Kistelek város honlapja

A Kisteleki Kistérség gazdasági élete

A kistérség a megye középső és nyugati részén fekszik. Kistelek járás északról határos Bács-Kiskun megyével is. Távolsága Budapesttől 118 km, Budapest- Liszt Ferenc repülőtértől 128 km, Kecskeméttől 61 km-re délre, Szegedtől 20 km-re északra helyezkedik el. Területe 410 km 2, lakosainak száma 20. 000 fő. Központi települése Kistelek (8000 lakos).

A kistérség a megye középső és nyugati részén fekszik. Távolsága Budapesttől 118 km (ebből 97 km autópálya), Budapest-Ferihegy repülőtértől 128 km (ebből 91 km autópálya), a megyeszékhelytől 20 km-re északra helyezkedik el. Területe 410 km 2, lakosainak száma 20000 fő. Központi települése Kistelek (8000 lakos).

Logisztikai helyzete igen kedvező: a nagy forgalmú E 75-ös főút (X/B sz. helsinki korridor) halad rajta keresztül. Távolsága az M5-ös autópályától 3km. Áthalad rajta a Budapest - Szeged villamosított vasúti fővonal is. A Tisza 1500 tonnás hajókkal hajózható (IV. osztályú vízi út), ez 30 km-re helyezkedik el.

A térség gazdasága jelentős, a vállalkozások száma 400-nál több. Az adottságok közül kiemelkedik a jó minőségű termőföld, a termálvízvagyon, az alföldi puszta, a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet.

Az ipar fő profilja: kábel- és gépalkatrészgyártás, élelmiszer és malomipar, építőipar, kézművesipar.

Mezőgazdaságában elsősorban az intenzív kultúrák: a zöldség- és gyümölcstermesztés, a fólia alatti dísznövénytermesztés és zöldséghajtatás dominál, de nagy jelentősége van a hagyományos extenzív állattenyésztésnek és sajtfeldolgozásnak. A fenntartható tájjellegű növénytermesztéshez és állattenyésztéshez kiemelkedően jók az adottságok.

Az idegenforgalom jó adottságokkal rendelkezik. A térségfejlesztési koncepció prioritást ad a turizmusfejlesztési programoknak. A színvonalas szállodai ágyak száma 160. A nevezetességek közül kiemelkedik az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark a skanzennel. Szintén európai hírű a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet, valamint a Pusztaszeri Arborétum. A helybeli idegenforgalom lehetőséget nyújt a népi hagyományok, népművészeti értékek megismerésére, lovaglásra, vadászatra, strandolásra és pihenésre. 

Az infrastruktúra fejlettsége kissé elmarad a megyei átlagtól. Az ivóvízellátásba bekapcsolt lakások aránya 70 %, a vezetékes gáz 53%, hulladékszállítás 72%, szennyvíz 4 % (100%-ban tisztított), csapadékvíz elvezetés 4% zártszelvényű, 30% nyíltszelvényű. Az 1000 főre jutó telefonvonalak száma 199. Internet szolgáltatás biztosított, a kábel TV hálózat részben kiépített. 

Humán erőforrások, oktatás. A mezőgazdaságban foglalkoztatottak részaránya 38%, az iparban 34%. Felsőfokú végzettségű 3%, középfokú 14%. A munkanélküliségi ráta 8%, 750 fő (a középfokú végzettségűek aránya 60%), ebből 55 pályakezdő. A többműszakos munkarend megszokott. Kisteleken munkaügyi kirendeltség működik. A havi bruttó átlagbér 50600 Ft. A középiskola postaforgalmi, levelező és szoftverüzemeltető profilú, az évente végzők száma 70. Nyelvek: angol 60%, német, francia. Jó a számítástechnikai (Internet) oktatás, jellemzően 350 órában.

Az alapszintű szolgáltatások biztosítottak. 3 bank működik elektronikus fizetési lehetőséggel. Vállalkozói központ és közművesített iparterület is működik, az ipari park folyamatos területi – és szolgáltatásbővítés alatt áll. A betelepülőknek kedvezményes árú ingatlanokat, lakásépítési támogatásokat, adókedvezményeket biztosítanak.

