Kistelek város honlapja

Összesen 17 találat, a következő kifejezésre: "koronavírus"

Találatok

2021.11.29. - KORONAVÍRUS - Járványügyi szigorítás az óvodákban, bölcsődékben
2021-11-29 01:18:05

A Kisteleki Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde, Szivárvány és Hétszínvirág Tagóvodáiban, 2021. december 01-től érvénybe lépő szigorítások az Emberi Erőforrások Minisztériuma 29/2021. (XI.19.) EMMI határozata alapján, a COVID 19 járványhelyzetre tekintettel: 

EMMI rendelkezések:

„1. Köznevelési intézménybe történő belépés csak akkor engedélyezhető, ha az intézmény ellenőrizte a belépni kívánó személy korona vírus elleni védettségének igazolását.

 3. A gyermeket a köznevelési intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy a korona vírus elleni védettségének igazolása nélkül a köznevelési intézmény területére a köznevelési intézmény vezetője által meghatározott pontig léphet be.”

 A maszk használat - az udvarra (bármely irányból) történő belépéstől kezdődően - a korábbi intézmény vezetői döntésre tekintettel továbbra is kötelező.

 Az EMMI határozat 3. pontjában az intézmény vezetőnek biztosított felhatalmazás alapján az intézmény épülete esetén 3 BELÉPÉSI PONTOT HATÁROZOK MEG az alábbiak szerint azzal, hogy mind a védettségi igazolvánnyal rendelkező, mind az ezzel nem rendelkező arra jogosult személy (szülő, nagykorú kísérő) az udvaron keresztül azon belépési pontig léphet be az intézmény területére, a gyermek átadása – átvétele érdekében:

 I. Belépési pont (Vásártér utcáról bejőve a Gomba csoporthoz vezető épületajtó)

 II. Belépési pont (Az Ifjúság tér felöl bejőve a Halacska és Menő-Manó csoporthoz vezető épületajtó)

 III. Belépési pont (Az Ifjúság tér felől a Gézengúz és Katica csoporthoz vezető épületajtó)

 A fentiek értelmében az Óvoda-bölcsőde komplexum épületébe, közösségi tereibe szülő, nagykorú kísérő a védettség hiteles igazolása mellett sem léphet be.

Intézményvezetői jogkörömben hozott fenti döntésemet elsődlegesen a gyermekek, a szülők, kísérők és az intézményi dolgozók egészségének megőrzése indokolja.

A védettségi igazolvány ellenőrzését az intézmény a következők miatt nem végzi:

A szülők, nagykorú személyek ellenőrzési folyamata hosszabb időt venne igénybe, amely idő alatt több személy feltorlódása növelheti az egészségügyi kockázatot, mind a gyermek, mind a kísérőik, mind az intézmény dolgozói tekintetében.

4. A köznevelési intézmény vezetője köteles gondoskodni az 1-3. pontban foglaltak végrehajtásáról.

Kérjük a szülőket, hogy óvodás gyermekeik lehetőleg reggel 8.00 óráig, legkésőbb 8.30 érjenek be az óvodába. 8.30 után a bejárati ajtók zárva lesznek és csak csöngetés után tudjuk az óvodásokat átvenni, kérjük a türelmüket, amíg valaki ajtót nyit! Ebéd után, vagy délután, ha a gyerekek bent vannak a csoportszobában, akkor is a csengő megnyomásával tudnak jelezni. Ha a csoport az udvaron van, akkor a hazaadás ez eddigiek szerint történik. (A szülő ekkor sem mehet be az épületbe, csak a gyermek!)

5. Ezek az intézkedések 2021.12.01-től hajtandók végre, és a veszélyhelyzettől függő ellenkező intézkedésig kötelező érvényűek.

Kérem megértésüket és közreműködésüket a szabályok következetes betartása és egészségvédelmünk érdekében. 

Kistelek, 2021.11.26.

Sejben József - Igazgató

2021.03.16. - KORONAVÍRUS - Aktuális járványügyi tájékoztató
2021-03-16 03:15:41

TISZTELT KISTELEKI LAKOSOK!

A KORONAVÍRUS-sal kapcsolatos járványhelyzet 3. hulláma indult el 2021. február végén és sajnálatos módon napjainkban is még erősödik, így a Kormányzat és Kistelek Városi Önkormányzat is ismételt szabályozásokat, járványügyi intézkedéseket hozott, melyeknek Kisteleket érintő alapvető rendelkezésiről kívánom tájékoztatni a kisteleki lakosságot.

Kisteleki lakosságot érintő jogszabályi, veszélyhelyzeti szabályok a következők:

A szabályok a vonatkozó Kormányrendelet

„A Kormány 104/2021. (III. 05.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról”

alapján került összeállításra.

I. A LEGFONTOSABB ÉS LEGLÉNYEGESEBB SZABÁLYOZÁSOK:

-KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁS továbbra is fennáll: általánosságban este 8 óra és reggel 5 óra között.

MASZKVISELÉS KÖTELEZŐ: A települések belterületén, az utcán és a közterületen -kivételekkel- de mindenki köteles maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

- SPORTTEVÉKENYSÉG  az  egyéni szabadidős sporttevékenység külterületen, valamint a  települések belterületén- feltételekkel– egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható.

-ÜZLETEK A kormányrendeletben felsoroltak kivivételével az üzlet köteles zárva tartani.

- A KISTELEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL, AZ ÖNKORMÁNYZAT épülete alapvetően zárva tartandó;

MASZK VISELÉSE AZ ÉPÜLETEN BELÜL IS KÖTELEZŐ.

Továbbra is ügyfélfogadási idő és nap: minden szerda: 8.00-12.00

ÜGYFÉLFOGADÁS rendje:

Ügyfél (mely az önkormányzati partnerekre, vendégekre nem vonatkozik) csak kivételes esetben léphet be ügyfélfogadási időben az épületbe.

II. AZ IDEIGLENES VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK RÉSZLETESEBB SZABÁLYAI:

 • Közterületen, illetve nyilvános helyen mindenki köteles más emberrel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legszűkebb személyi körre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.
 • A  települések belterületén, az  utcán és a  közterületen – az e  rendelet szerinti kivétellel – mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

-kivételt képez

-a) a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint

-b) az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy.

 • A  kijárási tilalmon kívüli időben az  egyéni szabadidős sporttevékenység külterületen, valamint a  települések belterületén – lehetőség szerint a  zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható, azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.  Az egyéni szabadidős sporttevékenység során nem kell a maszkot viselni.
 •  A  külterületen, illetve a  települések belterületén található parkok, arborétumok és erdők nyitva maradnak, azok Látogathatóak.
 • Az üzletek nyitvatartásával kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések: Az ott foglalkoztatottak kivételével tilos – a rendelet szerinti kivétellel – az üzletben tartózkodni.
 •  A  kijárási tilalmon kívüli időben megengedett a  tartózkodás és a vásárlás:

a) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben,

b) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (így különösen illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító) üzletben,

c) a  munkavégzés, a  hivatásbeli kötelezettség, a  gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (így különösen a járművet, a gépet, az alkatrészt, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben), ide nem értve a főtevékenységként szórakoztató és háztartási elektronikai eszközöket forgalmazó üzletet,

d) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben,

e) a mezőgazdasági üzletben, ideértve a műtrágyát értékesítő üzletet és a vágóhidat,

f) a kertészeti árudában, a faiskolában,

g) a piacon, a helyi termelői piacon, az ott található, a jogszabály  alapján kötelezően bezárt üzletek kivételével,

h) a  gyógyszert, a  gyógyászati segédeszközt, az  optikai és látszerészeti eszközöket forgalmazó üzletben, az állatgyógyszertárban,

i) az üzemanyagtöltő állomáson,

j) a nemzeti dohányboltban és

k) az újságosnál.

Az itt fel nem sorolt üzlet köteles zárva tartani.

A vendéglátó üzletben való tartózkodás az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig megengedett.

 • A személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín köteles zárva tartani, kivéve

-a közlekedési és a szállítási szolgáltatás,

-a magánegészségügyi szolgáltatás, ideértve a szemüvegkészítést,

-a szociális szolgáltatás,

-a postai, a csomagküldő és a házhozszállítási szolgáltatás,

-a totózó és lottózó szolgáltatás,

-a  járműszerviz szolgáltatás,

- a  mezőgazdasági és iparigép-szerviz szolgáltatás,

-a  háztartásigép-szerviz szolgáltatás,

-az épületgépészeti szolgáltatás,

-az informatikai, a kommunikációseszköz-javítási szolgáltatás,

-a temetkezési szolgáltatás,

-az állategészségügyi szolgáltatás,

-az állat-, növényegészségügyi, élelmiszer-vizsgálati laboratóriumi szolgáltatás,

-az élelmiszer-feldolgozási szolgáltatás,

-a közétkeztetési szolgáltatás,

-az állattenyésztési szolgáltatás,

-az ügyvédi szolgáltatás,

-a biztonsági szolgáltatás,

-az épületüzemeltetési és irodai szolgáltatás,

-a járműkölcsönzési és a gépkölcsönzési szolgáltatás

-a mosási és tisztítási szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín.

 • A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények a  sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportolók számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából – látogathatóak.
 •  Az oktatással kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések:

- A  köznevelési intézmények – az  óvoda és a  pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény kivételével – és a szakképző intézmények (a továbbiakban együtt: oktatási intézmény) tantermen kívüli, digitális munkarendben működnek.

 Az óvodákban rendkívüli szünet van érvényben.

A  kollégiumok – a  középfokú oktatási intézmények tekintetében az  e  rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint – az oktatási intézmény igazgatója döntése szerint működnek.

 •  A közigazgatás működésére vonatkozó ideiglenes védelmi intézkedések:

A közigazgatásban foglalkoztatott személyek a munkájukat a munkavégzés rendes helyétől eltérően, a lakó-, illetve tartózkodási helyükön, saját eszközeikkel végzik. (2) Munkahelyen történő munkavégzés rendelhető el azok számára, akiknek esetében ez  feltétlenül szükséges.

JOGKÖVETKEZMÉNYEK

 •  védelmi intézkedések betartását a rendőrség a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi.
 • Szankció: a) 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki, b) a  helyiséget, területet, intézményt, illetve a  helyszínt legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.
 • Bizonyos esetekben szabálysértést követ el az egyes szabályokat megszegő: a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

AZ INTÉZKEDÉSEK - az oktatással kapcsolatos rendelkezések kivételével (melyek 2021.04.07-ig) - 2021.03.22-IG HATÁLYOSAK!

