Kistelek város honlapja

Változik a településrendezési terv

Tisztelt Lakosok, Véleményező Partnerek!

Kistelek jelenleg hatályos településrendezési tervét a szerkezeti tervről szóló 93/2005. (IX.28.) Képviselő-testületi határozat és a Helyi Építési Szabályzatról szóló 32/2005. (IX.28.) önkormányzati rendelet állapította meg.

Kistelek Városi Önkormányzat a 26/2021. (III.24.) polgármesteri határozatával módosítási eljárást indított a város településrendezési tervének részleges megváltoztatására. A módosítás a következő területeket érinti

  1. A 2663 és 2664 helyrajzi számú telkek (Rákóczi utca 43/A) településszerkezeti tervi besorolása változik: a jelenlegi Vt településközpont vegyes terület helyett Gksz jelű kereskedelmi szolgáltató gazdasági besorolást fognak nyerni, önkormányzati gazdaságfejlesztés céljából.
  2. A 2583, 2585, 2586 és 2587 helyrajzi számú telkek (Rákóczi utca – Gőzmalom utca) Vt településközponti vegyes építési övezetbe tartoznak, ebben is maradnak, de a Vt övezetben elhelyezhető gazdasági funkcióra vonatkozó helyi korlátozások a HÉSZ-ben, a területen belül, feloldásra kerülnek. A telekcsoport területén jelenleg is gazdasági funkció működik (autósbolt, javító-szerelőműhely, vizsgaállomás).
  3. A 0282/33 helyrajzi számú telek, amely a belterület és a Pap-fenyves között található, Kpt különleges pihenőtanya építési övezetbe tartozik, ebben is marad, de az elhelyezhető építmények köre a HÉSZ-ben kiegészül úgy, hogy az adott telken egy lakóépület is elhelyezhető legyen.

A módosítási tervet ezennel egyeztetésre bocsátom. A jelenleg hatályos szerkezeti terv és helyi építési szabályzat a következő web-helyen található: http://ujleptekbt.hu/

A Partnerségi véleményezés Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztési, településrendezési és településkép-érvényesítési feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. (XI.14.) önkormányzati rendelete szerint történik.

A kialakult járványhelyzetre tekintettel a vélemény-nyilvánítás nem személyes formáját biztosítom 2021. április 21. éjfélig.

Tisztelt lakosaink és egyeztető partnereink véleményeiket közölhetik elektronikusan a bozsanyi@kistelek.hu címen, írásban pedig eljuttathatják postán a 6760 Kistelek, Árpád utca 1-3. címre.

Nagy Sándor - polgármester

AJÁNLÓ