Kistelek város honlapja

Kisteleki Szabad Vállalkozási Zóna

2013-ban kormányrendelet nyilvánította szabad vállalkozási zónává Kistelek területét.

A rendelet alapján a város jogosult a szabad vállalkozási zóna jelentette előnyökre és kedvezményekre, melyeket az itt működő vállalkozások igénybe vehetnek.

Ezek az előnyök, párosulva a város által biztosított lehetőségekkel, kiemelkedően kedvező feltételeket biztosítanak az itt működő, valamint az ide betelepülni kívánó vállalkozások számára.

 

Pályázati többlettámogatások

A legfőbb előnye az szabad vállalkozási zónának a pályázati többlettámogatás igénybe vétele, ugyanis a foglalkoztatás-bővítés, az új munkahelyek teremtésének ösztönzésére a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprész központi keretének terhére meghirdetett pályázat alapján a szabad vállalkozási zónákban működő, valamint betelepülő vállalkozások, az alaptámogatáson és a kiegészítő támogatásokon kívül - az éves pályázati felhívásban meghatározott formában, támogatási mértékben - többlettámogatást igényelhetnek.

A szabad vállalkozási zónákban lévő, vagy oda betelepült vállalkozások egyéb, fejlesztési és foglalkozatási célú támogatási igényeiket a számukra kiajánlott pályázati úton érvényesíthetik.

Adókedvezmények

A szabad vállalkozási zónákba betelepült vállalkozások a fejlesztési célú források mellett fejlesztési adókedvezményeket is igénybe vehetnek.

A társasági adókedvezményt, a szociális hozzájárulási adót, a szakképzési hozzájárulást érintő kedvezmények a pályázati többlettámogatások mellett, azokkal együtt vehetők igénybe.

Az adókedvezményekkel kapcsolatos jogszabályokat innen töltheti le:

Agrár-logisztikai akcióterületek

A 33,66 hektáros Kistelek és Térsége Ipari Park 20 hektárján 9 mikro – kis - és középvállalkozás működik, így jelenleg a zöldmezős beruházásokra hasznosítható szabad terület közel 13 hektár.

A további cégek betelepülése indokolja az ipari terület folyamatos fejlesztését, mivel az ipari területre olyan cégek jelezték letelepedési szándékukat, akik az Ipari Parkban lévő cégek beszállítói hátterét adják.

Az ipari park és ipari területek folyamatos fejlesztésével, a város és a kistérség vezetése szoros együttműködésben, elsősorban a kis- és középvállalkozások, a külföldi tőke számára olyan infrastruktúrát kíván kialakítani, melyen ezen szektor vállalkozásainak letelepedését, piacra jutási esélyeit és fejlődési feltételeit javítja.

E cél érdekében a város agrár-logisztikai akcióterületet jelölt meg, mely biztosítja a szabad vállalkozási zónába érkező vállalkozások fogadását.

Az agrár-logisztikai akcióterület elhelyezkedése Kisteleken:

  • 0308/1,0315/2, 0321, 0329/81, 0334/4, 3174, 4034, 0307/3, 3123 számú utak által lehatárolt terület
  • 5411, 0511, 0512 és a vasútvonal által lehatárolt terület

 

Önálló kép:

 

 
 

AJÁNLÓ