Kistelek város honlapja

Archívum

Meghívó - Nyilvános testületi ülésre
2019-03-18

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének rendes nyílt ülésére, amelynek

Időpontja: 2019. március 21. (csütörtök) 14:00 óra

Helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – Házasságkötő terem (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

Napirendi pontok:

 1. Beszámoló Kistelek Város 2018. évi közrendjéről, közbiztonságáról
 2. Kisteleki Katasztrófavédelmi Őrs éves beszámolója
 3. Városi rendezvénynaptár összeállítása, (Kárpátia Kincsesház Kistelek Nonprofit Kft. Munkaterv-szolgáltatási terv)
 4. Beszámoló a Kisteleki Ede Városi Könyvtár 2018. évi tevékenységéről, a Kisteleki Ede Városi Könyvtár 2019. évi munkatervének elfogadása -szolgáltatási terv
 5. Kistelek Városi Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési terve
 6. Egyebek

Az előterjesztések a honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!


Kistelek, 2019. március 13.    

Nagy Sándor s.k. - elnök

Új piactér kialakítása Kisteleken
2019-03-12

0Projekt címe: Kistelek rövid ellátási láncokhoz kötődő agrárlogisztikai fejlesztései és a helyi termékek értékesítési csatornáinak szélesítése.

Projekt száma: TOP-1.1.3-16-CS1-2017-00005

Kistelek Város célja a helyi piac további bővítésével, hogy lehetőség nyíljon a helyi nyersanyag természetes betakarítására, hogy szüreti formájában, mikrobiológiai szempontból és mikroklíma tekintetében helyesen kerüljön tárolásra, ennek következtében növelhető legyen az eltarthatóság (raktározás) és a boltok polcain az eladásra felkínálás időkerete. Emellett a nyersanyag marketing jellegű figyelemfelkeltő vagy eltarthatóságot és állagot megőrző csomagolása, azért, hogy a nyersanyag - termelői elsődleges áru - versenyképessége javuljon. További cél, a komplex agrárlogisztikai centrum révén, hogy a helyi termelők termékei szervezetten, jól menedzselten összefogva jelenhessenek meg úgy, hogy mindeközben lehetőség nyíljon a helyi termelők termékeinek urbanizált igényeknek történő megfeleltetésére, a vásárlásával passzív módon előidézett jótékony hatások kommunikálására. A jogerős építési engedélyes terv dokumentációk alapján az épület bruttó terület:488,56 m2. A helyi gazdálkodók az infrastruktúra használatához a működtetőn keresztül, azaz az önkormányzaton keresztül kedvező feltételek mellett hozzájuthatnak és lehetőséget teremt az önkormányzat a termelők sikeresebb üzletviteléhez.

Szemléletformáló ÖKO kalandpálya
2019-03-05

Kistelek Városi Önkormányzat sikeresen pályázott az Innovációs és Technológiai Minisztérium által támogatott „ A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági környezettudatos szemléletformálásra” c. projektre.

A tervezett programok lebonyolításánál elsősorban az általános iskolás és gimnazista korosztályt vettük figyelembe, mivel ŐK a jövő nemzedékei. A pályázat keretein belül támogatást nyertünk Bábjáték "Lim-lom" mese c. előadásra, valamint a Zenebatyu- hulladékból hangszer bemutató programjára, melyre az óvodásokat, általános iskola alsós és felső tagozatosait valamint gimnazistákat és érdeklődő felnőtteket is szeretettel várunk.

A Szemléletformáló ÖKO kalandpálya- egy komolyabb kihívás így az általános iskola felső tagozatosai és a vállalkozó kedvű alsósok illetve a helyi gimnázium tanulói a célpont.

A Tréfás vetélkedő szervezése általános iskolások számára szemléletformáló feladatokkal- az alsós és felsőtagozatos osztályok részére illetve az óvodások részére külön-külön az életkoruknak megfelelően összeállított vetélkedők.

Fontos számunkra, hogy a felnövő nemzedék minél több információival rendelkezzen és minél több információ érje őket a környezetünk minél szélesebb körben történő szemléletformálása.

Pályázattal kapcsolatos információ elérhető: www.szelektalok.hu

„ A projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával valósult meg.”