A legjelentősebb gazdasági szervezetek Kisteleken

Cég és elérhetősége

Tevékenysége

Céghelye / Telephelye

PRYSMIAN MKM Kft. - Kisteleki Kábelgyár

www.prysmian.com

Kábelgyártás

6760 Kistelek, Árpád u. 43.

Kisteleki M+M Sajtgyártó Kft.

http://www.kistelekisajt.hu

Tejtermék feldolgozás

6760 Kistelek, Vaspálya u. 2.

Unichem Kft.

www.unichem.hu

Vegyipari tevékenység

6760 Kistelek Tanya 491.

Probart Kft.

http://www.probart.hu/

Mélyépítés

6760 Kistelek, Kossuth u. 88.

 

 

Kistelek Város Önkormányzatának szerepe a helyi gazdaságfejlesztésben

A Kistelek város életében meghatározó fontosságú, hogy milyen mértékben és milyen sikerességgel képes a helyben tevékenykedő KKV-kat, valamint újak létrejöttét, versenyképes működését támogatni és az is, hogy hogyan tud a térség a beruházás ösztönzés komparatív előnyeit ismerve proaktív, hatékony tőkevonzó tevékenységet ellátni, ezáltal további cégek betelepülését segíteni, a meglévőket pedig megerősíteni.

E célok érdekében az önkormányzat, a vállalkozói és civil szektor bevonásával elkészítette a 2014-2020-as időszakra vonatkozó gazdaságfejlesztési projektcsomagját, mely a gazdaságfejlesztési infrastruktúra (gazdasági övezetek, az ipari zóna magas minőségű infrastruktúrával való ellátása, hiányzó vonalas közművek kiépítése, gazdasági szolgáltató központ és szolgáltatások fejlesztése stb), turisztikai fejlesztések és helyi termékfejlesztés terén határozza meg a térségi gazdaságfejlesztés legfontosabb hosszú- és középtávú irányait.

A gazdasági programon felül az önkormányzat átgondolta, aktualizálta és újrafogalmazta azokat a településfejlesztési tereket is, melyek szintén megvalósításra kerülnek a következő időszakban.

Ezek vonatkoznak a vállalkozásbarát, népességmegtartó, városi fókuszú településfejlesztési eszközökre, a fenntartható települési közlekedésfejlesztésre, az energiahatékonyság növelésére és a megújuló energia felhasználás erősítésére, az egészségügyi- és szociális alapellátás infrastrukturális fejlesztése, a leromlott városrészek rehabilitációjára.

Az önkormányzat készíti az Integrált Településfejlesztési Stratégiáját is a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan, mely részletesen tartalmazza a város és térsége középtávú gazdaságfejlesztési céljait, természetesen alapozva az eddigi fejlesztésekre is.

Az önkormányzat gazdaságfejlesztési tevékenységének célja a gazdasági környezet fejlesztése, a vállalkozások fejlesztéseinek ösztönzése és támogatása, a helyi gazdaságfejlesztés és a turizmus.

Kistelek Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája

A térségi szemléletben elkészült Kistelek Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája (IVS) alapvető célja a térségben, a város vonzáskörzetében és a városban élők életszínvonalának javítása, a hosszú távú és stabil jövedelemnövelés.

Eszköze a város és a versenyképességének javítása, amely nem más, mint a gazdasági életben résztvevők képessége relatíve magas jövedelem és magas foglalkoztatottsági szint tartós létrehozására, ezáltal tartós gazdasági növekedés elérésére.

A város hosszú távú, átfogó célja, hogy kihasználva jó közlekedés földrajzi helyzetét, természeti, gazdasági és humán erőforrásait a jelenlegi leghátrányosabb helyzetű kistérségi státuszból felemelkedve a régió meghatározó kisvárosává és kistérségévé erősödjék és biztosítani tudja az itt élők számára a minőségi élet feltételeit.

Ennek érdekében a középtávú céljai:

 1. Gazdasági diverzifikáció, vállalkozásfejlesztés, lakossági jövedelemszerzés
 2. elősegítése
 3. Közlekedési adottságok javítása: a közlekedési rendszer és infrastruktúra
 4. fejlesztése
 5. Az épített környezet minőségének javítása: európai színvonalú kisváros felépítése
 6. A természeti környezet minőségének javítása, a környezetvédelmet
 7. szolgáló infrastruktúra és a zöldterületek fejlesztése
 8. Kulturális, sport és szabadidős szolgáltatások bővítése és a hozzá tartozó
 9. humáninfrastruktúra fejlesztése, civil társadalom erősítése
 10. Az oktatás átszervezésével életképes oktatási intézményrendszer
 11. kialakítása, humánerőforrás fejlesztés
 12. Az egészségügyi ellátás és szociális gondoskodás erősítése
 13. Térségi gondolkodás, integráció bővítése: a kooperációk fokozása, Közös, térséget erősítő programok indítása

A középtávú célok meghatározása mellett konkrét intézkedéseket is tesz a város, melyek jelentős része megvalósult, illetve folyamatban van.

