Kistelek város honlapja

Archívum

Nyilvánosp ályázati felhívás ingatlan értékesítésére
2019-07-17

A pályázat kiírója:

Kistelek Városi Önkormányzat (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

A pályázat célja:

Kistelek Városi Önkormányzat tulajdonában van

 • a Kistelek belterületű 2650/87 helyrajzi számú, „kivett udvar 3 intézményi épület” megjelölésű 4160 m2 nagyságú ingatlan

A Képviselő-testület a 66/2019. (V. 29.) számú határozatában engedélyezte az ingatlan értékesítését.

Az ingatlan tulajdoni lapja és a helyszínrajza a Kisteleki Polgármesteri Hivatal Építésügyi Irodáján megtekinthetők.

A pályázat tárgya:

 • Az ingatlan értékbecslés szerinti induló vételára: bruttó 25.000.000.- Ft,

Az ajánlatok benyújtásának időpontja, helye, módja és tartalma:

Az ajánlattevők ajánlataikat zárt borítékban, 2 eredeti példányban elkészítve és aláírva, személyesen vagy meghatalmazott útján kötelesek benyújtani 2019. július 26-án 10 óráig a Kisteleki Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodáján.

Az ajánlat 1 példányát minden oldalon aláírva „eredeti” megjelöléssel kell ellátni.

Az ajánlatoknak a következő dokumentumokat kell tartalmazniuk:

-          Pályázó (vevő) adatai

-          Ajánlat az adott ingatlanra, a vételár megjelölésével

-          Nyilatkozat a szerződés megkötésére és a vételár megfizetésére

Az ajánlati kötöttség időtartama: 30 nap

A pályázó nem módosíthatja az ajánlatát.

Az ajánlattevő részéről a pályázati felhívásban közzétett pályázati kötelezettségek megszegése a pályázatból történő kizárását vonja maga után.

A pályázatról információ a Kisteleki Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájában, ügyfélfogadási időben kérhető.

A Pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot – akár indokolás nélkül is – eredménytelennek minősítheti.

A Pályázat kiírója fenntartja azon jogát is, hogy új pályázatot írjon ki.

Amennyiben a nyertes pályázóval nem kerül sor a szerződéskötésre, avagy a Pályázat kiírója eláll a szerződéstől, vagy felmondja azt, a pályázat lehetőséget ad a 2. 3. helyre rangsorolt ajánlattevővel történő szerződéskötésre.

A pályázat értékelési szempontja a legmagasabb megajánlott vételár.

Az ingatlanok előzetes egyeztetés nélkül is megtekinthetőek a pályázat beadásának időpontjáig.

Kistelek, 2019. július 16.

„Kisteleki Tükör” – Egy kisváros a XXI. sz. elején - Fotópályázat
2019-06-17

Kistelek Város Önkormányzata fotópályázatot hirdet Kistelek várossá avatásának 30. évfordulója alkalmából.

Kategóriák:

 1. Város – és épületfotó: kisteleki épületek, közterületek
 2. Portré- és szociofotó: Kistelekhez köthető emberekről készített portré, társas kapcsolatok, életmód, társadalmi jelenség
 3. Fotóesszé: Kistelekhez kapcsolódó esemény, jelenség, történet

Díjazás: 210 000 forint értékben vásárlási utalványok

Benyújtás határideje: 2019.07.31.

Részletes információ: Művelődési Központ, Kistelek, Petőfi u. 7-9., tel.: 62/597-122, www.kistelek.hu

Letölthető dokumentumok: „Kisteleki Tükör” – Egy kisváros a XXI. sz. elején - Fotópályázat

"Esély itthon Kisteleken" - Közeleg a leadási határidő
2019-05-30

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00004 azonosítószámú "Esély itthon Kisteleken" című pályázathoz kapcsolódó lakhatási támogatás pályázat 2019. június 03. hétfő 12:00 óráig leadható Kistelek Városi Önkormányzat Kabinet Irodájában. Aki 2019. május 31-én pénteken szeretné leadni 16:00 óráig tudja megtenni!

