Kistelek város honlapja

Archívum

Kistelek Város Önkormányzata csatlakozik az ASP központhoz
2017-09-07

A Közigazgatás-és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program által nyújtott támogatásból Kistelek Városi Önkormányzat önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése érdekében az önkormányzati ASP központhoz csatlakozik. Az önkormányzati feladatellátás egységességének biztosításához az állam támogatást biztosít.

Az ASP rendszer bevezetésének célja az adminisztratív feladatok komplex csökkentése, az országos szintű bevezetés, valamint az átláthatóság növelése. A rendszer gazdaságilag és technológiailag is kedvező az önkormányzatok számára, mivel a beruházási költsége elég magas ahhoz, hogy önerőből lehessen megvalósítani. Az ASP szolgáltatás esetében a nem magát a programot kell megvásárolni és feltelepíteni a gépre, hanem egy távoli szolgáltatótól vehetők igénybe az előírt alkalmazások.

A rendszer bevezetésével a jelenlegi elavult rendszerek lecserélhetőek, az új rendszer pedig képes lesz a kor elvárásainak megfelelő hatékony, gyors és minőségi szolgáltatás biztosítására az ügyintézők, valamint az ügyfelek számára egyaránt. A beszerzett eszközök előkészítése megkezdődött, az átállási munkálatok az ASP rendszerre folyamatosan biztosítva vannak.

A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01016 azonosítószámú projekt megvalósítási ideje: 2017. május 1. – 2018. június 30.

Muhel Dorka - projektmenedzser

Meghívó ünnepi nyílt testületi ülésre
2017-08-18

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének Ünnepi nyilvános ülésére, amelynek időpontja: 2017. augusztus 19.-e (szombat) 18:00 óra, helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal –  Házasságkötő terem (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.).

Napirend:

 • Rostás László kitüntetése a Kisteleki Cigány Kisebbségért végzett munkája elismeréséül
 • Egyebek

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Kistelek, 2017.  augusztus  16.         
Nagy Sándor s.k. - elnök

Meghívó nyílt testületi ülésre
2017-07-11

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének nyilvános ülésére, amelynek
Időpontja: 2017. július 12.-e (szerda) 14:00 óra helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

Napirend:

 1. TOP-3.2.1-16 felhívásra "Kisteleki Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése" című pályázat beadása
 2. VP6-19.3.1-17 felhívásra „EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN MEGVALÓSULÓ TURIZMUS- ÉS  HELYI TERMÉKFEJLESZTÉS című pályázat beadása
 3. TOP-5.3.1-16 felhívásra „A helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázat beadása
 4. Döntés TOPBILDERING Ipari és Szolgáltató Szociális Szövetkezethez történő csatlakozásról
 5. Egyebek, végleges adás-vételek

Zárt ülés

 1. „Kistelek Közbiztonságáért” díj kitüntetés adományozása                                                     
 2. Lakásbérleti szerződések (hosszabbítások): döntése

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Az előterjesztések honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre. A zárt ülés lakásbérleti szerződésekkel kapcsolatos anyagai (pályázatok) a Titkárságon tekinthetők meg (a képviselő-testületi tagok részére).

Kistelek, 2017. július 10.         
                                                                
Nagy Sándor s.k. - elnök

Sajtóközlemény - Kistelek Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása
2017-07-06

A Kistelek Városi Önkormányzat KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01016 azonosítószámú „Kistelek Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása” című projektje 7.000.000 Ft támogatásban részesült a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program jóvoltából.

A támogatásból Kistelek Városi Önkormányzat önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése érdekében az önkormányzati ASP központhoz csatlakozik. A rendszer bevezetésével a jelenlegi elavult rendszerek lecserélhetőek, az új rendszer pedig képes lesz a kor elvárásainak megfelelő hatékony, gyors és minőségi szolgáltatás biztosítására az ügyintézők, valamint az ügyfelek számára egyaránt.

