra is még jobban vigyázni.

Azzal kezdeném, hogy a legfontosabb, hogy fegyelmezetten és felelősségteljesen viselkedjünk! Arra is figyelnünk kell, hogy mi magunk ne kapjuk el a betegséget, és arra is figyelnünk kell, hogy mi se adjuk át másnak! Várható, hogy Magyarországon is nagyobb méreteket fog ölteni a koronavírus járvány. Tegyünk meg mindent azért, hogy a lehető legkevesebb ember betegedjen meg!

A jelenlegi járványt okozó koronavírus akut légúti tünetegyüttest okoz. Enyhébb és súlyosabb légúti tünetek is előfordulnak. A leggyakoribb tünetek a láz, köhögés, fáradékonyság. De előfordul torokfájás, nehézlégzés, fejfájás, izom- vagy ízületi fájdalom, hidegrázás. Ritkább tünet a hányás, hasmenés. A fiatal, egészséges szervezetek nagyobb valószínűséggel könnyebben vészelik át. Akiknek krónikus betegségük van, még ha fiatalok is, ez a koronavírus okozta légúti megbetegedés nagyobb valószínűséggel súlyosabb tüneteket és szövődményt okoz. A legnagyobb veszélyt a szív- érrendszeri, tüdőgyógyászati, daganatos alapbetegséggel rendelkező idős betegek számára és a cukorbetegek számára jelenti. Amit tehetünk, hogy a vírus terjedését a legnagyobb mértékben megakadályozzuk.

A koronavírus okozta betegség főként cseppfertőzéssel terjed. Ez azt jelenti, hogy ha csak beszélgetünk, és elég közel állunk egymáshoz, már átadhatjuk a vírust egymásnak. Fontos, hogy egymástól legalább 1.5- 2 méteres távolságra álljunk, ne beszélgessünk hosszabb ideig, és viseljünk szájmaszkot! A szájmaszkkal takarjuk el a szánkat és az orrunkat is! Ezzel megakadályozzuk, hogy a mi szánkból tovább terjedjen a vírus. Kisebb mértékben ad védelmet a használója számára. Kezünkkel se a maszkot, se az arcunkat ne fogdossuk, ne tapogassuk! Már kaphatóak a varrt szájmaszkok, ezek is nagyon jó szolgálatot tesznek. Érdemes a maszkot cserélni napközben, napi 2-3 maszkot használni, ha a készletünk engedi. Az egyszer használatos maszkot használat után dobjuk ki, a textil maszkot naponta mossuk és vasaljuk! A maszkot a gumiszalagnál megfogva vegyük le az arcunkról! Aki köhög, tüsszög, használjon zsebkendőt, és a használt zsebkendőt dobja ki a szemétbe!

Fertőtlenítsük a kezünket minél többször, akár óránként! Amikor otthonról elmegyünk pl. boltba, és megfogunk különféle tárgyakat, amikor hazaérkezünk, mindig fertőtlenítsük a kezünket! A kesztyűhasználatról megoszlanak a szakmai vélemények. Ha kesztyűt használunk, a saját kezünket védjük. Ha kesztyűs kézzel, vagy kesztyű nélkül megfogunk bármilyen tárgyat, számolhatunk azzal, hogy akár a kezünkre, akár a kesztyűnkre koronavírus került. Ezért fertőtleníteni kell nagyon gyakran a kesztyűnket is és a kezünket is. Amit gyakran megfogunk, pl. táskánk, pénztárcánk, autó kormánya, kulcsok, ajtók, kilincsek..stb, mind fertőtleníteni kell! Hazaérkezéskor a ruhánkat cseréljük le, és amit az otthonunkon kívül használtunk, egyből mossuk ki. Az előszobák, cipők fertőtlenítésére is fektessünk hangsúlyt! Mind az alkoholos, mind a klóros fertőtlenítők, a klóros háztartási takarítószerek is megfelelőek. Pl. hypo, domesztos.

Három fogalmat szeretnék tisztázni! Az egészséges, a tünetmentes vírushordozó, és a tünetekkel rendelkező beteg fogalmakat.

Koronavírus betegség szempontjából egészséges az az ember, akinek a szervezetében nincs koronavírus. Ő nem fertőz.

A tünetmentes vírushordozó az, akinek még nincsenek tünetei, de a vírus már a szervezetében megtalálható, és terjeszti a vírust úgy, hogy nem is gondol rá, nem is tud róla. Ez a legveszélyesebb. Azt, hogy ma egészségesek vagyunk, és nincs koronavírus a szervezetünkben, csak két hét múlva tudjuk elég biztosan megmondani, ha a következő két hétben nem lesznek tüneteink. Ezért kérjük, hogy mindenki viselkedjen úgy, mintha fertőző lenne!

Beteg az az ember, akinek a szervezetében van a koronavírus és már tünetei is vannak. Ő is fertőz.

