Kistelek város honlapja

Törökgyörgy Józsefné, táncpedagógus - (2013)

Törökgyörgy Józsefné, leánykori nevén Tárkány Szűcs Erika 1946. augusztus 13-án született Szegeden.

A Radnóti Miklós Gimnáziumban érettségizett, 1969-ben végzett a gyógyszerész karon, Szegeden. Jelenleg a Kisteleken működő Szent György Patika vezetője.

A története nagyon egyszerű: egy olyan fiatal lány, aki szereti a zenét és a táncot, 1961-ben a Zászló utcában tanult társastáncot. Ötórai teára ment el, és a szórakozásra vágyó lányból komolyan, magas szinten táncolni akaró hölgy lett.

Első partnere a Szegedi Színház balett-művésze volt. 1966-ban Gyulán, az Erkel Diáknapokon már együtt táncoltak a jelenlegi férjével. A zene, a tánc szeretete határozta meg a fiatalságukat és jelenlegi életüket is. 1969-ben házasodtak össze. Versenyszerűen a Savaria Táncversenyen táncoltak utoljára, az „A” osztályig jutottak mielőtt megszakadt amatőr pályafutásuk.

1996-ban kezdeményezte Kistelek Város Művelődéséért és Sportéletéért Alapítvány létrehozását és működését. 1994-2006-ig Kistelek Város képviselőjeként tevékenykedett a kisteleki lakosokért.

Lányaik közül Erika és Melinda foglalkozik a versenytánc tanításával, Melinda amatőr táncosként Világbajnok, majd Európa Bajnok lett. Magdi sem hagyta el a tánc világát a Szegedi Szimfonikus zenekar egykori brácsása, ma táncruhákat varr a versenyzőknek. Erika néninek és Józsi bácsinak 4 fiú unokája van.

Erika néni a családi kötelességek és a munkája mellett is részt vesz a Pro-Art Táncstúdió munkájában. Az egyesület szakmai vezetője, versenyeket és táborokat szervez.

A Kistelek Open Nemzetközi Táncverseny másik főszervezője, mely verseny már Kistelek nevét világszerte megismertette.

2008-ban Ő is megkapta Csongrád megye sportjáért emlékérmet.

Tukacs Istvánné, pedagógus - (2010)

Apponyi Albert, gróf - (1920)

(Bécs, 1846. május 29.Genf, 1933. február 7.)

Gróf nagyapponyi Apponyi Albert György politikus, miniszter, belső titkos tanácsos, nagybirtokos, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Jászberény város aranymandátumos képviselője. Az 1920-as párizsi békekonferencián a magyar delegáció vezetője volt. Különböző magyarországi egyetemek, tudósok, illetve politikai csoportok 1911-32 között ötször jelölték Nobel-díjra, ám nem tüntették ki. Akadtak azonban bírálói is, főként külföldön, de Magyarországon is. A kortársak a „Legnagyobb élő magyar” névvel illették.

Tovább a wikipédiára: http://hu.wikipedia.org/wiki/Apponyi_Albert

Bethlen István, gróf - (1926)

(Gernyeszeg, 1874. október 8.Moszkva, 1946. október 5.)

bethleni gróf Bethlen István, mezőgazdász, jogász, politikus. 1921 és 1931 között Magyarország miniszterelnöke.

Tovább a wikipédiára: http://hu.wikipedia.org/wiki/Bethlen_Istvan_(politikus)

Dr. Hajdú Imre, gyógyszerész - (2005)

Gyifko Gyula Kálmán, szíjgyártó népi iparművész - (2010)

Horváth János, gumijavító mester - (2001)

Szakmáját nevelőapjától Vörös Istvántól tanulta, 1969-ben önálló iparossá vált, majd 1977-ben mestervizsgát tett. Magánemberként, mesteremberként és a közélet aktív szereplőjeként teljes erőbedobásssal dolgozik Kistelekért, ezért 2001-ben Díszpolgári címmel jutalmazta a város vezetése.

Tevékenysége igen sokrétű. 20 éve kezdte tanítani és népszerűsíteni a Doshinkan karate küzdősportot, melynek oktatója és vezetőedzője mind a mai napig. Tanítványai országos hírnevet szereztek Kisteleknek. Emellett a tömegsport szervezésben is fontos szerepet játszott.

A sport mellett a város oktatásának fő mecénása. A tehetséges gyermekek támogatása érdekében alapítványt hívott életre.

Aktív közéleti tevékenységét több mint húsz éve kezdte, mikor tanácstag lett, majd a 1990-től képviselő-testületi tag, az Oktatási és Közművelődési Bizottság Elnöke lett. Kiemelkedő a Polgárőrség és az Ipartestület megszervezésének, összefogásának érdekében tett munkája, ami mellett mindig jutott ideje bálak, sportversenyek, edzőtáborok szervezésére, lebonyolítására.

