Kistelek város honlapja

Településrendezési változások

Tisztelt Lakosok, Véleményező Partnerek!

Kistelek jelenleg hatályos településrendezési tervét a szerkezeti tervről szóló 93/2005. (IX.28.) Képviselő-testületi határozat és a Helyi Építési Szabályzatról szóló 32/2005. (IX.28.) önkormányzati rendelet állapította meg.

Kistelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 15/2020. (II.6.) Kt. határozatával módosítási eljárást indított a város településrendezési tervének részleges megváltoztatására.

A módosítás a következő dokumentumban részletezett területeket érinti:

Településrendezés 2020

AJÁNLÓ