Kistelek város honlapja

Folyamatban van az engedélyeztetés, újra megnyithat a kisteleki hulladékudvar

Átmenetileg a jelenlegi cég adta be a kérelmet és kezdte meg az engedélyeztetetést a hulladékudvar üzemeltetésére.

Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testülete előzetesen már tárgyalt a lakossági hulladékszállítási közszolgáltatás -így ezzel összefüggésben a hulladékudvar üzemeltetése- vonatkozásában, ahol a testület nem zárt ki egy esetleges szolgáltatóváltást sem, azonban ehhez konkrét döntések, a szerződéses viszonyok rendezése szükséges, mely kapcsán folynak az előkészületek.

Ezt követően kerülhet csak sor arra, hogy a régi-új szolgáltató, a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft végezze majd a teljes hulladékszállítási közszolgáltatást Kisteleken, leghamarabb 2021. januárjától. Ennek kapcsán megnyílhat a lehetőség a helyi vállalkozó Trombitás Imre alvállalkozókénti foglalkoztatására, mely mind a Képviselő-testület, mind a városvezetés szándékával megegyezik. Ez a tárgyalások, egyeztetések egyik lényeges eleme volt, így mindennek következtében ismételten megvalósulhat az, hogy a hulladékszállítást a jövőben településünkön ismét ő, helyi vállalkozó végezze.

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogi szabályozások értelmében ugyanis a településen a lakossági szolgáltatást ellátó közszolgáltatónak és a hulladékudvart üzemeltető cégnek azonosnak kell lenni.

Mint az ismeretes és beszámoltunk róla, az eddigi szolgáltató, a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. üzemeltetési engedélyét a környezetvédelmi hatóság 2020. május 22-ei keltezésű határozatával visszavonta, a cég a szolgáltatást megszüntette.

Az udvar bezárásától kezdődően az üzemeltetéssel, újra-nyitással kapcsolatosan folyamatosan, heti rendszerességgel folytak az érintett önkormányzatok és a Dél-Alföldön működő hulladék Szolgáltatók között a tárgyalások, melyben Kistelek város vezetése aktívan részt vett és mostanra mindez eredményre vezetett.

A jelenlegi közszolgáltató a közelmúltban tájékoztatta az önkormányzatot, hogy több település, köztük Kistelek település közigazgatási területén található hulladékudvarok vonatkozásában az FBH-NP Nonprofit Kft. és a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., mint vagyonkezelő között üzemeltetési szerződés, illetve az ezen településeken keletkező hulladék tekintetében új hulladék-elhelyezési szerződés került megkötésre. Erre tekintettel megegyezés született a kisteleki hulladékudvar jövőbeni üzemeltetésének tárgyában is.

A megállapodás szerint várhatóan 2020.12.31-ig a jelenlegi szolgáltató, az FBH-NP Nonprofit Kft. fogja üzemeltetni a kisteleki hulladékudvart, mely - az engedélyek megérkeztét követően - még valószínűen októberben megnyitja majd kapuit a kistelekiek előtt.

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. -mint a hulladékudvar vagyonkezelője- biztosította az FBH-NP Nonprofit Kft. részére a kisteleki hulladékudvar bejárását is, így megtörténhet a hulladékudvarok birtokba adása.

A szakhatósági- és telepengedélyek rendelkezésre állásával egyidejűleg a KFT. írásban tájékoztatja az önkormányzatot és a lakosságot a kisteleki a hulladékudvar újranyitásának időpontjáról, pontos részleteiről. Az érintett felek remélik, hogy az engedélyeztetési eljárás rövid határidőn belül lezajlik, addig pedig a lakosság további szíves türelmét és megértését kérik.

Nagy Sándor polgármester korábbi tájékoztatása szerint minden esetben kifejezték, hogy a lakosság érdekében a város hajlandó kompromisszumos megoldásokra akár azon áron is, hogy adott esetben közszolgáltató változásra kerüljön sor a lakossági kommunális hulladékszállítás vonatkozásában.

AJÁNLÓ