Kistelek város honlapja

Archívum

2020.03.26. - KORONAVÍRUS - Tájékoztatás idős korúak ellátásáról
2020-03-26

Tisztelt Kistelekiek!

Az önállóan magukról gondoskodni nem tudó személyek részére a koronavírus járvány terjedésének megelőzése céljából

Az önállóan saját ellátásukról gondoskodni nem tudó - elsősorban az idős, krónikus betegségben szenvedő - személyeket a Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el.

Ennek érdekében Önkormányzatunk segítséget nyújt a meghatározott teendők elvégzésében mindaddig, amíg a kérelmező otthonát nem hagyja el, valamint a veszélyhelyzet el nem hárul.

Ez az alábbi teendők elvégzését foglalja magában Önkormányzatunk részéről:

 • a helyben intézhető bevásárlás
 • gyógyszerek kiváltása
 • postai teendők ellátása (levélfeladás, csekkbefizetés)

A kérelem jelen tájékoztatásunk mellékleteként megtalálható, valamint online elérhető a kistelek.hu portálon. A kézzel kitöltött kérelmeket a Polgármesteri Hivatal mozgáskorlátozott feljárójánál elhelyezett gyűjtő ládájába kérjük eljuttatni munkanapokon 8 és 16 óra között, vagy a csoszt@kistelek.hu és a kissa@kistelek.hu e-mail címre elküldeni.

A fent említett módok mellett a gondoskodás telefonon is kérhető a polgármesteri hivatal +36-62/598-103-as központi telefonszámán, vagy a Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat +36-62/259-440-es telefonszámán munkaidőben (hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 12 óra között).

Az érintetteken kívül akár távol élő családtagok, ismerősök, vagy akár szomszédok is jelezhetik az Önkormányzat felé azt, ha egy idős embernek segítségre van szüksége.

Készült: az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 2. §-ában foglaltak alapján.

Nagy Sándor - polgármester sk.

LETÖLTHETŐ KÉRELEM

Ebzárlat és legeltetési tilalom
2020-03-24

2020.03.23. - KORONAVÍRUS - Elmarad a Kisteleki Vásár
2020-03-24

Tisztelt Kisteleki Lakosok, Kedves Érintettek!

Egyeztetve a vásár üzemeltetőjével ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a kialakult járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel

 a 2020. április 05-ére, vasárnapra tervezett

 KISTELEKI VÁSÁR ELMARAD.

Kérjük ezzel kapcsolatos megértésüket.

Nagy Sándor s.k. - polgármester

2020.03.19. - KORONAVÍRUS - Tájékoztatás a Hulladékudvar zárva tartásáról
2020-03-19

Tisztelt Kisteleki Lakosok!

A Kisteleki Hulladékudvar a kialakult járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel határozatlan ideig

ZÁRVA tart.

Ezúton hívjuk fel a figyelmet, hogy a zárt hulladékudvarok előtt közterületen elhelyezett hulladék illegális hulladékelhelyezésnek minősül!

Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérjük, megértésüket köszönjük.

Kistelek, 2020.03.19.  - Nagy Sándor polgármester

2020.03.17. - KORONAVÍRUS - Közlemény az idősek részére
2020-03-17

Az egészség megóvása érdekében a Kormány a 70. életévüket betöltött személyeket arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el.

Aki ezt vállalja, számára az ellátásáról való gondoskodást a Szociális Központ (Kistelek, Tisza u. 1.) biztosítja.

A felmerülő igények bejelentése az alábbi elérhetőségeken keresztül lehetséges:

 • telefonszám: 06 62 259 440 - 7 óra 30 perctől 15 óra 30 percig;
 • mobil telefonszám: 06 20 599 9948 – a nap 24 órájában; 06 20 621 5630 – 7.30 – 15.30;
 • e-mail cím: gondozasikp@invitel.hu.

A felajánlott segítségnyújtás: gyógyszer felíratása és kiváltása, bevásárlás a személyes szükséglet mértékéig, halaszthatatlan ügyintézés (például: csekk befizetése), ebéd biztosítása (hétfőtől péntekig).

