Kistelek város honlapja

2020.11.12. - KORONAVÍRUS - AKTUÁLIS TÁJÉKOZTATÁS

TISZTELT KISTELEKI LAKOSOK!

A KORONAVÍRUS-sal kapcsolatos járványhelyzet 2. hulláma erősödik, így a központi kormányzat további szabályozásokat, járványügyi intézkedéseket hozott, melyeknek Kisteleket érintő alapvető rendelkezésiről kívánom tájékoztatni a kisteleki lakosságot.

Kisteleki lakosságot érintő jogszabályi, veszélyhelyzeti szabályok a következők:

A szabályok a vonatkozó Kormányrendelet

„A Kormány 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről”

alapján került összeállításra.

I. ÁLTALÁNOS szabályok, megfogalmazások:

 • KIJÁRÁSI TILALOM, KORLÁTOZÁS
  Este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lépett életbe, mindenkinek haza kell érnie este 8 óráig.
  Kivétel többek között
  • munkavégzés, melyet igazolni szükséges.
  • a munkavégzés helyére, illetve a helyéről történő közlekedés.
  • kutyasétáltatás céljából este 8 óra és reggel 5 óra között megengedett a  lakóhely, a  tartózkodási hely vagy a  szálláshely elhagyása 500 méteres körzetben.
 • GYÜLEKEZÉS
  Minden gyülekezés tilos.
 • ÉTTEREM
  Az éttermek vendéget nem fogadhatnak, vendégnek ott csak az  étel elvitele céljából  lehet tartózkodni.
  Kivétel: Az  üzemi étkezdék (pl.: munkahelyi étterem, illetve büfé )nyitva tarthatnak.
 • ÜZLETEK
  Az üzletek – a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételéveleste 7 óráig maradhatnak nyitva, reggel 5 órakor nyithatnak ki.
 • EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK
  A rendeletben nem említett szolgáltatók és szolgáltatások (például fodrász, masszőr, személyi edző) a szokott rendben működhetnek, viszont figyelemmel kell lenni és be kell tartani a kijárási tilalom szabályait.
 • SZÁLLODÁK
  A szállodák turistákat nem, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkezett vendégeket fogadhatnak.
 • RENDEZVÉNYEK
  Mindennemű rendezvény megtartása tilos, ideértve a  kulturális eseményeket, valamint a  karácsonyi vásárokat.
 • EGYHÁZAK, VALLÁSI SZERTARTÁSOK
  vallási közösségek szertartásai a  vallási közösség döntése szerint tarthatóak meg.
 • SPORT
  A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani.
  Az egyéni szabadtéri sportok gyakorlása – különösen futás, gyaloglás, kerékpározás- engedélyezett.
  A versenyszerűen sportolók e tevékenységükben nem korlátozhatóak.
 • SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK
  A szabadidős létesítmények használata tilos,
  -beleértve különösen a  fitnesztermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, könyvtárakat, mozikat, állatkerteket és korcsolyapályákat.
 • BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, ÁLTALÁNOS ISKOLÁK
  A bölcsődék, az  óvodák és az  általános iskolák a  8. osztályig a  megszokott rend szerint nyitva tartanak, a  speciális intézményi védelmi intézkedéseket az  igazgató határozza meg.
 • KÖZÉPFOKÚ, FELSŐFOKÚ INTÉZMÉNYEK, KOLLÉGIUMOK
  Az  iskolák a  középfokú oktatásban 9. osztálytól digitális munkarendben működnek.
  A középfokú intézmények kollégiumai az iskolaigazgató döntése szerint működnek.
  Az egyetemek, főiskolák digitális munkarendre térnek át.
  A felsőoktatási intézmények kollégiumai bezárnak, ez alól kivételeket a rektor állapíthat meg.
 • MAGÁN ÉS CSALÁDI RENDEZVÉNYEK
  Magán és családi rendezvények (például születésnap) 10 főig megtarthatóak.
 • KEGYELETI SZABÁLY, TEMETÉS
  Temetés legfeljebb 50 fővel tartható meg.
 • ESKÜVŐ
  Esküvők lakodalom nélkül tarthatóak meg, azonban az eseményen csak meghatározott személyek vehetnek részt.
 • EGYES ÁGAZATOKOKBAN, MUNKAHELYEKEN DOLGOZÓK KÖTELEZŐ TESZTELÉSE
  Kórházak, iskolák, óvodák, bölcsődék dolgozóit és a szociális intézményben dolgozókat– külön kormányrendeletben foglaltak szerint – hetente tesztelni kell.
 • MASZKVISELÉS SZABÁLYAI
  -A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatosan eddig bevezetett szabályok továbbra is érvényesek azzal, hogy KISTELEK vonatkozásában (tekintettel arra, hogy 10.000 főnél kisebb település) a város közterületein a  maszkviselés továbbra sem kötelező.
  -Sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken a maszk viselése továbbra sem kötelező.