A pályázat biztosítja az önkormányzat számára a közigazgatási eljárásokban hivatal-ügyfél, hivatal-hivatal közötti relációban felmerülő adminisztratív terhek csökkentésének megvalósítását.
Magyarország kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a közigazgatás minőségi színvonalemelése érdekében az adminisztratív terhek komplex csökkentését, az átláthatóság növelését, a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javításával a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulást.

Az ASP központhoz való csatlakozás 2017. június 1-jén elkezdődött.

A csatlakozáshoz szükséges IKT eszközök beszerzésre kerültek (12 db munkaállomás, 14 db kártyaolvasó, valamint 1 db switch eszköz), amik beüzemelésével a csatlakozás megfelelően tud megvalósulni. A szabályozási keretek kialakításához, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek kialakításához, az adatok javítását és migrációját külsős szakemberek segítségével látjuk el. A rendszer gördülékeny használatához az illetékes munkatársak oktatáson, képzésen fognak részt venni.

A projekt megvalósítási ideje: 2017. május 1. – 2018. június 30.

Kistelek, 2017. július 3.

Muhel Dorka - projektmenedzser

Meghívó nyílt testületi ülésre
2017-06-20

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének ülésére, amelynek  időpontja: 2017. június 22. (csütörtök) 17:00 óra, helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége  (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.) .

Napirend:

 1. Beszámoló a társulásban végzett tevékenységről
 2. A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
 3. Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2017. I. félévi tevékenységéről
 4. A TOP-1.1.3-16 felhívásra „Kistelek rövid ellátási láncokhoz kötődő agrárlogisztikai fejlesztései és a helyi termékek értékesítési csatornáinak szélesítése „című pályázat beadása
 5. Egyebek:
  1. A TOP-1.1.1-16 felhívásra „Kistelek és Térsége Ipari Park alapinfrastruktúra fejlesztése„ című pályázat benyújtása (1. módosítás)

  2. Tájékoztatók- szóbeli előtejesztés (2017. Kisteleki Búcsú és Aratóünnep) (1. módosítás)

Zárt ülés

 1. Lakásbérleti szerződések (hosszabbítások): döntések

Megjelenésére feltétlenül számítunk! Az előterjesztések honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre. A zárt ülés lakásbérleti szerződésekkel kapcsolatos anyagai (pályázatok) a Titkárságon tekinthetők meg (a képviselő-testületi tagok részére).

Kistelek, 2017. június 19.

Nagy Sándor s.k. - elnök

Meghívó nyílt testületi ülésre
2017-05-26

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének ülésére, amelynek
Időpontja: 2017. május 29. (hétfő) 15:00 óra /14.00 órától munkamegbeszélésre kerül sor a testületi tagok részére/, helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.).

Napirend:

 1. Kistelek Városi Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés megtárgyalása
 2. Kistelek Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása
 3. Kistelek Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelete végrehajtásának (zárszámadás) megtárgyalása
 4. Kistelek Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása
 5. Beszámoló a temető fenntartásáról, üzemeltetéséről, a köztemetőre vonatkozó díjak, díjtételek felülvizsgálata
 6. Magmaplus Kft 2016. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 7. Kárpátia Kincsesház Kistelek Nonprofit Kft 2016. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 8. Kistelek Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft 2016. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 9. Kisteleki Térségi Járóbeteg Szakellátó Kft 2016. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 10. Kisteleki Városfejlesztési Kft 2016. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 11. Kistelek Város Művelődéséért és Sportéletéért Közhasznú Alapítvány 2016. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 12. Kisteleki Kistérség és Gazdaságfejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft 2016. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 13. Kistelek és Térsége 2006. Szennyvíz Beruházási Kft 2016. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 14. Átfogó értékelés Kistelek Városi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (2016.)
 15. Feladat-ellátási szerződés, átadás-átvételi megállapodás bölcsődei feladatok ellátására
 16. Társulási megállapodások (KKT Többcélú Társulás, Térségi Intézményi Társulás) felülvizsgálata, módosítása
 17. Beszámoló az óvodai –bölcsődei- beiratkozásról, azok adatairól, tapasztalatairól
 18. Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet megtárgyalása (első olvasat)
 19. Tájékoztatás hulladékgazdálkodási feladatokról, a szükséges intézkedésekről (szóbeli előterjesztés)
 20. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata (II. ütem)
 21. Egyebek - Deszka Színház bemutatkozása, tájékoztató anyag