KISTELEKI ÖNKORMÁNYZATOZ, POLGÁRMESTERI HIVATALT érintő konkrét tájékoztatás:

Hivatal és az Önkormányzat -elsősorban ügyfelekkel, partnerekkel közvetlen kapcsolatba kerülő- munkatársai tekintetében -mind a kollégák, mind az ügyfelek egészségének megóvása érdekében- a következő intézkedéseket tettük.

Az intézkedés hatálya -ellenkező intézkedés (vagy kormányzati döntés) hiányában- : 2021.03.09-2021.04.07.

 • Priorítás az otthoni, „home office” munkavégzés.

A Hivatal, az Önkormányzat épülete alapvetően zárva tartandó;

MASZK VISELÉSE AZ ÉPÜLETEN BELÜL IS KÖTELEZŐ.

 • Főszabály: alapvetően 1 irodában -tartósan- 1 személy tartózkodhat (kivételt képez, az indokolt ügyfél és önkormányzati partner jelenlét)

SZERDA

-        Továbbra is ügyfélfogadási idő és nap: minden szerda: 8.00-12.00

ÜGYFÉLFOGADÁS rendje:

Ügyfél (mely az önkormányzati partnerekre, vendégekre nem vonatkozik) csak kivételes esetben léphet be ügyfélfogadási időben az épületbe az alábbi eljárási metodika  alkalmazásával:

 • Csak azon ügyek intézése történhet a hivatalban, az önkormányzat épületeiben, melyek intézése más, elsősorban elektronikus úton és formában nem intézhető.
 • Elsődlegesen preferálandó az elektronikus, vagy telefonon történő ügyintézés.
 • Ha az ügyfélkapcsolat indokolt és nem kizárólag csak az épületben történhet, úgy az ügyintéző megy ki az épületen kívülre a feladatot elvégezni, azt a legrövidebb idő alatt köteles rendezni, megkövetelve a maszkhasználatot. Halasztható ügyeket a 2021.04.07-ét követő időszakra kell időzíteni.
 • Az épületbe, ügyféli minőségben belépő esetén, az ezt kontrolláló -első, főbejáratnál lévő-  munkatárs köteles megkövetelni a higiéniás szabályok betartását, a maszkhasználatot, mind a be- mind a kilépés esetén a kézfertőtlenítést.

A személyes jelenlétet nem igénylő ügyek esetén az ügyintézést az alábbi elérhetőségeken tehetik meg ügyfeleink: Telefonos elérhetőség: 62/598-103, email elérhetőség: polgarmester@kistelek.hujegyzo@kistelek.hualjegyzo@kistelek.hu, ügyfélkapus elérhetőség, honlap elérhetősége www.kistelek.hu.

Kedves Kisteleki Lakosok! Komolyan kell vennünk továbbra is a járványügyi helyzetet, védekezést, kerülnünk kell a nem alapvetően szükséges érintkezéseket. Mindannyiunk egészségmegőrzése, a kockázatok csökkentése érdekében kérem a fentiek megértését, a felelősségteljes állampolgári jogkövetést, a vonatkozó szabályok betartását, elfogadását.

ÓVJUK MEG EGÉSZSÉGÜNKET, CSÖKKENTSÜK A KOCKÁZATOT, VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA és CSELEKEDJÜNK TOVÁBBRA IS FELELŐSSÉGTELJESEN.

2021. március 16.

Nagy Sándor s.k. - polgármester

2020.11.13. - KORONAVÍRUS - Minden információ letölthető egy dokumentumban
2020-11-13 08:52:52

2020.11.12. - KORONAVÍRUS - AKTUÁLIS TÁJÉKOZTATÁS
2020-11-12 05:26:08

TISZTELT KISTELEKI LAKOSOK!

A KORONAVÍRUS-sal kapcsolatos járványhelyzet 2. hulláma erősödik, így a központi kormányzat további szabályozásokat, járványügyi intézkedéseket hozott, melyeknek Kisteleket érintő alapvető rendelkezésiről kívánom tájékoztatni a kisteleki lakosságot.

Kisteleki lakosságot érintő jogszabályi, veszélyhelyzeti szabályok a következők:

A szabályok a vonatkozó Kormányrendelet

„A Kormány 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről”

alapján került összeállításra.

I. ÁLTALÁNOS szabályok, megfogalmazások:

 • KIJÁRÁSI TILALOM, KORLÁTOZÁS
  Este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lépett életbe, mindenkinek haza kell érnie este 8 óráig.
  Kivétel többek között
  • munkavégzés, melyet igazolni szükséges.
  • a munkavégzés helyére, illetve a helyéről történő közlekedés.
  • kutyasétáltatás céljából este 8 óra és reggel 5 óra között megengedett a  lakóhely, a  tartózkodási hely vagy a  szálláshely elhagyása 500 méteres körzetben.
 • GYÜLEKEZÉS
  Minden gyülekezés tilos.
 • ÉTTEREM
  Az éttermek vendéget nem fogadhatnak, vendégnek ott csak az  étel elvitele céljából  lehet tartózkodni.
  Kivétel: Az  üzemi étkezdék (pl.: munkahelyi étterem, illetve büfé )nyitva tarthatnak.
 • ÜZLETEK
  Az üzletek – a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételéveleste 7 óráig maradhatnak nyitva, reggel 5 órakor nyithatnak ki.
 • EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK
  A rendeletben nem említett szolgáltatók és szolgáltatások (például fodrász, masszőr, személyi edző) a szokott rendben működhetnek, viszont figyelemmel kell lenni és be kell tartani a kijárási tilalom szabályait.
 • SZÁLLODÁK
  A szállodák turistákat nem, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkezett vendégeket fogadhatnak.
 • RENDEZVÉNYEK
  Mindennemű rendezvény megtartása tilos, ideértve a  kulturális eseményeket, valamint a  karácsonyi vásárokat.
 • EGYHÁZAK, VALLÁSI SZERTARTÁSOK
  vallási közösségek szertartásai a  vallási közösség döntése szerint tarthatóak meg.
 • SPORT
  A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani.
  Az egyéni szabadtéri sportok gyakorlása – különösen futás, gyaloglás, kerékpározás- engedélyezett.
  A versenyszerűen sportolók e tevékenységükben nem korlátozhatóak.
 • SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK
  A szabadidős létesítmények használata tilos,
  -beleértve különösen a  fitnesztermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, könyvtárakat, mozikat, állatkerteket és korcsolyapályákat.
 • BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, ÁLTALÁNOS ISKOLÁK
  A bölcsődék, az  óvodák és az  általános iskolák a  8. osztályig a  megszokott rend szerint nyitva tartanak, a  speciális intézményi védelmi intézkedéseket az  igazgató határozza meg.
 • KÖZÉPFOKÚ, FELSŐFOKÚ INTÉZMÉNYEK, KOLLÉGIUMOK
  Az  iskolák a  középfokú oktatásban 9. osztálytól digitális munkarendben működnek.
  A középfokú intézmények kollégiumai az iskolaigazgató döntése szerint működnek.
  Az egyetemek, főiskolák digitális munkarendre térnek át.
  A felsőoktatási intézmények kollégiumai bezárnak, ez alól kivételeket a rektor állapíthat meg.
 • MAGÁN ÉS CSALÁDI RENDEZVÉNYEK
  Magán és családi rendezvények (például születésnap) 10 főig megtarthatóak.
 • KEGYELETI SZABÁLY, TEMETÉS
  Temetés legfeljebb 50 fővel tartható meg.
 • ESKÜVŐ
  Esküvők lakodalom nélkül tarthatóak meg, azonban az eseményen csak meghatározott személyek vehetnek részt.
 • EGYES ÁGAZATOKOKBAN, MUNKAHELYEKEN DOLGOZÓK KÖTELEZŐ TESZTELÉSE
  Kórházak, iskolák, óvodák, bölcsődék dolgozóit és a szociális intézményben dolgozókat– külön kormányrendeletben foglaltak szerint – hetente tesztelni kell.
 • MASZKVISELÉS SZABÁLYAI
  -A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatosan eddig bevezetett szabályok továbbra is érvényesek azzal, hogy KISTELEK vonatkozásában (tekintettel arra, hogy 10.000 főnél kisebb település) a város közterületein a  maszkviselés továbbra sem kötelező.
  -Sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken a maszk viselése továbbra sem kötelező.

A KÖTELEZŐ MASZKVISELÉS legtipikusabb esetei: (a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével)

 • a tömegközlekedési eszközön, továbbá minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak,
 • az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során,
 • a bevásárlóközpont területén,
 • ügyfélfogadási esetén az ügyfelek részére nyitva álló területen,
 • postai szolgáltató által üzemeltetett, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben
 • vendéglátó üzletben történő munkavégzés során, és vendégként.
 • egészségügyi intézmény területén – az ápolt beteg kivétellel – mindenki köteles maszkot viselni.

A SZABÁLYOK BETARTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE, SZANKCIÓK
A rendeletben meghatározott és felsorolt védelmi intézkedések betartását alapvetően a  rendőrség ellenőrzi, megszegése esetén:

 • a korlátozások megszegéséért szabálysértési bírság szabható ki, általánosságban ennek összege 5 000 forinttól 500 000 forintig terjedhet,
 • egyes esetekben 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki a rendőrség,
 • a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja. 

A jogkövetkezmény azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is alkalmazható.

A  kiszabott bírság megfizetése a  rendőrség hivatalos honlapján közzétett számlaszámra történő befizetéssel történik.

A bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni.

A Fentiekben rögzített rendeleti rendelkezéseket a hatályosulását (2020. november 11.) követően -meghosszabbítás hiányában 2020. december 11-ig lehet alkalmazni.