Ha bármilyen panasza van, akár korábbi krónikus betegség miatt, akár új panasz, legyen az légúti panasz, vagy más jellegű, legelőször telefonon hívja fel a háziorvosát! A háziorvosával meg tudja beszélni, mi a teendő. A gyógyszerek felírását is telefonon kell kérni a szokásos rendelési időben. A recepteket elektronikus formában írjuk fel, nem kell papírformájú receptért jönni, hanem lehet a patikába menni a gyógyszerekért egyenesen. Csak az inkontinencia betéteket, inzulinos tűket, vércukorméréshez a csíkokat és a kábító fájdalomcsillapítókat írjuk még papír alapú receptre. A szakrendelő intézetben korlátozottan érhetőek el a rendelések. A 259-611-es telefonszámon kell a szakrendelőt is először felhívni, és érdeklődni, milyen rendelések, milyen esetekben, hogyan érhetőek el. A telefonok folyamatosan csörögnek, kérjük, türelmesen próbálják újra hívni a telefonszámokat!

A szakrendelőben beléptető pont van kialakítva, egy orvos is segíti itt a munkát. A bejárat előtt, kívül kell várakozni, és az asszisztensek egyenként engedik be a betegeket. Mindenkinek hőt mérnek, hőemelkedéssel, lázzal, hurutos panaszokkal nem lehet az épületbe belépni. A sürgős betegek ellátása zajlik elsősorban.

A szakrendelőben sebészet, tüdőgyógyászat, belgyógyászat, labor, röntgen, kardiológia, nőgyógyászat rendelések vannak. Mindenhová telefonon kell bejelentkezni, és a panaszok alapján lesz eldöntve, hogy mikorra tud az intézet időpontot biztosítani.

Végezetül….

Hangsúlyozom a fegyelmezett és felelősségteljes viselkedést, legyünk nagyon óvatosak, vigyázzunk magunkra és a többi emberre! Maradjunk otthon, annyit menjünk el otthonról, amennyit feltétlen szükséges, álljunk egymástól 2m távolságra, használjunk szájmaszkot, minimalizáljuk a személyes találkozások számát, kerüljük a csoportosulást! A koronavírus által okozott betegségnek nincs speciális gyógyszere. Fontos, hogy a szervezetünket erősítsük, az immunrendszerünk, védekezőképességünk a betegségekkel szemben legyen minél erősebb! Szedjünk vitaminokat, különösen A, C, D vitamint, cinket, szelént!

Sportoljunk, ez is erősíti a védekezőképességünket. Amit tudunk, sportoljunk otthon! De el lehet menni futni, nagyot sétálni! Ekkor is szem előtt tartva, hogy nem másokkal együtt, hanem vagy egyedül, vagy csakis azokkal, akikkel egy háztartásban élünk, otthon is össze vagyunk zárva!

Nem könnyű időszak ez számunkra. Most érezzük, hogy mennyire társas lények vagyunk. Érezzük az eddig természetesnek vett társaság hiányát, a munkahelyi, baráti társaságok, összejövetelek hiányát, vagy csak például azt, milyen jó is egy kicsit beszélgetni az ismerősökkel az utcán. Nehéz a gyerekeknek is otthon, az osztálytársak, barátok nélkül.

Használjuk ki most az internet, a telefon adta lehetőségeket, és próbáljunk ilyen módokon beszélgetni egymással, a kapcsolatokat tartani, ápolni. Fordítsunk nagyobb figyelmet az idős hozzátartozóinkra, ismerőseinkre. Azt gondolom ez az élethelyzet az ő számukra még nehezebb. Keressük ennek a helyzetnek is a pozitívabb arcát! Több időt és figyelmet tudunk a családunkra fordítani, amiből eddig kevesebb volt. Előkerülhetnek a poros kártyák, társasjátékok, előtérbe kerülhetnek a nagy beszélgetések.

Mindenkinek jó egészséget kívánunk!

 

dr. Rózsa Mária, dr. Szekeres Szilvia

2020.04.09. - KORONAVÍRUS - Kistelek városát érintő járványügyi elkülönítésről
2020-04-10

Tisztelt Kisteleki Lakosok!

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya, Dr. Pataricza Mónika JÁRÁSI TISZTI FŐORVOS a mai napon 2020. április 09-én arról értesített, hogy a városban egy kisteleki lakos koronavírus mintavételezése pozitív eredményt mutatott, így regisztrált koronavírus-fertőzöttnek tekintendő

A megfertőződött beteg és szoros kontaktjait érintően 2020. április 08. nappal elrendelésre került a járványügyi elkülönítésük, mely otthoni hatósági karantént jelent.

A tiszti főorvosi tájékoztatás alapján -a veszélyhelyzet kihirdetése óta- a mai nappal, 2020. április 9-ével bezárólag a megbetegedett lakosunkon kívül további 8 személy esetén került sor városunkban hatósági karantén alá helyezésre, mely személyek közül időközben 1 fő esetén járt le a járványügyi megfigyelés ideje.

A járványügyi megfigyelés alá helyezett személyek -beleérte a megfertőződött személyt is- a megfigyelés időtartama alatt:

 • a kijelölt területet (lakásukat), otthonukat nem hagyhatják el, ott vendéget nem fogadhatnak, másokkal csak a fertőzés megakadályozását biztosító rendszabályok betartásával érintkezhetnek,
 • kötelesek saját használati tárgyaikat, háztartási eszközeiket, textíliáikat használni, azokat otthonukban tisztítani, tárolni,
 • szükséges egészségügyi ellátás esetén kötelesek a kezelőorvossal/ügyeletes orvossal előzetesen egyeztetni,
 • az átadott figyelmeztető feliratot kötelesek a tartózkodási helyük (lakásuk) bejárati ajtaján elhelyezni,
 • kötelesek betartani mindazokat az előírásokat és együttműködni azoknak az intézkedéseknek a végrehajtásában, amelyeket az egészségügyi hatóság a járvány megakadályozása érdekében ír elő és tesz meg.

