Kistelek város honlapja

Útmutató a kéményseprői szolgáltatások igénybe vételéhez II.

Tisztelt Kisteleki Polgárok, Cégek, Vállalkozók!

A kéményseprő-ipari szolgáltatás tekintetében megjelent korábbi tájékoztató kibővítése, részletesebb tájékoztatás vált indokolttá az időközben az Önkormányzathoz érkezett megkeresések kapcsán. Ezen kiegészítő tájékoztatás tartalma is egyeztetett a tűzvédelmi hatósággal, a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékeseivel.

Az alábbi tájékoztatás fontos kiegészítő információkat tartalmaz a díjak, elsősorban az ingyenes szolgáltatás-igénybevételt érintően, illetőleg a pontosan elvégzésre kerülő munka-folyamatokkal, illetőleg a szolgáltatás konkrét tartalmával kapcsolatosan, melyet az alábbiak szerint teszek közzé.

A hatályos közszolgáltatási szerződés szerint a Szegedi Kéményseprőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. közfeladatként

  • a természetes személy tulajdonában lévő és gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be nem jegyzett ingatlan esetében, ideértve Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolító vagyonkezelésében lévő lakóingatlant, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti ingatlant is,
  • a kizárólag fenti alpont szerinti ingatlanokból álló társasház, lakásszövetkezeti lakóépület esetében, amelyben az égéstermék-elvezető társasházi osztatlan közös tulajdonban van,
  • a fenti alpontok alá nem tartozó társasház, lakásszövetkezeti lakóépület esetében, valamint
  • a kéményseprő-ipari szolgáltató a fenti pontokban foglaltakon kívüli ingatlanok esetében látja el.

A kéményseprő-ipari tevékenység sormunka keretében és sormunka keretén kívül ellátandó feladatokból áll.

Sormunka keretében az égéstermék-elvezető ellenőrzését, szükség szerinti tisztítását; az égéstermék-elvezető műszaki felülvizsgálatát; a tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges levegő utánpótlásának ellenőrzését, figyelembe véve a levegő utánpótlást befolyásoló műszaki berendezések, beavatkozások hatását is; az égéstermék paramétereinek ellenőrzését; az összekötő elem ellenőrzését és szükség szerinti tisztítását; a szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelményekről szóló miniszteri rendeletnek megfelelő szén-monoxid érzékelő berendezés felszerelésére és működtetésére vonatkozó kötelezettség teljesítésének, valamint az érzékelő működőképességének ellenőrzését kell elvégezni.

A kéményseprő-ipari szerv a sormunka keretében végzendő kéményseprő-ipari tevékenységet (- a természetes személy tulajdonában lévő és gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be nem jegyzett ingatlan esetében, ideértve Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolító vagyonkezelésében lévő lakóingatlant, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti ingatlant is, valamint a kizárólag fenti ingatlanokból álló társasház, lakásszövetkezeti lakóépület esetében, amelyben az égéstermék-elvezető társasházi osztatlan közös tulajdonban van - esetében) térítésmentesen végzi a sormunkáról szóló előzetes írásbeli értesítés szerinti első és második időpontban.

A szolgáltató a SZEGEDI KÉMÉNYSEPRŐIPARI, SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. (6725 Szeged, Moszkvai krt. 27., 62/485-077, nokorom@vnet.hu), az egylakásos ingatlanok vonatkozásában (külön megrendelés esetén a jogszabályban meghatározott gyakoriság szerint) a sormunkában meghatározott feladatokat szintén térítésmentesen végzi.

A kéményseprő-ipari szerv/szolgáltató kéménytűz vagy szén-monoxid-szivárgás káreseményt követően – a fenti ingatlanok esetében – térítésmentesen 24 órán belül jogszabályban meghatározott helyszíni műszaki vizsgálatot végez. Ennek meghiúsulása esetén a kéményseprő-ipar szerv/szolgáltató a helyszíni műszaki vizsgálatot az ingatlan használójának bejelentése alapján előre egyeztetett időpontban végzi el.

A társasházban, lakásszövetkezeti lakóépületben lévő, nem természetes személy tulajdonában álló vagy gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett ingatlanok esetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásért a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott, 2015. július 1-jei állapot szerinti közszolgáltatási díjat kell fizetni, amelynek mértéke az elvégzett kéményseprő-ipari közszolgáltatás költségének az érintett ingatlanra jutó arányának felel meg. A lakóépületnek, társasháznak stb. nem minősülő ingatlanok esetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásért a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott, 2015. július 1-jei állapot szerinti közszolgáltatási díjat kell fizetni.

MINDERRRE HÍVJUK FEL a CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁGGAL együtt a KISTELEKIEK FIGYELMÉT és kérem, hogy a kéményseprői tevékenység igénybe vétele kapcsán hozott döntésük alkalmával mérlegeljék ezen kiegészítő tájékoztatásomban leírtakat is.

Nagy Sándor s.k. - Kistelek város polgármestere

AJÁNLÓ