KISTELEKET, kisteleki eseményeket, intézményeket érintő konkrét tájékoztatás:

Kistelek városát, az önkormányzatot, annak intézményeit érintően a következő konkrét intézkedésekről, a veszélyhelyzettel kapcsolatosan bevezetett és 2020. 11. 11-én hatályosult szabályozásoknak történő megfelelés érdekében tett intézkedésről a következők szerint tájékoztatom a lakosságot:

 • Az alábbi intézmények, intézményeink, rendezvényhelyszíneink a lakosság elől zárva tartanak, látogatókat nem fogadnak, nem fogadhatnak: -Könyvtár, rendezvényház, uszoda, sportcsarnok, múzeum-kiállítóhely.
 • Az Egészségügyi és Szociális Intézményünk szolgáltatásai az általuk kialakított egyedi rendben érhetőek el.
 • Olyan vendéglátóhelyeknek, melyek nem végeznek ételkiszállítást és elvitelre sem lehet tőlük vásárolni (jellemzően kocsmák, bárok) zárva kell tartaniuk.
 • Elmaradnak és nem kerülnek megtartásra a szokásos rendezvényeink. Ez alapján, elsősorban adventi és karácsonyi ünnepkört érintően nem kerül sor kulturális, ünnepi, évzáró eseményekre, valamint elmarad a  karácsonyi vásár is.
 • Közmeghallgatás jelen helyzetben nem tartható.
 • A Polgármesteri Hivatalban, az Önkormányzatnál, az épületben ügyfélként a lakos csak korlátozott ügyfélfogadási időben (minden szerdán 8.00-12.00 időtartam között), maszkot viselve jelenhet meg, intézheti hivatalos ügyeit. Amennyiben a személyes hivatali ügyintézés elengedhetetlen, úgy a beléptetés a főbejáraton -kézfertőtlenítést követően- egyesével történik, úgy, hogy az épületben egy időben egy ügyfél tartózkodhat. A személyes jelenlétet nem igénylő ügyek esetén az ügyintézést az alábbi elérhetőségeken tehetik meg ügyfeleink: Telefonos elérhetőség: 62/598-103, email elérhetőség: polgarmester@kistelek.hu, jegyzo@kistelek.hu, aljegyzo@kistelek.hu, ügyfélkapus elérhetőség, honlap elérhetősége www.kistelek.hu.
 • Nem kötelező érvénnyel, de felhívom a figyelmet és kérem lehetőség szerint azt, hogy olyan helyeken, ahol jellemzően utcán kell várakozni, sorban állni (pl. posta, bankok, gyógyszertárak, hivatalok, esetleg üzletek előtt) és többen tartózkodnak ezeken a helyeken úgy viseljenek itt is maszkot.

Kedves Kisteleki Lakosok! Komolyan kell vennünk itt helyben is a járványügyi helyzetet, védekezést, kerülnünk kell a nem alapvetően szükséges érintkezéseket. Mindannyiunk egészségmegőrzése, a kockázatok csökkentése érdekében kérem a fentiek megértését, a felelősségteljes állampolgári jogkövetést, a vonatkozó szabályok betartását, elfogadását. Amennyiben változás történik, vagy újabb intézkedések bevezetésére kerül sor, úgy arról haladéktalanul tájékoztatni fogom a lakosságot.

Kistelek Város honlapján a jogi szabályozásról egy részletesebb, a részletszabályokat is tartalmazó tájékoztatást is közzéteszünk.

ÓVJUK MEG EGÉSZSÉGÜNKET, CSÖKKENTSÜK A KOCKÁZATOT, VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA és CSELEKEDJÜNK FELELŐSSÉGTELJESEN.

2020. november 12.

 Tisztelettel: Nagy Sándor s.k., polgármester

2020.11.07. - KORONAVÍRUS - Aktuális információk
2020-11-07 16:00:00

A KORONAVÍRUS-sal kapcsolatos járványhelyzet, a 2. hullám fokozódik,

FIGYELJÜNK, VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA, kérem, hogy TANÚSÍTSUNK MINDANNYIAN FELELŐS MAGATARTÁST!!!!

„Az Alaptörvény 53. cikke értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén, valamint ezek következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzetet hirdet ki, és sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethet be.

MAGYARORSZÁGON A VESZÉLYHELYZET ismételten,

2020. NOVEMBER 04-NAPJÁTÓL KIHÍRDETÉSRE, bevezetésre került és várható, hogy az Országgyűlés ezt, illetve a rendkívüli jogrendet további 90 nappal meghosszabbítja.

E mellett

A KORMÁNY 2020. NOVEMBER 05 -ÉTŐL KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁST VEZETETT BE éjfél és reggel 5.óra (24.00-5.00) közötti időpontban MAGYARORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉRE!

A vonatkozó kormányrendeletben (479/2020. (XI.3.) Korm.rendelet) egyéb korlátozó intézkedések is bevezetésre kerültek 2020. november 04-ei hatállyal, melyek betartását a RENDŐRSÉG ellenőrzi, megszegésüket szankcionálja.

Ezen konkrét intézkedésekről (mint pl.: kijárási korlátozás, rendezvényekre vonatkozó rendelkezések, tömegközlekedéssel kapcsolatos speciális szabályok, parkolási díjmentesség, ellenőrzés, szankcionálás, maszkviselés szabályai), azok részleteiről és feltételeiről a Magyar Közlöny vonatkozó számaiból (magyarközlöny.hu/További közlönyök; MK 2020.évi 237. szám), illetve a Koronavírus.gov.hu/Aktuális felületen tájékozódhat a lakosság.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÉT A POLGÁRMESTER GYAKOROLJA.

Ennek korlátot is szab ugyanezen törvényi rendelkezés: a polgármester nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről.

A katasztrófavédelmi törvény hivatkozott rendelkezései szerinti jogkör alapján a polgármester (főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke) veszélyhelyzet esetében jogosult az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében intézkedni.

Ezen jogkörét az Mötv 9. §-ában meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban kell gyakorolnia, és DÖNTÉSEINEK mindenkor meg kell felelnie

A SZÜKSÉGESSÉG ÉS ARÁNYOSSÁG KÖVETELMÉNYÉNEK.

Nagy Sándor Kistelek város polgármesetere a következő tájékoztatást adom a járványügyi intézkedések tárgyában, a járványügyi helyzet kockázatainak csökkentése érdekében.

 1. A KÖZÖSSÉGI TEREK, TERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSÁRA kiemelt figyelmet fordítunk, azokat megfelelő higiéniás állapotban tartjuk. Időszakosan tovább folytatjuk a speciális fertőtlenítéseket a közterületeket, tereket, járdákat érintően.
 2. A KÖZINTÉZMÉNYEK esetén a fenntartóval egyeztetve - a minimálisra -csak a legszükségesebb mértékre- csökkentjük a bent tartózkodást, mind a munkavállalók, mind az ellátást, szolgáltatást igénybe vevők részéről (rendezvényház, muzeális kiállítóhely, polgármesteri hivatal, óvoda, bölcsőde, Szociális Intézmény).

  Az Intézményvezetők megteszik az intézkedést az intézmények fokozott fertőtlenítése vonatkozásában.
  A fertőtlenítés minden esetben gyakori, rendszeres, folyamatos, a fertőtlenítések számszerűségét és gyakoriágát ismét növeltük.

 3. Továbbra is fenntartja a szűkített ügyfélfogadási idejét a KISTELEKI POLGÁRESTERI HIVATAL. A POLGÁRMESTERI HIVATALés KISTELEK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT a koronavírus járvány kapcsán a KISTEKI lakosságot érintő mindennemű információt a www.kistelek.hu főoldalán, a kistelek.hu FACEBOOK oldalon teszi közzé.

A Polgármesteri Hivatal -önkormányzat- ügyfélfogadása -visszavonásig-  minden szerdai napon 8-12 óráig tart.  A pénztár is ezen a napon tart nyitva. A többi napokon a hivatal zárva tart. A HIVATAL ügyeleti rendben, és „home office” működéssel üzemel.

Kérjük, hogy csak a legszükségesebb esetekben keressék fel hivatalunkat. Lehetőség szerint csak azok a személyek jelenjenek meg, akik érintettek az ügyben. A hivatal területén a maszkviselés kötelező. Amennyiben a személyes hivatali ügyintézés elengedhetetlen, úgy a beléptetés a főbejáraton -kézfertőtlenítést követően- egyesével történik, úgy, hogy az épületben egy időben egy ügyfél tartózkodhat. Mind az ügyfelek, mind a munkatársak egészsége megóvása érdekében kérem megértésüket, együttműködésüket.

Telefonos elérhetőség: 62/598-103, email elérhetőség: polgarmester@kistelek.hu, jegyzo@kistelek.hu, aljegyzo@kistelek.hu

Nagy Sándor s.k. -  polgármester

2020.10.15. - KORONAVÍRUS - Hivatali ügyfélfogadás
2020-10-15 10:47:51

Tájékoztatás ügyfélfogadási rendről

Önkormányzatunk, a Polgármesteri Hivatal fokozott figyelmet fordít a korlátozott ügyfélfogadási idő és a higiéniás metodika betartására, fertőtlenítésre a következők szerint:

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI rendje:

Minden héten egyszeri időtartamban:

8.00-12.00 óra között, SZERDAI napon.


A megfelelő higiéniás szabályok betartásával - kézfertőtlenítés után - lehet személyenkénti beléptetéssel, maszk használat mellett ügyet intézni a hivatalban.

Ezen szabályok betartása és a szükséges korlátozások az összes önkormányzati intézményre érvényesek.

Figyeljünk jobban egymásra! - KORONAVÍRUS
2020-10-15 10:30:36

Tisztelt Kisteleki Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy településünkön több esetben is kimutatták már a koronavírus fertőzést, ami fokozottabb óvatosságra int mindannyiunkat. Félni nem kell, de kellő óvatossággal és felelősségteljes magatartással kell átszervezni ismételten életünket, kerülve a nem feltétlenül indokolt, elsősorban közösségi zárt térben történő találkozásokat, programokat.

Kérem Önöket, hogy mind inkább fokozottabban ügyeljünk egymásra, tartsuk be a járványügyi szabályokat, kiemelten figyeljünk a maszkhasználatra még azon esetekben is, ahol ez jogszabályi rendelkezés alapján nem kötelező. Tartsuk be az egymás közötti 1-1,5 méteres távolságot, és fokozottan vigyázzunk az idősebb polgártársainkra, szeretteinkre.

Együttműködésüket köszönve:
Nagy Sándor - polgármester

2020.09.05. - KORONAVÍRUS - AKTUÁLIS TÁJÉKOZTATÁS
2020-09-05 08:29:34

Tisztelt Kisteleki Lakosok!