Bursa Hungarica - Elérhető az ösztöndíjpályázat eredménye
2018-12-10

2018. december 17-ig az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújtott támogatások összesített adatait. Az adatok "A" és "B" típusú támogatottak szerinti bontásban a pályázók és a támogatottak számát, az összes megítélt támogatást, a támogatás átlagos mértékét, amelyek nem alkalmasak a támogatásban részesítettek, illetve a pályázók személyének azonosítására.

Adatok:

 • 20 db érvényes Bursa Hungarica pályázat érkezett be a Kistelek Városi Önkormányzathoz
 • 19 db A típusú és 1db B típusú
 • Összes megítélt támogatás összege 2019 évre: 1 125 000 Ft
 • Támogatás átlagos mértéke: 1 főre átlagosan havi 5 625 Ft 10 hónapon át
  (a 2018/2019. tanév második félévére és a 2019/2020. tanév első félévére)


A települési önkormányzat 2018. december 17-ig döntéséről és annak indokairól az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton értesíti a pályázókat, illetve lehetővé teszi, hogy a személyükre vonatkozó döntést az önkormányzat épületében megtekinthessék (6760 Kistelek, Árpád u.1-3., sárga épület).


A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a támogatói döntés ellen
érdemben nincs helye jogorvoslatnak. A támogatói döntésre vonatkozóan nem lehet benyújtani kifogást, fellebbezést, amennyiben az nem jogszabálysértő, nem ütközik a pályázati kiírásba.

Kistelek, 2018.12.07.

Meghívó közmeghallgatásra
2018-12-10

Tisztelettel meghívom Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  2018. december 14-én 16 órai kezdettel tartandó közmeghallgatására.

Helye: Klebelsberg Művelődési Központ (6760 Kistelek, Petőfi u. 7-9.)

SPORTDÍJAK ÁTADÁSA
/a díjak átadására 15:30 órai kezdettel kerül sor/

Napirend:

 1. Tájékoztató a takarékszövetkezeteket érintő jövőbeli változásokról
 2. Polgármesteri tájékoztató a 2018-as évről és a 2019-es év fejlesztéseiről
 3. Egyebek

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Nagy Sándor s.k. - polgármester

Meghívó - Kisteleki Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére
2018-12-06

Ezúton tisztelettel meghívom a Kisteleki Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. december 21-én pénteken, 8.30 órai kezdettel tartandó  közmeghallgatására.

Helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal, Árpád u. 1-3.-Házasságkötő terem

Napirend:

 1. A roma lakosságot érintő helyi közügyek megtárgyalása
 2. Egyebek

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Kistelek, 2018. december 05.

Rostás István s.k. - elnök

Pályázati felhívás - 2019. évi civil támogatásról
2018-11-30

Kistelek Város Önkormányzat 22/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet városi székhelyű és a városban tevékenykedő társadalmi szervezetek számára elnyerhető, vissza nem térítendő támogatásra.

A pályázat célja: olyan civil szervezetek (társadalmi szervezetek, alapítványok) támogatása, amelyek tevékenységükkel eredményesen segítik az önkormányzatot feladataik ellátásában, vagy fontos, az állami és önkormányzati szervek hatás- és feladatkörébe nem tartozó társadalmi igényeket elégítenek ki.

Letölthető dokumentáció

Bursa Hungarica 2019 - Meghosszabbított beadási határidő
2018-11-07

Tisztelt Pályázók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójában a pályázati beadási határidő meghosszabbításra került.

A pályázatok benyújtásának módosított határideje:

2018. november 13. (kedd)

Várjuk a további pályázatok beérkezését!

Letölthető nyomtatványok:

Befejeződött a Művészetek Háza felújítása Kisteleken - Sajtóközlemény
2018-10-31

A kivitelező Sisák Kft. sikeresen befejezte a korszerűsítési munkákat a Kistelek, Petőfi utca 8. (hrsz.: 2442/A) szám alatt lévő Művészeti Iskola épületén.

Az elvégzett munkálatok eredményeképpen megújult az épület tetőszerkezete, homlokzata és a padlásfödém is hőszigetelést kapott, továbbá új nyílászárók kerültek beépítésre és a fűtésrendszer termálvízzel történő üzemeltetése is megoldódott.

A megújuló energia hasznosításával az épület fenntartási költségei is jelentősen csökkennek.