Kapcsolódó cikk: Pályázati felhívás

Esély Itthon – Kisteleken - Ösztöndíj pályázat
2019-05-03

„Esély Itthon – Kisteleken” című EFOP-1.2.11-16-2017-00004 azonosító számú pályázat keretében nyújtandó „Fiatalok helyben maradását ösztönző” támogatás elnyerésére

A pályázat célja:
Kistelek Városi Önkormányzat európai uniós forrásból támogatást nyert az EFOP 1.2.11-16 kódszámú felhívás keretében benyújtott „Esély Itthon – Kisteleken” című EFOP-1.2.11-16-2017-00004 azonosítószámú projekt megvalósítására. A projekt átfogó célja, hogy a Kisteleken letelepedni vágyó, vagy itt munkát vállalni szándékozó fiatalok számára egy olyan egzisztenciateremtési alternatívát kínáljon, mely vonzó lehet akár családalapítás, akár vállalkozás elindításának céljából.

Letölthető dokumentumok:

Pályázati felhívás - Bérlakás pályázat
2019-04-02

Kistelek Város Önkormányzata ezennel kiírja az „Esély Itthon – Kisteleken” című EFOP-1.2.11-16-2017-
00004 azonosító számú pályázat keretében nyújtandó lakhatási támogatás pályázatot az alábbi
tartalommal:

Az Esély otthon projekt keretében Kistelek 508/3 helyrajzi számú, Ifjúság tér 4. szám alatt található
ingatlanban összesen 21 lakás kerül kialakításra. A tervezettek szerint szintenként 4 db egyszobás, 2 db
kétszobás és 1 db háromszobás lakás létesül, a lakrészek alapterületei 24 és 56 m2 között alakulnak.

A kiválasztott bérlőnek bérleti díj fizetési kötelezettsége nincs, csak az általa használt bérlemény
rezsiköltségeinek megfizetésére köteles. A lakhatási lehetőség igénybevételének feltétele, hogy a
beköltöző fiatal (vagy család, pár legalább egyik tagja) három hónapot meghaladó foglalkoztatási
jogviszonnyal rendelkezzen.

További részletek és pályázati csomag: LETÖLTÉS

Elkezdődtek a képzések a „Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban” projekt keretén belül
2019-04-02

Az EFOP-3.9.2-16-2017-00013 azonosítószámú projekt részeként a humán közszolgáltatásban dolgozóknak, óvodapedagógusoknak és hátrányos munkaerőpiaci esélyekkel rendelkező munkavállalóknak több témában indulnak képzések.

A települési önkormányzatok által fenntartott humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek (pl. köznevelésben, egészségügyben, szociális és gyermekvédelemben dolgozók, kulturális szolgáltatást ellátók) képzése, továbbképzése érdekében pl. a következő képzéseket valósítjuk meg: Személyiségfejlesztés és konfliktuskezelés, Csapatépítés, Eredményes partnerkommunikáció, Érzékenyítő tréning, Mediációs képzés, Ingatlanközvetítő tanfolyam.

A projekt komplex óvodai szolgáltatásfejlesztése óvodapedagógusoknak ad lehetőséget akkreditált pedagógusképzéseken való részvételre, mint pl. Mindennapi mozgás-öröm a gyermek testi fejlődésében, A lelki egészség fejlesztése önismereti technikák segítségével, Digitális taneszközök alkalmazásának lehetőségei óvodás és kisiskolás korban.

