Kistelek város honlapja

Kistelek Város Önkormányzatának szerepe a helyi gazdaságfejlesztésben

A Kistelek város életében meghatározó fontosságú, hogy milyen mértékben és milyen sikerességgel képes a helyben tevékenykedő KKV-kat, valamint újak létrejöttét, versenyképes működését támogatni és az is, hogy hogyan tud a térség a beruházás ösztönzés komparatív előnyeit ismerve proaktív, hatékony tőkevonzó tevékenységet ellátni, ezáltal további cégek betelepülését segíteni, a meglévőket pedig megerősíteni.

E célok érdekében az önkormányzat, a vállalkozói és civil szektor bevonásával elkészítette a 2014-2020-as időszakra vonatkozó gazdaságfejlesztési projektcsomagját, mely a gazdaságfejlesztési infrastruktúra (gazdasági övezetek, az ipari zóna magas minőségű infrastruktúrával való ellátása, hiányzó vonalas közművek kiépítése, gazdasági szolgáltató központ és szolgáltatások fejlesztése stb), turisztikai fejlesztések és helyi termékfejlesztés terén határozza meg a térségi gazdaságfejlesztés legfontosabb hosszú- és középtávú irányait.

A gazdasági programon felül az önkormányzat átgondolta, aktualizálta és újrafogalmazta azokat a településfejlesztési tereket is, melyek szintén megvalósításra kerülnek a következő időszakban.

Ezek vonatkoznak a vállalkozásbarát, népességmegtartó, városi fókuszú településfejlesztési eszközökre, a fenntartható települési közlekedésfejlesztésre, az energiahatékonyság növelésére és a megújuló energia felhasználás erősítésére, az egészségügyi- és szociális alapellátás infrastrukturális fejlesztése, a leromlott városrészek rehabilitációjára.

Az önkormányzat készíti az Integrált Településfejlesztési Stratégiáját is a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan, mely részletesen tartalmazza a város és térsége középtávú gazdaságfejlesztési céljait, természetesen alapozva az eddigi fejlesztésekre is.

Az önkormányzat gazdaságfejlesztési tevékenységének célja a gazdasági környezet fejlesztése, a vállalkozások fejlesztéseinek ösztönzése és támogatása, a helyi gazdaságfejlesztés és a turizmus.

AJÁNLÓ