Kistelek város honlapja

Varga Ferenc - történész, pap

Varga Ferenc

(1837. január 28. Kistelek - 1906. december 05., Szeged)  

Varga Ferenc plébános 1837. január 28-án született Szegeden, ahol iskoláit is végezte. 1861-ben szentelték pappá. Egy esztendeig a szegedi belvárosi, majd a móravárosi elemi iskolában volt hitoktató. 1865-ben a gyoroki, 1879-ben a csókai plébánia vezetője.

1880-tól segédlelkész, majd lelkész Kisteleken. 1893-ban Szeged belvárosi plébánosává választották. Ifjabb korában a Szegedi Híradó-ban történelmi elbeszéléseket és közérdekű tárcákat írt. Történelmi szakmunkái a Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat

Értesítőjében, a Dugonics Társaság Évkönyveiben jelentek meg. Nagymértékben hozzájárult Reizner várostörténeti oklevéltárának összeállításához. Szegeden halt meg 1906. december 5-én.

Főbb művei:

  • Szeged város története a legrégibb időktől a török foglalásig, Szeged 1877.
  • Szeged városának viszonyairól, Délmagyarország szőlőművelése és borkereskedelméhez a XIV. és XV. században
  • A szegedi Szandzsák és Csongrád megye.

AJÁNLÓ