Gyakorlati tanácsok:

 • A lehető legkevesebb emberrel kerüljön fizikai kapcsolatba!
 • Kerülje a szokásos érintkezési formák közül a kézfogást, ölelést, puszit!
 • Végezzen rendszeres kézmosást szappannal és vízzel, legalább 20 másodpercig!
 • Papír zsebkendőbe köhögjön, tüsszentsen, a használt zsebkendőt dobja ki, majd mosson kezet!
 • Szellőztessen gyakran!
 • Gondosan tisztítsa az étkezés során használt eszközöket!

Amennyiben légúti fertőzés tüneteit (láz, köhögés, légszomj) észleli, haladéktalanul értesítse, telefonon a háziorvosát, aki az előírt eljárásrend szerint dönt a további teendőkről, vagy hívja a zöld számok 06 80 277 455, 06 80 277 456 valamelyikét további segítségért!

Kistelek, 2020. 03. 17.                                                                    

Nagy Sándor sk. - polgármester

 

2020.03.16. - KORONAVÍRUS - Polgármesteri Közlemény
2020-03-16

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítására Kistelek Városi Önkormányzat intézményei vonatkozásában az alábbi polgármesteri intézkedést teszem:

 • Kisteleki Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde Hétszínvirág Tagóvodájában és Szivárvány Tagóvodájában 2020. március 17. napjától (kedd) rendkívüli szünetet rendelek el. Az óvodák ügyeleti rendszerben működnek, az együttlévő gyermekek száma nem lehet több 5 főnél. A gyermekfelügyelet azon családok részére kerül biztosításra, ahol másképp nem tudják megoldani a gyermek felügyeletét.
 • BÖLCSŐDE, MINI BÖLCSŐDE 2020. március 17. napjától ügyeletet biztosít, ugyanakkor ajánlom a szülőknek, hogy a gyerekek és a családjuk egészségének megóvása érdekében ne hozzák a gyereket közösségbe.Erre kizárólag azon esetben kerülhet csak sor, ha másként nem tudják a gyermekük biztonságos elhelyezését, felügyeletét biztosítani.

 • Kipp-Kopp Biztoskezdet Gyerekház 2020. március 17. naptól zárva tart

 • Beteg gyereket az óvoda, bölcsőde nem fogadhat.

 • A Kisteleki Ede Városi Könyvtár, a Városi Sportcsarnok, Kisteleki Termálfürdő,
  Klebelsberg Művelődési Központ 2020. március 17. napjától zárva tart.

 • A gyermekétkeztetés (csak EBÉD) 2020. március 18. napjától szülők előzetes igényfelmérése alapján továbbra is biztosított saját ételhordóban történő elvitellel. Az étkezés iránti igényüket lehető legrövidebb időn belül az intézményekben telefonon vagy e-mail-ben kérjük jelezni. Az iskolában történő átvétel az épületen kívül a konyha bejáratánál történik. Az óvodában történő átvétel a konyhán történik. Az ebéd átvételére 11-13 óra között van lehetőség.

 • A Kisteleki Polgármesteri Hivatal 2020. március 16. napjától csak szerdai napon 8-12 óráig tart ügyfélfogadást. A pénztár is ezen a napon tart nyitva. A többi napokon a hivatal zárva tart. A Hivatal épületében egyszerre csak egy fő tartózkodhat. Ezen a napon a hivatalnak csak a főbejárata lesz nyitva Kérjük, hogy csak a legszükségesebb esetekben keressék fel hivatalunkat. Lehetőség szerint csak azok a személyek jelenjenek meg, akik érintettek az ügyben. A hivatal telefonon,e-mailben elérhető. Telefonos elérhetőség : 62/598-103, E-mail: jegyzo@kistelek.hu

Kistelek, 2020. március 16.                                                                                        

Nagy Sándor sk. - Kistelek város polgármestere

Tájékoztató - Ügyfélfogadás korlátozása
2020-03-13

Meghívó - Nyilvános testületi ülésre
2020-03-11

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének rendkívüli nyílt ülésére, amelynek időpontja: 2020. március 12. (csütörtök) 14:00 óra, helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – Házasságkötő terem (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

Napirendi pontok:

 1. Beszámoló Kistelek Város 2019. évi közrendjéről, közbiztonságáról
 2. Kistelek város közbiztonsági és bűnmegelőzési stratégiájának felülvizsgálata
 3. Kisteleki Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálata
 4. A Magmaplus Kft-vel a Kisteleki Termálfürdő és a bővítményére vonatkozó üzemeltetési szerződés jóváhagyása
 5. Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 26.) rendeletének módosítása
 6. Egyebek
  1. Kistelek, Jókai u. 8/B. szám alatti ingatlan vonatkozásában gázelágazó vezeték áthelyezés
  2. Tájékoztatás a Kistelke, Kossuth u. 6-8. I. em. 2. ajtó alatti ingatlanra adott értékbecslésről
  3. Kistelek, Petőfi u. 10. szám alatti üzlethelyiségre beadott igény megtárgyalása

Zárt ülés

 1. Gogyán Borbála fellebbezési kérelmének elbírálása
 2. Tóth Gyuláné szociális étkezési térítési díj csökkentése iránti kérelmének megtárgyalása

Az előterjesztések a honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Kistelek, 2019. március 13.                                                                                                                                                                                                                           Nagy Sándor s.k.- elnök

Tájékoztató - A szabadtéri égetés szabályai
2020-03-03

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

Belterület:
-    Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet megengedi.
-    Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.

Külterület:
-    Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez (Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 6721 Szeged Berlini Krt 16-18.) írásban be kell jelenteni. (nem felel meg a hivatalos kapcsolattartási formának – írásbeli bejelentésnek – az e-mailen történő levelezés)
-    külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet
-    Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén azt azonnal el kell oltani.
-    Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
-    Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni
-    Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:
a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,
b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani vagy tárcsázni, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással vagy tárcsázással biztosítani,
c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy mezőgazdasági vontatót ekével vagy tárcsával a helyszínen készenlétben kell tartani.

Tűzgyújtási tilalom időszakában irányított égetés nem végezhető.

Természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges:
a) a gyep és nádas művelési ág megváltoztatásához;
b) a gyep, valamint a nád és más vízinövényzet égetéséhez.

A szabadterületi égetés, egyéb tűzvédelmi szabályait a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló jogszabály tartalmazza. A szabadterületi égetés további természetvédelmi, környezetvédelmi előírásai a vonatkozó szakági jogszabályokban lelhetőek fel.

Bejelentő lap a külteri irányított égetéshez

EFOP-4.1.7-16 - Multi-Art Kreatív Műhely kialakítása a kisteleki Klebelsberg Művelődési Központ bővítése
2020-02-26

Sajtóközlemény projekt zárásáról

Az EFOP-4.1.7-16 kódszámú, a közösségi művelődési intézmény -és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című pályázati felhívás keretén belül, a Kárpátia Kincsesház Kistelek Nonprofit Kft. 20.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Az európai uniós támogatás segítségével létrejött a Multi-Art Kreatív Műhely a kisteleki Klebelsberg Művelődési Központ bővítésével. (Hasznos alapterület: 43,47 m2)

A projekt célja a nem formális és informális tanulási alkalmak, képzések, programok és szolgáltatások lebonyolításához szükséges tanulási, kreatív és szolgáltató tér kialakítása a helyi művelődési központ épületének bővítésével.

A fejlesztés eredményeként egy olyan többfunkciós helyiség jött létre, mely alkalmas a helyi alkotó -és előadóművészeti csoportok tanulási alkalmainak lebonyolítására, az önképzőkörök foglalkozásainak megvalósítására, és a művelődési központ kibővített szolgáltatásainak kivitelezésére.

2018.06.28-án megtörtént a munkaterület átadása, az épület műszaki átadás – átvétele 2019.08.31-én valósult meg.

A Kárpátia Kincsesház Kistelek Nonprofit Kft. Multi-Art Kreatív Műhely kialakítása a kisteleki Klebelsberg Művelődési Központ bővítésével című EFOP-4.1.7-16-2017-00021 kódszámú pályázata a Széchenyi 2020 program keretén belül valósult meg.

Meghívó Agrárfórumra
2020-02-18

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád Megyei Szervezete tisztelettel meghívja Önt tájékoztató rendezvényére.

Helyszíne: Klebelsberg Művelődési Központ, 6760 Kistelek, Petőfi u. 7-9.