Kistelek Városi Önkormányzat „Kistelek Városképét meghatározó épületének – Művészetek Háza – rekonstrukciója” című VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú projektje 47.896.455 Ft támogatásban részesült a Vidékfejlesztési Program keretén belül. A pályázat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott.

A projekt megvalósítási ideje: 2017. október 1. – 2018. október 31

Kistelek, 2018. október 31.

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2018-10-05

Kistelek Városi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ismét kiírja a 2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára, a 2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan.

A pályázat rögzítésének és benyújtásának határideje: 2018. november 6.

A pályázatok leadásának helye: Kistelek Városi Önkormányzat, 6760 Kistelek, Árpád u. 1-3. (sárga épület)

Letölthető nyomtatványok:

Hirdetmény a fűtési költségek természetbeni támogatásáról
2018-09-25

A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat szerint a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülhetnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben, igénybejelentés alapján.

Háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be legkésőbb 2018. október 15. napjáig Kistelek Város Önkormányzatához.

A határidő elmulasztása jogvesztő, a 2018. október 15. után érkezett igénybejelentéseket nem áll módunkban figyelembe venni!

Az igénylő személynek az adott háztartás tekintetében bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel kell rendelkeznie.

Az önkormányzat elvégzi az igénybejelentések előszűrését, melynek során nem fogadja be az igénybejelentést, ha megállapítja, hogy az érintett háztartás a távhőszolgáltatóval, illetve gázszolgáltatóval közszolgáltatási szerződéses jogviszonyban áll, valamint ugyanazon háztartásra már nyújtottak be igénybejelentő nyomtatványt.

Nem felel meg a feltételnek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben részesült, azaz a lakossági földgázfogyasztók és a távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztók részére nyújtott árkompenzáció jóváírásban részesült, valamint a kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartás.

Az igénybejelentő nyilatkozat benyújtható személyesen a Kisteleki Polgármesteri Hivatal 10. számú irodájában ügyfélfogadási időben, továbbá letölthető Kistelek Város honlapjáról (www.kistelek.hu.). A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje: keddi és szerdai napokon 8-12 óra, valamint 13-16 óra között, illetve pénteki napon 8-12 óra között.

Kistelek, 2018. szeptember 12.

Letölthető adatlap: Rezsicsökkentés 2018 - Igénybejelentő nyilatkozat

Meghívó - Nyilvános testületi ülésre
2018-09-20

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének ülésére, amelynek

Időpontja: 2018. szeptember 24-e (hétfő) 13:30 óra

Helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

 1. Döntés az ALFÖLDVÍZ Zrt., mint üzemeltető által összeállított és egyeztetett Gördülő Fejlesztési Tervről (2019-2033)
 2. Kisteleki Óvoda, Bölcsőde, Mini Bölcsőde és Családi Bölcsőde Beszámolója (2017-2018 nevelési évről)
 3. Kistelek Városi Önkormányzat SZMSZ módosítása
 4. Döntés a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázathoz történő csatlakozásról, az abban történő részvételről
 5. Pályázat benyújtása rendkívüli támogatás igényléséhez
 6. Tulajdonosi döntés -megerősítés- Gyerekesély Iroda székhelyhasználatának (címének) változásáról
 7. A TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00001 azonosítószámú „A Kisteleki Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című pályázat visszamondása
 8. Kistelek belterület 2650/56 hrsz-ú, osztatlan közös tulajdonú ingatlan területrendezése az Argus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel.
 9. Kistelek Város III. számú, 0088 MEP jelzésű háziorvosi körzet működtetésének, feladatellátási szerződésének szolgáltató változása.
 10. Egyebek
  1. Vételi ajánlat a Kistelek Belterület 120 hrsz-ú, Bocskai utca 38. sz alatti, Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlant érintően
  2. Kistelek külterület 093. hrsz önkormányzati úttal összefüggésben területrész vásárlás (092/67 hrsz-ú, magántulajdonú területből)
  3. Szentesi Légimentő Bázist (Magyarországi Légimentésért Alapítványt) érintő támogatás, önkormányzati hozzájárulás eszközvásárláshoz
  4. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság megkeresése önkormányzati tulajdonú csatornák átvételét érintően

Zárt ülés

 1. Tájékoztatás KOMA adatbázis bejegyzéssel kapcsolatos értesítésről (Zárt ülés)

 

Az előterjesztések a honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Kistelek, 2018. szeptember 19.    

