Kistelek város honlapja

Útmutató a kéményseprői szolgáltatások igénybe vételéhez I.

Tisztelt Kisteleki Polgárok, Cégek, Vállalkozók!

(További friss információk: http://kistelek.hu/varosunk/index.php?article_id=2395 )

A napokban jelzés érkezett Önkormányzatunkhoz, hogy egy budapesti cég Kistelek területén felkeresi a vállalkozásokat, kéményseprői tevékenység elvégzése céljából, ezért indokoltnak tartom, hogy mind a vállalkozásokat, mind pedig a lakosságot tájékoztassam a kéményseprői szolgáltatás  igénybe vételi lehetőségéről, kötelezettségéről Kisteleken.

Kistelek Városi Önkormányzat a település közigazgatási területét érintően a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény (majd a 2015. évi CCXI. törvény) adta lehetőséggel élve a kéményseprő közszolgáltatást önként vállalta.

Az Önkormányzat ezen közszolgáltatás ellátásának biztosítását 2022. december 31-éig a SZEGEDI KÉMÉNYSEPRŐIPARI, SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. bevonásával (6725 Szeged, Moszkvai krt. 27., 62/485-077, nokorom@vnet.hu), céggel végzi, a felek közötti -jelenleg érvényben, hatályban- lévő közszolgáltatási szerződés szerint.

  • A vonatkozó jelenlegi jogi szabályozás értelmében a szolgáltatás ezen szegedi Kft. általi elvégzése és igénybevétele csak a társasházi lakások és szövetkezeti lakások esetén kötelezettség (sormunka keretében) abban az esetben, ha ezen ingatlanokat lakásként használják hasznosítják.
  • Amennyiben ezen lakások cég szék-, vagy telephelyéül szolgálnak és a cég, vállalkozás veszi igénybe a kéményseprő-ipari szolgáltatást, úgy részére nincs kötelezettség a szegedi Kft.-től történő szolgáltatás megrendelésre, azt bármely a jogszabályi feltételeknek megfelelő, azokkal rendelkező kéményseprő ipari cég végezheti.
  • Ugyanez az eljárás (egyéni mérlegelés kérdése), ha a cég, vállalkozás saját székhelyén telephelyén vesz igénybe az ilyen jellegű szolgáltatást.
  • A nem társasházi, vagy szövetkezeti lakások esetén a kéményseprői szolgáltatás igénybe vétele egyéni megrendelés alapján történik.

Az ügyben megkerestük a Kistelek vonatkozásában területileg illetékes tűzvédelmi hatóságot, a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, ahol felhívták a figyelmet a fentiekkel kapcsolatosan arra, hogy a nem kötelezően igénybe veendő kéményseprő ipari szolgáltatások kapcsán érdemes előzetesen tájékozódni az árakat, díjakat érintően, mert a „piacon” nagy, adott esetben nyolc, tízszeres eltérések, különbségek is lehetnek az egyes szolgáltatók, feladatellátók között.

MINDERRRE HÍVOM FEL ÉN IS A KISTELEKIEK FIGYELMÉT és kérem, hogy a kéményseprői tevékenység igénybe vétele kapcsán hozott döntésük alkalmával mérlegeljék a tájékoztatásomban leírtakat.

Nagy Sándor s.k. - Kistelek város polgármestere

Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
6721 Szeged, Berlini krt. 16-18., levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 414 Hivatali kapu
KRID azonosító: 109255138,
E-mail: csongrad.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu , csongrad.titkarsag@katved.gov.huTelefon: (+36-62) 621-280.

AJÁNLÓ