Zárt ülés

 1. Személyi térítési díj (Szociális Központ) csökkentési kérelem véleményezése
 2. Lakásbérleti szerződések (hosszabbítások): döntések


Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Az előterjesztések a honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre. A Lakásbérleti szerződésekkel kapcsolatos anyagok, a Titkárságon (aljegyzőnél tekinthetők meg).

Nagy Sándor - polgármester

Meghívó nyílt testületi ülésre
2017-04-26

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének ülésére, amelynek időpontja: 2017. április 26. (szerda) 15:00 óra, helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.).

Napirend:

 1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására című pályázat beadása
 2. Kistelek belterület 2650/86 hrsz. alatt felvett, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1 ha 5719 m2 alapterületű ingatlan,  2872 m2 ingatlanrészletének adás-vétele
 3. Kistelek belterület 2650/41 hrsz. alatt felvett, kivett műhely, udvar, brikettgyártó üzem megnevezésű, 3500 m2 területű ingatlan 1057 m2–el történő bővítése, az ingatlanrészlet adás-vétele
 4. Egyebek
  1. Döntés támogatási kérelmekről
       -Vajdasági Magyar Diákszövetség
       - Revans Darts Sportegyesület
  2. Testületi döntést követően elkészült adás-vételi szerződések testületi megerősítése

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Az előterjesztések rendkívüli tárgyalására a pályázati beadási határidő, az adás-vételek minél hamarabbi realizálhatósága, a bejegyzési folyamat sürgős elindítása és a támogatási igények halaszthatatlan elbírálása miatt kerül sor.

Kistelek, 2017. április 22.         
                                                                    
Nagy Sándor s.k. - elnök

Meghívó nyílt testületi ülésre
2017-03-26

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének ülésére, amelynek időpontja: 2017. március 29. (szerda) 15:00 óra helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.).

Napirend:

 1. Beszámoló Kistelek Város 2016. évi közrendjéről, közbiztonságáról
 2. Beszámoló a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi tevékenységéről
 3. Beszámoló a Kisteleki Ede Városi Könyvtár 2016. évi tevékenységéről, a Kisteleki Ede Városi Könyvtár 2017. évi munkatervének elfogadása
 4. Kisteleki Cigány Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatója a választások óta végzett tevékenységéről, a jövőbeni elképzelések felvázolása és közös találkozási, együttműködési pontok, programok keresése, megjelölése Kistelek Városi Önkormányzattal, annak Képviselő-testületével
 5. Kistelek Város Képviselő-testületének „a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról” szóló 2/2016. (IV. 20.) K.T. számú rendelet módosítása
 6. Egyes anyakönyvi események szolgáltatási díjainak mértékéről szóló rendelet megalkotása.
 7. Kistelek Városi Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve
 8. Döntés hadisírokkal kapcsolatos pályázat pontosításáról
 9. Egyebek
  -    adás-vételek
  -    döntés terület átminősítésről (Vásártér)

Zárt ülés:

 1. Önkormányzati lakásbérleti szerződés meghosszabbítása /Kistelek Ifjúság tér 4./

A nyilvános írásos előterjesztések anyagai a kistelek.hu honlapon/önkormányzat-dokumentumtár/ kerülnek feltöltésre.

Nagy Sándor s.k. - elnök

Meghívó nyílt testületi ülésre
2017-03-13

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének ülésére, amelynek időpontja: 2017. március 14. (kedd) 13:00 óra, helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.).