A térség gazdaságfejlesztését támogató megvalósult projektek

Kistelek Város Önkormányzata számos Európai Uniós részfinanszírozású projektet valósított meg az elmúlt években. Ezek egy része közvetlenül a gazdaságfejlesztésre irányult, míg a többi a gazdasági tevékenységek infrastrukturális hátterét alakította és fejlesztette.

A közműszolgáltatások terén jelentős beruházások valósultak meg, melyek a város közintézményeinek fűtését a helyben feltárt termálvíz hasznosítására építi, kiváltva ezzel a gáz felhasználását, a környezetszennyezést-, és a költségek csökkentését elérve.

Térségi Agrárlogisztikai Központ létesítése

A háromhektárnyi fejlesztési területen épült 3600 négyzetméternyi központ egyharmada hűtött terület. A beruházás 450 millió forintba került. Ebből 350 millió forintot a termelői értékesítő szövetkezet (azaz a TÉSZ) fedezett, nagyobbrészt uniós támogatásból, 100 milliót az önkormányzat állt, szintén főleg uniós pénzből.

A korábban TÉSZ tulajdonában lévő agrárlogisztikai központ megváltozott tulajdonosi szerkezettel végzi tevékenységét.

Inkubátorház létesítése

Az inkubátorház megépítésének átfogó célja a leghátrányosabb helyzetű kistérség gazdasági életének fellendítése volt, míg a projekt közvetlen célja az 1.560 m2-es inkubátorház felépítése a Kistelek és Térsége Ipari Parkban, 16 új vállalkozás betelepítése, az inkubátorház szolgáltatásokkal történő ellátása.

A kisteleki inkubátorház mára rendelkezik alapszolgáltatásokkal (titkárság, levélkézbesítés, fax, gépelés stb.), amelyekre a vállalkozásoknak mindig és rendszeresen szüksége van, másrészt műhely és raktárbérletet biztosít. Rendelkezik egy tárgyalóteremmel, amelyet bérelni lehet tárgyalások, illetve oktatások megtartására, valamint a kiegészítő szolgáltatások széles körét tudja biztosítani.

Geotermikus energia hasznosítása Kistelek város intézményi hőenergia-ellátására

2002-ben határozta el a város alatti geotermikus energiavagyon többlépcsős hasznosítását. Először egy 2100 méter mélységű úgynevezett termelőkutat alakították ki, 2004-ben pedig termálfürdőt építtettek az onnan feltörő, 82 Celsius fokos, kedvező összetételű termálvízre alapozva. 2005. októbere és 2007. júniusa között egy újabb, 1700 méter mélységű kutat fúrattak, amely képes a termálvizet a hasznosítás után visszasajtolni a homokkőrétegbe. Ezt a mintegy 5 kilométer hosszú távvezeték építése követte, amellyel a termálvizet elvezethették a közintézményekhez, majd korszerűsítették nyolc közintézmény fűtési rendszerét.

A rendszer kiválóra vizsgázott, a projekt a város és a kisteleki kistérség számára kézzelfogható előnyökkel járt. A sikeres beruházás iránt más települések is érdeklődnek, és minél több helyen valósul meg hasonló projekt, annál inkább hozzájárulnak Magyarország túlzott földgázfelhasználásának csökkentéséhez.

Iparipark-fejlesztés Kisteleken

A munkálatok 2011 júniusában kezdődtek, év végére be is fejeződtek, a projekt 2012. májusában zárultak le. Ezek keretében víz-gerincvezetéket létesítettek, megépítették a középnyomású földgázelosztó vezetéket, kialakították a közvilágítási hálózatot, valamint az energiaellátó-hálózatot és a csatlakozó kisfeszültségű hálózatot. Nagyjából 20 hektárt, a zöldmezős felületet fejlesztették ebből az összegből, hiszen a park többi részén ezek már korábban is megvoltak.

Non-profit térségi innovációs termék – export és – import tanácsadói és kereskedelmi kompetencia központ

A „Régiós zöldség-gyümölcs élelmiszerbiztonsági hálózat és közös termékpiac kialakítása” címen megvalósított program célja volt közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben élő embereket, közösségeket és gazdasági szereplőket az együttműködésbe bevont térség közös fejlesztésének elősegítése érdekében.

A hazai és nemzetközi partnerekkel karöltve a zöldség – gyümölcs ágazat helyi termelőinek kívántak olyan non-profit szolgáltatásokat nyújtani, amivel versenyképesebbé válhatnak. Ennek érdekében közös termékvédjegy „Zöld Kincs” (HU) és Közös termékvédjegy (Ro) került kialakításra, valamint mindegyik érintett partner saját beruházást is végzett a projekt keretein belül.

