Kistelek város honlapja

Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Szakközépiskola

1953-ban egyetlen, reál tagozatos osztállyal, 47 diákkal kezdte meg működését az Állami Általános Gimnázium Kisteleken. Az alapítás után 10 évvel, 1963-ban megépült a gimnázium jelenleg is használt épülete. 1973 óta viseli az iskola a honfoglaló vezér, Árpád Fejedelem nevét. A gimnáziumi képzés előbb mezőgazdasági, majd 1976-ban postaforgalmi szakközépiskolai oktatással egészült ki, amelyhez 2006-ban társult az informatikai szakképzés.

A legújabb fordulópont 2013. szeptember 1., amikor a katolikus egyházi fenntartásba vétellel új lehetőségek, új távlatok nyíltak meg, újabb fellendülés következett be az iskola életében. 2014-ben egy nagyszabású projekt keretében és a régi és az új fenntartó összefogásával teljesen megújult az iskola külseje, szép és takarékos épületté alakult a hőszigetelés, a nyílászáró csere és a napelemek felszerelése után.

Több mint 3300 tanuló szerzett az eddigi évek (61 tanév) során érettségi bizonyítványt és több mint 300 diák OKJ-s bizonyítványt az iskolában, megalapozva itt megszerzett tudásukkal későbbi karrierjüket, eredményes pályafutásukat.

Jelenleg 171 tanulója van az iskolának, akik gimnáziumi és szakközépiskolai osztályokban, esti tagozaton és szakképzésben tanulnak.

Az angol-informatika tagozatos gimnáziumi osztályban amellett, hogy cél az általános műveltség megalapozása, a közép és emelt szintű érettségi vizsgára, valamint a felsőfokú továbbtanulásra való sikeres felkészítés, a kor kihívásaihoz illeszkedően emelt óraszámban, kiemelten tanítják az angol nyelvet és az informatikát. Mindkettőt csoportbontásban, az angol nyelvet heti 5, az informatikát heti 2 órában. Az emelt óraszámokkal és a délutáni tehetséggondozó foglalkozásokkal megteremtik annak lehetőségét, hogy a 12. évfolyam végén tanulóink ne csak sikeres érettségi vizsgát tehessenek, hanem nyelvvizsgát és ECDL bizonyítványt is szerezhessenek egyúttal.

Angol-média tagozaton szintén a kor kihívásainak eleget téve, idegen nyelv tanítása mellett a népszerű médiaismeretek tárgy emelt óraszámú oktatása cél.

A Kisteleken régóta nagy hagyományokkal bíró sportokra építve a gimnáziumi oktatás keretein belül lehet választani testnevelés illetve tánctagozatos kis létszámú osztályokat is, ahol elsősorban a kézilabda és a labdarúgás, illetve a társastánc, versenytánc iránt érdeklődők tanulhatnak.

A szakközépiskolai és szakképző osztályainkban 3 olyan szakképzést tud nyújtani az iskola a diákoknak kiváló infrastrukturális környezetben, amely a továbbtanulás vagy az elhelyezkedés, munkába állás szempontjából különleges.

A kereskedelem ágazatban 4+1 évfolyamos (4 év érettségire való felkészítés+1 év szakképzés) oktatási struktúra keretében a postai üzleti ügyintéző és a logisztikai ügyintéző képzést indítják. A Magyar Posta Zrt-vel régóta fennálló jó együttműködés biztosítja a gyakorló helyeket, tanulószerződéseket, utazási- és étkezési támogatást és végzés után- adott esetben- az elhelyezkedési lehetőséget.

Az informatika ágazatban szintén 4+1 évfolyamos képzési rendben az informatikai rendszergazda emelt szintű OKJ-s végzettséghez juttatják a tanulókat, amely alkalmas a hasonló szakirányú továbbtanuláshoz vagy piacképes, sok lehetőséget magában rejtő szakmaként a könnyű elhelyezkedéshez segíti hozzá az ezen a szakon végző tanulókat.

Ezek a szakmák érettségire épülő szakképzés keretében is elsajátíthatók, ebben az esetben a gimnáziumi és egyéb szakközépiskolában letett érettségi vizsga után 2 év alatt lehet az OKJ-s végzettséget igazoló bizonyítványokat megszerezni.

1966-tól rendszeresen lehetőséget biztosítanak a felnőtteknek is, hogy érettségi bizonyítványt szerezzenek levelező illetve esti tagozatos osztályokban.

Minden tanuló számára kedvezményes elhelyezkedést tudnak biztosítani az iskola mellett álló Rózsaliget Kollégiumban, így a messzebbről érkező diákok intézményben történő tanulását is meg tudják oldani.

Folyamatos programjaikkal, egyéb tanórán kívüli lehetőségeikkel színessé, emlékezetessé tesszik a diákéveket: pl.: Gólyahét, Árpád-nap, kirándulások, céglátogatások, laptop pályázat, Szalagtűző Bál, külföldi csere utak, pályázatokon való részvétel és sok egyéb.

Az iskola honlapjáról folyamatosan lehet tájékozódni az aktuális programokról, minden fontos eseményről, ami az Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Szakközépiskolában történik.

Elérhetőség: www.afg.hu

AJÁNLÓ