Kistelek város honlapja

Archívum

Meghívó Agrárfórumra
2020-02-18

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád Megyei Szervezete tisztelettel meghívja Önt tájékoztató rendezvényére.

Helyszíne: Klebelsberg Művelődési Központ, 6760 Kistelek, Petőfi u. 7-9.

Időpontja: 2020.február 27.(csütörtök) 16:00 óra

 

Napirendi pontok, témák, előadók:

 1. Beszámoló a NAK Csongrád Megyei Szervezetének tevékenységéről
  Előadó: Szél István- elnök, NAK Csongrád Megyei Szervezete
 1. Mi várható a hazai agrárpolitikában 2020-ban?
  Előadó: Jakab István- elnök, Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége
 1. Digitális Agrár Stratégia
  Előadó: Gósz Zoltán- földügyi referens, NAK Csongrád Megyei Szervezete

Megjelenésére feltétlenül számítunk.

Tisztelettel:          

 Szél István s.k.

 NAK Csongrád Megyei Szervezet - elnök

Meghívó - Nyilvános testületi ülésre
2020-02-04

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének ülésére, amelynek   

Időpontja: 2020. február 06. (csütörtök) 16:00 óra

Helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

Napirend:

 1. Kistelek Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetése
 2. Kisteleki Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
 3. Egyebek

Zárt ülés

 1. Döntés Önkormányzati bérlakás odaítéléséről

Az előterjesztések a honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre.

Megjelenésére feltétlenül számítunk

Kistelek, 2020. január 31.   

Nagy Sándor s.k. - elnök

Meghívó - Nyilvános testületi ülésre
2020-01-16

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének ülésére, amelynek

Időpontja: 2020. január 21. (kedd) 13:30 óra
Helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

Napirendi javaslat

 1. Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Köznevelési és Közművelődési Bizottság elnöke előterjesztésének megtárgyalása
 2. Készfizető kezességvállalás a Kisteleki Térségi Járóbeteg Szakellátó Kft. folyószámla-hitel szerződéséhez
 3. Döntés a Kistelek belterület 13/5 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról
 4. Tárgyalás 2020. évi képviselői fogadóóra tartásáról
 5. Egyebek
  1. adásvételi szerződés jóváhagyása

Az előterjesztések a honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

 

Kistelek, 2020. január 16.  

Nagy Sándor s.k. - elnök

Civil támogatás 2020 - Pályázat
2019-12-20

Kistelek Városi Önkormányzat 22/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet városi székhelyű és a városban tevékenykedő társadalmi szervezetek számára elnyerhető, vissza nem térítendő támogatásra. 

A pályázat célja: olyan civil szervezetek (társadalmi szervezetek, alapítványok) támogatása, amelyek tevékenységükkel eredményesen segítik az önkormányzatot feladataik ellátásában, vagy fontos, az állami és önkormányzati szervek hatás- és feladatkörébe nem tartozó társadalmi igényeket elégítenek ki.

A pályázatok beadási határideje: 2020. január 10.

Pályázati adatlap átvehető a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodában, illetve letölthető innen:
Civil támogatás 2020 - Pályázati űrlap

Nem pályázhatnak azok a szervezetek, akik politikai tevékenységet is folytatnak, akiknek szervezete pártoktól nem független.

Az elnyert támogatás tárgyában szerződés aláírására kerül sor.

A határidőn túl beérkezett pályázatok elutasításra kerülnek.

Kistelek, 2019. december 18.

CKÖ - Meghívó közmeghallgatásra
2019-12-13

Ezúton tisztelettel meghívom a Kisteleki Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. december 18-án szerdán, 9.00 órai kezdettel tartandóKÖZMEGHALLGATÁSÁRA, melynek helye:  Kisteleki Polgármesteri Hivatal, Árpád u. 1-3. Házasságkötő terem

Napirend:

 1. A roma lakosságot érintő helyi közügyek megtárgyalása
 2. Egyebek

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Kistelek, 2019. december 02.

Varga Melinda s.k. - elnök

Meghívó - Közmeghallgatás és nyilvános testületi ülésre
2019-11-29

Tisztelettel meghívom Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. december 17-én 17 órai kezdettel tartandó közmeghallgatására.

Helye: Klebelsberg Művelődési Központ (6760 Kistelek, Petőfi u. 7-9.)

 

SPORTDÍJAK ÁTADÁSA

/a díjak átadására 16:00 órai kezdettel kerül sor/

 

Napirend:

 1. Berotel Kft. tájékoztatása az optikai hálózat készültségéről, az új szolgáltatás nyújtásáról és az ingyenes WIFI hálózat üzembe helyezéséről
 2. FBH-NP Nonprofit Kft. tájékoztatója a hulladékszállítás rendjéről
 3. Polgármesteri tájékoztató a folyamatban lévő és a jövőbeni fejlesztésekről
 4. Egyebek

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Kistelek, 2019. november 28.

