Kistelek város honlapja

Meghívó - Nyilvános testületi ülésre

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének ülésére, amelynek

Időpontja: 2020. január 21. (kedd) 13:30 óra
Helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

Napirendi javaslat

  1. Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Köznevelési és Közművelődési Bizottság elnöke előterjesztésének megtárgyalása
  2. Készfizető kezességvállalás a Kisteleki Térségi Járóbeteg Szakellátó Kft. folyószámla-hitel szerződéséhez
  3. Döntés a Kistelek belterület 13/5 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról
  4. Tárgyalás 2020. évi képviselői fogadóóra tartásáról
  5. Egyebek
    1. adásvételi szerződés jóváhagyása

Az előterjesztések a honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

 

Kistelek, 2020. január 16.  

Nagy Sándor s.k. - elnök

AJÁNLÓ