A járvány lassítása érdekében fokozottan kérem Önöket, hogy továbbra is nyugodtan, fegyelmezetten éljünk, és ha tehetjük, ennek szellemében segítsünk egymásnak itt Kisteleken is.

Vegyük komolyan a kormány által elrendelt kijárási korlátozásokat! 

Nyomatékosan kérem továbbá azt is, hogy továbbra is mindenki, aki csak teheti, maradjon egész nap otthon! Mindenki ügyeljen a megfelelő óvintézkedések, és az ajánlott higiéniai előírások betartására.

Fokozottan kérem erre az idősebb korosztály tagjait, akiket kiemelten veszélyeztet a járvány!

A szabályok betartása a legfőbb segítség a vírus terjedésének lassítására.

A vírussal megfertőződött lakosunknak jobbulást, a karanténra kötelezetteknek erőt és kitartást kívánok. 

Kistelek, 2020. április 09.

Nagy Sándor - polgármester

2020.04.09. - KORONAVÍRUS - Összefoglaló a járványügyi helyzetről, tudnivalók, elérhetőségek
2020-04-09

Összefoglaló a járványügyi helyeztettel kapcsolatban tett intézkedésekről, lényeges tudnivalókról, elérhetőségekről

2020. ÁPRILIS 09.

/általános tájékoztatás, fontos tudnivalók Kistelek települést, az önkormányzatot, polgármesteri hivatalt, az intézményeket érintően, részletes tájékoztatás az egészségügyi és a szociális intézményünket, az óvodát, bölcsődét és a gyermekétkeztetést érintően/

„Az Alaptörvény 53. cikke értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén, valamint ezek következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzetet hirdet ki, és sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethet be.

 

MAGYARORSZÁGON A VESZÉLYHEZET

2020. MÁRCIUS 11-NAPJÁN KIHÍRDETÉSRE bevezetésre került,

E mellett

 

A KORMÁNY MÁRCIUS 28-TÓL KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁST VEZETETT BE MAGYARORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉRE, mely a jelenlegi döntés értelmében 2020. április 11-éig tart. (E vonatkozásban a mai napon -2020.04.09-én- döntés várható)

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben

 

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÉT A POLGÁRMESTER GYAKOROLJA.

 

Ennek korlátot is szab ugyanezen törvényi rendelkezés: a polgármester nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről. A meghozott önkormányzati határozatok törvényességi felügyeletét a fővárosi és megyei kormányhivatal, továbbá az önkormányzati rendeletek törvényességi felügyeletét az Alaptörvény 34. cikk (4) bekezdése alapján a fővárosi és megyei kormányhivatal, továbbá a Kúria látja el.”

A katasztrófavédelmi törvény hivatkozott rendelkezései szerinti jogkör alapján a polgármester (főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke) veszélyhelyzet esetében jogosult az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében intézkedni.

Ezen jogkörét az Mötv 9. §-ában meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban kell gyakorolnia, és DÖNTÉSEINEK mindenkor meg kell felelnie

A SZÜKSÉGESSÉG ÉS ARÁNYOSSÁG KÖVETELMÉNYÉNEK.

 

Nagy Sándor Kistelek város polgármesetere a következő tájékoztatást adom az ez idáig megtett járványügyi intézkedések tárágyában, a járványügyi helyzet kockázatainak csökkentése érdekében.

1./ A KÖZÖSSÉGI TEREK, TERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSÁRA kiemelt figyelmet fordítunk, azokat megfelelő higiéniás állapotban tartjuk.

Jelenleg Kistelek vonatkozásában nem merült fel speciális fertőtlenítés indokoltsága a közterületeket, tereket, járdákat érintően. Ennek előkészítettük a feltételeit és egy esetleges járványügyi hatósági elrendelést követően így azonnal meg tudjuk kezdeni a fertőtlenítést. Ehhez kapcsolódóan a frekventált területeken (élelmiszerboltok, autóbuszállomás, piac, közösségi terek, stb.) általános fertőtlenítést végzünk a polgárőrök, katasztrófavédelmi szakember bevonásával és segítségével.

 

2./ A KÖZINTÉZMÉNYEK nagy részét– szükség esetén a fenntartóval egyeztetve- bezártuk, illetve minimálisra -csak a legszükségesebb mértékre- csökkentettük a bent tartózkodást, mind a munkavállalók, mind az ellátást, szolgáltatást igénybe vevők részéről (muzeális kiállítóhely, polgármesteri hivatal, óvoda, bölcsőde, általános iskola, gimnázium). A könyvtár, rendezvényház, uszoda, sportcsarnok bezárása teljes körűen megtörtént, ezen intézmények nem látogathatók.

Az Intézményvezetők megtették az intézkedést az intézmények fokozott fertőtlenítése vonatkozásában.

