Kistelek város honlapja

Sikeres volt a kisteleki lomtalanítás

A hulladékszállítási közszolgáltató a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és Trombitás Imre -helyi vállalkozó- 2022.03.05-én végezte el az éves egyszeri lomtalanítást településünkön, mellyel kapcsolatban a következő tájékoztatást adjuk.

A lomtalanítás terén az elmúlt évekhez viszonyítottan változás történt 2022. évtől kezdődően.

Településünkön a jelenlegi szolgáltató a korábbi időszakban gyakran megjelenő lakossági kéréseknek megfelelően – a Képviselő-testület ez irányú döntésével összhangban- áttért, illetve visszatért az évekkel ezelőtti rendhez, így évi egy -előre meghirdetett- alkalommal a település teljes területét érintően végezte és végzi a lomtalanítást.

Korábban több éven keresztül a lomtalanításra szintén egy alkalommal volt lehetősége a kisteleki lakosságnak abban a formában, hogy a lakosnak, a háztartásoknak előzetesen külön-külön kellett időpontot egyeztetniük a szolgáltatóval, és így ezen időpontban szállították el tőlük a lomhulladékot. A lakosság, mind az önkormányzat, a képviselő-testület, mind pedig a közszolgáltató fele jelezte, hogy ez a rendszer -főleg az idősebbeknek- nehézkes volt, aktív egyeztetést feltételezett, sokan nem tudták, vagy nem fordítottak figyelmet erre, így könnyebben elmaradt a lomtalanítás és a nem kommunális eredetű hulladék felhalmozódott a háztartásokban.

Erre tekintettel is összefoglalható és tapasztalatként rögzíthető az, hogy a most, március 05-én, szombaton fentiek szerint, az új rendszerben végzett lomtalanítás a lakosságot tekintve eredményes volt, mennyiségileg is jóval több hulladék került elszállításra, mint a megelőző években. Ehhez nemcsak a rendszerszintű változás, hanem az is hozzájárult, hogy a kisteleki hulladékudvar hosszabb ideig nem üzemelt korábban, illetve a COVID helyzet is nehezítette a jogszerű és tényleges, időközbeni hulladék-elhelyezést.

Ebből adódóan is megjelentek a lomtalanítás kapcsán olyan szélsőségek, hogy egyes lakosok rengeteg felhalmozott hulladékot helyeztek ki most, illetve ezek között megjelentek adott esetben veszélyes hulladékok is (mint például autógumik), melyeket lomtalanításkor nem lehet kihelyezni. Mindezekre tekintettel -a jelzett előzetes nehézségek miatt- most a szolgáltató igyekezett a lehető legteljesebb mértékben mindent elszállítani, és a tapasztalatok levonása után  megállapodás született abban, hogy a jövőben strukturáltabb rendszer kerül kidolgozásra, a lakosság teljeskörű tájékoztatása mellett. A közeljövőben ennek elemeit, részleteit a lakosság felé több alakalommal és fórumon – a közszolgáltatóval együtt- kommunikálni fogjuk. A megfelelő tájékozottság és az, hogy jelenleg már folyamatosan működik a kisteleki hulladékudvar a jövőben lehetővé teszi azt, hogy a felhalmozódó nem kommunális hulladékokat a lakosság év közben is akár elosztva, ütemezetten a megfelelő lerakási helyekre, átvételi pontokra rugalmasabban elhelyezhesse. Ez esetben nem fog már a jövőben kiugróan nagy mennyiség a lomtalanításokkor megjelenni, mert ez a szolgáltatónak nem tervezett és adott esetben nem finanszírozható többletköltségeket eredményez.

A mostani, március elejei lomtalanításkor összesen 10 teherautónyi, 55 tonna nagyságrendű lomhulladékot szállított el a közszolgáltató Trombitás Imre helyi vállalkozó segítségével, melyet Kistelek Város Önkormányzata a lakosság nevében ezúton is megköszön.

Összegzésképpen elmondható, hogy az előző nehéz évek után Kistelek városa a lakosság érdekében végzett sikeres lomtalanításon van túl, ami a környezetünk védelme mellett nagyban hozzájárul ahhoz, hogy városunk még élhetőbbé válik és ezt a képet mutatja az ide érkező látogatóknak is.

AJÁNLÓ