Mint Önök előtt is ismeretes mind a világban, mind a környező országokban, mind országosan, de immáron Kisteleken is fokozódik a koronavírussal kapcsolatos járványhelyzet.

 Tájékoztatom a KISTELEKIEKET, hogy minimális mértékben (egy-két esetben) ugyan, de településünkön is kimutatták a koronavírus fertőzést, ami fokozottabb óvatosságra int mindannyiunkat. Félni nem kell, de kellő óvatossággal és felelősségteljes magatartással kell mostantól átszervezni ismételten életünket, kerülve a nem feltétlenül indokolt, elsősorban közösségi zárt térben történő találkozásokat, programokat.

Önkormányzatunk, a Polgármesteri Hivatal is fokozott figyelmet fordít 2020. szeptember 07-étől, hétfőtől a korlátozott ügyfélfogadási idő és metodika betartására, a fertőtlenítésre a következők szerint:

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI rendje:

Minden héten egyszeri időtartamban: 8.00-12.00 óra között, SZERDAI napon.

A megfelelő higiéniás szabályok betartásával -kézfertőtlenítés után- lehet személyenkénti beléptetéssel, maszk használat mellett ügyet intézni a hivatalban.

Ezen szabályok betartását és a szükséges korlátozásokat rendeltem el az összes önkormányzati intézményünkben is a mai napon.

Mindennek szellemében kérem a KISTELEKI POLGÁROKat, hogy mind inkább fokozottabban ügyeljünk egymásra, tartsuk be a járványügyi szabályokat, kiemelten figyeljünk a maszkhasználatra még azon esetekben, zárt közösségi terekben is, ahol ez jogszabályi rendelkezés alapján nem kötelező. Tartsuk be az egymás közötti 1-1,5 méteres távolságot. Fokozottan vigyázzunk az idősebb polgártársainkra, szeretteinkre.

Kérem, hogy mindenki vegye komolyan, felelős és következetes magatartással tartsa be a járványügyi védekezéssel kapcsolatos szabályokat, előírásokat, ajánlásokat, a saját, embertársaink és a járvány tovább-terjedésének fékezése, megakadályozása érdekében.

Kistelek, 2020. szeptember 04.

Nagy Sándor s.k.  - polgármester

2020.04.16. - KORONAVÍRUS - Adománygyűjtés
2020-04-16 12:50:27

2020.04.16. - KORONAVÍRUS - Háziorvosi jótanácsok
2020-04-16 12:46:32

Tisztelet Kisteleki Lakosok!

Ezzel az interjúval segíteni szeretnénk Önöket, hogy ebben a nehéz élethelyzetben hogyan tudnak önmagukra és másokra is még jobban vigyázni.

Azzal kezdeném, hogy a legfontosabb, hogy fegyelmezetten és felelősségteljesen viselkedjünk! Arra is figyelnünk kell, hogy mi magunk ne kapjuk el a betegséget, és arra is figyelnünk kell, hogy mi se adjuk át másnak! Várható, hogy Magyarországon is nagyobb méreteket fog ölteni a koronavírus járvány. Tegyünk meg mindent azért, hogy a lehető legkevesebb ember betegedjen meg!

A jelenlegi járványt okozó koronavírus akut légúti tünetegyüttest okoz. Enyhébb és súlyosabb légúti tünetek is előfordulnak. A leggyakoribb tünetek a láz, köhögés, fáradékonyság. De előfordul torokfájás, nehézlégzés, fejfájás, izom- vagy ízületi fájdalom, hidegrázás. Ritkább tünet a hányás, hasmenés. A fiatal, egészséges szervezetek nagyobb valószínűséggel könnyebben vészelik át. Akiknek krónikus betegségük van, még ha fiatalok is, ez a koronavírus okozta légúti megbetegedés nagyobb valószínűséggel súlyosabb tüneteket és szövődményt okoz. A legnagyobb veszélyt a szív- érrendszeri, tüdőgyógyászati, daganatos alapbetegséggel rendelkező idős betegek számára és a cukorbetegek számára jelenti. Amit tehetünk, hogy a vírus terjedését a legnagyobb mértékben megakadályozzuk.

A koronavírus okozta betegség főként cseppfertőzéssel terjed. Ez azt jelenti, hogy ha csak beszélgetünk, és elég közel állunk egymáshoz, már átadhatjuk a vírust egymásnak. Fontos, hogy egymástól legalább 1.5- 2 méteres távolságra álljunk, ne beszélgessünk hosszabb ideig, és viseljünk szájmaszkot! A szájmaszkkal takarjuk el a szánkat és az orrunkat is! Ezzel megakadályozzuk, hogy a mi szánkból tovább terjedjen a vírus. Kisebb mértékben ad védelmet a használója számára. Kezünkkel se a maszkot, se az arcunkat ne fogdossuk, ne tapogassuk! Már kaphatóak a varrt szájmaszkok, ezek is nagyon jó szolgálatot tesznek. Érdemes a maszkot cserélni napközben, napi 2-3 maszkot használni, ha a készletünk engedi. Az egyszer használatos maszkot használat után dobjuk ki, a textil maszkot naponta mossuk és vasaljuk! A maszkot a gumiszalagnál megfogva vegyük le az arcunkról! Aki köhög, tüsszög, használjon zsebkendőt, és a használt zsebkendőt dobja ki a szemétbe!

Fertőtlenítsük a kezünket minél többször, akár óránként! Amikor otthonról elmegyünk pl. boltba, és megfogunk különféle tárgyakat, amikor hazaérkezünk, mindig fertőtlenítsük a kezünket! A kesztyűhasználatról megoszlanak a szakmai vélemények. Ha kesztyűt használunk, a saját kezünket védjük. Ha kesztyűs kézzel, vagy kesztyű nélkül megfogunk bármilyen tárgyat, számolhatunk azzal, hogy akár a kezünkre, akár a kesztyűnkre koronavírus került. Ezért fertőtleníteni kell nagyon gyakran a kesztyűnket is és a kezünket is. Amit gyakran megfogunk, pl. táskánk, pénztárcánk, autó kormánya, kulcsok, ajtók, kilincsek..stb, mind fertőtleníteni kell! Hazaérkezéskor a ruhánkat cseréljük le, és amit az otthonunkon kívül használtunk, egyből mossuk ki. Az előszobák, cipők fertőtlenítésére is fektessünk hangsúlyt! Mind az alkoholos, mind a klóros fertőtlenítők, a klóros háztartási takarítószerek is megfelelőek. Pl. hypo, domesztos.

Három fogalmat szeretnék tisztázni! Az egészséges, a tünetmentes vírushordozó, és a tünetekkel rendelkező beteg fogalmakat.

Koronavírus betegség szempontjából egészséges az az ember, akinek a szervezetében nincs koronavírus. Ő nem fertőz.

A tünetmentes vírushordozó az, akinek még nincsenek tünetei, de a vírus már a szervezetében megtalálható, és terjeszti a vírust úgy, hogy nem is gondol rá, nem is tud róla. Ez a legveszélyesebb. Azt, hogy ma egészségesek vagyunk, és nincs koronavírus a szervezetünkben, csak két hét múlva tudjuk elég biztosan megmondani, ha a következő két hétben nem lesznek tüneteink. Ezért kérjük, hogy mindenki viselkedjen úgy, mintha fertőző lenne!

Beteg az az ember, akinek a szervezetében van a koronavírus és már tünetei is vannak. Ő is fertőz.

Ha bármilyen panasza van, akár korábbi krónikus betegség miatt, akár új panasz, legyen az légúti panasz, vagy más jellegű, legelőször telefonon hívja fel a háziorvosát! A háziorvosával meg tudja beszélni, mi a teendő. A gyógyszerek felírását is telefonon kell kérni a szokásos rendelési időben. A recepteket elektronikus formában írjuk fel, nem kell papírformájú receptért jönni, hanem lehet a patikába menni a gyógyszerekért egyenesen. Csak az inkontinencia betéteket, inzulinos tűket, vércukorméréshez a csíkokat és a kábító fájdalomcsillapítókat írjuk még papír alapú receptre. A szakrendelő intézetben korlátozottan érhetőek el a rendelések. A 259-611-es telefonszámon kell a szakrendelőt is először felhívni, és érdeklődni, milyen rendelések, milyen esetekben, hogyan érhetőek el. A telefonok folyamatosan csörögnek, kérjük, türelmesen próbálják újra hívni a telefonszámokat!

A szakrendelőben beléptető pont van kialakítva, egy orvos is segíti itt a munkát. A bejárat előtt, kívül kell várakozni, és az asszisztensek egyenként engedik be a betegeket. Mindenkinek hőt mérnek, hőemelkedéssel, lázzal, hurutos panaszokkal nem lehet az épületbe belépni. A sürgős betegek ellátása zajlik elsősorban.

A szakrendelőben sebészet, tüdőgyógyászat, belgyógyászat, labor, röntgen, kardiológia, nőgyógyászat rendelések vannak. Mindenhová telefonon kell bejelentkezni, és a panaszok alapján lesz eldöntve, hogy mikorra tud az intézet időpontot biztosítani.

Végezetül….

Hangsúlyozom a fegyelmezett és felelősségteljes viselkedést, legyünk nagyon óvatosak, vigyázzunk magunkra és a többi emberre! Maradjunk otthon, annyit menjünk el otthonról, amennyit feltétlen szükséges, álljunk egymástól 2m távolságra, használjunk szájmaszkot, minimalizáljuk a személyes találkozások számát, kerüljük a csoportosulást! A koronavírus által okozott betegségnek nincs speciális gyógyszere. Fontos, hogy a szervezetünket erősítsük, az immunrendszerünk, védekezőképességünk a betegségekkel szemben legyen minél erősebb! Szedjünk vitaminokat, különösen A, C, D vitamint, cinket, szelént!

Sportoljunk, ez is erősíti a védekezőképességünket. Amit tudunk, sportoljunk otthon! De el lehet menni futni, nagyot sétálni! Ekkor is szem előtt tartva, hogy nem másokkal együtt, hanem vagy egyedül, vagy csakis azokkal, akikkel egy háztartásban élünk, otthon is össze vagyunk zárva!