Az alacsony iskolai végzettségű, rossz munkaerő-piaci esélyekkel rendelkező lakosság munkaerő-piaci esélyeinek javítása érdekében három témában szervezünk képzéseket: Időgazdálkodás, Együttműködés fejlesztése, Hatékony kommunikáció. A képzésekre a hátrányos helyzetű munkavállalók jelentkezését várjuk (pl. az előző 6 hónapban nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban, az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, akik nem szereztek középfokú végzettséget vagy szakképesítést, 50 éven felüli életkorú személyek, megváltozott munkaképességűek, gyermekgondozást segítő ellátásról, a gyermekgondozási díjról, a gyermeknevelési támogatásról, ápolási díjról visszatérők, pályakezdő, vagy 25 év alatti életkorú fiatalok, egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőttek)

A képzésekre szeretettel várjuk az érintett célcsoport résztvevőit.

Bővebb információ: Sejbenné Mészáros Edit, projektmenedzser 20/952-0093

Meghívó - Nyilvános testületi ülésre
2019-03-18

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének rendes nyílt ülésére, amelynek

Időpontja: 2019. március 21. (csütörtök) 14:00 óra

Helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – Házasságkötő terem (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

Napirendi pontok:

 1. Beszámoló Kistelek Város 2018. évi közrendjéről, közbiztonságáról
 2. Kisteleki Katasztrófavédelmi Őrs éves beszámolója
 3. Városi rendezvénynaptár összeállítása, (Kárpátia Kincsesház Kistelek Nonprofit Kft. Munkaterv-szolgáltatási terv)
 4. Beszámoló a Kisteleki Ede Városi Könyvtár 2018. évi tevékenységéről, a Kisteleki Ede Városi Könyvtár 2019. évi munkatervének elfogadása -szolgáltatási terv
 5. Kistelek Városi Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési terve
 6. Egyebek

Az előterjesztések a honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!


Kistelek, 2019. március 13.    

Nagy Sándor s.k. - elnök

Új piactér kialakítása Kisteleken
2019-03-12

0Projekt címe: Kistelek rövid ellátási láncokhoz kötődő agrárlogisztikai fejlesztései és a helyi termékek értékesítési csatornáinak szélesítése.

Projekt száma: TOP-1.1.3-16-CS1-2017-00005

Kistelek Város célja a helyi piac további bővítésével, hogy lehetőség nyíljon a helyi nyersanyag természetes betakarítására, hogy szüreti formájában, mikrobiológiai szempontból és mikroklíma tekintetében helyesen kerüljön tárolásra, ennek következtében növelhető legyen az eltarthatóság (raktározás) és a boltok polcain az eladásra felkínálás időkerete. Emellett a nyersanyag marketing jellegű figyelemfelkeltő vagy eltarthatóságot és állagot megőrző csomagolása, azért, hogy a nyersanyag - termelői elsődleges áru - versenyképessége javuljon. További cél, a komplex agrárlogisztikai centrum révén, hogy a helyi termelők termékei szervezetten, jól menedzselten összefogva jelenhessenek meg úgy, hogy mindeközben lehetőség nyíljon a helyi termelők termékeinek urbanizált igényeknek történő megfeleltetésére, a vásárlásával passzív módon előidézett jótékony hatások kommunikálására. A jogerős építési engedélyes terv dokumentációk alapján az épület bruttó terület:488,56 m2. A helyi gazdálkodók az infrastruktúra használatához a működtetőn keresztül, azaz az önkormányzaton keresztül kedvező feltételek mellett hozzájuthatnak és lehetőséget teremt az önkormányzat a termelők sikeresebb üzletviteléhez.

Szemléletformáló ÖKO kalandpálya
2019-03-05

Kistelek Városi Önkormányzat sikeresen pályázott az Innovációs és Technológiai Minisztérium által támogatott „ A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági környezettudatos szemléletformálásra” c. projektre.

A tervezett programok lebonyolításánál elsősorban az általános iskolás és gimnazista korosztályt vettük figyelembe, mivel ŐK a jövő nemzedékei. A pályázat keretein belül támogatást nyertünk Bábjáték "Lim-lom" mese c. előadásra, valamint a Zenebatyu- hulladékból hangszer bemutató programjára, melyre az óvodásokat, általános iskola alsós és felső tagozatosait valamint gimnazistákat és érdeklődő felnőtteket is szeretettel várunk.