Nagy Sándor s.k. - elnök

Sajtóközlemény projektzárásról - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01016 - „Kistelek Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása”
2018-06-25

Az  önkormányzati  ASP rendszerről  257/2016.(VIII.31.)  Korm.  rendelet  alapján  a  helyi önkormányzatok  ütemezetten  csatlakoznak  az  ASP rendszerhez. Kistelek Város Önkormányzata 2018. január 1-jén csatlakozott az előírt rendszerhez az Európai Szociális Alap vissza nem térítendő támogatásával. Az  ASP  szakrendszerek között megtalálható az ASP Elektronikus Ügyintézési Portál rendszer is, amely lehetőséget biztosít az elektronikus űrlap szolgáltatás és az integrált dokumentum hitelesítési szolgáltatás igénybevételére. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló  2015.  évi  CCXXII.  törvény  előírásai  szerint  2018.  január  1-től  valamennyi önkormányzatnak, kötelező  az  elektronikus  ügyintézés  lehetőségének biztosítása.

A projekt során beszerzésre kerültek asztali számítógépek a ASP rendszer használatához, valamint kártyaolvasók az előírások alkalmazása miatt. Kialakításra került egy elektronikus portál a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében.

A Portálon lehetősége nyílik az ügyfeleknek különféle űrlapok kitöltésére és ezáltal a papír alap helyett elektronikus ügyindításra. A szolgáltatás segítségével az elektronikusan kitöltött és benyújtott kérelmei, beadványai bármilyen egyéb teendő nélkül (postázás, személyes megjelenés) továbbításra kerülnek hozzánk.

Jelenleg helyi adó, ipar- és kereskedelem, illetve egyéb hatósági ügyekben van lehetőség űrlap benyújtására. Amennyiben azonban nem talál a kívánt ügytípushoz formalizált űrlapot a Portálon, úgy lehetősége van szabadszöveges elektronikus beadványon keresztüli ügyindításra is (https://epapir.gov.hu). Tekintse meg a jelenleg elérhető teljes ügykör-listát az alábbi webcímen: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

A projekt 2018. június 30-án lezárásra kerül.

A projekt időtartama: 2017. május 01. – 2018. június 30.                

Muhel Dorka - projektmenedzser

Színházi nyár Kisteleken
2018-06-20

Színházi nyár Kisteleken!

Egy évvel ezelőtt útjára indítottuk a „Kisteleki Színház”-nak elnevezett programunkat. Akkor azt szerettük volna, hogy már 2017 nyarán tarthassunk színházi előadásokat a Klebelsberg Művelődési Központban vagy szabadtéri színpadon. Most már tudjuk, hogy színházat „csinálni” nem egyszerű és nem olcsó feladat, így az ötlet tavaly nyáron csupán csak terv maradt.

Úgy tűnik, ha egy gondolat megszületik, akarattá válik, majd energiává, akkor eljut olyan helyekre, amire nem is gondolnánk, csak szeretnénk. Ősz elején csörgött a telefonom és felhívott Galambos Zoltán, a budapesti Körúti Színház igazgatója. Elmondta, hogy olaszországi nyaralásán, egyik este már csak ő és még egy idősebb férfi volt a tengerben. Kiderült, hogy a férfi magyar és kisteleki. Zoli megkérdezte tőle, hogy van-e színház, illetve vannak-e színielőadások Kisteleken. Az úriember elmondta, hogy nincs, de úgy tudja és azt hallotta, hogy mostanában gondolkodnak ennek megvalósításáról. Így jutott el hozzám az igazgató, és hívott fel, felajánlva az együttműködést és a közös munkát. Erre vártam, egy olyan kapcsolatra, ahol a szakmai munkát profi, hozzáértő emberek végzik. Sikerült megállapodnunk egy olyan konstrukcióban, ami a Körúti Színháznak is kedvező és kisvárosunknak is teljesíthető.