Molnár István, pedagógus - (2001)

Rostás Sándor, plébános – (2003)

Páter Rostás Sándor, az Isteni Ige Missziós Társaság (S.V.D.) tagja 1977-1992 között teljesített egyházi szolgálatot városunkban, plébánosként tett sokat Kistelekért és a kistelekiekért. Bár szerzetes rendje 1992-ben elszólította Kistelekről, a helyiek ma is jó szívvel és szeretettel emlékeznek Rá. Nagy Sándor polgármester 2003. augusztus 24-én adták át számára a "Kistelek Díszpolgára" címmel járó oklevelet és emlékérmet ünnepi Nyílt Önkormányzati Ülés keretében.

Rostás atya 1932 szeptember 5-én született Szegeden. A gimnáziumot a helyi piaristáknál végezte majd 1949-ben belépett az Isteni Ige Társasága szerzetesrendbe.

A rend feloszlatása után Szegeden és Budapesten végezte teológiai tanulmányait. 1956. Június 17-én szentelték pappá, 1956 és 1992. között a Szeged-Csanádi egyházmegyében teljesített szolgálatot. 1980-tól püspöki tanácsos. 1992-ben követhette hivatását és missziós szolgálatra kapott kiküldetést Argentínába, ahol 1996 év végéig teljesített szolgálatot. A Hitterjesztés Kongregációja megbízta a Pápai Missziós Művek megszervezésével hazánkban. Jelenleg ennek az intézménynek az országos igazgatója, egyben a Missziós Kiképző Központ rektora.

Rostás Sándor atya kisteleki működése során bebizonyította hogy a lelkek pásztoraként mindazzal, amit településünkért tett teljes szívvel és hittel szolgált.

Alkotó tevékenysége során már működése kezdetén, 1977-ben villamosíttatta a harangokat. 1979-ben a külső vakolás, festés csatornázás készült el. 1980-ban megtörtént az orgona felújítása, a villányhálózat cseréje, restaurálásra kerültek a templomi szobrok, új fűtőberendezés, ministráns ruhák vásárlása, majd 1981-ban új miseruhák vásárlása történt. 1984-ben orgonajavítás, majd 1985-ben a templom belső festése, elektromos harmónium beszerzése történt meg. 1992-ben új liturgikus tér építsére került sor.

Az ifjúság oktatására különösen nagy gondot fordított. Míg 1977-ben mindössze 60-80 hittan tanuló volt 1992-re 432-re emelkedett ez a szám. A közösségszervezést is feladatának tekintette. Fiatalok számára filmvetítéseket szervezett missziós munkáról, illetve vallásos tárgyú művészfilmek (Zefirelli) bemutatására biztosított lehetőséget. A gyermekek, fiatalok számára táborokat szervezett. Hangversenyeknek, koncerteknek is helyett adott a templomban. A közösségszervezés terén elért eredményeit jól példázza, hogy a templommal kapcsolatos munkálatokba rendszeresen be tudta vonni a híveket. 1991-ben egy férfiakból és fiúkból álló önkéntes brigád tisztította meg bravúros munkával a portól a templom mennyezeti íveit és párkányait.

A közéletet figyelemmel kísérte, ennek példájaként ő fogadta 1992-ben Ópusztaszeren Habsburg Ottót és fiát. Ekkor derült ki hogy 1969-ben ugyanabban a szanatóriumban kezelték Rostás atyát, mint Zita királynét, akinek mintegy udvari káplánjává vált.

1992-ben missziós szolgálatra kapott megbízást és elhagyta Kisteleket, de a hívek máig emlegetik nevét.

Törökgyörgy József, táncpedagógus - (2013)

Hódmezővásárhelyen 1947. június 7-én született, felesége Tárkány Szűcs Erika. Három gyermekük született Erika, Magdi, és Melinda.

Már gyermekkorában közel került a zenéhez, a zeneiskolában citerázni kezdett, később nemcsak fuvolán, hanem zongorán és orgonán is megtanult játszani. 1965-ben érettségizett a Tömörkény István Gimnáziumban, édesapja szerette volna, ha a katonai pályát választja, de őt a zene és a képzőművészet jobban érdekelte.

A következő lépcsőfok a vonós-pengetős hangszerkészítő iskola, majd 1967-ben jelentkezett a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola történelem-ének szakára. A főiskolai tanulmányai alatt lehetősége nyílt Budapesten elvégezni a gyermektánc tanári képzést, majd 1978-tól a társastánc tanárképzést.

Első munkahelye a kisteleki II. Rákóczi Ferenc Ének-zenei Általános Iskola volt. Itt a történelem és ének tanítás mellett, az akkoriban az órarendbe beépítve minden osztályban gyermektáncot tanított. Az iskola zenei tagozatának igazgató helyettese volt, megalapította az Id. Vándor Rudolf Fúvószenekart. Ezek az évek lehetőséget adtak arra, hogy zenei és képzőművészi képességeit megmutassa. Az általános iskola intarziás képeivel volt díszítve, melyeket ma is megtekinthetnek a kisteleki múzeumban.