Első körben a fertőtlenítő szerek, járványügyi kiegészítők, maszkok, gumikesztyűk biztosítása megtörtént, azok beszerzése és rendelkezésre bocsátása lehetőségünk szerint folyamatos, valamennyi közintézményt érintően.

A védőmaszkok egy részének a biztosítása helyi előállításban, önkéntes lakossági segítséggel is történik, melyet ezúton is megköszönünk.

A fertőtlenítés minden esetben gyakori, rendszeres, folyamatos, a fertőtlenítések számszerűségét és gyakoriágát sokszorosára növeltük.

 

AZ ÖNKORMÁNYZATI PIAC ÜZEMELTETÉSE FOLYAMATOS, az üzemeltetővel egyeztetve fokozott tisztántartás mellett történik.

 

Az Egészségügyi Intézményünk és a Szociális Intézményünk esetén a vezetők megtették a járványügyi helyzetnek és közegészségügyi eljárásoknak megfelelő, szükséges higiéniés intézkedéseket, fertőtlenítéseket, a járványügyi helyzetre kialakított, az ezzel kapcsolatos egészségügyi szabályozások melletti, szigorú protokoll alapján csak a minimálisan szükséges mértékben, elengedhetetlen esetekben történik az intézményekbe a bejárás, a szolgáltatások igénybe vétele.

 

Kistelek Városi Önkormányzat, a Szociális Intézményünk, dolgozóink kiemelt figyelmet fordítanak a kisteleki idős polgárokra. Minden, a járványügyi helyzettel kapcsolatos segítséget megadunk részükre, betartjuk az ezzel kapcsolatos központi utasításokat, ajánlásokat és a helyi viszonyokhoz igazodóan is gyakorlati segítséget adunk részükre (24 órás telefonos elérhetőség, egyéb kommunikációs csatornák működtetése, stb.), annak szem előtt tartásával, hogy minimálisra csökkentjük mind e közben a személyes kontaktusokat.

 

 

 

 • A megelőzés érdekében szűkítette ügyfélfogadási idejét a KISTELEKI POLGÁRESTERI HIVATAL.

 

A POLGÁRMESTERI HIVATALés KISTELEK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT a koronavírus járvány kapcsán a KISTEKI lakosságot érintő mindennemű információt

a www.kistelek.hu főoldalán (a tájékoztatásra kattintással)

és www.kistekjárás.hu oldalon teszi közzé.

A koronavírus-fertőzés megelőzése érdekében a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása szűkítésre került! A Hivatal 2020. március 16. napjától-visszavonásig-

csak szerdai napon 8-12 óráig tart ügyfélfogadást.

A pénztár is ezen a napon tart nyitva. A többi napokon a hivatal zárva tart.

Kérjük, hogy csak a legszükségesebb esetekben keressék fel hivatalunkat. Lehetőség szerint csak azok a személyek jelenjenek meg, akik érintettek az ügyben.

A HIVATAL ügyeleti rendben üzemel.

Telefonos elérhetőség: 62/598-103,

email elérhetőség: polgarmester@kistelek.hu, jegyzo@kistelek.hu, aljegyzo@kistelek.hu

Kistelek Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

 

 • LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS IDŐSEK SEGÍTÉSÉRŐL - letölthető nyilatkozattal

Kistelek önkormányzata segítséget nyújt az önállóan saját ellátásukról gondoskodni nem tudó - elsősorban az idős, krónikus betegségben szenvedő – személyek részére a bevásárlásban, gyógyszerek kiváltásában, a levélfeladásban, csekkbefizetésben, a kérelmet akár távol élő családtagok, ismerősök, vagy szomszédok is jelezhetik az Önkormányzat felé.

Az ezzel kapcsolatos kérelem online is elérhető a kistelek.hu portálon, illetőleg a Polgármesteri Hivatal mozgáskorlátozott feljárójánál elhelyezett gyűjtő ládájába lehet eljuttatni munkanapokon 8 és 16 óra között, vagy a csoszt@kistelek.hu és a kissa@kistelek.hu e-mail címre lehet megküldeni, visszaküldeni a támogatási igény kérelmeket.

A gondoskodás telefonon is kérhető a polgármesteri hivatal +36-62/598-103-as központi telefonszámán, vagy a Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat +36-62/259-440-es telefonszámán munkaidőben (hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 12 óra között).

 

Ezzel kapcsolatosan tájékoztató formájában minden háztartás megkeresésre került, mely alapján az igények visszaérkeztek önkormányzatunkhoz. Erre tekintettelAz önállóan saját ellátásukról gondoskodni nem tudó személyek részére a segítséget a POLGÁRMESTERI HIVATAL és az ÖNKORMÁNYZAT munkatársai biztosítják, végzik, meghatározott időrendben és eljárási renddel, melyről az igénybe vevőket személyesen, egyedi megbeszélés alapján tájékoztatják minden esetben, tekintettel arra, hogy ez nem korlátlan, minden érintett érdekében, a feladatellátás zökkenőmentes biztosíthatósága miatt csak a legszükségesebb segítségre koncentrálódik.

Erre tekintettel az alábbi FELHÍVÁST tettük közzé.

Tisztelt Kistelekiek!

