Kistelek város honlapja

Tájékoztatás KÚT-moratóriumról

Ismételten szükségesnek tartjuk a jelenleg hatályos kutakkal kapcsolatos szabályozás vonatkozásában a lakosság tájékoztatását.

A Magyar Köztársaság Országgyűlése a 2020. július 1-jén hatályba lépett „az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról” szóló 2020. évi XXXI. törvény 20. §-ával -módosítva „a vízgazdálkodásról” szóló 1995. évi LVII. törvény vonatkozó rendelkezését-

2023. DECEMBER 31-IG MEGHOSSZABBÍTOTTA az illegálisan kialakított KUTAK bírságmentes FENNMARADÁSÁNAK határidejét.

I. Előzmények:

Az illegálisan kialakított kút fennmaradását korábban 2018. december 31-ig lehetett bírságmentesen engedélyeztetni az illetékes vízügyi hatóságoknál, majd ez az időpont 2020.december 31-ére módosult.

Ezen időpontok, hosszabbítások hiányában, azok elteltét követően azt a vízhasználót, aki vízjogi engedély nélkül hozott létre vízkivételt biztosító létesítményt, a vízügyi hatóság kötelezhette volna a kivételezés megszüntetésére vagy felfüggesztésére, továbbá kötelezhette volna magának a kútnak az átalakítására, és indokolt esetben annak megszüntetésére.

Ezen kívül akár 1 millió forintig terjedő bírság kiszabására is sor kerülhetett volna.

 

II. Engedélyezési határidő módosítása:

A jelenlegi, ismételt HATÁRIDŐ MÓDOSÍTÁS alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a személy, aki az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően 2020.06.30-ával bezárólag létesített, vízkivételt biztosító vízilétesítmények – többek között a mezőgazdasági célú, a zártkerti, illetve a házi vízigényt kiszolgáló kutak

vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását 2023. december 31-ig kérelmezi.

A Nemzeti Agrárkamara (a továbbiakban NAK) jelenleg is azon dolgozik, hogy az illegális kutak fennmaradási engedélyezése minél egyszerűbben, olcsóbban és gyorsabban megtörténhessen a jövőben, ezért egyszerű és költséghatékony eljárást javasol az engedély nélküli kutak legalizálására.

A tárgykör -jelenlegi és jövőbeni- vonatkozó szabályozásának az alapvető célja a kontrollált vízkészlet-gazdálkodás érdekében az, hogy illegális kutak feltérképezése -az alkotmányos jogokra is tekintettel (visszalépés tilalma) megtörténjen. Ezzel lehetővé válna a stratégiai vízkészlet-gazdálkodáshoz szükséges ismeretlen vízkivételi pontok, valamint a potenciális szennyezőforrások nagyobb arányú megismerése. Gazdasági szempontból cél az is egyúttal, hogy mindez úgy valósulhatna meg, hogy az úgynevezett jegyzői engedélyezésű, azaz a házi vízigényt kielégítő kutak legalizálása nem róna -jelentős- anyagi terhet sem az államra, sem az állampolgárokra, a (mező)gazdasági vízhasználat esetében pedig ütemezett és mérsékelt költségviselést jelentene a termelők, gazdálkodók számára.

Mindezekre figyelemmel első ütemben 2023 végéig meghosszabbításra került az illegális kutak bírságmentes fennmaradásának engedélyeztetése. Ennek értelmében a pontos jogszabályi rendelkezés a következő:

„….mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény hatálybalépését (2020.07.01.) megelőzően (2020.06.30-ával bezárólag) engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi…..”.

Az engedélyezéssel kapcsolatos részletszabályok, esetlegesen a könnyített eljárásrenddel, követelményrendszerrel kapcsolatos jogszabályi rendelkezések ez idáig nem kerültek megalkotásra. Figyelemmel a 2023. december 31-ei határidőre, valószínűsíthető, hogy ezt megelőzően a kutak engedélyeztetésével kapcsolatosan megalkotásra kerülnek az egyszerűsített rendelkezések, amelyek következtében, a határidő betartása mellett egyszerűbben legalizálhatóvá válik a jövőben a kutak engedélyezése.

III. A kutak engedélyeztetésével kapcsolatos, jelenleg fontos, hatályos rendelkezés összegezve:

1. 2023. december 31-éig meghosszabbításra került az illegális kutak bírságmentes fennmaradásának engedélyeztetése.

2. Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az, aki

  • (2020. június 30-ával bezárólag) engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosítóvízilétesítményt, kutat,
  • (és) ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.

Mindezen rendelkezésekből az is következik, hogy aki 2020. július 1-jétől létesít felszín alatti vízilétesítményt, kutat, az ezt csak a megfelelő engedélyezési eljárások végig vitele és a kapott engedélyek alapján teheti meg jogszerűen.

Kistelek Városi Önkormányzat

AJÁNLÓ