Az 1960-as évek elején az induló társastáncmozgalom első úttörője lett. Párjával, Erikával sok szép eredményt értek el.

1981-ben megalakult a Pro- Art Táncstúdió elődje a Kisteleki Táncklub. A klub megalakulása óta rendez klubközi versenyeket, de a Kisteleki Sportcsarnok megépülése adta a lehetőséget arra, hogy nemzetközi versenyeket is rendezzen a táncstúdió. Büszkévé teszi, hogy magas színvonalú rendezésnek köszönhetően az IDSF, a nemzetközi táncsport szövetség megadta a lehetőséget arra, hogy 2011-ben Ifjúsági Tíztánc Európa Bajnokságot, 2012-ben pedig Junior Latin Világbajnokságot rendezhessenek.

2008. március 15-én Sólyom László köztársasági elnök a Magyar Köztársaság címerével díszített aranygyűrűt adományozta neki a versenytánc hazai és nemzetközi el-, és megismertetéséért. Még ebben az évben Csongrád megye sportjáért emlékérmet kapott.

2009-ben közreműködésükkel versenytánc tagozat indult az Árpád Fejedelem Gimnáziumban.

Józsi bácsi hazai és 1996 óta nemzetközi pontozóbíró is.

Tevékenységének köszönhetően a kisteleki táncosokból eredményes versenyzők, és eredményes tánctanárok is váltak. Neki és a táncosoknak is köszönhetően a világ sok pontján ismerik Kistelek nevét, és nagyon sokan közülük el is jönnek a Kistelek Open Nemzetközi Táncversenyekre.

Dr. Pálinkás Pál, orvos - (2014)

Pálinkás Pál 1943-ban született, törzsgyökeres kisteleki család elsőszülött gyermekeként. Már nagyszüleinek a nagyszülei is Kisteleken éltek.

Az általános iskolát és a gimnáziumot Kisteleken végezte, majd felvételt nyert a Szegedi Tudomány Egyetem Általános Orvos szakára, ahol 1967-ben kapott orvosi diplomát. Az egyetem elvégzése után Cegléden kezdett el dolgozni a Városi Kórház gyermekosztályán.

Megnősült, feleségével Cegléden telepedtek le. A kórházba is a gyógyító munkán kívül a tudományos munkában is részt vett, több megjelent cikk szerzője illetve társszerzője volt. 1971-ben levizsgázott Csecsemő és Gyermekbetegségekből, majd 1 év múlva körzeti gyermekorvosként kezdett dolgozni Cegléden.

Ebben az időben kezdték szervezni országosan a gyermekkörzeteket, így Kisteleken is, a Szegedi járásban elsőként. Szülők és a szakma is hívta Kistelekre. 1973-ban hazajött feleségével, és a lányuk már úgy született, hogy Kisteleken dolgoztak.

Abban az időben még működött Kisteleken a szülőotthon, így a körzeti munkán kívül az újszülöttek ellátását is végezte. Megszervezte – amikor még volt kötelező feladat – az óvodások és iskolások évenkénti szűrővizsgálatát.

1980-ban létrehozott egy úgynevezett Klinikai kislabort, ahol alapvető vér és vizeletvizsgálatokhoz volt lehetőség. Ezt a labort évekig társadalmi munkában irányította, és abból a kislaborból nőtt ki az 1987-ben megnyíló Rendelőintézet laborja, melyet 2 évig vezetett.

Alapító tagja volt az Egészségügyi KHT-nak, mely 1998-2009-ig irányította a Szakorvosi Rendelőt. Ez alatt a 10 év alatt ő volt az igazgató helyettes. Ő volt, aki 2007-ben Vígh doktorral és Kincses doktorral megálmodója volt a nappali kórháznak, az egy napos szemészetnek. Felépíttetésében és működtetésében jelentős szerepet játszott.

A 90-es évek második felében olyan kormányzati megnyilatkozások láttak napvilágot, hogy a gyermekkörzeteket beolvasztják a felnőttgyógyászatba. Ekkor megszerezte a felnőtt háziorvosi szakvizsgát is.

Kistelekre hazakerülésének második évétől, vesz részt a közéletben is. Először, mint tanácstag, később, mint választott képviselő. Az utóbbi választási ciklusokban alpolgármesterként dolgozott. A rendszerváltás utáni első parlament Egészségügyi Bizottságában, mint meghívott szakértő tevékenykedett.

A mai napig aktívan sportol, 4 évig pedig a Kisteleki Birkózó Egylet elnöke volt.

AJÁNLÓ