Nagy Sándor - polgármester s.k.

Meghívó - Nyilvános testületi ülésre
2019-11-25

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének ülésére, amelynek

 • Időpontja: 2019. november 26. (kedd) 14:00 óra
 • Helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

Nyílt ülés:

 1. A Képviselő-testület 2020. évi munkaterv
 2. Javaslat téli igazgatási szünet elrendelésére
 3. 2020. évi belső ellenőrzési program jóváhagyása
 4. A TOP-3.2.1-16-CS1-2017-00001 azonosító számú „Kisteleki Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése” című pályázat Támogatási Szerződésének módosítása
 5. Társulási Tanácsba történő tagdelegálás
 6. Társulási megállapodások felülvizsgálata
 7. Kistelek Városi Önkormányzat folyószámla hitelének 2020. évi igénybe vétele
 8. Döntés a Kisteleki Gesz megszüntetéséről, vezetői kinevezés meghosszabbítása
 9. A Szegedi Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosítása
 10. Kistelek, belterület 3412. hrsz. ipari park telek 4900 nm ingatlanrészletének értékesítése
 11. Egyebek

Zárt ülés

 1. Javaslat a „Kistelek Város Sportdíja” odaítéléséről
 2. Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázatok elbírálása
 3. Márton János fellebbezésének megtárgyalása
 4. Önkormányzati bérlakás szerződések hosszabbítási kérelme 

Az előterjesztések a honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Kistelek, 2019. november 16.                                                                                                                                                                                                                                             Nagy Sándor s.k. - elnök

Meghívó - Nyilvános testületi ülésre
2019-11-05

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének alakuló ülésére, amelynek

Időpontja: 2019. november 06. (szerda) 15 óra

Helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – Házasságkötő terem (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

Napirend:

 1. A Választás eredményének ismertetése
 2. Önkormányzati képviselők eskütétele
 3. Polgármester eskütétele
 4. Polgármesteri program ismertetése
 5. Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeltének megalkotása
 6. Alpolgármester megválasztása, eskütétele
 7. Polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása
 8. Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének meghatározása
 9. Bizottsági tagok megválasztás
 10. A bizottság nem képviselő tagjának eskütétele
 11. Képviselői, bizottsági tiszteletdíjak megállapítása
 12. Kistelek és Társult Települések Viziközmű Társulásban megbízott tag megválasztása
 13. Jegyzői tájékoztatás a polgármestert és képviselőket érintő jogszabályi változásról.
 14. Egyebek

Kistelek, 2019. november 04.

Nagy Sándor sk. - elnök

Tájékoztatás áramszünetről
2019-10-22

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk, az NKM Áramhálózati Kft. az ön felhasználási helyét ellátó közcélú villamos hálózaton előre tervezett munkálatokat fog végezni, melyek időtartamában a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog.

Berendezéseinket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteni! Aggregátor használata kizárólag Társaságunktól előzetesen megkért, írásbeli engedély alapján történhet. Amennyiben saját vagy bérelt aggregátort kíván alkalmazni szíveskedjen az áramszünetet megelőzően legalább 5 nappal elektronikus levélben a
„hozzaferesi.iroda@nkmaramhalozat.hu” e-mail címre bejelenteni, melynek tárgya "Aggregátor használat" legyen!
Levele tartalmazza az Ön nevét, telefonos elérhetőségét, továbbá azon felhasználási hely címét és 0400-val kezdődő 10 jegyű azonosítóját, ahol aggregátorozni kíván!

Üdvözlettel:
NKM Áramhálózati Kft.


2019.10.28. 07:30 - 17:30

időszakban az alábbi területeken:

Kistelek
Arany János utca 1-59,2-46;Árpád utca 1-37,4-6-50;
Bercsényi utca 5-33,18-34;
Dózsa György utca 1-1679/5,2-38; Hantház utca 1-33,2-12;
Kálvária utca 7-15,4-38; Móra Ferenc utca 1-47,2-36;
Petőfi utca 5-23,2-24; Tanya 315/m; Tápai utca 1-33,2-32;
Tavasz utca 1-33,2-50;


Mire jó a tök? - Közösségfejlesztési program (TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00003)
2019-10-14

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2019-10-04

Kistelek Városi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ismét kiírja a 2019. évben a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára, a 2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan.

A pályázat rögzítésének és benyújtásának határideje:

2019. november 5.

A pályázatok leadásának helye:

Kistelek Városi Önkormányzat

6760 Kistelek, Árpád u. 1-3. (sárga épület)

 Letölthető dokumentumok:

„Esély Itthon- Kisteleken” - Lezárult a pályázati lehetőség
2019-09-23

„Esély Itthon – Kisteleken” című EFOP-1.2.11-16-2017-00004 azonosító számú pályázat keretében nyújtandó „Fiatalok helyben maradását ösztönző” támogatás elnyerésére szóló „A”, „B” és „C” típusú pályázatok forráskimerülés miatt lezárásra kerültek.