Beindult a „gépezet”, három fantasztikus előadás igazolta a téli-tavaszi időszakban, hogy sikerült kölcsönösen előnyös megállapodást kötni. A színészek örömmel jöttek hozzánk, olyan színészlegendákat hoztak magukkal többek között, mint Koltai Róbert, Esztergályos Cecília, Koncz Gábor, mi pedig szívesen dolgoztunk a sikerért. A közös munka meghozta gyümölcsét. Köszönetet szeretnék mondani Kistelek és a környező települések lakosainak, kultúrát, színházat kedvelő közönségének, akik igent mondtak, és mindhárom előadáson megtöltötték a nézőteret!

Mi magunk is sikernek éltük meg a történteket, hasonlóképpen színházi partnereinkhez. Igazgató úr az egyik előadás után elárulta, hogy minden nyáron megszervezik, az úgynevezett Magánszínházak Országos Színházi Találkozóját (MOSZT), amelyhez új helyszínt szeretnének kipróbálni. Mivel nagyon megszerették Kisteleket és a helyi közönséget, szívesen jönnének ide nyári programjukkal. Megkérdezett, hogy befogadnánk-e őket és felvállalnánk-e ezt az egy hetes programsorozatot. Az egyeztetések után igent mondtunk, vállaltuk a rendezvény befogadását. Így vette kezdetét az első „Kisteleki Színházi Nyár” programjainak összeállítása, amelynek időpontját a Kisteleki Búcsú előtti hétre terveztük, egyben felvezetőként a Búcsú augusztus 20-ai programjaihoz. 2018. augusztus 14-19. között minden este egy-egy színházi előadást láthat a közönség. A hat estén át tartó előadássorozat áll egy nyitó előadásból, négy színházi darabból és egy záró gála előadásból. A nyitó előadás augusztus 14-én (kedden) 20.00 órai kezdettel Koltai Róbert kabaréestje lesz. 15-én (szerdán) este a „Fussatok bolondok” című vígjáték várja a közönséget a Vidám Színpad előadásában. 16-án (csütörtökön) „A miniszter félrelép” című darab szintén vidám perceket ígér a Bánfalvy Stúdió művészeinek fellépésével. 17-én (pénteken) a „Katyi” című produkció látható a Körúti Színház előadásában. Augusztus 18-án (szombaton) a Pesti Művész Színház mutatja be „A cirkuszhercegnő” című világhírű Kálmán Imre operettet. Vasárnap este Záró Gálával ér véget az egy hetes színházi sorozat.

Jegyeket és bérleteket már június 6-ától vásárolhatnak a Klebelsberg Művelődési Központ jegyirodájában. (Hétfő-csütörtök 9.00-12.00, 13.00-16.00; péntek: 9.00-12.00). További információ kérhető a 62/597-123-as telefonszámon.

Kísérő programokkal is készültünk a Kedves Közönségnek minden nap 15.00 órától a Szent István téren, ahol kicsik és nagyok, gyermekek és felnőttek is megtalálják a maguk számára megfelelő programot. A Körúti Színház fiatal színészei a helyszínen lévő gyerekekkel együtt Mesegyárat alakítanak ki, ahol a gyerekeket az előadásba bevonva mutatják be a valódi színpadi munkát. Emellett drámajátékot szerveznek a vállalkozó kedvű gyermekeknek, felnőtteknek. Körútimix néven zenés összeállítást adnak elő legnépszerűbb darabjaikból. Ajándék kereső-sorverseny, pólófestés mellett csütörtök délután az „Ágacska” című gyermekelőadást adják elő, amelyben nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek is találnak humort. A színészek mellett a Szent István téren helyi fellépők szerepelnek a szabadtéri színpadon. Mindezek mellett kirakodó vásár, játszóház, népi gyermekjátékok, arcfestés stb. várja az érdeklődőket. Este a Retro terasz várja a kulturált kikapcsolódásra vágyókat.

A helyiek bizonyították, hogy nálunk is igény van a színvonalas kulturális bemutatkozásokra. Programsorozatunkkal tovább szeretnénk erősíteni, hogy mindenki számára elérhető, igényes kulturális értékeket közvetítsünk.

A „Kisteleki Színházi Nyár” augusztus 14-19. közötti programjaira szeretettel várunk Mindenkit! Bízom abban, hogy ez a kezdeményezés a nyitánya egy maradandó, hosszú távú, értékteremtő kisteleki eseménynek!