Nem könnyű időszak ez számunkra. Most érezzük, hogy mennyire társas lények vagyunk. Érezzük az eddig természetesnek vett társaság hiányát, a munkahelyi, baráti társaságok, összejövetelek hiányát, vagy csak például azt, milyen jó is egy kicsit beszélgetni az ismerősökkel az utcán. Nehéz a gyerekeknek is otthon, az osztálytársak, barátok nélkül.

Használjuk ki most az internet, a telefon adta lehetőségeket, és próbáljunk ilyen módokon beszélgetni egymással, a kapcsolatokat tartani, ápolni. Fordítsunk nagyobb figyelmet az idős hozzátartozóinkra, ismerőseinkre. Azt gondolom ez az élethelyzet az ő számukra még nehezebb. Keressük ennek a helyzetnek is a pozitívabb arcát! Több időt és figyelmet tudunk a családunkra fordítani, amiből eddig kevesebb volt. Előkerülhetnek a poros kártyák, társasjátékok, előtérbe kerülhetnek a nagy beszélgetések.

Mindenkinek jó egészséget kívánunk!

 

dr. Rózsa Mária, dr. Szekeres Szilvia

2020.04.09. - KORONAVÍRUS - Kistelek városát érintő járványügyi elkülönítésről
2020-04-10 07:35:04

Tisztelt Kisteleki Lakosok!

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya, Dr. Pataricza Mónika JÁRÁSI TISZTI FŐORVOS a mai napon 2020. április 09-én arról értesített, hogy a városban egy kisteleki lakos koronavírus mintavételezése pozitív eredményt mutatott, így regisztrált koronavírus-fertőzöttnek tekintendő

A megfertőződött beteg és szoros kontaktjait érintően 2020. április 08. nappal elrendelésre került a járványügyi elkülönítésük, mely otthoni hatósági karantént jelent.

A tiszti főorvosi tájékoztatás alapján -a veszélyhelyzet kihirdetése óta- a mai nappal, 2020. április 9-ével bezárólag a megbetegedett lakosunkon kívül további 8 személy esetén került sor városunkban hatósági karantén alá helyezésre, mely személyek közül időközben 1 fő esetén járt le a járványügyi megfigyelés ideje.

A járványügyi megfigyelés alá helyezett személyek -beleérte a megfertőződött személyt is- a megfigyelés időtartama alatt:

 • a kijelölt területet (lakásukat), otthonukat nem hagyhatják el, ott vendéget nem fogadhatnak, másokkal csak a fertőzés megakadályozását biztosító rendszabályok betartásával érintkezhetnek,
 • kötelesek saját használati tárgyaikat, háztartási eszközeiket, textíliáikat használni, azokat otthonukban tisztítani, tárolni,
 • szükséges egészségügyi ellátás esetén kötelesek a kezelőorvossal/ügyeletes orvossal előzetesen egyeztetni,
 • az átadott figyelmeztető feliratot kötelesek a tartózkodási helyük (lakásuk) bejárati ajtaján elhelyezni,
 • kötelesek betartani mindazokat az előírásokat és együttműködni azoknak az intézkedéseknek a végrehajtásában, amelyeket az egészségügyi hatóság a járvány megakadályozása érdekében ír elő és tesz meg.

A járvány lassítása érdekében fokozottan kérem Önöket, hogy továbbra is nyugodtan, fegyelmezetten éljünk, és ha tehetjük, ennek szellemében segítsünk egymásnak itt Kisteleken is.

Vegyük komolyan a kormány által elrendelt kijárási korlátozásokat! 

Nyomatékosan kérem továbbá azt is, hogy továbbra is mindenki, aki csak teheti, maradjon egész nap otthon! Mindenki ügyeljen a megfelelő óvintézkedések, és az ajánlott higiéniai előírások betartására.

Fokozottan kérem erre az idősebb korosztály tagjait, akiket kiemelten veszélyeztet a járvány!

A szabályok betartása a legfőbb segítség a vírus terjedésének lassítására.

A vírussal megfertőződött lakosunknak jobbulást, a karanténra kötelezetteknek erőt és kitartást kívánok. 

Kistelek, 2020. április 09.

Nagy Sándor - polgármester

2020.04.09. - KORONAVÍRUS - Összefoglaló a járványügyi helyzetről, tudnivalók, elérhetőségek
2020-04-09 07:37:05

Összefoglaló a járványügyi helyeztettel kapcsolatban tett intézkedésekről, lényeges tudnivalókról, elérhetőségekről

2020. ÁPRILIS 09.

/általános tájékoztatás, fontos tudnivalók Kistelek települést, az önkormányzatot, polgármesteri hivatalt, az intézményeket érintően, részletes tájékoztatás az egészségügyi és a szociális intézményünket, az óvodát, bölcsődét és a gyermekétkeztetést érintően/

„Az Alaptörvény 53. cikke értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén, valamint ezek következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzetet hirdet ki, és sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethet be.

 

MAGYARORSZÁGON A VESZÉLYHEZET

2020. MÁRCIUS 11-NAPJÁN KIHÍRDETÉSRE bevezetésre került,

E mellett

 

A KORMÁNY MÁRCIUS 28-TÓL KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁST VEZETETT BE MAGYARORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉRE, mely a jelenlegi döntés értelmében 2020. április 11-éig tart. (E vonatkozásban a mai napon -2020.04.09-én- döntés várható)

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben

 

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÉT A POLGÁRMESTER GYAKOROLJA.

 

Ennek korlátot is szab ugyanezen törvényi rendelkezés: a polgármester nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről. A meghozott önkormányzati határozatok törvényességi felügyeletét a fővárosi és megyei kormányhivatal, továbbá az önkormányzati rendeletek törvényességi felügyeletét az Alaptörvény 34. cikk (4) bekezdése alapján a fővárosi és megyei kormányhivatal, továbbá a Kúria látja el.”

A katasztrófavédelmi törvény hivatkozott rendelkezései szerinti jogkör alapján a polgármester (főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke) veszélyhelyzet esetében jogosult az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében intézkedni.

Ezen jogkörét az Mötv 9. §-ában meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban kell gyakorolnia, és DÖNTÉSEINEK mindenkor meg kell felelnie

A SZÜKSÉGESSÉG ÉS ARÁNYOSSÁG KÖVETELMÉNYÉNEK.

 

Nagy Sándor Kistelek város polgármesetere a következő tájékoztatást adom az ez idáig megtett járványügyi intézkedések tárágyában, a járványügyi helyzet kockázatainak csökkentése érdekében.

1./ A KÖZÖSSÉGI TEREK, TERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSÁRA kiemelt figyelmet fordítunk, azokat megfelelő higiéniás állapotban tartjuk.

Jelenleg Kistelek vonatkozásában nem merült fel speciális fertőtlenítés indokoltsága a közterületeket, tereket, járdákat érintően. Ennek előkészítettük a feltételeit és egy esetleges járványügyi hatósági elrendelést követően így azonnal meg tudjuk kezdeni a fertőtlenítést. Ehhez kapcsolódóan a frekventált területeken (élelmiszerboltok, autóbuszállomás, piac, közösségi terek, stb.) általános fertőtlenítést végzünk a polgárőrök, katasztrófavédelmi szakember bevonásával és segítségével.

 

2./ A KÖZINTÉZMÉNYEK nagy részét– szükség esetén a fenntartóval egyeztetve- bezártuk, illetve minimálisra -csak a legszükségesebb mértékre- csökkentettük a bent tartózkodást, mind a munkavállalók, mind az ellátást, szolgáltatást igénybe vevők részéről (muzeális kiállítóhely, polgármesteri hivatal, óvoda, bölcsőde, általános iskola, gimnázium). A könyvtár, rendezvényház, uszoda, sportcsarnok bezárása teljes körűen megtörtént, ezen intézmények nem látogathatók.

Az Intézményvezetők megtették az intézkedést az intézmények fokozott fertőtlenítése vonatkozásában.

Első körben a fertőtlenítő szerek, járványügyi kiegészítők, maszkok, gumikesztyűk biztosítása megtörtént, azok beszerzése és rendelkezésre bocsátása lehetőségünk szerint folyamatos, valamennyi közintézményt érintően.

A védőmaszkok egy részének a biztosítása helyi előállításban, önkéntes lakossági segítséggel is történik, melyet ezúton is megköszönünk.

A fertőtlenítés minden esetben gyakori, rendszeres, folyamatos, a fertőtlenítések számszerűségét és gyakoriágát sokszorosára növeltük.

 

AZ ÖNKORMÁNYZATI PIAC ÜZEMELTETÉSE FOLYAMATOS, az üzemeltetővel egyeztetve fokozott tisztántartás mellett történik.

 

Az Egészségügyi Intézményünk és a Szociális Intézményünk esetén a vezetők megtették a járványügyi helyzetnek és közegészségügyi eljárásoknak megfelelő, szükséges higiéniés intézkedéseket, fertőtlenítéseket, a járványügyi helyzetre kialakított, az ezzel kapcsolatos egészségügyi szabályozások melletti, szigorú protokoll alapján csak a minimálisan szükséges mértékben, elengedhetetlen esetekben történik az intézményekbe a bejárás, a szolgáltatások igénybe vétele.

 

Kistelek Városi Önkormányzat, a Szociális Intézményünk, dolgozóink kiemelt figyelmet fordítanak a kisteleki idős polgárokra. Minden, a járványügyi helyzettel kapcsolatos segítséget megadunk részükre, betartjuk az ezzel kapcsolatos központi utasításokat, ajánlásokat és a helyi viszonyokhoz igazodóan is gyakorlati segítséget adunk részükre (24 órás telefonos elérhetőség, egyéb kommunikációs csatornák működtetése, stb.), annak szem előtt tartásával, hogy minimálisra csökkentjük mind e közben a személyes kontaktusokat.

 

 

 

 • A megelőzés érdekében szűkítette ügyfélfogadási idejét a KISTELEKI POLGÁRESTERI HIVATAL.

 

A POLGÁRMESTERI HIVATALés KISTELEK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT a koronavírus járvány kapcsán a KISTEKI lakosságot érintő mindennemű információt

a www.kistelek.hu főoldalán (a tájékoztatásra kattintással)

és www.kistekjárás.hu oldalon teszi közzé.

A koronavírus-fertőzés megelőzése érdekében a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása szűkítésre került! A Hivatal 2020. március 16. napjától-visszavonásig-

csak szerdai napon 8-12 óráig tart ügyfélfogadást.