A Szemléletformáló ÖKO kalandpálya- egy komolyabb kihívás így az általános iskola felső tagozatosai és a vállalkozó kedvű alsósok illetve a helyi gimnázium tanulói a célpont.

A Tréfás vetélkedő szervezése általános iskolások számára szemléletformáló feladatokkal- az alsós és felsőtagozatos osztályok részére illetve az óvodások részére külön-külön az életkoruknak megfelelően összeállított vetélkedők.

Fontos számunkra, hogy a felnövő nemzedék minél több információival rendelkezzen és minél több információ érje őket a környezetünk minél szélesebb körben történő szemléletformálása.

Pályázattal kapcsolatos információ elérhető: www.szelektalok.hu

„ A projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával valósult meg.”

Ingyenes sportrendezvények
2019-03-05

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk az alábbi SPORTRENDEZVÉNYRE 2019.03.11-2019.03.14 

PROGRAM:

 • 2019.03.11 és 2019.03.13: FUNKCIONÁLIS KÖREDZÉS FOGLALKOZÁSOK 14.00-17.00 (Kisteleki Általános Iskola tornaterme, Kistelek, Petőfi u 9.)
 • 2019.03.11 ÉS 2019.03.13: SPINRACING FOGLALKOZÁSOK 17.00-20.00 (Művelődési Központ Kistelek, Petőfi u 7-9.)
 • 2019.03.12 ÉS 2019.03.14: NÉPTÁNC FOGLALKOZÁSOK (Művelődési Ház Balástya, Széchenyi u .15)

Az órákra előzetes bejelentkezés nem szükséges!

A részvétel a foglalkozásokon ingyenes!

A program a Miniszterelnökség, a Nemzeti Együttműködési Alap és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.Bursa Hungarica - Elérhető az ösztöndíjpályázat eredménye
2018-12-10

2018. december 17-ig az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújtott támogatások összesített adatait. Az adatok "A" és "B" típusú támogatottak szerinti bontásban a pályázók és a támogatottak számát, az összes megítélt támogatást, a támogatás átlagos mértékét, amelyek nem alkalmasak a támogatásban részesítettek, illetve a pályázók személyének azonosítására.

Adatok:

 • 20 db érvényes Bursa Hungarica pályázat érkezett be a Kistelek Városi Önkormányzathoz
 • 19 db A típusú és 1db B típusú
 • Összes megítélt támogatás összege 2019 évre: 1 125 000 Ft
 • Támogatás átlagos mértéke: 1 főre átlagosan havi 5 625 Ft 10 hónapon át
  (a 2018/2019. tanév második félévére és a 2019/2020. tanév első félévére)


A települési önkormányzat 2018. december 17-ig döntéséről és annak indokairól az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton értesíti a pályázókat, illetve lehetővé teszi, hogy a személyükre vonatkozó döntést az önkormányzat épületében megtekinthessék (6760 Kistelek, Árpád u.1-3., sárga épület).


A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a támogatói döntés ellen
érdemben nincs helye jogorvoslatnak. A támogatói döntésre vonatkozóan nem lehet benyújtani kifogást, fellebbezést, amennyiben az nem jogszabálysértő, nem ütközik a pályázati kiírásba.

Kistelek, 2018.12.07.

Meghívó közmeghallgatásra
2018-12-10

Tisztelettel meghívom Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  2018. december 14-én 16 órai kezdettel tartandó közmeghallgatására.

Helye: Klebelsberg Művelődési Központ (6760 Kistelek, Petőfi u. 7-9.)