Az önállóan saját ellátásukról gondoskodni nem tudó - elsősorban az idős, krónikus betegségben szenvedő - személyeket a Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el. Ennek érdekében Önkormányzatunk segítséget nyújt a meghatározott teendők elvégzésében mindaddig, amíg a kérelmező otthonát nem hagyja el, valamint a veszélyhelyzet el nem hárul.

Ez az alábbi teendők elvégzését foglalja magában Önkormányzatunk részéről:

• a helyben intézhető bevásárlás

• gyógyszerek kiváltása

• postai teendők ellátása (levélfeladás, csekkbefizetés)

A kérelem nyomtatványát már minden postaládába eljuttattuk, de online is elérhető a kistelek.hu portálon. A kézzel kitöltött kérelmeket a Polgármesteri Hivatal mozgáskorlátozott feljárójánál elhelyezett gyűjtő ládájába kérjük eljuttatni munkanapokon 8 és 16 óra között, vagy a csoszt@kistelek.hu és a kissa@kistelek.hu e-mail címre elküldeni.

A fent említett módok mellett a gondoskodás telefonon is kérhető a polgármesteri hivatal +36-62/598-103-as központi telefonszámán, vagy a Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat +36-62/259-440-es telefonszámán munkaidőben (hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 12 óra között).

Az érintetteken kívül akár távol élő családtagok, ismerősök, vagy akár szomszédok is jelezhetik az Önkormányzat felé azt, ha egy idős embernek segítségre van szüksége.

Készült: az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 2. §-ában foglaltak alapján.

Nagy Sándor

polgármester s.k.

 

TÁJÉKOZTATÁS IDÁIG TETT EGYÉB INTÉZKEDÉSEKRŐL

 

 • Lakossági tájékoztató Kistelek polgármesterétől /ÓVODA, BÖLCSŐDE, GYERMEKÉTKEZTETÉS/

/Kisteleki Ede Városi Könyvtár, a Városi Sportcsarnok, Kisteleki Termálfürdő, Klebelsberg Művelődési Központ, Kipp-Kopp Biztoskezdet Gyerekház zárva tart./

 

Polgármesteri tájékoztató a tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítására Kistelek Városi Önkormányzat intézményei vonatkozásában tett intézkedésekről:

 

A Kisteleki Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde Hétszínvirág Tagóvodájában és Szivárvány Tagóvodájában rendkívüli szünetet rendelek el. Az óvodák ügyeleti rendszerben működnek, az együttlévő gyermekek száma nem lehet több 5 főnél. A gyermekfelügyelet azon családok részére kerül biztosításra, ahol másképp nem tudják megoldani a gyermek felügyeletét.

A bölcsőde, mini bölcsőde ügyeletet biztosít, ugyanakkor ajánlom a szülőknek, hogy a gyerekek és a családjuk egészségének megóvása érdekében ne hozzák a gyereket közösségbe. Erre kizárólag azon esetben kerülhet csak sor, ha másként nem tudják a gyermekük biztonságos elhelyezését, felügyeletét biztosítani.

- Kipp-Kopp Biztoskezdet Gyerekház zárva tart.

- Beteg gyermeket az óvoda, bölcsőde nem fogadhat.

- A Kisteleki Ede Városi Könyvtár, a Városi Sportcsarnok, Kisteleki Termálfürdő, Klebelsberg Művelődési Központ zárva tart.

- A gyermekétkeztetés (csak EBÉD) a szülők előzetes igényfelmérése alapján továbbra is biztosított saját ételhordóban történő elvitellel.

Az étkezés iránti igényüket lehető legrövidebb időn belül az intézményekben telefonon vagy e-mail-ben kérjük jelezni. Az iskolában történő átvétel az épületen kívül a konyha bejáratánál történik. Az óvodában történő átvétel a konyhán történik. Az ebéd átvételére 11-13 óra között van lehetőség.

Az intézkedések visszavonásig érvényesek, kérjük szíves együttműködésüket a fent leírtak betartásában.

 

Nagy Sándor

polgármester sk.

 

 

 

 

 • BEHAJTÁSI ENGEDÉLY (7.5 tonna felett) - könnyített eljárás

A 7,5 tonna össztömeget meghaladó járművek behajtási engedélyével kapcsolatban a következő tájékoztatást adom:

Könnyített eljárási rend került bevezetésre Kisteleken a kihirdetett járványügyi veszélyhelyzet időtartama alatt a 7,5 tonna össztömeget meghaladó járművek behajtási engedélyezése vonatkozásában, mely a következő:

Érintetteknek elégséges telefonon bejelentést tenni az önkormányzathoz, polgármesteri hivatalhoz a behajtással kapcsolatos főbb, lényeges adatokról (pl.: kérelmező, indok, időpont, időtartam, rendszám, cím). A hivatal, az önkormányzat ezzel kapcsolatosan csak regisztrál, formális engedélyt nem ad ki, csak a behajtás elutasítása esetén kerül a kérelmező írásban tájékoztatásra.

A kérelmező ezen bejelentéssel eleget tesz  a behajtással kapcsolatos kötelezettségének, így a bejelentésében foglaltaknak megfelelően a kérdéses helyre, szankció nélkül behajthat

 

Kértem Kistelek Város Rendőrkapitányát, hogy a rendőrségi eljárás során erre figyelemmel történjen az ellenőrzés a megjelölt időszakban.