A pénztár is ezen a napon tart nyitva. A többi napokon a hivatal zárva tart.

Kérjük, hogy csak a legszükségesebb esetekben keressék fel hivatalunkat. Lehetőség szerint csak azok a személyek jelenjenek meg, akik érintettek az ügyben.

A HIVATAL ügyeleti rendben üzemel.

Telefonos elérhetőség: 62/598-103,

email elérhetőség: polgarmester@kistelek.hu, jegyzo@kistelek.hu, aljegyzo@kistelek.hu

Kistelek Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

 

 • LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS IDŐSEK SEGÍTÉSÉRŐL - letölthető nyilatkozattal

Kistelek önkormányzata segítséget nyújt az önállóan saját ellátásukról gondoskodni nem tudó - elsősorban az idős, krónikus betegségben szenvedő – személyek részére a bevásárlásban, gyógyszerek kiváltásában, a levélfeladásban, csekkbefizetésben, a kérelmet akár távol élő családtagok, ismerősök, vagy szomszédok is jelezhetik az Önkormányzat felé.

Az ezzel kapcsolatos kérelem online is elérhető a kistelek.hu portálon, illetőleg a Polgármesteri Hivatal mozgáskorlátozott feljárójánál elhelyezett gyűjtő ládájába lehet eljuttatni munkanapokon 8 és 16 óra között, vagy a csoszt@kistelek.hu és a kissa@kistelek.hu e-mail címre lehet megküldeni, visszaküldeni a támogatási igény kérelmeket.

A gondoskodás telefonon is kérhető a polgármesteri hivatal +36-62/598-103-as központi telefonszámán, vagy a Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat +36-62/259-440-es telefonszámán munkaidőben (hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 12 óra között).

 

Ezzel kapcsolatosan tájékoztató formájában minden háztartás megkeresésre került, mely alapján az igények visszaérkeztek önkormányzatunkhoz. Erre tekintettelAz önállóan saját ellátásukról gondoskodni nem tudó személyek részére a segítséget a POLGÁRMESTERI HIVATAL és az ÖNKORMÁNYZAT munkatársai biztosítják, végzik, meghatározott időrendben és eljárási renddel, melyről az igénybe vevőket személyesen, egyedi megbeszélés alapján tájékoztatják minden esetben, tekintettel arra, hogy ez nem korlátlan, minden érintett érdekében, a feladatellátás zökkenőmentes biztosíthatósága miatt csak a legszükségesebb segítségre koncentrálódik.

Erre tekintettel az alábbi FELHÍVÁST tettük közzé.

Tisztelt Kistelekiek!

Az önállóan saját ellátásukról gondoskodni nem tudó - elsősorban az idős, krónikus betegségben szenvedő - személyeket a Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el. Ennek érdekében Önkormányzatunk segítséget nyújt a meghatározott teendők elvégzésében mindaddig, amíg a kérelmező otthonát nem hagyja el, valamint a veszélyhelyzet el nem hárul.

Ez az alábbi teendők elvégzését foglalja magában Önkormányzatunk részéről:

• a helyben intézhető bevásárlás

• gyógyszerek kiváltása

• postai teendők ellátása (levélfeladás, csekkbefizetés)

A kérelem nyomtatványát már minden postaládába eljuttattuk, de online is elérhető a kistelek.hu portálon. A kézzel kitöltött kérelmeket a Polgármesteri Hivatal mozgáskorlátozott feljárójánál elhelyezett gyűjtő ládájába kérjük eljuttatni munkanapokon 8 és 16 óra között, vagy a csoszt@kistelek.hu és a kissa@kistelek.hu e-mail címre elküldeni.

A fent említett módok mellett a gondoskodás telefonon is kérhető a polgármesteri hivatal +36-62/598-103-as központi telefonszámán, vagy a Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat +36-62/259-440-es telefonszámán munkaidőben (hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 12 óra között).

Az érintetteken kívül akár távol élő családtagok, ismerősök, vagy akár szomszédok is jelezhetik az Önkormányzat felé azt, ha egy idős embernek segítségre van szüksége.

Készült: az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 2. §-ában foglaltak alapján.

Nagy Sándor

polgármester s.k.

 

TÁJÉKOZTATÁS IDÁIG TETT EGYÉB INTÉZKEDÉSEKRŐL

 

 • Lakossági tájékoztató Kistelek polgármesterétől /ÓVODA, BÖLCSŐDE, GYERMEKÉTKEZTETÉS/

/Kisteleki Ede Városi Könyvtár, a Városi Sportcsarnok, Kisteleki Termálfürdő, Klebelsberg Művelődési Központ, Kipp-Kopp Biztoskezdet Gyerekház zárva tart./

 

Polgármesteri tájékoztató a tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítására Kistelek Városi Önkormányzat intézményei vonatkozásában tett intézkedésekről:

 

A Kisteleki Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde Hétszínvirág Tagóvodájában és Szivárvány Tagóvodájában rendkívüli szünetet rendelek el. Az óvodák ügyeleti rendszerben működnek, az együttlévő gyermekek száma nem lehet több 5 főnél. A gyermekfelügyelet azon családok részére kerül biztosításra, ahol másképp nem tudják megoldani a gyermek felügyeletét.

A bölcsőde, mini bölcsőde ügyeletet biztosít, ugyanakkor ajánlom a szülőknek, hogy a gyerekek és a családjuk egészségének megóvása érdekében ne hozzák a gyereket közösségbe. Erre kizárólag azon esetben kerülhet csak sor, ha másként nem tudják a gyermekük biztonságos elhelyezését, felügyeletét biztosítani.

- Kipp-Kopp Biztoskezdet Gyerekház zárva tart.

- Beteg gyermeket az óvoda, bölcsőde nem fogadhat.

- A Kisteleki Ede Városi Könyvtár, a Városi Sportcsarnok, Kisteleki Termálfürdő, Klebelsberg Művelődési Központ zárva tart.

- A gyermekétkeztetés (csak EBÉD) a szülők előzetes igényfelmérése alapján továbbra is biztosított saját ételhordóban történő elvitellel.

Az étkezés iránti igényüket lehető legrövidebb időn belül az intézményekben telefonon vagy e-mail-ben kérjük jelezni. Az iskolában történő átvétel az épületen kívül a konyha bejáratánál történik. Az óvodában történő átvétel a konyhán történik. Az ebéd átvételére 11-13 óra között van lehetőség.

Az intézkedések visszavonásig érvényesek, kérjük szíves együttműködésüket a fent leírtak betartásában.

 

Nagy Sándor

polgármester sk.

 

 

 

 

 • BEHAJTÁSI ENGEDÉLY (7.5 tonna felett) - könnyített eljárás

A 7,5 tonna össztömeget meghaladó járművek behajtási engedélyével kapcsolatban a következő tájékoztatást adom:

Könnyített eljárási rend került bevezetésre Kisteleken a kihirdetett járványügyi veszélyhelyzet időtartama alatt a 7,5 tonna össztömeget meghaladó járművek behajtási engedélyezése vonatkozásában, mely a következő:

Érintetteknek elégséges telefonon bejelentést tenni az önkormányzathoz, polgármesteri hivatalhoz a behajtással kapcsolatos főbb, lényeges adatokról (pl.: kérelmező, indok, időpont, időtartam, rendszám, cím). A hivatal, az önkormányzat ezzel kapcsolatosan csak regisztrál, formális engedélyt nem ad ki, csak a behajtás elutasítása esetén kerül a kérelmező írásban tájékoztatásra.

A kérelmező ezen bejelentéssel eleget tesz  a behajtással kapcsolatos kötelezettségének, így a bejelentésében foglaltaknak megfelelően a kérdéses helyre, szankció nélkül behajthat

 

Kértem Kistelek Város Rendőrkapitányát, hogy a rendőrségi eljárás során erre figyelemmel történjen az ellenőrzés a megjelölt időszakban.

Nagy Sándor

polgármester s.k.

 

 

 • Tájékoztatás a HULLADÉKUDVAR zárva tartásáról

Tisztelt Kisteleki Lakosok!

A Kisteleki Hulladékudvar a kialakult járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel határozatlan ideig ZÁRVA tart. Ezúton hívjuk fel a figyelmet, hogy a zárt hulladékudvarok előtt közterületen elhelyezett hulladék illegális hulladék-elhelyezésnek minősül!

Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérjük, megértésüket köszönjük.

Nagy Sándor

polgármester s.k.

 

 

 • Tájékoztatás VÁSÁR elmaradásáról

A kialakult járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel az eddig megszokott és korábban meghirdetett vásárok átmeneti ideig elmaradnak. Az aktuális közleményeket a város hivatalos oldalán, a www.kistelek.hu oldalon és a járási hírportálon, a www.kistelekjaras.hu oldalon tesszük közzé.

Kérjük ezzel kapcsolatos megértésüket.

Nagy Sándor

polgármester s.k.

 

 

 • Betegtájékoztató KISTELEKI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY

 

A Kisteleki Egészségügyi Intézmény tájékoztatója az új típusú koronavírus járvány miatt, annak idejére érvényes változásokról

Kedves Betegeink!

Az alábbiakban szeretnénk felhívni figyelmüket néhány fontos dologra, melyek az új típusú koronavírus járvány miatt, annak idejére érvényesek:

Kérjük továbbra is előzetesen egyeztessenek időpontot telefonon a szakrendelésekre, vérvételre, röntgen vizsgálatokra annak érdekében, hogy minél kevesebb esélye legyen annak, hogy bármilyen fertőzött beteggel találkozzanak!

Intézményünk betegelőjegyzésének telefonszáma: 62/259-611.

A telefonos időpont egyeztetés során az Önök érdekében a korábbiaknál részletesebben fogunk érdeklődni az alábbiakról:

• milyen problémával szeretné felkeresni a szakrendelést,

• sürgős-e a beavatkozás vagy elláthatja a háziorvos is a panaszokat,

• érintkezett-e valakivel, akinek megerősített koronavírus fertőzése van, vagy annak gyanújával vizsgálják,

• vannak-e lázzal járó felső légúti tünetei?

Ezek alapján az egészségügyi személyzet pontos információkkal fog szolgálni a további teendőket illetően!

A lejárt jogosítványok érvényessége a járvány lecsengését követő 15 napig automatikusan meghosszabbodik.

A szervezett, célzott népegészségügyi szűrővizsgálatok elvégzése a veszélyhelyzet megszűnéséig elhalasztásra kerül.

