Kistelek város honlapja

2020.11.07. - KORONAVÍRUS - Aktuális információk

A KORONAVÍRUS-sal kapcsolatos járványhelyzet, a 2. hullám fokozódik,

FIGYELJÜNK, VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA, kérem, hogy TANÚSÍTSUNK MINDANNYIAN FELELŐS MAGATARTÁST!!!!

„Az Alaptörvény 53. cikke értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén, valamint ezek következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzetet hirdet ki, és sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethet be.

MAGYARORSZÁGON A VESZÉLYHELYZET ismételten,

2020. NOVEMBER 04-NAPJÁTÓL KIHÍRDETÉSRE, bevezetésre került és várható, hogy az Országgyűlés ezt, illetve a rendkívüli jogrendet további 90 nappal meghosszabbítja.

E mellett

A KORMÁNY 2020. NOVEMBER 05 -ÉTŐL KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁST VEZETETT BE éjfél és reggel 5.óra (24.00-5.00) közötti időpontban MAGYARORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉRE!

A vonatkozó kormányrendeletben (479/2020. (XI.3.) Korm.rendelet) egyéb korlátozó intézkedések is bevezetésre kerültek 2020. november 04-ei hatállyal, melyek betartását a RENDŐRSÉG ellenőrzi, megszegésüket szankcionálja.

Ezen konkrét intézkedésekről (mint pl.: kijárási korlátozás, rendezvényekre vonatkozó rendelkezések, tömegközlekedéssel kapcsolatos speciális szabályok, parkolási díjmentesség, ellenőrzés, szankcionálás, maszkviselés szabályai), azok részleteiről és feltételeiről a Magyar Közlöny vonatkozó számaiból (magyarközlöny.hu/További közlönyök; MK 2020.évi 237. szám), illetve a Koronavírus.gov.hu/Aktuális felületen tájékozódhat a lakosság.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÉT A POLGÁRMESTER GYAKOROLJA.

Ennek korlátot is szab ugyanezen törvényi rendelkezés: a polgármester nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről.

A katasztrófavédelmi törvény hivatkozott rendelkezései szerinti jogkör alapján a polgármester (főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke) veszélyhelyzet esetében jogosult az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében intézkedni.

Ezen jogkörét az Mötv 9. §-ában meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban kell gyakorolnia, és DÖNTÉSEINEK mindenkor meg kell felelnie

A SZÜKSÉGESSÉG ÉS ARÁNYOSSÁG KÖVETELMÉNYÉNEK.

Nagy Sándor Kistelek város polgármesetere a következő tájékoztatást adom a járványügyi intézkedések tárgyában, a járványügyi helyzet kockázatainak csökkentése érdekében.

  1. A KÖZÖSSÉGI TEREK, TERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSÁRA kiemelt figyelmet fordítunk, azokat megfelelő higiéniás állapotban tartjuk. Időszakosan tovább folytatjuk a speciális fertőtlenítéseket a közterületeket, tereket, járdákat érintően.
  2. A KÖZINTÉZMÉNYEK esetén a fenntartóval egyeztetve - a minimálisra -csak a legszükségesebb mértékre- csökkentjük a bent tartózkodást, mind a munkavállalók, mind az ellátást, szolgáltatást igénybe vevők részéről (rendezvényház, muzeális kiállítóhely, polgármesteri hivatal, óvoda, bölcsőde, Szociális Intézmény).

    Az Intézményvezetők megteszik az intézkedést az intézmények fokozott fertőtlenítése vonatkozásában.
    A fertőtlenítés minden esetben gyakori, rendszeres, folyamatos, a fertőtlenítések számszerűségét és gyakoriágát ismét növeltük.

  3. Továbbra is fenntartja a szűkített ügyfélfogadási idejét a KISTELEKI POLGÁRESTERI HIVATAL. A POLGÁRMESTERI HIVATALés KISTELEK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT a koronavírus járvány kapcsán a KISTEKI lakosságot érintő mindennemű információt a www.kistelek.hu főoldalán, a kistelek.hu FACEBOOK oldalon teszi közzé.

A Polgármesteri Hivatal -önkormányzat- ügyfélfogadása -visszavonásig-  minden szerdai napon 8-12 óráig tart.  A pénztár is ezen a napon tart nyitva. A többi napokon a hivatal zárva tart. A HIVATAL ügyeleti rendben, és „home office” működéssel üzemel.

Kérjük, hogy csak a legszükségesebb esetekben keressék fel hivatalunkat. Lehetőség szerint csak azok a személyek jelenjenek meg, akik érintettek az ügyben. A hivatal területén a maszkviselés kötelező. Amennyiben a személyes hivatali ügyintézés elengedhetetlen, úgy a beléptetés a főbejáraton -kézfertőtlenítést követően- egyesével történik, úgy, hogy az épületben egy időben egy ügyfél tartózkodhat. Mind az ügyfelek, mind a munkatársak egészsége megóvása érdekében kérem megértésüket, együttműködésüket.

Telefonos elérhetőség: 62/598-103, email elérhetőség: polgarmester@kistelek.hu, jegyzo@kistelek.hu, aljegyzo@kistelek.hu

Nagy Sándor s.k. -  polgármester

AJÁNLÓ