Nagy Sándor

polgármester s.k.

 

 

 • Tájékoztatás a HULLADÉKUDVAR zárva tartásáról

Tisztelt Kisteleki Lakosok!

A Kisteleki Hulladékudvar a kialakult járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel határozatlan ideig ZÁRVA tart. Ezúton hívjuk fel a figyelmet, hogy a zárt hulladékudvarok előtt közterületen elhelyezett hulladék illegális hulladék-elhelyezésnek minősül!

Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérjük, megértésüket köszönjük.

Nagy Sándor

polgármester s.k.

 

 

 • Tájékoztatás VÁSÁR elmaradásáról

A kialakult járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel az eddig megszokott és korábban meghirdetett vásárok átmeneti ideig elmaradnak. Az aktuális közleményeket a város hivatalos oldalán, a www.kistelek.hu oldalon és a járási hírportálon, a www.kistelekjaras.hu oldalon tesszük közzé.

Kérjük ezzel kapcsolatos megértésüket.

Nagy Sándor

polgármester s.k.

 

 

 • Betegtájékoztató KISTELEKI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY

 

A Kisteleki Egészségügyi Intézmény tájékoztatója az új típusú koronavírus járvány miatt, annak idejére érvényes változásokról

Kedves Betegeink!

Az alábbiakban szeretnénk felhívni figyelmüket néhány fontos dologra, melyek az új típusú koronavírus járvány miatt, annak idejére érvényesek:

Kérjük továbbra is előzetesen egyeztessenek időpontot telefonon a szakrendelésekre, vérvételre, röntgen vizsgálatokra annak érdekében, hogy minél kevesebb esélye legyen annak, hogy bármilyen fertőzött beteggel találkozzanak!

Intézményünk betegelőjegyzésének telefonszáma: 62/259-611.

A telefonos időpont egyeztetés során az Önök érdekében a korábbiaknál részletesebben fogunk érdeklődni az alábbiakról:

• milyen problémával szeretné felkeresni a szakrendelést,

• sürgős-e a beavatkozás vagy elláthatja a háziorvos is a panaszokat,

• érintkezett-e valakivel, akinek megerősített koronavírus fertőzése van, vagy annak gyanújával vizsgálják,

• vannak-e lázzal járó felső légúti tünetei?

Ezek alapján az egészségügyi személyzet pontos információkkal fog szolgálni a további teendőket illetően!

A lejárt jogosítványok érvényessége a járvány lecsengését követő 15 napig automatikusan meghosszabbodik.

A szervezett, célzott népegészségügyi szűrővizsgálatok elvégzése a veszélyhelyzet megszűnéséig elhalasztásra kerül.

A veszélyhelyzet időtartama alatt fogorvosi alapellátás keretében csak sürgősségi ellátás nyújtható.

A veszélyhelyzet időtartama alatt a keresőképtelenségről szóló, a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet szerinti igazolásokat nem kell kéthetenként kiállítani.

A receptkiváltáskor kérjük részesítsék előnyben az elektronikus receptformát, melyért személyesen nem kell befáradni a rendelőbe, annak felírását telefonon is tudják egyeztetni a háziorvossal, szakorvossal.

 

A receptekre vonatkozó átmenetileg módosult a szabályok:

Az elektronikus receptet most nem csak személyesen az válthatja ki, akinek a nevére szól, hanem bárki más is, akinek Ön megadja a TAJ számát, és személyes irattal (személyigazolvány, jogosítvány) azonosítja magát.

Figyelem! A gyógyászati segédeszközök (pelenka, tesztcsík….) jelenleg továbbra sem írhatók elektronikusan! Ezekért fel kell keresni a háziorvost.

Azok a gyógyszerek, melyek felírásához szakorvosi javaslat szükséges, a szakorvosi javaslat idejének lejárta után is felírhatók kedvezményesen egészen a járványos időszak végéig a háziorvos által. Tehát a szakorvosi rendelőket gyógyszer javaslat hosszabbítás miatt most ne keresse fel!

A receptek kiváltásakor kérjük legyenek türelemmel a patikában is, receptjeiket most célszerű egyszerre, mindet kiváltani, nem egyenként többször sorba állni!

Telefonáláskor kérjük türelmüket, amennyiben foglalt intézményünk betegfelvételi irodája vagy a háziorvosa, hívja újra a megadott telefonszámot.

Az elkövetkező időben a járvány idejére a betegfelvételen a telefonos elérhetőség reggel 7: 30 17:00, pénteken 7:30-12:00 között áll rendelkezésre.

Intézményünkben Triázs rendszert vezettünk a bejáratnál, ahol a személyesen jelentkező betegek kikérdezése és hőmérséklet mérése történik. Az épületben a háziorvosnál és a működő szakrendeléseken csak 2 fő tartózkodhat egyszerre, egymástól min.2 méter távolságra.

Várakozni az intézményen kívül a fedett teraszon lehetséges, de itt is kérjük a 2 méter távolság betartását. Ez a folyamat az Önök és az egészségügyi szakemberek védelmét szolgálja, de meglassíthatja az ellátást, ezért szíves megértésüket kérjük!