Időpontja: 2020.február 27.(csütörtök) 16:00 óra

 

Napirendi pontok, témák, előadók:

 1. Beszámoló a NAK Csongrád Megyei Szervezetének tevékenységéről
  Előadó: Szél István- elnök, NAK Csongrád Megyei Szervezete
 1. Mi várható a hazai agrárpolitikában 2020-ban?
  Előadó: Jakab István- elnök, Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége
 1. Digitális Agrár Stratégia
  Előadó: Gósz Zoltán- földügyi referens, NAK Csongrád Megyei Szervezete

Megjelenésére feltétlenül számítunk.

Tisztelettel:          

 Szél István s.k.

 NAK Csongrád Megyei Szervezet - elnök

Meghívó - Nyilvános testületi ülésre
2020-02-04

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének ülésére, amelynek   

Időpontja: 2020. február 06. (csütörtök) 16:00 óra

Helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

Napirend:

 1. Kistelek Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetése
 2. Kisteleki Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
 3. Egyebek

Zárt ülés

 1. Döntés Önkormányzati bérlakás odaítéléséről

Az előterjesztések a honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre.

Megjelenésére feltétlenül számítunk

Kistelek, 2020. január 31.   

Nagy Sándor s.k. - elnök

TOP 5.3.1 - Disznótoros
2020-02-03

Meghívó - Nyilvános testületi ülésre
2020-01-16

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének ülésére, amelynek

Időpontja: 2020. január 21. (kedd) 13:30 óra
Helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

Napirendi javaslat

 1. Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Köznevelési és Közművelődési Bizottság elnöke előterjesztésének megtárgyalása
 2. Készfizető kezességvállalás a Kisteleki Térségi Járóbeteg Szakellátó Kft. folyószámla-hitel szerződéséhez
 3. Döntés a Kistelek belterület 13/5 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról
 4. Tárgyalás 2020. évi képviselői fogadóóra tartásáról
 5. Egyebek
  1. adásvételi szerződés jóváhagyása

Az előterjesztések a honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

 

Kistelek, 2020. január 16.  

Nagy Sándor s.k. - elnök

Civil támogatás 2020 - Pályázat
2019-12-20

Kistelek Városi Önkormányzat 22/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet városi székhelyű és a városban tevékenykedő társadalmi szervezetek számára elnyerhető, vissza nem térítendő támogatásra. 

A pályázat célja: olyan civil szervezetek (társadalmi szervezetek, alapítványok) támogatása, amelyek tevékenységükkel eredményesen segítik az önkormányzatot feladataik ellátásában, vagy fontos, az állami és önkormányzati szervek hatás- és feladatkörébe nem tartozó társadalmi igényeket elégítenek ki.

A pályázatok beadási határideje: 2020. január 10.

Pályázati adatlap átvehető a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodában, illetve letölthető innen:
Civil támogatás 2020 - Pályázati űrlap

Nem pályázhatnak azok a szervezetek, akik politikai tevékenységet is folytatnak, akiknek szervezete pártoktól nem független.

Az elnyert támogatás tárgyában szerződés aláírására kerül sor.

A határidőn túl beérkezett pályázatok elutasításra kerülnek.

Kistelek, 2019. december 18.

CKÖ - Meghívó közmeghallgatásra
2019-12-13

Ezúton tisztelettel meghívom a Kisteleki Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. december 18-án szerdán, 9.00 órai kezdettel tartandóKÖZMEGHALLGATÁSÁRA, melynek helye:  Kisteleki Polgármesteri Hivatal, Árpád u. 1-3. Házasságkötő terem

Napirend:

 1. A roma lakosságot érintő helyi közügyek megtárgyalása
 2. Egyebek

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Kistelek, 2019. december 02.

Varga Melinda s.k. - elnök

Meghívó - Közmeghallgatás és nyilvános testületi ülésre
2019-11-29

Tisztelettel meghívom Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. december 17-én 17 órai kezdettel tartandó közmeghallgatására.

Helye: Klebelsberg Művelődési Központ (6760 Kistelek, Petőfi u. 7-9.)

 

SPORTDÍJAK ÁTADÁSA

/a díjak átadására 16:00 órai kezdettel kerül sor/

 

Napirend:

 1. Berotel Kft. tájékoztatása az optikai hálózat készültségéről, az új szolgáltatás nyújtásáról és az ingyenes WIFI hálózat üzembe helyezéséről
 2. FBH-NP Nonprofit Kft. tájékoztatója a hulladékszállítás rendjéről
 3. Polgármesteri tájékoztató a folyamatban lévő és a jövőbeni fejlesztésekről
 4. Egyebek

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Kistelek, 2019. november 28.