A KÖTELEZŐ MASZKVISELÉS legtipikusabb esetei: (a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével)

 • a tömegközlekedési eszközön, továbbá minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak,
 • az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során,
 • a bevásárlóközpont területén,
 • ügyfélfogadási esetén az ügyfelek részére nyitva álló területen,
 • postai szolgáltató által üzemeltetett, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben
 • vendéglátó üzletben történő munkavégzés során, és vendégként.
 • egészségügyi intézmény területén – az ápolt beteg kivétellel – mindenki köteles maszkot viselni.

A SZABÁLYOK BETARTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE, SZANKCIÓK
A rendeletben meghatározott és felsorolt védelmi intézkedések betartását alapvetően a  rendőrség ellenőrzi, megszegése esetén:

 • a korlátozások megszegéséért szabálysértési bírság szabható ki, általánosságban ennek összege 5 000 forinttól 500 000 forintig terjedhet,
 • egyes esetekben 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki a rendőrség,
 • a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja. 

A jogkövetkezmény azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is alkalmazható.

A  kiszabott bírság megfizetése a  rendőrség hivatalos honlapján közzétett számlaszámra történő befizetéssel történik.

A bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni.

A Fentiekben rögzített rendeleti rendelkezéseket a hatályosulását (2020. november 11.) követően -meghosszabbítás hiányában 2020. december 11-ig lehet alkalmazni.

KISTELEKET, kisteleki eseményeket, intézményeket érintő konkrét tájékoztatás:

Kistelek városát, az önkormányzatot, annak intézményeit érintően a következő konkrét intézkedésekről, a veszélyhelyzettel kapcsolatosan bevezetett és 2020. 11. 11-én hatályosult szabályozásoknak történő megfelelés érdekében tett intézkedésről a következők szerint tájékoztatom a lakosságot:

 • Az alábbi intézmények, intézményeink, rendezvényhelyszíneink a lakosság elől zárva tartanak, látogatókat nem fogadnak, nem fogadhatnak: -Könyvtár, rendezvényház, uszoda, sportcsarnok, múzeum-kiállítóhely.
 • Az Egészségügyi és Szociális Intézményünk szolgáltatásai az általuk kialakított egyedi rendben érhetőek el.
 • Olyan vendéglátóhelyeknek, melyek nem végeznek ételkiszállítást és elvitelre sem lehet tőlük vásárolni (jellemzően kocsmák, bárok) zárva kell tartaniuk.
 • Elmaradnak és nem kerülnek megtartásra a szokásos rendezvényeink. Ez alapján, elsősorban adventi és karácsonyi ünnepkört érintően nem kerül sor kulturális, ünnepi, évzáró eseményekre, valamint elmarad a  karácsonyi vásár is.
 • Közmeghallgatás jelen helyzetben nem tartható.
 • A Polgármesteri Hivatalban, az Önkormányzatnál, az épületben ügyfélként a lakos csak korlátozott ügyfélfogadási időben (minden szerdán 8.00-12.00 időtartam között), maszkot viselve jelenhet meg, intézheti hivatalos ügyeit. Amennyiben a személyes hivatali ügyintézés elengedhetetlen, úgy a beléptetés a főbejáraton -kézfertőtlenítést követően- egyesével történik, úgy, hogy az épületben egy időben egy ügyfél tartózkodhat. A személyes jelenlétet nem igénylő ügyek esetén az ügyintézést az alábbi elérhetőségeken tehetik meg ügyfeleink: Telefonos elérhetőség: 62/598-103, email elérhetőség: polgarmester@kistelek.hu, jegyzo@kistelek.hu, aljegyzo@kistelek.hu, ügyfélkapus elérhetőség, honlap elérhetősége www.kistelek.hu.
 • Nem kötelező érvénnyel, de felhívom a figyelmet és kérem lehetőség szerint azt, hogy olyan helyeken, ahol jellemzően utcán kell várakozni, sorban állni (pl. posta, bankok, gyógyszertárak, hivatalok, esetleg üzletek előtt) és többen tartózkodnak ezeken a helyeken úgy viseljenek itt is maszkot.

Kedves Kisteleki Lakosok! Komolyan kell vennünk itt helyben is a járványügyi helyzetet, védekezést, kerülnünk kell a nem alapvetően szükséges érintkezéseket. Mindannyiunk egészségmegőrzése, a kockázatok csökkentése érdekében kérem a fentiek megértését, a felelősségteljes állampolgári jogkövetést, a vonatkozó szabályok betartását, elfogadását. Amennyiben változás történik, vagy újabb intézkedések bevezetésére kerül sor, úgy arról haladéktalanul tájékoztatni fogom a lakosságot.

Kistelek Város honlapján a jogi szabályozásról egy részletesebb, a részletszabályokat is tartalmazó tájékoztatást is közzéteszünk.

ÓVJUK MEG EGÉSZSÉGÜNKET, CSÖKKENTSÜK A KOCKÁZATOT, VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA és CSELEKEDJÜNK FELELŐSSÉGTELJESEN.

2020. november 12.

 Tisztelettel: Nagy Sándor s.k., polgármester

AJÁNLÓ