 • Tájékoztató a háziorvosok elérhetőségéről

Családorvosok

Dr. Pechan Krisztina +36 62 259-229          +36 20 473 6304

Dr. Szekeres Szilvia   +36 62 259-770          +36 30 626 7047

Dr. Krizsán Tibor       +36 62 259-022          +36 20 924 6096

Dr. Szabó Viktor        +36 62 259-269          +36 70 459 3988

Gyermekorvosok

Dr. Pálinkás Pál          +36 62 259-611         

Dr. Nagy Mariann      +36 62 259-611         

Dr. Orosz Éva+36 62 269-005         

 • Tájékoztató a Kisteleki Egészségügyi Központ szakrendeléseiről

A Kisteleki Egészségügyi Központban a mellékelt dokumentumban leírt szakrendelések lesznek elérhetőek a visszavonásig. A szakellátások sürgős és indokolt esetben látnak el pácienseket!

Munkanap

Rendelések

 

Orvosok

Hétfő

Sebészet 8:00-13:00

Laboratórium 7:30-9:30

Röntgen orvos diagnosztika 8:00-13:00

Röntgen asszisztensi munka 8:00-16:00

Belgyógyászat 14:00-17:00

Dr. Kincses László

Sürgős vérvétel

Dr. Siflis Terézia

 

Dr. Császár Tímea

 

Kedd

Sebészet 8:00-16:00

Laboratórium 7:30-9:30

Röntgen orvos diagnosztika 8:00-13:00

Röntgen asszisztensi munka 8:00-16:00

Belgyógyászat 13:00-17:00

Pulmonológia 8:00-13:00

Dr. Kincses László

Sürgős vérvétel

Dr. Siflis Terézia

 

Dr. Kajtár Eszter

Dr. Tóth Zsuzsanna

Szerda

Sebészet 8:00-16:00

Laboratórium 7:30-9:30

Röntgen orvos diagnosztika 8:00-13:00

Röntgen asszisztensi munka 8:00-16:00

Nőgyógyászat 8:30-13:30

Terhes tanácsadás

Dr. Kincses László

Sürgős vérvétel

Dr. Siflis Terézia

 

Dr. Dweik Diána

Csütörtök

Sebészet 8:00-13:00

Laboratórium 7:30-9:30

Röntgen orvos diagnosztika 8:00-13:00

Röntgen asszisztensi munka 8:00-16:00

Pulmonológia 8:00-13:00

Belgyógyászat 9:00-15:00

Dr. Kincses László

Sürgős vérvétel

Dr. Siflis Terézia

 

Dr. Tóth Zsuzsanna

Dr. Kiss Éva

Péntek

Sebészet 8:00-12:00

Laboratórium 7:30-9:30

Röntgen orvos diagnosztika 8:00-12:00

Röntgen asszisztensi munka 8:00-12:00

Dr. Kincses László

Sürgős vérvétel

Dr. Siflis Terézia

 

 

A tüdőszűrés átmenetileg szünetel!

Betegfelvétel, Információ:                                        Intézmény nyitva tartása:

Telefon: + 36 62 259 – 611

 

            Hétfő:7:30-17:00                                          Hétfő:  7:00-17:00

            Kedd:              7:30-17:00                              Kedd:              7:00-17:00

            Szerda:            7:30-17:00                              Szerda:            7:00-17:00

            Csütörtök:       7:30-17:00                              Csütörtök:       7:00-17:00

            Péntek:            7:30-12:00                              Péntek:            7:00-12:00

 

Lázas, felső légúti panaszokkal ne menjenek közösségbe, telefonon keressék háziorvosukat!

Vigyázzunk egymásra!

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

 

Kistelek, 2020. március 20.

 

Kisteleki Egészségügyi Intézmény vezetősége

 

 

SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

KISTELEK, TISZA U. 1.

Tájékoztató a veszélyhelyzet fennállása alatt követendő eljárásról, a megtett intézkedésekről

Telefon: 06 62/259-440; mobil: 06 20/621-56-30; e-mail: gondozasikp@invitel.hu

Étkeztetés

A napi egyszeri meleg étel intézményen (épületen) belüli helyben fogyasztása és elvitelének lehetősége - a népkonyhai ebéd kivételével – szünetel, a kiszállítás továbbra is biztosított.

A népkonyhai ellátás folyamatos.

Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás

A gondozók az ellátást védőfelszerelésben végzik, a munkakezdést megelőzően és elvégzését követően fertőtlenítik a kezüket.

Az egészségügyi alapellátással történő kapcsolattartás elektronikusan történik.

A bevásárolt árut, igyekeznek minél kevesebb helyről beszerezni.

A nem feltétlenül szükséges tevékenységek esetleg elmaradnak.

Időskorúak nappali ellátása

A nappali intézményben nyújtott szolgáltatások felfüggesztésre kerültek, a helyiségek ellátott által nem használhatók.

A munkatársak a szükséges segítséget, az ellátott otthonában – igény szerint - továbbra is biztosítják.

A lakhatással nem rendelkezők részére az alapvető higiéné megtartásához továbbra is biztosítottak a feltételek.

Időskorúak Gondozóháza

Az Országos Tisztifőorvos elrendelte a látogatási és intézmény elhagyási tilalmat és a felvételi zárlatot.

A műszakra jelentkező dolgozók nyilatkoznak egészségi állapotukra vonatkozóan.