Kisteleken így egy non-profit térségi innovációs termék – export és – import tanácsadói és kereskedelmi kompetencia központ kialakítása és üzemeltetése. Az épület magába foglalja az információs és tanácsadói irodákat, bemutatótermet, konferencia- és oktatótermet, szociális blokkokat, előteret a recepcióval, közlekedő egységeket.

A beruházás keretében megvalósuló ágazati tanácsadói kompetencia központ első lépésben a projekthez közvetlenül kapcsolódó célcsoport rugalmas piaci megjelenéséhez szükséges szakismeretek átadását teszi lehetővé, elméleti és gyakorlati képzéssel, díjtalan tanácsadással, és emellett a határmenti térségen belül jelentkező közös lehetőségekre vonatkozó információ áramláshoz is hozzájárul

Folyamatban lévő, a gazdaság fejlődéséhez hozzájáruló projektek

Ipari terület fejlesztése Kisteleken

A DAOP-1.1.1/A és C-11 pályázat keretében megvalósuló projekt ipari terület - Kiskunmajsai út menti gazdasági - fejlesztési területek- infrastrukturális fejlesztését célozza Kistelek város külterületén.

Projektgazda a Kistelek Ipari- és Szolgáltatásfejlesztő Zrt.

A projekt célja a gazdaság fejlődésének folyamatos támogatása, és újabb vállalkozások betelepülésének elősegítése egy vonzó ipari környezet kialakításával.

A projekt eredményeként 42 ha ipari terület infrastrukturális fejlesztése valósul meg. Közművek kerülnek kiépítésre (víz, szennyvíz, gázhálózat), továbbá egy csarnok kerül megépítésre (1190 nm)..

Gázhálózat fejlesztése

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.- vel történt egyeztetés szerint a gázzal ellátandó Kistelek Gazdaságfejlesztési területen a letelepülő vállalkozások számára gázelosztó vezeték építésére kerül sor, melyről szükség szerint bárhol készíthető leágazó vezeték.

Vízhálózat fejlesztése

A Kistelek Ipari- és Szolgáltatásfejlesztő Zrt. megbízást adott az érintett ipari terület teljes területét lefedő, megfelelő kapacitású vízhálózat kialakításának előkészítésére. A megvalósítás folyamatban van.

Szennyvízhálózat fejlesztése

Nyertes pályázat alapján folyamatban van a város teljes területén a gravitációs szennyvízhálózat kialakítása, vele párhuzamosan az Ipari Park területén lévő szennyvíztisztító ipari célra történő hasznosításának előkészítése, valamint az új, lakossági célokat szolgáló szennyvíztisztító üzem megépítése.

Energiaellátás fejlesztése

A Kistelek Ipari- és Szolgáltatásfejlesztő Zrt. az elektromos áram kiépítését saját forrásból valósítja meg a területen. Ez folyamatos, tekintve, hogy a vállalkozások egy részének az elektromos áram igényei nem kerültek pontosan meghatározásra, azokat jelentősen befolyásolják a közel jövőben megkötésre kerülő szándéknyilatkozatok.

Csarnoképítés

Az ipari parkban jelenleg beépítetlen terület gazdasági-ipari besorolású, a településrészre vonatkozó Szabályozási Tervben illetve Helyi Építési Szabályzatban Gip besorolású övezet, azaz a beépítésre vonatkozó előírások szem előtt tartásával a fenti funkciójú épület építésére alkalmas.

A tervezési programban eredményeként létrejövő, infrastruktúrával ellátott ipari terület a jövőben betelepülő vállalkozások kényelmét szolgálja, segíti tevékenységüket. Az infrastruktúra – mint szolgáltatás – fenntartását és karbantartását a Kistelek Ipari- és Szolgáltatásfejlesztő Zrt. által megbízott karbantartó cég végzi. A projekt fenntartása során különböző szolgáltatások válnak elérhetővé a betelepülő cégek számára, amelyek az iparterületen működő vállalkozások igényeit fogják szolgálni. Ezen szolgáltatásokat a Kistelek Ipari- és Szolgáltatásfejlesztő Zrt. kedvező áron fogja nyújtani a betelepülő cégek számára.

