Kistelek város honlapja

Kisteleki Ede Városi Könyvtár

A könyvtár alapítása 1949-ben történt. Mint az ország legtöbb településén, a kisteleki könyvtár esetében is a gyökerek visszavezethetőek a századelőre, a húszas évekre, az egyesületek, egyletek működésének időszakára.

A Kisteleki Ede Városi Könyvtár életében fontos év volt 2007, ugyanis a korábbi épületből az átalakított volt Plébánia épületébe költözött át. Itt 2007. március 20-án nyitott ki a könyvtár. Az épületben a könyvtár rendelkezésére álló alapterület 316 m2 lett, melyből 185 m2 a könyvtári alapterület, a többi iroda, mellékhelyiségek, előtér, raktárak, kazánház.

 

Az átköltözés után a könyvtári alapfeladatok kiegészültek a Teleház átvételével. Az engedélyek beszerzése után az internetvonal bekötése és a számítógépek beszerelése 2007. május 23-ra készült el, így a Teleház ettől az időponttól folytathatta munkáját.

A Kisteleki Ede Városi Könyvtár általános gyűjtőkörű közkönyvtár, az olvasókat, használókat középszintű irodalommal, információval való ellátására és tájékoztatására saját állományából vállalkozik. A gyűjtés kiterjed minden ismeretágra, tudományra, művészetre stb., tartalmi korlátai nincsenek, de irodalomterületenként illetve információhordozóként különböző mértékben határozza meg a gyűjtés mélységét, szélességét. A lakosság minden rétegének alap- és középszintű szolgáltatásaival rendelkezésre áll.

További információ: http://www.kistelekikonyvtar.hu

AJÁNLÓ