Napirend:

 1. Az EFOP-1.5.3-16 kódszámú pályázati felhívásra, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Kisteleki Járásban” című támogatási kérelem benyújtása
 2. Az EFOP-3.9.2-16 kódszámú pályázati felhívásra, „Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban” című támogatási kérelem benyújtása
 3. 2650/83 hrsz – adásvétele Kistelek Városi Önkormányzat (eladó), valamint a Kistelek Ipari- és Szolgáltatásfejlesztő Zrt.,(vevő) között
 4. Egyebek

A nyilvános írásos előterjesztések anyagai a kistelek.hu honlapon/önkormányzat-dokumentumtár/ kerülnek feltöltésre.

Nagy Sándor s.k. - elnök

Munka Köz - Színházi előadás a Klebelsberg Művelődési Központban
2017-02-24

Március 25. - 19.00 óra
Korognai Károly: Munka Köz ( Vígjáték két részben)

Jegyek elővételben kaphatók az előadás helyszínén: Klebelsberg Művelődési Központ.

Jegy ára :1500 Ft.

 

Meghívó nyílt testületi ülésre
2017-02-21

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének ülésére, amelynek időpontja: 2017. február 22. (szerda) 15:00 óra helye:Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.). 

Napirend:

 1. Tájékoztatás a polgármester 2016. évben igénybe vett szabadságáról, a 2017. évre vonatkozó szabadság ütemezésének jóváhagyása
 2. Városi rendezvénynaptár összeállítása
 3. Térségi Közös Igazgatású Köznevelési és Gyermekjóléti Intézmény Óvodája és Bölcsődéje óvodáiban, bölcsődéjében felvételre jelentkező gyerekek beíratásának időpontjai
 4. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási kérelem benyújtása
 5. Egyebek
  1. Hozzájárulás az Együtt a Romákért Egyesület helyiséghasználatához
  2. adás-vételek
  3. pályázati döntések

A nyilvános írásos előterjesztések anyagai a kistelek.hu honlapon/önkormányzat-dokumentumtár/ kerülnek feltöltésre.

Kistelek, 2017. február 17.      

Nagy Sándor - polgármester                                            

Meghívó nyílt testületi ülésre
2017-02-06

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének nyilvános ülésére, amelynek időpontja: 2017. február 08-a (szerda) 14:30 óra, helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.) 

Napirend:

 1. Polgármester illetményének (költségtérítésének) megállapítása
 2. Alpolgármesteri illetmények (költségtérítések) megállapítása
 3. A helyi képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 17/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítása
 4. Kistelek Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek megállapítása 2017. év.
 5. Kistelek Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetése
 6. Egyebek:
  1. -adás-vételek
  2. -pályázati döntések

A nyilvános írásos előterjesztések anyagai a kistelek.hu honlapon/önkormányzat-dokumentumtár/ kerülnek feltöltésre.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Meghívó nyílt testületi ülésre
2017-01-24

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének ülésére, amelynek időpontja: 2017. január 25. (szerda) 15:00 óra helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

Napirend:

 1. 2017. évi költségvetés előkészítése
 2. Kisteleki Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
 3. Egyebek
  1. Rákóczi Szövetség támogatási kérelme
  2. Regionális Fejlesztési Holding Zrt. részvény vételi ajánlata
  3. adás-vételek
 4. Könyvtár vezetői pályázat elbírálása (zárt ülés)
 5. Vígh József rendkívüli települési támogatás fellebbezésének elbírálása (zárt ülés)
 6. Lakás bérletek (zárt ülés)

A nyilvános írásos előterjesztések anyagai a kistelek.hu honlapon/önkormányzat-dokumentumtár/ kerülnek feltöltésre.