Nagy Sándor - polgármester s.k.

Meghívó - Nyilvános testületi ülésre
2019-11-25

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének ülésére, amelynek

 • Időpontja: 2019. november 26. (kedd) 14:00 óra
 • Helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

Nyílt ülés:

 1. A Képviselő-testület 2020. évi munkaterv
 2. Javaslat téli igazgatási szünet elrendelésére
 3. 2020. évi belső ellenőrzési program jóváhagyása
 4. A TOP-3.2.1-16-CS1-2017-00001 azonosító számú „Kisteleki Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése” című pályázat Támogatási Szerződésének módosítása
 5. Társulási Tanácsba történő tagdelegálás
 6. Társulási megállapodások felülvizsgálata
 7. Kistelek Városi Önkormányzat folyószámla hitelének 2020. évi igénybe vétele
 8. Döntés a Kisteleki Gesz megszüntetéséről, vezetői kinevezés meghosszabbítása
 9. A Szegedi Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosítása
 10. Kistelek, belterület 3412. hrsz. ipari park telek 4900 nm ingatlanrészletének értékesítése
 11. Egyebek

Zárt ülés

 1. Javaslat a „Kistelek Város Sportdíja” odaítéléséről
 2. Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázatok elbírálása
 3. Márton János fellebbezésének megtárgyalása
 4. Önkormányzati bérlakás szerződések hosszabbítási kérelme 

Az előterjesztések a honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Kistelek, 2019. november 16.                                                                                                                                                                                                                                             Nagy Sándor s.k. - elnök

Meghívó - Nyilvános testületi ülésre
2019-11-05

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének alakuló ülésére, amelynek

Időpontja: 2019. november 06. (szerda) 15 óra

Helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – Házasságkötő terem (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

Napirend:

 1. A Választás eredményének ismertetése
 2. Önkormányzati képviselők eskütétele
 3. Polgármester eskütétele
 4. Polgármesteri program ismertetése
 5. Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeltének megalkotása
 6. Alpolgármester megválasztása, eskütétele
 7. Polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása
 8. Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének meghatározása
 9. Bizottsági tagok megválasztás
 10. A bizottság nem képviselő tagjának eskütétele
 11. Képviselői, bizottsági tiszteletdíjak megállapítása
 12. Kistelek és Társult Települések Viziközmű Társulásban megbízott tag megválasztása
 13. Jegyzői tájékoztatás a polgármestert és képviselőket érintő jogszabályi változásról.
 14. Egyebek

Kistelek, 2019. november 04.

Nagy Sándor sk. - elnök

Tájékoztatás áramszünetről
2019-10-22

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk, az NKM Áramhálózati Kft. az ön felhasználási helyét ellátó közcélú villamos hálózaton előre tervezett munkálatokat fog végezni, melyek időtartamában a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog.

Berendezéseinket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteni! Aggregátor használata kizárólag Társaságunktól előzetesen megkért, írásbeli engedély alapján történhet. Amennyiben saját vagy bérelt aggregátort kíván alkalmazni szíveskedjen az áramszünetet megelőzően legalább 5 nappal elektronikus levélben a
„hozzaferesi.iroda@nkmaramhalozat.hu” e-mail címre bejelenteni, melynek tárgya "Aggregátor használat" legyen!
Levele tartalmazza az Ön nevét, telefonos elérhetőségét, továbbá azon felhasználási hely címét és 0400-val kezdődő 10 jegyű azonosítóját, ahol aggregátorozni kíván!

Üdvözlettel:
NKM Áramhálózati Kft.


2019.10.28. 07:30 - 17:30

időszakban az alábbi területeken:

Kistelek
Arany János utca 1-59,2-46;Árpád utca 1-37,4-6-50;
Bercsényi utca 5-33,18-34;
Dózsa György utca 1-1679/5,2-38; Hantház utca 1-33,2-12;
Kálvária utca 7-15,4-38; Móra Ferenc utca 1-47,2-36;
Petőfi utca 5-23,2-24; Tanya 315/m; Tápai utca 1-33,2-32;
Tavasz utca 1-33,2-50;


Szűrés

AJÁNLÓ