Kistelek város honlapja

Lakossági tájékoztató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2021. évre vonatkozó szüneteltetés igényléséről

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgáltató, ezúton kívánja felhívni az ingatlantulajdonosok figyelmét, a használaton kívüli, üres ingatlanok hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetésének feltételeiről:

Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.18.) Kt.sz. a települési hulladékgazdálkodásról rendeletének 15.§ (5.) bekezdése alapján

Az ingatlanhasználó mentesül a díjfizetési kötelezettség alól, ha legalább 60napig megszakítás nélkül nem tartózkodik ingatlanán  és az ingatlant más sem használja. A szünetelést a közszolgáltató a kérelem benyújtását követő 30 nap eltelte utáni hónap első napjától veszi figyelembe és a szüneteltetés időtartama alatt számlát nem készít. A kérelem csak a tárgyévre hatályos. A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően. A szüneteltetés csak teljes hónapra érvényesíthető.

Ha a szünetelés feltételeiben változás következett be, az ingatlantulajdonos ezt írásban, haladéktalanul köteles a közszolgáltatónak bejelenteni. Az (1) bekezdésben foglaltak fennállását a jegyző igazolja.

A folyamatos szüneteltetésre irányuló kérelem legfeljebb egy naptári évre vonatkozhat, a szolgáltatás szüneteltetésének meghosszabbítását a tárgyévet követő év január 15-ig az ingatlan tulajdonosa vagy használója írásban köteles kérni a közszolgáltatótól. A szüneteltetési kérelmet a közszolgáltató csak abban az esetben fogadja el, ha a kérelmezőnek díjhátraléka nincs, vagy azt a kérelem benyújtásáig rendezte.

Szolgáltatás szüneteltetésének feltételei: a szüneteltetés min. 60 naptól max. 1 évig terjedhet. Mindig tárgyévre vonatkozóan előre, írásban kell igényelni. A szolgáltatás szüneteltetési kérelmet minden évben megújítani szükséges, visszamenőleges szüneteltetésre nincs lehetőség!

Társaságunkhoz 2021. évre vonatkozó kérelem még nem érkezett. A közszolgáltató váltás miatt elmaradó nyilatkozatok bejelentési határidejét méltányosságból meghosszabbítjuk 2021. február 26. napjáig.

A közszolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó nyomtatványt Társaságunk Ügyfélszolgálati Irodájában tudják személyesen kitölteni és leadni (szerződő ügyfél/meghatalmazottja), vagy Társaságunk honlapjáról (https://www.szegedihulladek.hu/ugyfelszolgalat/letoltheto-dokumentumok Szüneteltetési kérelem - További települések néven) történő letöltést követően eljuttatni elektronikusan a hulladek@szegedihulladek.hu e-mail címre vagy postai úton Társaságunk székhelyére (6728 Szeged, Városgazda sor 1.).

Ügyfélszolgálati Iroda:

6720 Szeged, Stefánia 6.

Nyitva tartás:
hétfő, kedd, szerda:   8.00-15.00
csütörtök                    7.00-19.00
péntek                        8.00-13.00

Tel: 62/777-177

Emai: hulladek@szegedihulladek.hu

Levelezési cím: 6728 Szeged, Városgazda sor 1.

Fogadónap: Minden héten pénteken 8:00- 12:00 Helyszín: Kistelek Művelődési Központ aulájában

AJÁNLÓ