Kistelek város honlapja

Véleményezhető az új településrendezési terv

Tisztelt Lakosok, Véleményező Partnerek!

Ezúton tájékoztatok minden érintett egyeztetési partnert és a város lakosságát (továbbiakban együtt: partnerek), hogy Kistelek Városi Önkormányzat megkezdte a város új településrendezési eszközeinek a kidolgozását.

A Településrendezési eszközök két alapvető része a Településszerkezeti terv és a Helyi Építési Szabályzat. Mindkettő megújul a hozzávetőleg fél évig tartó tervezés és egyeztetés során. A Településszerkezeti tervben az önkormányzat a területek rendeltetéséről határoz, figyelembe véve a 2016. évben elfogadott
Településfejlesztési koncepcióban szereplő közösségi szándékokat, helyi érdekeket.

A területek felhasználásának rendjét a kialakult adottságaikon túl egyéb tényezők (pl. természet- és környezetvédelmi, örökségvédelmi szempontok, megyei és országos területrendezési szándékok) is befolyásolják. Két nagy kategóriát különböztethetünk meg: a beépítésre nem szánt területeken az építési tevékenység másodlagos (közlekedési, mezőgazdasági, erdőgazdasági, vízgazdálkodási, természetközeli területek), míg a beépítésre  szánt területek elsősorban épületek elhelyezésére és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységre szolgálnak (lakóterület, intézményi terület, gazdasági terület, különleges rendeltetésű területek).

A Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) az országos előírásokat egészíti ki a helyi viszonyokra szabott sajátos előírásokkal. Az egyes telkek övezeti besorolását a szabályozási tervi mellékletek tartalmazzák az akcióterületeken, egyéb területeken egyelőre nincs szabályozási terv.

Az új tervállományt, amely teljes körű szabályozást fog tartalmazni, Tisztelt Véleményező Partnereink egyetértésével szeretnénk alakítani, ehhez kérem szíves együttműködésüket, javaslataikat.

A jelenleg hatályos tervállomány a felelős tervező honlapján (itt) megtekinthető a következők szerint: Igazgatási terület szerkezeti terve, Belterület és környéke részletesebb szerkezeti terve, Helyi építési szabályzat normaszöveg, Termál pihenőpark szabályozási terv, Ipari Park szabályozási terv, Ópusztaszeri úti fejlesztési terület szabályozási terve, valamint a Városközpont szabályozási terve.

Hasznos és gondolatébresztő a 2016-ban készült Megalapozó vizsgálat és a 2016-ban elfogadott Hosszútávlatú településfejlesztési koncepció. A Partnerségi véleményezés Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztési, településrendezési és településkép-érvényesítési feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. (XI.14.) önkormányzati rendelete szerint történik. Érdemes az építési elképzeléseiket a jelenleg hatályos tervállománnyal összevetniük, és szükség esetén jelezni az eltérésekre vonatkozó javaslataikat, hogy a megvalósítás később ne ütközzön építésjogi akadályokba.

Önkormányzatunk fontolóra veszi minden hasznos elképzelés beillesztését a tervanyagba. A kialakult járványhelyzetre tekintettel az előzetes vélemény-nyilvánítás nem személyes formáját biztosítom 2021. április 30. éjfélig.

Tisztelt lakosaink és egyeztető partnereink véleményeiket közölhetik elektronikusan a bozsanyi@kistelek.hu címen, írásban pedig eljuttathatják postán a 6760 Kistelek, Árpád utca 1-3. címre.

Nagy Sándor - polgármester

AJÁNLÓ