                                                                                     Mészáros Gábor

Magyar Honvédség - lakossági tájékoztatás
2018-05-31

2018. június 10 - június 22-ig nemzetközi légi szállítási gyakorlatra kerül sor Magyarország légterében 8 nemzet részvételével, European Tactical Airdrop Program – Training 18 (ETAP-T 18) néven.

A gyakorlat mozzanatai keretében nappali és éjszakai repüléseket, valamint teher- illetve ejtőernyős dobásokat hajtanak végre a kijelölt repülőterek és területek körzetében. A repüléseket nagyméretű szállító repülőgépek hajtják végre a megszokottnál alacsonyabb magasságokon. A feladatok végrehajtása során az ország számos területe felett feltűnhetnek, amely az átlagtól nagyobb zajhatással jár. Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Csongrád megye térségét, a megyében elsődlegesen Szeged és Hódmezővásárhely területét fogja érinteni a légtérhasználat.

A Magyar Honvédség és a résztvevő nemzetek a vonatkozó jogszabályok kereti között arra törekednek, hogy a legkisebb mértékben zavarják az állampolgárok megszokott nyugalmát.

Folytatódik a Művészetek Háza felújítása Kisteleken - Sajtóközlemény
2018-05-31

A gépészeti helyiség kialakítása, a termálvíz bekötés feltételeinek megteremtése és egyes belső termek hőszigetelése után a kivitelező (Sisák Kft.) megkezdte a külső munkálatokat is a Kistelek, Petőfi utca 8. (hrsz.: 2442/A) szám alatt lévő Művészeti Iskola épületén.

A kiszámíthatatlan téli időjárás elmultával felgyorsulnak a munkálatok, amelynek következő eleme az épület tetőszerkezetének cseréje és hőszigetelése. Ezekkel párhuzamosan a külső nyílászárók cseréje és a homlokzati hőszigetelés is megindul figyelembe véve az épületben zajló foglalkozásokat, oktatási órákat.

A korszerűsítési munkák várhatóan 2018. augusztus végéig befejeződnek, így a szeptemberi iskolakezdésre az Intézmény által biztosított szolgáltatások körülményei mindenben megfelelnek a mai kor követelményeinek, a megújuló energia hasznosításával pedig az épület fenntartási költségei is jelentősen csökkennek.

Kistelek Városi Önkormányzat „Kistelek Városképét meghatározó épületének – Művészetek Háza – rekonstrukciója” című VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú projektje 47.896.455 Ft támogatásban részesült a Vidékfejlesztési Program keretén belül. A pályázat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott.

A projekt megvalósítási ideje: 2017. október 1. – 2018. szeptember 30.

 

Meghívó - Nyilvános testületi ülésre
2018-05-07

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének ülésére, amelynek Időpontja: 2018. május 09-e (szerda) 14:00 óra Helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.).

Napirend:

1./AzEFOP-3.9.2-16-2017-00013 „Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban”című pályázat alapján kiírt ösztöndíjról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

2./ Döntés támogatott pályázatról - Kárpátia Kincsesház (Egész életen át tartó tanulást segítő programok megvalósítása a Kárpátia Kincsesházban – EFOP-3.7.3-16-2017-00072)

3./ A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” pályázati felhívásra benyújtásra került és támogatásban részesített Kistelek önkormányzati útjainak karbantartásához szükséges erőgép beszerzése, 093 hrsz.-út szilárd burkolat kiépítése című pályázatának önerő biztosítása

4./ Kincses Sziget Kistelek névfeltüntetés, címerhasználat

5. Egyebek

-          5/1 Tájékoztatás Települési Arculati Kézikönyv módosításáról

-          5/2 Ingatlanokkal kapcsolatos egyeztetés, tájékoztatás

-          5/3 Tájékoztatás Intézményvezetői véleményezéssel kapcsolatosan (Szeged Tankerület)

-          5/4 Egyeztetés oltárfelújítás támogatásáról

 

Zárt ülés

 1. Lakásbérleti szerződések: döntések, tájékoztatás

Az előterjesztések honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre.

A zárt ülés lakásbérleti szerződésekkel kapcsolatos anyagai (pályázatok, kérelmek) a Titkárságon tekinthetők meg (a képviselő-testületi tagok részére).

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Kistelek, 2018. május 04.       