A gondozók fokozottan figyelik az ellátottaknál a tünetek megjelenését, szükség esetén a házi orvos haladéktalan értesítése és az elkülönítés biztosított.

Az alapvető higiéniai szabályok betartásának feltételei folyamatosan biztosítottak.

Az ellátottak számára a hozzátartozókkal való kapcsolattartást a gondozók segítik.

Az ellátottak részére történő bevásárlás az intézmény feladata.

Család-és Gyermekjóléti Központ

A hatósági intézkedéshez kötött esetekben (védelembe vétel, szülő gondozás, utógondozás) a veszélyhelyzetre való tekintettel a szülőkkel/gyerekekkel való kapcsolattartás elsődlegesen telefonon és elektronikus formában valósul meg, de szükség esetén, a személyes kapcsolatfelvétel a megszokott ügyfélfogadási időben történik.

Ügyfélfogadás:

kedd és péntek: 08.00 órától 12.00 óráig, szerda: 13.00 órától 15.30 óráig

6760 Kistelek, Kossuth u. 1.

Telefon: +36-20/572-4462 (az ingyenes visszahívás lehetősége biztosított)

e-mail: kisteleki.gyermekjolet@gmail.com

A felügyelt kapcsolattartás szolgáltatás (szülő és gyermeke között) szünetel.

Amennyiben a személyes ügyintézés elkerülhetetlen, lehetőség szerint kérjük, hogy egyeztessenek időpontot telefonon vagy elektronikus üzenetben.

Életvezetési tanácsadást továbbra is biztosított online formában (skype vagy messenger) szükség esetén, előre egyeztetett időpontban.

Az óvodai és iskolai szociális segítők telefonon és elektronikus formában is segítséget tudnak nyújtani a gyermekeknek és szüleiknek a tantermen kívüli, digitális munkarend teljesítéséhez.

Telefon: +36-20/449-3887 (az ingyenes visszahívás lehetősége biztosított)

https://www.facebook.com/ovis.kistelek.3

e-mail: oviskistelek@gmail.com

KRÍZISHELYZETBEN történő segítséget, tanácsadást vagy tájékoztatást a készenléti szolgálat, 0-24 órában hívható telefonszámán kérhet:

+36-20/572-4462 (az ingyenes visszahívás lehetősége biztosított).

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

Ügyfélfogadása változatlanul a Szociális Központban, 6760 Kistelek Tisza utca 1. szám alatt, keddi és pénteki napokon 8-12 óráig történik.

Elsődlegesen azonban a 06 62/259-440-es vagy a 06 20/621-56-30-as telefonszámon (az ingyenes visszahívás lehetősége biztosított), valamint a kistelekiszolgalat@gmail.come-mail címen vagy a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat - Kistelek Facebook-oldalon (https://www.facebook.com/kistelekiszolgalat/) van lehetőség kapcsolattartásra.

Kérjük, csak halaszthatatlan okból jelenjen meg az ügyfél személyesen a Szolgálat hivatalos helyiségében.

Az ügyfélfogadás alkalmával az irodában egyszerre egy ügyfél tartózkodhat.

Családlátogatásokra csak krízishelyzet, súlyos veszélyeztetettség, vagy hatósági megkeresés esetén kerül sor.

A gyermekek, egyének veszélyeztetettségére utaló jelzések minden esetben kivizsgálásra kerülnek. Megkérjük a jelzőrendszeri tagokat, hogy jelzéseiket lehetőség szerint elektronikus formában vagy telefonon továbbítsák.

A környezettanulmány a soronkívüliséget igénylő ügyeknél kerül elkészítésre.

A családsegítők tájékozódnak és szükség esetén biztosítják a rászoruló gyermekek étkeztetését és tanulmányaik teljesítését.

Személyes találkozás alkalmával a dolgozónál van kézfertőtlenítő, amit a kliens otthonába való megérkezéskor és távozáskor is használ, és a 1,5 méter távolság megtartása javasolt.

A munkatársak a koronavírus megelőzése és a kockázat csökkentése érdekében a közzétett információkról tájékoztatják az ellátottakat, figyelik az ellátást igénybe vevőket és a helyzetből adódó szükséges segítségnyújtást felajánlják.

Szociális Központ és Gyermekjóléti szolgálat vezetősége

 

 • Kijárási korlátozás

A kormány március 28-tól kijárási korlátozást vezetett be Magyarország egész területére, jelenleg 2020. április 11-éig, melyben döntés a mai nap várható. Lakóhelyünket elsősorban csak munkavégzés vagy az alapvető szükségletek ellátása céljából hagyhatjuk el.

Mind a kijárási korlátozást érintően, mind az egyéb, a járványhelyzettel kapcsolatosan országosan megjelenő fontos és legfrissebb hiteles információkról a

www.koronavirus.gov.hu

oldalon tájékozódhatnak.

 

KÉREM, HOGY MINDENKI MARADJON OTTHON KISTELEKEN IS, FIGYELJÜNK, VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA, TANÚSÍTSUNK MINDANNYIAN FELELŐS MAGATARTÁST!!!!

Kistelek, 2020. április 09.

                                                                                           Nagy Sándor s.k.

                                                                                Kistelek város polgármestere

Szűrés

AJÁNLÓ