Nagy Sándor s.k.  elnök

Tájékoztatás - Igazgatási szünet
2016-12-20

K i v o n a t, mely készült Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 07. napján megtartott 17. sz. nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

194/2016. (XII.07.) Kt.sz. normatív határozat
Tárgy: Javaslat téli igazgatási szünet elrendelésére

A Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat téli igazgatási szünet elrendelésére ” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

 1. A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatalban 2016. december 22. napjától 2017. január 02. napjáig igazgatási szünetet rendel el.
 2. Az igazgatási szünet időtartama alatt - 2016. december 22. (csütörtök)-2017. január 02. (hétfő) -
  Kistelek Város Polgármesteri Hivatalában az ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL.
 3. A Képviselő-testület a polgármesteren keresztül felkéri az aljegyzőt, hogy az igazgatási szünet elrendeléséről a lakosságot előzetesen, jelen határozat közzétételével tájékoztassa.

Határidő:    azonnal, de legkésőbb 2016. december 21., ill. folyamatos
Felelős:     polgármester, aljegyző

Határozatról értesítést kap:

 • Nagy Sándor polgármester
 • Dr. Nagy Rusztem aljegyző
 • lakosság a jegyzőkönyvi kivonat közzétételével

  Kmf.

   Nagy Sándor s.k.                           Dr. Nagy Rusztem s.k.
      polgármester                                       aljegyző        

Meghívó - Kisteleki Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének Közmeghallgatása
2016-12-06

Ezúton tisztelettel meghívom Kisteleki Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 15-én, 8.00 órai kezdettel tartandó Közmeghallgatására.

Helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal, Árpád u. 1-3.-Házasságkötő terem

Napirend:

 1. A roma lakosságot érintő helyi közügyek megtárgyalása
 2. Egyebek

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Kistelek, 2016. november 28.


                                Rostás István
                                     elnök

Meghívó nyílt testületi ülésre
2016-12-06

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének ülésére, amelynek időpontja: 2016. december 07. (szerda) 15:00 óra, helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége  (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.).
 
Napirend:

 1. Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete hatályon kívül helyezése
 2. Tájékoztató a Mozgóképről szóló törvény módosításából eredő önkormányzati rendelkezések felülvizsgálatával kapcsolatban
 3. A Képviselő-testület 2017. évi Munkaterve
 4. Beszámoló a gazdálkodás 2016. évi I-III. negyedévi helyzetéről
 5. 173/2016. (XI.16.) Kt.sz. határozat „Kistelek kelet-nyugat irányú kerékpárút tulajdonjogának rendezése” kiegészítése
 6. Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2016. II. félévi tevékenységéről
 7. Javaslat téli igazgatási szünet elrendelésére
 8. Egyebek
  1. Tájékoztató az általános iskola, kollégium működtetésének a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére történő átadásról (szóbeli előterjesztés)
  2. Tájékoztató Vagyongazdálkodási tervvel kapcsolatosan
  3. Tájékoztató  a háziorvosi körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
  4. Együttműködési szándéknyilatkozat elfogadása (Pallas Athéné Egyetem, Kecskemét)
 9. Javaslat a „Kistelek Város Sportdíja” odaítélésére (zárt ülés)
 10. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázatok elbírálása (zárt ülés)

A nyilvános írásos előterjesztések anyagai a kistelek.hu honlapon/önkormányzat-dokumentumtár/ kerülnek feltöltésre.

Kistelek, 2016. december 02.   

Meghívó: Közmeghallgatás 2017. december
2016-11-28

Tisztelettel meghívom Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 14-én 16.00 órai kezdettel tartandó közmeghallgatására.

Helye: Klebelsberg Művelődési Központ (6760 Kistelek, Petőfi u. 7-9.)

Napirend:

 • Sportdíjak átadása /a díjak átadására 15.00 órai kezdettel kerül sor/
 • Tájékoztató a települést érintő feladatokról
 • Tájékoztató a hulladékszállításról (Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.)
 • Egyebek

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Kistelek, 2016. november 24.