Nagy Sándor s.k. -  elnök

Ösztöndíj pályázat
2018-04-26

Kedves Szülők és Diákok!

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program célként tűzte ki a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növelését, valamint a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítását. Ennek egyik eszközeként a sérülékeny társadalmi csoportokhoz tartozó tanulók iskolai sikerességének a hátrányokat közvetlenül kompenzáló tevékenységekkel történő támogatását.

Hivatkozott pályázati felhívásban szereplő cél elérése érdekében Kistelek Város Önkormányzata az EFOP-3.9.2-16-2017-00013 „Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban”című pályázat alapján Ösztöndíj pályázatot kíván kiírni a 2018/2019-es és a 2019/20-as tanévre a hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű szociálisan rászoruló fiatalok általános iskolai, középiskolai oktatásban vagy felsőfokú oktatásban résztvevő diákok oktatásához való hozzáférésének javítására. A projekt tevékenységeinek – közöttük az ösztöndíj programnak - köszönhetően remélhetőleg csökken a korai iskolaelhagyók és a végzettség nélküli iskolaelhagyások száma, ezáltal a program hozzájárul a társadalmi felzárkózáshoz emelve a hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiacra való bekapcsolódásának esélyeit.

Az Ösztöndíj pályázatunk felhívását és űrlapját letölthetik az alábbi linkeken:

Pályázati felhívás és jelentkezési lap

Sikeres pályázást kívánunk!

Ügyfélfogadás - 2018.04.21.
2018-04-20

T i s z t e l t   Ü g y f e l e k!

 

2018.04.21- én szombaton a Polgármesteri Hivatal ügyeleti rendszerben működik.

 

Az ügyfélfogadás ezen a napon

s z ü n e t e l!

 

Megértésüket köszönjük!

SAJTÓKÖZLEMÉNY - A Kisteleki Ede Városi Könyvtár infrastrukturális fejlesztése
2018-04-18

A Kisteleki Ede Városi Könyvtár EFOP-4.1.8-16-2017-00010 azonosítószámú „A Kisteleki Ede Városi Könyvtár tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című európai uniós projektje 35,57 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az Európai Regionális Fejlesztési Alap jóvoltából.
 
2017. márciusában a Kisteleki Ede Városi Könyvtár pályázatot nyújtott be az EFOP-4.1.8-16 kódszámú „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázati felhívásra. A projekt 2017. decemberében pozitív támogatói döntés alapján támogatást nyert 35 579 551 forinttal. A projekt 2018. április elsején indult és 14 hónapig fog tartani. A Kisteleki Ede Városi Könyvtár (6760 Kistelek, Kossuth tér 2.) épülete a belső udvar felé kb. 55 m2-es területtel fog bővülni. A fejlesztés eredményeként kialakításra kerül egy számítógép terem, valamint egy oktató terem. Akadálymentesítés, valamint az érintett nyílászárók felújítása, cseréje fog megvalósulni, meghagyva a könyvtár eredeti arculatát. Információs és kommunikációs technológiai eszközök kerülnek beszerzésre, valamint új bútorokkal lesz felszerelve a könyvtár, ami a látogatók igényeit kielégítik. A megmaradó belső udvar területén kültéri padok kerülnek kihelyezésre, valamint beszerzésre kerülnek kültéri programokhoz kapcsolódóan kültéri bútorok. Jelenleg a projekt elindítása zajlik, az építési munkálatokat a nyári hónapokra tervezzük, amiről természetesen a lakosságot időben fogjuk tájékoztatni. A projekt célja az élethosszig tartó tanulás megvalósítása és biztosítása az ehhez kapcsolódó infrastruktúra biztosításával és fejlesztésével. Különböző programokat is szervez a könyvtár az elkövetkező 5 évre, amiről szintén fogunk tájékoztatást adni a lakosságnak. Szeretnénk ha a jövőben a könyvtár központi hely lenne a kisteleki lakosok számára és egy olyan környezetet tudnánk ezzel a fejlesztési beruházással létrehozni, ahová szívesen térnek be az emberek és kellemesen, hasznosan töltik el az idejüket.  
 
A projekt időtartama: 2018. április 1-től 2019. május 31-ig tart.

Muhel Dorka - projektmenedzser

Szűrés

AJÁNLÓ