A pályázattal kapcsolatos további tájékoztatás a munkaidőben +36-20/952-00-93 telefonszámon kérhető.

Vass Rozália - projektmenedzser

Önkormányzati választás - 2019
2019-09-03



Kapcsolódó dokumentumok a "Dokumentumtár > Önkormányzati választás - 2019. október 13." menüben érhetők el.

EFOP-3.9.2 - Ösztöndíjpályázat
2019-08-21

Tisztelt Szülők és Diákok!

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program célként tűzte ki a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növelését, valamint a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítását. Ennek egyik eszközeként a sérülékeny társadalmi csoportokhoz tartozó tanulók iskolai sikerességének a hátrányokat közvetlenül kompenzáló tevékenységekkel történő támogatását.

Hivatkozott pályázati felhívásban szereplő cél elérése érdekében Kistelek Város Önkormányzata az EFOP-3.9.2-16-2017-00013 „Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban”című pályázat alapján Ösztöndíj pályázatot kíván kiírni a 2019/20-as tanévre a hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű szociálisan rászoruló fiatalok általános iskolai, középiskolai oktatásban vagy felsőfokú oktatásban résztvevő diákok oktatásához való hozzáférésének javítására. A projekt tevékenységeinek – közöttük az ösztöndíj programnak - köszönhetően remélhetőleg csökken a korai iskolaelhagyók és a végzettség nélküli iskolaelhagyások száma, ezáltal a program hozzájárul a társadalmi felzárkózáshoz emelve a hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiacra való bekapcsolódásának esélyeit.

Az Ösztöndíj pályázatunk felhívását és űrlapját letölthetik az alábbi linkeken:

http://kistelek.hu/EFOP392/2019/08/21/osztondijpalyazat/

Sikeres pályázást kívánunk!

SAJTÓKÖZLEMÉNY - A Kisteleki Ede Városi Könyvtár infrastrukturális fejlesztése
2019-08-06

A Kisteleki Ede Városi Könyvtár EFOP-4.1.8-16-2017-00010 azonosítószámú „A Kisteleki Ede Városi Könyvtár tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című európai uniós projektje 35,57 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az Európai Regionális Fejlesztési Alap jóvoltából.

2017. márciusában a Kisteleki Ede Városi Könyvtár pályázatot nyújtott be az EFOP-4.1.8-16 kódszámú „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázati felhívásra. A projekt 2017. decemberében pozitív támogatói döntés alapján támogatást nyert 35 579 551 forinttal. A projekt 2018. április 1-jén indult és 2019. május 31-én lezárult. A Kisteleki Ede Városi Könyvtár (6760 Kistelek, Kossuth tér 2.) épülete a belső udvar felé kb. 55 m2-es területtel bővült. A fejlesztés eredményeként kialakításra került egy számítógép terem, valamint egy oktató terem. Akadálymentesítés, valamint az érintett nyílászárók felújítása, cseréje megvalósult, meghagyva a könyvtár eredeti arculatát. Információs és kommunikációs technológiai eszközök kerültek beszerzésre, valamint új bútorokkal lett felszerelve a könyvtár. A megmaradó belső udvar területén kültéri padok kerültek kihelyezésre, valamint beszerzésre kerültek kültéri programokhoz kapcsolódóan kültéri bútorok. A projekt célja az élethosszig tartó tanulás megvalósítása és biztosítása az ehhez kapcsolódó infrastruktúra biztosításával és fejlesztésével. Különböző programokat szervez a könyvtár az elkövetkező 5 évre, amiről tájékoztatást fogunk adni a lakosság számára. Szeretnénk ha a jövőben a könyvtár központi hely lenne a kisteleki lakosok számára és egy olyan környezetet tudnánk ezzel a fejlesztési beruházással létrehozni, ahová szívesen térnek be az emberek és kellemesen, hasznosan töltik el az idejüket.

A projekt időtartama: 2018. április 1-től 2019. május 31-ig.

Muhel Dorka - projektmenedzser

Értesítés földi szúnyoggyérítésről
2019-07-23

Ezútal értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az Önkormányzat illetékességi területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A védekezés időpontja: 2019. július 25. napnyugta utáni órákban.
Rossz idő esetén: 2019. július 26-27. napján.

Felhasználásra kerülő vegyszer megnevezése: Deltasect 1,2ULV

Süliné Dr. Terecskei Erzsébet - jegyző

Nyilvánosp ályázati felhívás ingatlan értékesítésére
2019-07-17

A pályázat kiírója:

Kistelek Városi Önkormányzat (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

A pályázat célja:

Kistelek Városi Önkormányzat tulajdonában van

 • a Kistelek belterületű 2650/87 helyrajzi számú, „kivett udvar 3 intézményi épület” megjelölésű 4160 m2 nagyságú ingatlan

A Képviselő-testület a 66/2019. (V. 29.) számú határozatában engedélyezte az ingatlan értékesítését.

