Kistelek város honlapja

Tájékoztató 2021. évi helyi adóügyi változásokról

2021-től több adóügyi változás is érinti az önkormányzatokat, melyek hatással vannak mind az adózókra, mind pedig a hivatali ügyintézésre is.

Gépjárműadó:

2021. január 01. napjától, a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (továbbiakban Gjt.) 9. § (1) bekezdés módosításának értelmében a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el és a bevétel 2021-ben már az állami költségvetésbe kerül.

A Gjt. rendelkezései szerint a 2020. december 31-ig terjedő időszakra eső gépjármű-adófizetési kötelezettség elmulasztása esetén az önkormányzati adóhatóság még eljárhat, így a 2020. december 31. napján fenn álló gépjárműadó tartozások, az önkormányzati adóhatóság által kerülnek behajtásra.

Iparűzési adó:

2021. január 01. napjától módosul a helyi iparűzési adóbevallás rendje, a helyi adókról szóló 1990. évi C törvény (továbbiakban Htv.) 42./D. § (1) bekezdése alapján:

Az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét, kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon, teljesítheti.

Ideiglenes iparűzési adó:

Ideiglenes iparűzési adó megszűnik 2021. január 01-től. A törvénymódosítás szerint a 180 napnál rövidebb ideig tartó építési tevékenységet, jövőre már nem terheli az ideiglenes tevékenység utáni ideiglenes iparűzési adó.

A 180 napot meghaladó építőipari tevékenység esetén pedig, azon önkormányzati illetékességi területén, ahol az építő ipari tevékenység folyik, telephelyet kell létesíteni.

Illetékek:

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § egyes rendelkezései módosítása következtében, az eddig illetékköteles gazdálkodó szervezetek fizetési könnyítési és az adómérséklési kérelme is illetékmentes lesz. A módosítás 2021. január 01. napjától lép hatályba.

Kisteleki Polgármesteri Hivatal Adócsoport

AJÁNLÓ