Kistelek város honlapja

Kistelek és Térsége Ipari Park

Kistelek város vezetése elkötelezett a tartósan eredményesen működő termelő és termelő-szolgáltató vállalkozások számának növelésében, új munkahelyek létrehozásában.

Eszközeivel, egy ablakos rendszerével igyekszik befektető-barát környezetet teremteni a letelepülni szándékozó vállalkozások számára.

Kistelek Város Önkormányzata kiemelten kezeli a Kisteleki Ipari Parkba betelepülni szándékozó vállalatokat, így a telekvásárlásnál, építési engedélyek kiadásánál, rendezési tervek elkészítésénél maximálisan figyelembe veszi a befektetői igényeket, valamint gyors és pontos ügyintézéssel áll a betelepülő cégek rendelkezésére.

 

Alapadatok

Hamarosan...

Munkaerőpiaci előnyök

Kistelek járási székhely, melyben Munkaügyi Központ működik. Az önkormányzat és a Munkaügyi Központ együttműködése példaértékű, így a rendelkezésre álló munkaügyi lehetősége kihasználása is.

A városban az alapfokú oktatás mellett középiskola is működik, valamint felnőttképzési lehetőségek is biztosítottak.

A további középiskolai és felsőoktatási oktatási lehetőségek döntő része 30 km-en belül elérhető.

Középiskola tekintetében mind a négy nagy szakterületen (humán, műszaki, gazdasági szolgáltatási, agrár szakterület) széles skálájú a képzés, így Szegeden gimnáziumi, műszaki, közgazdasági, vendéglátó-ipari és idegenforgalmi, élelmiszeripari, külkereskedelmi, környezetvédelmi, ipari, nyelvi, művészeti középfokú képzések, Kiskunfélegyházán gimnáziumi, közgazdasági, mezőgazdasági – és élelmiszeripari és gépészeti középfokú képzések biztosítottak.

Felsőoktatási szempontból az országosan is kiemelkedő Szegedi Tudományegyetem (SZTE), illetve az egyházi fenntartású Szegedi Hittudományi Főiskola érhető el. Az SZTE tizenkét kara széles képzési palettát kínál. Képzési fő profilja: jogi, gazdasági és üzleti adminisztráció, általános orvos, fogorvos, gyógyszerész, egészségügyi és szociális, zeneművészeti, bölcsész, természettudományi, informatika, pedagógus, mérnöki (élelmiszermérnöki, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, informatikus és szakigazgatási agrármérnök, műszaki menedzser képzés), mezőgazdasági (mezőgazdasági mérnöki, vadgazda mérnöki és szakmérnöki képzés, valamint felsőfokú szakképzés) képzésekre irányul.

Kistelek város lakossága munkabíró, szorgalmas és vendégszerető emberek hírében áll, melyet csak erősít a rendezett településkép, a kiemelkedő közbiztonság, valamint az intézmények és szervezetek közötti mintaértékű együttműködés.

Gazdaságfejlesztési pályázatok és működő vállalkozások

A Kisteleki Ipari Parkot érintően két nagy jelentőségű beruházás került megvalósításra az elmúlt esztendőkben.

Az Ipari Park feltáró út építése biztosította az ipari területek megközelítési lehetőségét, és nyitotta meg a park kialakításának gyakorlati lehetőségét is. E pályázatot Kistelek Város Önkormányzata valósította meg.

A park infrastrukturális fejlesztésére irányuló pályázatot már a külön erre a célra létrehozott célszervezet, a Kisteleki Kistérség és Gazdaságfejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. menedzselte. Ennek köszönhetően alakult ki a vállalkozások számára igazán kedvező feltételeket biztosító ipari terület infrastrukturális háttere.

Az Ipari Parkban működő vállalkozások

Az ipari park fejlesztésére irányuló pályázatokon kívül több nyertes telephely-fejlesztési pályázatot sikerült megvalósítani a betelepülni kívánó vállalkozásoknak. Ezen sikeres támogatásoknak köszönhetően a következő vállalkozások működnek jelenleg a Kisteleki Ipari Parkban:

 • Deákdelta Kft.
 • Eurotrenton Kft.
 • Port-Ép Kft.
 • Auroscienec Kft.
 • Probart Kft.
 • Tiszaszolg Kft.
 • Közüzemi Szolgáltató Kft.
 • Hybrid Consult Kft.
 • Double Printing Kft.
 • Aquaplus Kft.
 • Argus Kft.
 • Lochner Kft.
 • Mediamotion Kft.
 • Tener – Prosper Kft.
 • Burkolólap2000 Kft.
 • Habrahab Kft.
 • E-Piac Kft.
 • M+M Kisteleki Sajtgyár Kft.
 • EuroKistelek Kft.

A vállalkozások száma a jelentős érdeklődésnek és a kedvező feltételeknek köszönhetően folyamatosan emelkedik.

A Kistelek környéki ipari zóna további fejlesztése

A Szabad Vállalkozási Zóna címet elnyert Kisteleki Ipari Zóna komplett fejlesztési stratégiával és a 2014-2020-as évekre optimalizált pályázati stratégiával rendelkezik, mely hierarchikus rendszerbe foglalja a kistérségi gazdaság fejlesztésére vonatkozó szándékokat.

A megvalósítás előtt álló, tervezett intézkedések a következőek:

 1. A Kistelek környéki ipari zóna további, magas szintű infrastruktúra fejlesztése  
 2. A térségben működő, illetve betelepülni kívánó vállalkozások korszerű telephelyi feltételeinek a megteremtése
 3. Üzleti szolgáltatások további kialakítása, folyamatos fejlesztése a KKV-k versenyképességének támogatására        
 4. Befektetésösztönzés
 5. A kistérség gazdaságfejlesztő szervezetének kialakítása
 6. A húzóágazatokban új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások
 7. A vállalkozói kultúra és ismeretek fejlesztése
 8. Az idegenforgalmi kínálat térségi összehangolt fejlesztése
 9. a mezőgazdasági üzemek életképességének javítása, versenyképességük fokozása
 10. A vállalkozások innovációs versenyképességének fejlesztése, megerősítése, KFI beruházásainak támogatása
 11. Szakmai ismeretek és új technológiák továbbadása, a technológiai transzfer elősegítése
 12. Ökoinnováció
 13. Az információs és kommunikációs technológiák bevezetése, terjesztése a vállalkozások körében
 14. Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén
 15. A gyarapodó tudástőke célját segítő szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése
 16. Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztése
 17. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés városi környezetben
 18. A környezetipar kibontakoztatása
 19. 19.Megújuló energiaforrások alkalmazása, energetikai és energia - hatékonysági fejlesztések
 20. Környezetügyi szemléletformálás, klímaváltozásra történő felkészülés,
 21. A gazdálkodás szempontjából is kulcsfontosságú természeti erőforrások védelme
 22. Hálózati gazdaság fejlesztése
 23. Stratégiai K+F+I együttműködések és kezdeményezések előmozdítása
 24. Nemzetközi partnerekkel közös fejlesztési stratégiák kidolgozása
 25. Határokon átnyúló projektek tervezése, kivitelezése a húzóágazatokban
 26. Jó gyakorlatok átvétele –átadása a nemzetközi szakmai piacon
 27. Új, horizontális és vertikális, kapcsolatok kiépítése

Az intézkedések megvalósításra a rendelkezésre álló források és az együttműködő partnerekkel történő megállapodások alapján kerül sor.

AJÁNLÓ