A veszélyhelyzet időtartama alatt fogorvosi alapellátás keretében csak sürgősségi ellátás nyújtható.

A veszélyhelyzet időtartama alatt a keresőképtelenségről szóló, a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet szerinti igazolásokat nem kell kéthetenként kiállítani.

A receptkiváltáskor kérjük részesítsék előnyben az elektronikus receptformát, melyért személyesen nem kell befáradni a rendelőbe, annak felírását telefonon is tudják egyeztetni a háziorvossal, szakorvossal.

 

A receptekre vonatkozó átmenetileg módosult a szabályok:

Az elektronikus receptet most nem csak személyesen az válthatja ki, akinek a nevére szól, hanem bárki más is, akinek Ön megadja a TAJ számát, és személyes irattal (személyigazolvány, jogosítvány) azonosítja magát.

Figyelem! A gyógyászati segédeszközök (pelenka, tesztcsík….) jelenleg továbbra sem írhatók elektronikusan! Ezekért fel kell keresni a háziorvost.

Azok a gyógyszerek, melyek felírásához szakorvosi javaslat szükséges, a szakorvosi javaslat idejének lejárta után is felírhatók kedvezményesen egészen a járványos időszak végéig a háziorvos által. Tehát a szakorvosi rendelőket gyógyszer javaslat hosszabbítás miatt most ne keresse fel!

A receptek kiváltásakor kérjük legyenek türelemmel a patikában is, receptjeiket most célszerű egyszerre, mindet kiváltani, nem egyenként többször sorba állni!

Telefonáláskor kérjük türelmüket, amennyiben foglalt intézményünk betegfelvételi irodája vagy a háziorvosa, hívja újra a megadott telefonszámot.

Az elkövetkező időben a járvány idejére a betegfelvételen a telefonos elérhetőség reggel 7: 30 17:00, pénteken 7:30-12:00 között áll rendelkezésre.

Intézményünkben Triázs rendszert vezettünk a bejáratnál, ahol a személyesen jelentkező betegek kikérdezése és hőmérséklet mérése történik. Az épületben a háziorvosnál és a működő szakrendeléseken csak 2 fő tartózkodhat egyszerre, egymástól min.2 méter távolságra.

Várakozni az intézményen kívül a fedett teraszon lehetséges, de itt is kérjük a 2 méter távolság betartását. Ez a folyamat az Önök és az egészségügyi szakemberek védelmét szolgálja, de meglassíthatja az ellátást, ezért szíves megértésüket kérjük!

 • Tájékoztató a háziorvosok elérhetőségéről

Családorvosok

Dr. Pechan Krisztina +36 62 259-229          +36 20 473 6304

Dr. Szekeres Szilvia   +36 62 259-770          +36 30 626 7047

Dr. Krizsán Tibor       +36 62 259-022          +36 20 924 6096

Dr. Szabó Viktor        +36 62 259-269          +36 70 459 3988

Gyermekorvosok

Dr. Pálinkás Pál          +36 62 259-611         

Dr. Nagy Mariann      +36 62 259-611         

Dr. Orosz Éva+36 62 269-005         

 • Tájékoztató a Kisteleki Egészségügyi Központ szakrendeléseiről

A Kisteleki Egészségügyi Központban a mellékelt dokumentumban leírt szakrendelések lesznek elérhetőek a visszavonásig. A szakellátások sürgős és indokolt esetben látnak el pácienseket!

Munkanap

Rendelések

 

Orvosok

Hétfő

Sebészet 8:00-13:00

Laboratórium 7:30-9:30

Röntgen orvos diagnosztika 8:00-13:00

Röntgen asszisztensi munka 8:00-16:00

Belgyógyászat 14:00-17:00

Dr. Kincses László

Sürgős vérvétel

Dr. Siflis Terézia

 

Dr. Császár Tímea

 

Kedd

Sebészet 8:00-16:00

Laboratórium 7:30-9:30

Röntgen orvos diagnosztika 8:00-13:00

Röntgen asszisztensi munka 8:00-16:00

Belgyógyászat 13:00-17:00

Pulmonológia 8:00-13:00

Dr. Kincses László

Sürgős vérvétel

Dr. Siflis Terézia

 

Dr. Kajtár Eszter

Dr. Tóth Zsuzsanna

Szerda

Sebészet 8:00-16:00

Laboratórium 7:30-9:30

Röntgen orvos diagnosztika 8:00-13:00

Röntgen asszisztensi munka 8:00-16:00

Nőgyógyászat 8:30-13:30

Terhes tanácsadás

Dr. Kincses László

Sürgős vérvétel

Dr. Siflis Terézia

 

Dr. Dweik Diána

Csütörtök

Sebészet 8:00-13:00

Laboratórium 7:30-9:30

Röntgen orvos diagnosztika 8:00-13:00

Röntgen asszisztensi munka 8:00-16:00

Pulmonológia 8:00-13:00

Belgyógyászat 9:00-15:00

Dr. Kincses László

Sürgős vérvétel

Dr. Siflis Terézia

 

Dr. Tóth Zsuzsanna

Dr. Kiss Éva

Péntek

Sebészet 8:00-12:00

Laboratórium 7:30-9:30

Röntgen orvos diagnosztika 8:00-12:00

Röntgen asszisztensi munka 8:00-12:00

Dr. Kincses László

Sürgős vérvétel

Dr. Siflis Terézia

 

 

A tüdőszűrés átmenetileg szünetel!

Betegfelvétel, Információ:                                        Intézmény nyitva tartása:

Telefon: + 36 62 259 – 611

 

            Hétfő:7:30-17:00                                          Hétfő:  7:00-17:00

            Kedd:              7:30-17:00                              Kedd:              7:00-17:00

            Szerda:            7:30-17:00                              Szerda:            7:00-17:00

            Csütörtök:       7:30-17:00                              Csütörtök:       7:00-17:00

            Péntek:            7:30-12:00                              Péntek:            7:00-12:00

 

Lázas, felső légúti panaszokkal ne menjenek közösségbe, telefonon keressék háziorvosukat!

Vigyázzunk egymásra!

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

 

Kistelek, 2020. március 20.

 

Kisteleki Egészségügyi Intézmény vezetősége

 

 

SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

KISTELEK, TISZA U. 1.

Tájékoztató a veszélyhelyzet fennállása alatt követendő eljárásról, a megtett intézkedésekről

Telefon: 06 62/259-440; mobil: 06 20/621-56-30; e-mail: gondozasikp@invitel.hu

Étkeztetés

A napi egyszeri meleg étel intézményen (épületen) belüli helyben fogyasztása és elvitelének lehetősége - a népkonyhai ebéd kivételével – szünetel, a kiszállítás továbbra is biztosított.

A népkonyhai ellátás folyamatos.

Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás

A gondozók az ellátást védőfelszerelésben végzik, a munkakezdést megelőzően és elvégzését követően fertőtlenítik a kezüket.

Az egészségügyi alapellátással történő kapcsolattartás elektronikusan történik.

A bevásárolt árut, igyekeznek minél kevesebb helyről beszerezni.

A nem feltétlenül szükséges tevékenységek esetleg elmaradnak.

Időskorúak nappali ellátása

A nappali intézményben nyújtott szolgáltatások felfüggesztésre kerültek, a helyiségek ellátott által nem használhatók.

A munkatársak a szükséges segítséget, az ellátott otthonában – igény szerint - továbbra is biztosítják.

A lakhatással nem rendelkezők részére az alapvető higiéné megtartásához továbbra is biztosítottak a feltételek.

Időskorúak Gondozóháza

Az Országos Tisztifőorvos elrendelte a látogatási és intézmény elhagyási tilalmat és a felvételi zárlatot.

A műszakra jelentkező dolgozók nyilatkoznak egészségi állapotukra vonatkozóan.

A gondozók fokozottan figyelik az ellátottaknál a tünetek megjelenését, szükség esetén a házi orvos haladéktalan értesítése és az elkülönítés biztosított.

Az alapvető higiéniai szabályok betartásának feltételei folyamatosan biztosítottak.

Az ellátottak számára a hozzátartozókkal való kapcsolattartást a gondozók segítik.

Az ellátottak részére történő bevásárlás az intézmény feladata.

Család-és Gyermekjóléti Központ

A hatósági intézkedéshez kötött esetekben (védelembe vétel, szülő gondozás, utógondozás) a veszélyhelyzetre való tekintettel a szülőkkel/gyerekekkel való kapcsolattartás elsődlegesen telefonon és elektronikus formában valósul meg, de szükség esetén, a személyes kapcsolatfelvétel a megszokott ügyfélfogadási időben történik.

Ügyfélfogadás:

kedd és péntek: 08.00 órától 12.00 óráig, szerda: 13.00 órától 15.30 óráig

6760 Kistelek, Kossuth u. 1.

Telefon: +36-20/572-4462 (az ingyenes visszahívás lehetősége biztosított)

e-mail: kisteleki.gyermekjolet@gmail.com

A felügyelt kapcsolattartás szolgáltatás (szülő és gyermeke között) szünetel.

Amennyiben a személyes ügyintézés elkerülhetetlen, lehetőség szerint kérjük, hogy egyeztessenek időpontot telefonon vagy elektronikus üzenetben.

Életvezetési tanácsadást továbbra is biztosított online formában (skype vagy messenger) szükség esetén, előre egyeztetett időpontban.

Az óvodai és iskolai szociális segítők telefonon és elektronikus formában is segítséget tudnak nyújtani a gyermekeknek és szüleiknek a tantermen kívüli, digitális munkarend teljesítéséhez.

Telefon: +36-20/449-3887 (az ingyenes visszahívás lehetősége biztosított)

https://www.facebook.com/ovis.kistelek.3

e-mail: oviskistelek@gmail.com

KRÍZISHELYZETBEN történő segítséget, tanácsadást vagy tájékoztatást a készenléti szolgálat, 0-24 órában hívható telefonszámán kérhet:

+36-20/572-4462 (az ingyenes visszahívás lehetősége biztosított).

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

Ügyfélfogadása változatlanul a Szociális Központban, 6760 Kistelek Tisza utca 1. szám alatt, keddi és pénteki napokon 8-12 óráig történik.