SPORTDÍJAK ÁTADÁSA
/a díjak átadására 15:30 órai kezdettel kerül sor/

Napirend:

 1. Tájékoztató a takarékszövetkezeteket érintő jövőbeli változásokról
 2. Polgármesteri tájékoztató a 2018-as évről és a 2019-es év fejlesztéseiről
 3. Egyebek

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Nagy Sándor s.k. - polgármester

A Helyi Érték Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület sikeres pályázata
2018-12-08

A „Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2018” című felhívásra 476.667 Ft támogatást nyert a kisteleki székhelyű Helyi Érték Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a 2018. évi szakmai programjához kapcsolódóan. A NEA-KK-18-SZ-0027 azonosító számú pályázat a Nemzeti Együttműködési Alap Közösségi Környezet kollégiumának meghirdetésében az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósul meg, célja az Egyesület szakmai programjához való hozzájárulás.A projekt megvalósítási ideje 2018. április 01. és 2019. március 31. között várható. A támogatás az Egyesület 2018. évi szakmai programjainak költségeihez járul hozzá.

Kistelek, 2018. december 05.

Domonics János sk. - elnök

Támogató szervezet:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Közreműködő szervezet:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
1085 Budapest, Gyulai Pál u. 13.

Meghívó - Kisteleki Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére
2018-12-06

Ezúton tisztelettel meghívom a Kisteleki Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. december 21-én pénteken, 8.30 órai kezdettel tartandó  közmeghallgatására.

Helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal, Árpád u. 1-3.-Házasságkötő terem

Napirend:

 1. A roma lakosságot érintő helyi közügyek megtárgyalása
 2. Egyebek

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Kistelek, 2018. december 05.

Rostás István s.k. - elnök

Pályázati felhívás - 2019. évi civil támogatásról
2018-11-30

Kistelek Város Önkormányzat 22/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet városi székhelyű és a városban tevékenykedő társadalmi szervezetek számára elnyerhető, vissza nem térítendő támogatásra.

A pályázat célja: olyan civil szervezetek (társadalmi szervezetek, alapítványok) támogatása, amelyek tevékenységükkel eredményesen segítik az önkormányzatot feladataik ellátásában, vagy fontos, az állami és önkormányzati szervek hatás- és feladatkörébe nem tartozó társadalmi igényeket elégítenek ki.

Letölthető dokumentáció

Bursa Hungarica 2019 - Meghosszabbított beadási határidő
2018-11-07

Tisztelt Pályázók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójában a pályázati beadási határidő meghosszabbításra került.

A pályázatok benyújtásának módosított határideje:

2018. november 13. (kedd)

Várjuk a további pályázatok beérkezését!

Letölthető nyomtatványok:

Befejeződött a Művészetek Háza felújítása Kisteleken - Sajtóközlemény
2018-10-31

A kivitelező Sisák Kft. sikeresen befejezte a korszerűsítési munkákat a Kistelek, Petőfi utca 8. (hrsz.: 2442/A) szám alatt lévő Művészeti Iskola épületén.

Az elvégzett munkálatok eredményeképpen megújult az épület tetőszerkezete, homlokzata és a padlásfödém is hőszigetelést kapott, továbbá új nyílászárók kerültek beépítésre és a fűtésrendszer termálvízzel történő üzemeltetése is megoldódott.

A megújuló energia hasznosításával az épület fenntartási költségei is jelentősen csökkennek.

Kistelek Városi Önkormányzat „Kistelek Városképét meghatározó épületének – Művészetek Háza – rekonstrukciója” című VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú projektje 47.896.455 Ft támogatásban részesült a Vidékfejlesztési Program keretén belül. A pályázat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott.

A projekt megvalósítási ideje: 2017. október 1. – 2018. október 31

Kistelek, 2018. október 31.

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2018-10-05

Kistelek Városi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ismét kiírja a 2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára, a 2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan.

A pályázat rögzítésének és benyújtásának határideje: 2018. november 6.