Az ipari területet működtető cég által nyújtott szolgáltatások:

 • Pályázati, üzletviteli tanácsadás
 • Marketing és PR tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás
 • Humán erőforrás felvételéhez és képzéséhez kapcsolódó szolgáltatások
 • Pénzügyi tanácsadás
 • Takarítási, karbantartási szolgáltatás
 • Szervezetfejlesztési tanácsadás
 • Portaszolgálat
 • Objektumvédelem

Kis-és középvállalkozások fejlődését elősegítése a határmenti régióban
           
Kistelek és Újvidék között a határon átnyúló gazdasági kapcsolatok kiépülését és közös üzleti infrastruktúrát támogató projekt révén jöhetett létre direkt gazdasági kapcsolat. A gazdasági kapcsolatok erősítése a projekttervezés folyamata során intézményi szinten kezdődött meg a két város fejlesztési ügynökségeinek és ipari park fejlesztési ügynökségeinek részvételével, amely folytatásában a projekt keretein belül már vállalkozói szintre értek a gazdasági kapcsolatok. A projekt egyik specifikus célkitűzése a térség és az érintett városok KKV-jainak egymáshoz való közelítése tapasztalatcsere, továbbá gazdasági kapcsolataik erősítése céljából.

A projekt keretében eddig közel húsz partner írt alá együttműködési szándéknyilatkozatot határon innen és határin tú.

A Kisteleki kistérséget érintő kiemelt régiós innovációs ágazatok

A közvetlen gazdaságfejlesztési tevékenység mellett a város jelentős figyelmet fordít az innovációs trendekre és ágazatokra, és folyamatosan keresi az együttműködési lehetőséget az érintett szektorokkal.

Zöld (agrár-élelmiszeripari) biotechnológia alszektor

A. növénytermesztési biotechnológia:

1. Marker asszisztált szelekció (MAS): Genotípus alapján történő szelekció, amely a kívánt tulajdonságot kódoló génnel szoros kapcsoltságban lévő ismeretlen lokuszokat a markerek alapján azonosítja (klónozás).

2. Mikroszaporítás: Növények különböző vegetatív (testi) szerveinek, szöveteinek és sejtjeinek tenyésztése steril kontrollált körülmények között (klónozás).

3. Genetikai módosítás: A bejuttatott gén beépül a gazdaszervezet vagy sejt szerv genomjába, működik, fehérjét termel, és öröklődik.

4. Agromikrobiológia: Molekuláris növénydiagnosztika (DNS, immunoesszé). Talaj biotechnológia: Olyan mikrobiológiai rendszerek fejlesztése, melyek komplex megoldásokat nyújtanak a mezőgazdaság és a környezetvédelem területén, és természetes módon biztosítják a talajok tápanyag szolgáltató képességét és javítják a termékenységét;

B. állattenyésztési biotechnológia:

1. Embrió technológiák: mesterséges megtermékenyítés és ondómélyhűtés, embrió átültetés és mélyhűtés, in vitro embrió előállítás, embriómanipuláció és klónozás, genetikai elemzés és gaméta ivar vizsgálat.

2. Molekuláris állatdiagnosztika és marker asszisztált szelekció (MAS);

C. élelmiszeripari biotechnológia:

1. Élelmiszerbiztonság monitorozás: DNS és immunoesszé technológiák az élelmiszerekben található toxinok kvalitatív és kvantitatív meghatározására.

2. GMO nyomonkövetés: A táplálékláncban megjelenő GMO minőségi és mennyiségéi kimutatása molekuláris diagnosztikai módszerekkel.

Fehér (ipari-környezetvédelmi) biotechnológia alszektor

A. bioalapú termékek, biofinomítás:

Biomasszából organikus savak, ipari enzimek stb. környezetbarát, fenntartható módon történő előállítása különféle iparágak számára: vegyipari és gyógyszeripari alapanyagok, élelmiszer-alapanyagok, textil-alapanyagok, bioalapú műanyagok (biopolimerek), kenőanyagok stb.;

B. bioenergia:

Biomasszából energiahordozók előállítása: pl. biobrikett, biogáz, bioetanol, biobutanol, biodízel, biohidrogén;

C. bioremediáció:

Biológiai rendszerek (mikroorganizmusok) használata a

környezet megtisztítására a (toxikus) szennyezőanyagoktól.

A biotechnológiai ágazatot a kezdeti időktől fogva az orvosi biotech-hez köthető cégek, projektek uralják. Mind az USA-ban, mind Európában a biotechnológiával foglalkozó cégek kb. 90%-át teszik ki. Az orvosi biotechnológián belül, Magyarországon kiemelkedő területek a bioterápiák, a kutatási vagy platform technológiák, valamint a bioinformatika.

AJÁNLÓ