Elsődlegesen azonban a 06 62/259-440-es vagy a 06 20/621-56-30-as telefonszámon (az ingyenes visszahívás lehetősége biztosított), valamint a kistelekiszolgalat@gmail.come-mail címen vagy a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat - Kistelek Facebook-oldalon (https://www.facebook.com/kistelekiszolgalat/) van lehetőség kapcsolattartásra.

Kérjük, csak halaszthatatlan okból jelenjen meg az ügyfél személyesen a Szolgálat hivatalos helyiségében.

Az ügyfélfogadás alkalmával az irodában egyszerre egy ügyfél tartózkodhat.

Családlátogatásokra csak krízishelyzet, súlyos veszélyeztetettség, vagy hatósági megkeresés esetén kerül sor.

A gyermekek, egyének veszélyeztetettségére utaló jelzések minden esetben kivizsgálásra kerülnek. Megkérjük a jelzőrendszeri tagokat, hogy jelzéseiket lehetőség szerint elektronikus formában vagy telefonon továbbítsák.

A környezettanulmány a soronkívüliséget igénylő ügyeknél kerül elkészítésre.

A családsegítők tájékozódnak és szükség esetén biztosítják a rászoruló gyermekek étkeztetését és tanulmányaik teljesítését.

Személyes találkozás alkalmával a dolgozónál van kézfertőtlenítő, amit a kliens otthonába való megérkezéskor és távozáskor is használ, és a 1,5 méter távolság megtartása javasolt.

A munkatársak a koronavírus megelőzése és a kockázat csökkentése érdekében a közzétett információkról tájékoztatják az ellátottakat, figyelik az ellátást igénybe vevőket és a helyzetből adódó szükséges segítségnyújtást felajánlják.

Szociális Központ és Gyermekjóléti szolgálat vezetősége

 

 • Kijárási korlátozás

A kormány március 28-tól kijárási korlátozást vezetett be Magyarország egész területére, jelenleg 2020. április 11-éig, melyben döntés a mai nap várható. Lakóhelyünket elsősorban csak munkavégzés vagy az alapvető szükségletek ellátása céljából hagyhatjuk el.

Mind a kijárási korlátozást érintően, mind az egyéb, a járványhelyzettel kapcsolatosan országosan megjelenő fontos és legfrissebb hiteles információkról a

www.koronavirus.gov.hu

oldalon tájékozódhatnak.

 

KÉREM, HOGY MINDENKI MARADJON OTTHON KISTELEKEN IS, FIGYELJÜNK, VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA, TANÚSÍTSUNK MINDANNYIAN FELELŐS MAGATARTÁST!!!!

Kistelek, 2020. április 09.

                                                                                           Nagy Sándor s.k.

                                                                                Kistelek város polgármestere

2020.03.26. - KORONAVÍRUS - Tájékoztatás idős korúak ellátásáról
2020-03-26 09:33:18

Tisztelt Kistelekiek!

Az önállóan magukról gondoskodni nem tudó személyek részére a koronavírus járvány terjedésének megelőzése céljából

Az önállóan saját ellátásukról gondoskodni nem tudó - elsősorban az idős, krónikus betegségben szenvedő - személyeket a Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el.

Ennek érdekében Önkormányzatunk segítséget nyújt a meghatározott teendők elvégzésében mindaddig, amíg a kérelmező otthonát nem hagyja el, valamint a veszélyhelyzet el nem hárul.

Ez az alábbi teendők elvégzését foglalja magában Önkormányzatunk részéről:

 • a helyben intézhető bevásárlás
 • gyógyszerek kiváltása
 • postai teendők ellátása (levélfeladás, csekkbefizetés)

A kérelem jelen tájékoztatásunk mellékleteként megtalálható, valamint online elérhető a kistelek.hu portálon. A kézzel kitöltött kérelmeket a Polgármesteri Hivatal mozgáskorlátozott feljárójánál elhelyezett gyűjtő ládájába kérjük eljuttatni munkanapokon 8 és 16 óra között, vagy a csoszt@kistelek.hu és a kissa@kistelek.hu e-mail címre elküldeni.

A fent említett módok mellett a gondoskodás telefonon is kérhető a polgármesteri hivatal +36-62/598-103-as központi telefonszámán, vagy a Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat +36-62/259-440-es telefonszámán munkaidőben (hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 12 óra között).

Az érintetteken kívül akár távol élő családtagok, ismerősök, vagy akár szomszédok is jelezhetik az Önkormányzat felé azt, ha egy idős embernek segítségre van szüksége.

Készült: az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 2. §-ában foglaltak alapján.

Nagy Sándor - polgármester sk.

LETÖLTHETŐ KÉRELEM

2020.03.23. - KORONAVÍRUS - Elmarad a Kisteleki Vásár
2020-03-24 09:26:01

Tisztelt Kisteleki Lakosok, Kedves Érintettek!

Egyeztetve a vásár üzemeltetőjével ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a kialakult járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel

 a 2020. április 05-ére, vasárnapra tervezett

 KISTELEKI VÁSÁR ELMARAD.

Kérjük ezzel kapcsolatos megértésüket.

Nagy Sándor s.k. - polgármester

2020.03.19. - KORONAVÍRUS - Tájékoztatás a Hulladékudvar zárva tartásáról
2020-03-19 01:04:58

Tisztelt Kisteleki Lakosok!

A Kisteleki Hulladékudvar a kialakult járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel határozatlan ideig

ZÁRVA tart.

Ezúton hívjuk fel a figyelmet, hogy a zárt hulladékudvarok előtt közterületen elhelyezett hulladék illegális hulladékelhelyezésnek minősül!

Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérjük, megértésüket köszönjük.

Kistelek, 2020.03.19.  - Nagy Sándor polgármester

2020.03.17. - KORONAVÍRUS - Közlemény az idősek részére
2020-03-17 02:48:59

Az egészség megóvása érdekében a Kormány a 70. életévüket betöltött személyeket arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el.

Aki ezt vállalja, számára az ellátásáról való gondoskodást a Szociális Központ (Kistelek, Tisza u. 1.) biztosítja.

A felmerülő igények bejelentése az alábbi elérhetőségeken keresztül lehetséges:

 • telefonszám: 06 62 259 440 - 7 óra 30 perctől 15 óra 30 percig;
 • mobil telefonszám: 06 20 599 9948 – a nap 24 órájában; 06 20 621 5630 – 7.30 – 15.30;
 • e-mail cím: gondozasikp@invitel.hu.

A felajánlott segítségnyújtás: gyógyszer felíratása és kiváltása, bevásárlás a személyes szükséglet mértékéig, halaszthatatlan ügyintézés (például: csekk befizetése), ebéd biztosítása (hétfőtől péntekig).

Gyakorlati tanácsok:

 • A lehető legkevesebb emberrel kerüljön fizikai kapcsolatba!
 • Kerülje a szokásos érintkezési formák közül a kézfogást, ölelést, puszit!
 • Végezzen rendszeres kézmosást szappannal és vízzel, legalább 20 másodpercig!
 • Papír zsebkendőbe köhögjön, tüsszentsen, a használt zsebkendőt dobja ki, majd mosson kezet!
 • Szellőztessen gyakran!
 • Gondosan tisztítsa az étkezés során használt eszközöket!

Amennyiben légúti fertőzés tüneteit (láz, köhögés, légszomj) észleli, haladéktalanul értesítse, telefonon a háziorvosát, aki az előírt eljárásrend szerint dönt a további teendőkről, vagy hívja a zöld számok 06 80 277 455, 06 80 277 456 valamelyikét további segítségért!

Kistelek, 2020. 03. 17.                                                                    

Nagy Sándor sk. - polgármester

 

2020.03.16. - KORONAVÍRUS - Polgármesteri Közlemény
2020-03-16 12:23:23

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítására Kistelek Városi Önkormányzat intézményei vonatkozásában az alábbi polgármesteri intézkedést teszem:

 • Kisteleki Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde Hétszínvirág Tagóvodájában és Szivárvány Tagóvodájában 2020. március 17. napjától (kedd) rendkívüli szünetet rendelek el. Az óvodák ügyeleti rendszerben működnek, az együttlévő gyermekek száma nem lehet több 5 főnél. A gyermekfelügyelet azon családok részére kerül biztosításra, ahol másképp nem tudják megoldani a gyermek felügyeletét.
 • BÖLCSŐDE, MINI BÖLCSŐDE 2020. március 17. napjától ügyeletet biztosít, ugyanakkor ajánlom a szülőknek, hogy a gyerekek és a családjuk egészségének megóvása érdekében ne hozzák a gyereket közösségbe.Erre kizárólag azon esetben kerülhet csak sor, ha másként nem tudják a gyermekük biztonságos elhelyezését, felügyeletét biztosítani.

 • Kipp-Kopp Biztoskezdet Gyerekház 2020. március 17. naptól zárva tart

 • Beteg gyereket az óvoda, bölcsőde nem fogadhat.

 • A Kisteleki Ede Városi Könyvtár, a Városi Sportcsarnok, Kisteleki Termálfürdő,
  Klebelsberg Művelődési Központ 2020. március 17. napjától zárva tart.

 • A gyermekétkeztetés (csak EBÉD) 2020. március 18. napjától szülők előzetes igényfelmérése alapján továbbra is biztosított saját ételhordóban történő elvitellel. Az étkezés iránti igényüket lehető legrövidebb időn belül az intézményekben telefonon vagy e-mail-ben kérjük jelezni. Az iskolában történő átvétel az épületen kívül a konyha bejáratánál történik. Az óvodában történő átvétel a konyhán történik. Az ebéd átvételére 11-13 óra között van lehetőség.

 • A Kisteleki Polgármesteri Hivatal 2020. március 16. napjától csak szerdai napon 8-12 óráig tart ügyfélfogadást. A pénztár is ezen a napon tart nyitva. A többi napokon a hivatal zárva tart. A Hivatal épületében egyszerre csak egy fő tartózkodhat. Ezen a napon a hivatalnak csak a főbejárata lesz nyitva Kérjük, hogy csak a legszükségesebb esetekben keressék fel hivatalunkat. Lehetőség szerint csak azok a személyek jelenjenek meg, akik érintettek az ügyben. A hivatal telefonon,e-mailben elérhető. Telefonos elérhetőség : 62/598-103, E-mail: jegyzo@kistelek.hu

Kistelek, 2020. március 16.                                                                                        

Nagy Sándor sk. - Kistelek város polgármestere

AJÁNLÓ