Kistelek város honlapja

Pro-Art Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A Pro-art Művészetoktatási Intézmény alapvető célja: a táncművészet ágai iránt érdeklődő tehetséges gyermek és ifjúsági korosztályok számára intézményes keretek között lehetővé tenni a tanulmányi alapok elsajátítását.

Az iskolában a táncoktatás 6 éves kortól indul. A 12 évre kidolgozott pedagógiai program lehetőséget ad a tanulók mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizikai állóképességének, ügyességének, ritmusérzékének, tér és formaérzékének fejlesztésére és gazdagítására.

Az intézmény az óvodásokra is gondolt, nekik 4-6 éves korig a mini manó csoportban biztosítanak lehetőséget arra, hogy elsajátítsák az egyszerűbb gyerektáncokat, rendszeresen mozogjanak, játékos formában még pici korban megszeressék a táncot.

Évfolyamok száma:     12 év
 2 év Előképző             1-2. osztály (manó csoport)
 6 év Alapfok                3-8. osztály (tini csoport)
 4 év Továbbképző        9-12. osztály (középiskolás csoport)

A program figyelembe veszi az életkorra jellemző fizikai és szellemi sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tapasztalataira, folyamatos technikai fejlődésére építve gyarapítja ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket. Célja, hogy felkészítse a tehetséges tanulókat a táncművészeti pályára illetve az amatőr táncéletben való bekapcsolódásra.

AJÁNLÓ