Kistelek város honlapja

Meghívó nyílt testületi ülésre

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének rendes, nyilvános ülésére, amelynek,

Időpontja: 2020. október 26. (hétfő) 15:00 óra
Helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyiség (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

Napirendi pontok:

 1. Döntések hulladékszállítással, közszolgáltatással kapcsolatosan
 2. A Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft-vel, a Kisteleki Nappali Kórház Kft-vel, és a Kisteleki Térségi Járóbeteg Szakellátó Kft-vel. kapcsolatos döntések (ingatlan adás-vétel, feladatellátási és közreműködői szerződések, Eü Kp. használati jogának meghosszabbítása, térítési díj szabályzat módosítás jóváhagyása)
 3. Kistelek Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettség megállapításának 2. számú módosítása - 2020. év
 4. Kistelek Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.06.) rendeletének módosítása
 5. Kisteleki Ede Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása
 6. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
 7. Easy Chef Kft. - Adásvételi szerződés Kistelek, belterület 3409/3 hrsz.
 8. A Kistelek belterület 3/2, 860/2, 1149/1, 1151//1 1151/2, 1152, 1153, 1154, 1155 és 1435  helyrajzi számú földrészletek, telekcsoport adás-vétellel egybekötött újraosztása
 9. Ópusztaszeri településrendezési eszközök véleményezése
 10. Illegális hulladéklerakó felszámolása a Kistelek, belterület 2650/69 hrsz-ú területen
 11. Pusztaszer külterület 047-10 hrsz., Tanya 482. adás-vétel
 12. Egyebek
  1. Vételi szándéknyilatkozat Kistelek Kossuth u. 11.
  2. Vásártér, piac üzemeltetési szerződés hosszabbítás
  3. Csellengő Tappancsok Állatmentő Alapítvány kérelme

Az előterjesztések a honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Nagy Sándor s.k. elnök

AJÁNLÓ