A pályázatok leadásának helye: Kistelek Városi Önkormányzat, 6760 Kistelek, Árpád u. 1-3. (sárga épület)

Letölthető nyomtatványok:

Hirdetmény a fűtési költségek természetbeni támogatásáról
2018-09-25

A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat szerint a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülhetnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben, igénybejelentés alapján.

Háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be legkésőbb 2018. október 15. napjáig Kistelek Város Önkormányzatához.

A határidő elmulasztása jogvesztő, a 2018. október 15. után érkezett igénybejelentéseket nem áll módunkban figyelembe venni!

Az igénylő személynek az adott háztartás tekintetében bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel kell rendelkeznie.

Az önkormányzat elvégzi az igénybejelentések előszűrését, melynek során nem fogadja be az igénybejelentést, ha megállapítja, hogy az érintett háztartás a távhőszolgáltatóval, illetve gázszolgáltatóval közszolgáltatási szerződéses jogviszonyban áll, valamint ugyanazon háztartásra már nyújtottak be igénybejelentő nyomtatványt.

Nem felel meg a feltételnek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben részesült, azaz a lakossági földgázfogyasztók és a távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztók részére nyújtott árkompenzáció jóváírásban részesült, valamint a kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartás.

Az igénybejelentő nyilatkozat benyújtható személyesen a Kisteleki Polgármesteri Hivatal 10. számú irodájában ügyfélfogadási időben, továbbá letölthető Kistelek Város honlapjáról (www.kistelek.hu.). A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje: keddi és szerdai napokon 8-12 óra, valamint 13-16 óra között, illetve pénteki napon 8-12 óra között.

Kistelek, 2018. szeptember 12.

Letölthető adatlap: Rezsicsökkentés 2018 - Igénybejelentő nyilatkozat

Meghívó - Nyilvános testületi ülésre
2018-09-20

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének ülésére, amelynek

Időpontja: 2018. szeptember 24-e (hétfő) 13:30 óra

Helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

 1. Döntés az ALFÖLDVÍZ Zrt., mint üzemeltető által összeállított és egyeztetett Gördülő Fejlesztési Tervről (2019-2033)
 2. Kisteleki Óvoda, Bölcsőde, Mini Bölcsőde és Családi Bölcsőde Beszámolója (2017-2018 nevelési évről)
 3. Kistelek Városi Önkormányzat SZMSZ módosítása
 4. Döntés a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázathoz történő csatlakozásról, az abban történő részvételről
 5. Pályázat benyújtása rendkívüli támogatás igényléséhez
 6. Tulajdonosi döntés -megerősítés- Gyerekesély Iroda székhelyhasználatának (címének) változásáról
 7. A TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00001 azonosítószámú „A Kisteleki Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című pályázat visszamondása
 8. Kistelek belterület 2650/56 hrsz-ú, osztatlan közös tulajdonú ingatlan területrendezése az Argus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel.
 9. Kistelek Város III. számú, 0088 MEP jelzésű háziorvosi körzet működtetésének, feladatellátási szerződésének szolgáltató változása.
 10. Egyebek
  1. Vételi ajánlat a Kistelek Belterület 120 hrsz-ú, Bocskai utca 38. sz alatti, Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlant érintően
  2. Kistelek külterület 093. hrsz önkormányzati úttal összefüggésben területrész vásárlás (092/67 hrsz-ú, magántulajdonú területből)
  3. Szentesi Légimentő Bázist (Magyarországi Légimentésért Alapítványt) érintő támogatás, önkormányzati hozzájárulás eszközvásárláshoz
  4. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság megkeresése önkormányzati tulajdonú csatornák átvételét érintően

Zárt ülés

 1. Tájékoztatás KOMA adatbázis bejegyzéssel kapcsolatos értesítésről (Zárt ülés)

 

Az előterjesztések a honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Kistelek, 2018. szeptember 19.    

Nagy Sándor s.k. - elnök

Szűrés

AJÁNLÓ