Kistelek város honlapja

2021.11.29. - KORONAVÍRUS - Járványügyi szigorítás az óvodákban, bölcsődékben

A Kisteleki Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde, Szivárvány és Hétszínvirág Tagóvodáiban, 2021. december 01-től érvénybe lépő szigorítások az Emberi Erőforrások Minisztériuma 29/2021. (XI.19.) EMMI határozata alapján, a COVID 19 járványhelyzetre tekintettel: 

EMMI rendelkezések:

„1. Köznevelési intézménybe történő belépés csak akkor engedélyezhető, ha az intézmény ellenőrizte a belépni kívánó személy korona vírus elleni védettségének igazolását.

 3. A gyermeket a köznevelési intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy a korona vírus elleni védettségének igazolása nélkül a köznevelési intézmény területére a köznevelési intézmény vezetője által meghatározott pontig léphet be.”

 A maszk használat - az udvarra (bármely irányból) történő belépéstől kezdődően - a korábbi intézmény vezetői döntésre tekintettel továbbra is kötelező.

 Az EMMI határozat 3. pontjában az intézmény vezetőnek biztosított felhatalmazás alapján az intézmény épülete esetén 3 BELÉPÉSI PONTOT HATÁROZOK MEG az alábbiak szerint azzal, hogy mind a védettségi igazolvánnyal rendelkező, mind az ezzel nem rendelkező arra jogosult személy (szülő, nagykorú kísérő) az udvaron keresztül azon belépési pontig léphet be az intézmény területére, a gyermek átadása – átvétele érdekében:

 I. Belépési pont (Vásártér utcáról bejőve a Gomba csoporthoz vezető épületajtó)

 II. Belépési pont (Az Ifjúság tér felöl bejőve a Halacska és Menő-Manó csoporthoz vezető épületajtó)

 III. Belépési pont (Az Ifjúság tér felől a Gézengúz és Katica csoporthoz vezető épületajtó)

 A fentiek értelmében az Óvoda-bölcsőde komplexum épületébe, közösségi tereibe szülő, nagykorú kísérő a védettség hiteles igazolása mellett sem léphet be.

Intézményvezetői jogkörömben hozott fenti döntésemet elsődlegesen a gyermekek, a szülők, kísérők és az intézményi dolgozók egészségének megőrzése indokolja.

A védettségi igazolvány ellenőrzését az intézmény a következők miatt nem végzi:

A szülők, nagykorú személyek ellenőrzési folyamata hosszabb időt venne igénybe, amely idő alatt több személy feltorlódása növelheti az egészségügyi kockázatot, mind a gyermek, mind a kísérőik, mind az intézmény dolgozói tekintetében.

4. A köznevelési intézmény vezetője köteles gondoskodni az 1-3. pontban foglaltak végrehajtásáról.

Kérjük a szülőket, hogy óvodás gyermekeik lehetőleg reggel 8.00 óráig, legkésőbb 8.30 érjenek be az óvodába. 8.30 után a bejárati ajtók zárva lesznek és csak csöngetés után tudjuk az óvodásokat átvenni, kérjük a türelmüket, amíg valaki ajtót nyit! Ebéd után, vagy délután, ha a gyerekek bent vannak a csoportszobában, akkor is a csengő megnyomásával tudnak jelezni. Ha a csoport az udvaron van, akkor a hazaadás ez eddigiek szerint történik. (A szülő ekkor sem mehet be az épületbe, csak a gyermek!)

5. Ezek az intézkedések 2021.12.01-től hajtandók végre, és a veszélyhelyzettől függő ellenkező intézkedésig kötelező érvényűek.

Kérem megértésüket és közreműködésüket a szabályok következetes betartása és egészségvédelmünk érdekében. 

Kistelek, 2021.11.26.

Sejben József - Igazgató

AJÁNLÓ