Az ingatlan tulajdoni lapja és a helyszínrajza a Kisteleki Polgármesteri Hivatal Építésügyi Irodáján megtekinthetők.

A pályázat tárgya:

 • Az ingatlan értékbecslés szerinti induló vételára: bruttó 25.000.000.- Ft,

Az ajánlatok benyújtásának időpontja, helye, módja és tartalma:

Az ajánlattevők ajánlataikat zárt borítékban, 2 eredeti példányban elkészítve és aláírva, személyesen vagy meghatalmazott útján kötelesek benyújtani 2019. július 26-án 10 óráig a Kisteleki Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodáján.

Az ajánlat 1 példányát minden oldalon aláírva „eredeti” megjelöléssel kell ellátni.

Az ajánlatoknak a következő dokumentumokat kell tartalmazniuk:

-          Pályázó (vevő) adatai

-          Ajánlat az adott ingatlanra, a vételár megjelölésével

-          Nyilatkozat a szerződés megkötésére és a vételár megfizetésére

Az ajánlati kötöttség időtartama: 30 nap

A pályázó nem módosíthatja az ajánlatát.

Az ajánlattevő részéről a pályázati felhívásban közzétett pályázati kötelezettségek megszegése a pályázatból történő kizárását vonja maga után.

A pályázatról információ a Kisteleki Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájában, ügyfélfogadási időben kérhető.

A Pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot – akár indokolás nélkül is – eredménytelennek minősítheti.

A Pályázat kiírója fenntartja azon jogát is, hogy új pályázatot írjon ki.

Amennyiben a nyertes pályázóval nem kerül sor a szerződéskötésre, avagy a Pályázat kiírója eláll a szerződéstől, vagy felmondja azt, a pályázat lehetőséget ad a 2. 3. helyre rangsorolt ajánlattevővel történő szerződéskötésre.

A pályázat értékelési szempontja a legmagasabb megajánlott vételár.

Az ingatlanok előzetes egyeztetés nélkül is megtekinthetőek a pályázat beadásának időpontjáig.

Kistelek, 2019. július 16.

„Kisteleki Tükör” – Egy kisváros a XXI. sz. elején - Fotópályázat
2019-06-17

Kistelek Város Önkormányzata fotópályázatot hirdet Kistelek várossá avatásának 30. évfordulója alkalmából.

Kategóriák:

 1. Város – és épületfotó: kisteleki épületek, közterületek
 2. Portré- és szociofotó: Kistelekhez köthető emberekről készített portré, társas kapcsolatok, életmód, társadalmi jelenség
 3. Fotóesszé: Kistelekhez kapcsolódó esemény, jelenség, történet

Díjazás: 210 000 forint értékben vásárlási utalványok

Benyújtás határideje: 2019.07.31.

Részletes információ: Művelődési Központ, Kistelek, Petőfi u. 7-9., tel.: 62/597-122, www.kistelek.hu

Letölthető dokumentumok: „Kisteleki Tükör” – Egy kisváros a XXI. sz. elején - Fotópályázat

"Esély itthon Kisteleken" - Közeleg a leadási határidő
2019-05-30

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00004 azonosítószámú "Esély itthon Kisteleken" című pályázathoz kapcsolódó lakhatási támogatás pályázat 2019. június 03. hétfő 12:00 óráig leadható Kistelek Városi Önkormányzat Kabinet Irodájában. Aki 2019. május 31-én pénteken szeretné leadni 16:00 óráig tudja megtenni!

Kapcsolódó cikk: Pályázati felhívás

Esély Itthon – Kisteleken - Ösztöndíj pályázat
2019-05-03

„Esély Itthon – Kisteleken” című EFOP-1.2.11-16-2017-00004 azonosító számú pályázat keretében nyújtandó „Fiatalok helyben maradását ösztönző” támogatás elnyerésére

A pályázat célja:
Kistelek Városi Önkormányzat európai uniós forrásból támogatást nyert az EFOP 1.2.11-16 kódszámú felhívás keretében benyújtott „Esély Itthon – Kisteleken” című EFOP-1.2.11-16-2017-00004 azonosítószámú projekt megvalósítására. A projekt átfogó célja, hogy a Kisteleken letelepedni vágyó, vagy itt munkát vállalni szándékozó fiatalok számára egy olyan egzisztenciateremtési alternatívát kínáljon, mely vonzó lehet akár családalapítás, akár vállalkozás elindításának céljából.

Letölthető dokumentumok:

Szűrés

AJÁNLÓ