Kedvezményezett neve: Kistelek Városi Önkormányzat
Projekt címe: Esély itthon – Kisteleken
Támogatás összege: 199 995 961 Ft
Támogatás mértéke : 100%
Projekt azonosítószáma: EFOP-1.2.11-16-2017-00004

Kistelek Városi Önkormányzat azzal a szándékkal pályázott a Felhíváson, hogy egy komplex ifjúságsegítő programot tud megvalósítani.

A pályázat alapvető célja, hogy a helyi környezet reális alternatívaként jelenjen meg a fiatalok életpálya tervezésében, ezáltal csökkenjen a Kisteleken és a térségben a minőségi elvándorlás, amely hosszabb távon negatív irányba befolyásolja a térség társadalmi gazdasági folyamatait.

A projekt időtartama: 40 hónap. Kezdés: 2018.03.12. Befejezés: 2021.07.31.

Céljaink:

  • a fiatalok közösségi szerepvállalásának növelése, hogy felelős és cselekvő állampolgárokká váljanak;
  • párbeszéd kezdeményezése a fiatalok és az intézmények, döntéshozók, szakemberek között, közösen gondolkodás kialakítása
  • közösség építése fiatalok között és a fiatalok és más csoportok között
  • hatékony és közvetlen támogatás a családalapításhoz, munkavállaláshoz, lakhatáshoz, szórakozáshoz

A projekt keretében 5 programelemet kívánunk megvalósítani:

  • Lakhatási-támogatás nyújtása
  • Életpálya-tervezést segítő helyi szolgáltatások
  • Helyi lehetőségeket, értékeket, adottságokat feltáró, erre épülő gazdasági együttműködéseket generáló tervezett tevékenységek
  • Ismeretátadás/ösztönző nyújtása
  • Fiatalok helyben maradását támogató jó gyakorlatok folytatása