Nagy Sándor - polgármester

Meghívó nyílt testületi ülésre
2016-11-14

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének ülésére, amelynek Időpontja: 2016. november 16 (szerda) 13:00 órakor Helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyiség (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.).

Napirend:

 1. A 2017. évi belső ellenőrzési terv és Kistelek Város Belső ellenőrzés stratégiai terve 2017-2020. évekre elfogadása
 2. TKI Köznevelési és Gyermekjóléti Intézmény Óvodái (6760 Kistelek, Ifjúság tér 1.) PEDAGÓGIAI PROGRAM
 3. Kárpátia Kincsesház Kistelek Nonprofit Kft. Alapító Okirat módosítása
 4. Kistelek kelet-nyugat irányú kerékpárút tulajdonjogának rendezése
 5. I. Világháborús sírok rendbetétele, sírkert kialakítása, emléktábla elhelyezés--pályázat
 6. Csatlakozás a Megyei Jogú Városok Szövetségének felhívásához
 7. Egyebek
  1. Kistelek belterület 2650/37 hrsz. alatt felvett, kivett ipari park megnevezésű, 5565 m2 alapterületű ingatlan adás-vétele (Lénárt Csaba Egyéni Cég)
  2. Kistelek külterület 080/54 helyrajzi szám és Kistelek külterület 080/78 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, szántó megnevezésű ingatlanok előszerződés módosítása és adás-vétele (Sisák Kft.)
  3. SZERZŐDÉS ráépítés címén szerzett tulajdonjogról és földhasználati jogról - Kistelek belterület 3402 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett beépítetlen terület- (Habrahab Kft., TENER PROSPER Kft.
  4. SZERZŐDÉS ráépítés címén szerzett tulajdonjogról és földhasználati jogról -Kistelek belterület 2650/83 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett ipari park megnevezésű terület- (HYBRID Consult Kft.)
  5. Kistelek külterület 0282/76 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, szántó megnevezésű, összesen 1 ha 5021 m2 területű ingatlan adás-vétele (Tisóczki István Zoltán)
 8. Kistelek Jókai úti lakások bérleti szerződéseinek hosszabbítása (Zárt ülés)

A nyilvános írásos előterjesztések anyagai a kistelek.hu honlapon/önkormányzat-dokumentumtár/ kerülnek feltöltésre.

Kistelek, 2016. november 11.                                                                             

Nagy Sándor S.k. - elnök

Kiírásra került a Bursa Hungarica 2017 ösztöndíjpályázat
2016-10-03

Kistelek Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ismét kiírja a 2017. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára, a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan.

A pályázat rögzítésének és benyújtásának határideje: 2016. november 8.

Bővebb információ: 62/597-122 –es telefonszámon

Tájékoztató az őszi lomtalanításról
2016-09-27

A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.  értesíti a lakosságot, hogy 2016. november 5-én, szombaton lomtalanítást végez a község területén. 

A lomtalanítás zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük, hogy az elszállításra szánt lomot, az adott ürítési napon legkésőbb reggel 6 óráig helyezzék ki az ingatlanok elé, úgy hogy az a közlekedést ne akadályozza.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lomtalanítás kizárólag a lomok elszállítására szolgál (pl. nagyobb méretű berendezési tárgy, bútor, ágybetét, rongy, edény, eszköz, ablaküveg stb). A későn kihelyezett hulladékok valamint, az építési törmelékek, komposztálható hulladékok, állati trágyák, veszélyesnek minősülő hulladékok (pl. akkumulátorok, vegyszerek, autógumik, hűtőszekrények, mikrohullámú sütők, TV-k, stb.) elszállítása nem áll módunkban.


LOMTALANÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ A (06-62) 425-231-ES TELEFONSZÁMON KÉRHETŐ, ILLETVE BUDAI ZOLTÁN 30-563-15-11-ES TELEFONSZÁMON.

Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.

Szűrés

AJÁNLÓ

 

 


  


 


 


Európa a Polgárokért Program