Kistelek város honlapja

2020.04.09. - KORONAVÍRUS - Összefoglaló a járványügyi helyzetről, tudnivalók, elérhetőségek

Összefoglaló a járványügyi helyeztettel kapcsolatban tett intézkedésekről, lényeges tudnivalókról, elérhetőségekről

2020. ÁPRILIS 09.

/általános tájékoztatás, fontos tudnivalók Kistelek települést, az önkormányzatot, polgármesteri hivatalt, az intézményeket érintően, részletes tájékoztatás az egészségügyi és a szociális intézményünket, az óvodát, bölcsődét és a gyermekétkeztetést érintően/

„Az Alaptörvény 53. cikke értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén, valamint ezek következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzetet hirdet ki, és sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethet be.

 

MAGYARORSZÁGON A VESZÉLYHEZET

2020. MÁRCIUS 11-NAPJÁN KIHÍRDETÉSRE bevezetésre került,

E mellett

 

A KORMÁNY MÁRCIUS 28-TÓL KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁST VEZETETT BE MAGYARORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉRE, mely a jelenlegi döntés értelmében 2020. április 11-éig tart. (E vonatkozásban a mai napon -2020.04.09-én- döntés várható)

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben

 

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÉT A POLGÁRMESTER GYAKOROLJA.

 

Ennek korlátot is szab ugyanezen törvényi rendelkezés: a polgármester nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről. A meghozott önkormányzati határozatok törvényességi felügyeletét a fővárosi és megyei kormányhivatal, továbbá az önkormányzati rendeletek törvényességi felügyeletét az Alaptörvény 34. cikk (4) bekezdése alapján a fővárosi és megyei kormányhivatal, továbbá a Kúria látja el.”

A katasztrófavédelmi törvény hivatkozott rendelkezései szerinti jogkör alapján a polgármester (főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke) veszélyhelyzet esetében jogosult az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében intézkedni.

Ezen jogkörét az Mötv 9. §-ában meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban kell gyakorolnia, és DÖNTÉSEINEK mindenkor meg kell felelnie

A SZÜKSÉGESSÉG ÉS ARÁNYOSSÁG KÖVETELMÉNYÉNEK.

 

Nagy Sándor Kistelek város polgármesetere a következő tájékoztatást adom az ez idáig megtett járványügyi intézkedések tárágyában, a járványügyi helyzet kockázatainak csökkentése érdekében.

1./ A KÖZÖSSÉGI TEREK, TERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSÁRA kiemelt figyelmet fordítunk, azokat megfelelő higiéniás állapotban tartjuk.

Jelenleg Kistelek vonatkozásában nem merült fel speciális fertőtlenítés indokoltsága a közterületeket, tereket, járdákat érintően. Ennek előkészítettük a feltételeit és egy esetleges járványügyi hatósági elrendelést követően így azonnal meg tudjuk kezdeni a fertőtlenítést. Ehhez kapcsolódóan a frekventált területeken (élelmiszerboltok, autóbuszállomás, piac, közösségi terek, stb.) általános fertőtlenítést végzünk a polgárőrök, katasztrófavédelmi szakember bevonásával és segítségével.

 

2./ A KÖZINTÉZMÉNYEK nagy részét– szükség esetén a fenntartóval egyeztetve- bezártuk, illetve minimálisra -csak a legszükségesebb mértékre- csökkentettük a bent tartózkodást, mind a munkavállalók, mind az ellátást, szolgáltatást igénybe vevők részéről (muzeális kiállítóhely, polgármesteri hivatal, óvoda, bölcsőde, általános iskola, gimnázium). A könyvtár, rendezvényház, uszoda, sportcsarnok bezárása teljes körűen megtörtént, ezen intézmények nem látogathatók.

Az Intézményvezetők megtették az intézkedést az intézmények fokozott fertőtlenítése vonatkozásában.

Első körben a fertőtlenítő szerek, járványügyi kiegészítők, maszkok, gumikesztyűk biztosítása megtörtént, azok beszerzése és rendelkezésre bocsátása lehetőségünk szerint folyamatos, valamennyi közintézményt érintően.

A védőmaszkok egy részének a biztosítása helyi előállításban, önkéntes lakossági segítséggel is történik, melyet ezúton is megköszönünk.

A fertőtlenítés minden esetben gyakori, rendszeres, folyamatos, a fertőtlenítések számszerűségét és gyakoriágát sokszorosára növeltük.

 

AZ ÖNKORMÁNYZATI PIAC ÜZEMELTETÉSE FOLYAMATOS, az üzemeltetővel egyeztetve fokozott tisztántartás mellett történik.

 

Az Egészségügyi Intézményünk és a Szociális Intézményünk esetén a vezetők megtették a járványügyi helyzetnek és közegészségügyi eljárásoknak megfelelő, szükséges higiéniés intézkedéseket, fertőtlenítéseket, a járványügyi helyzetre kialakított, az ezzel kapcsolatos egészségügyi szabályozások melletti, szigorú protokoll alapján csak a minimálisan szükséges mértékben, elengedhetetlen esetekben történik az intézményekbe a bejárás, a szolgáltatások igénybe vétele.

 

Kistelek Városi Önkormányzat, a Szociális Intézményünk, dolgozóink kiemelt figyelmet fordítanak a kisteleki idős polgárokra. Minden, a járványügyi helyzettel kapcsolatos segítséget megadunk részükre, betartjuk az ezzel kapcsolatos központi utasításokat, ajánlásokat és a helyi viszonyokhoz igazodóan is gyakorlati segítséget adunk részükre (24 órás telefonos elérhetőség, egyéb kommunikációs csatornák működtetése, stb.), annak szem előtt tartásával, hogy minimálisra csökkentjük mind e közben a személyes kontaktusokat.

 

 

 

  • A megelőzés érdekében szűkítette ügyfélfogadási idejét a KISTELEKI POLGÁRESTERI HIVATAL.

 

A POLGÁRMESTERI HIVATALés KISTELEK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT a koronavírus járvány kapcsán a KISTEKI lakosságot érintő mindennemű információt

a www.kistelek.hu főoldalán (a tájékoztatásra kattintással)

és www.kistekjárás.hu oldalon teszi közzé.

A koronavírus-fertőzés megelőzése érdekében a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása szűkítésre került! A Hivatal 2020. március 16. napjától-visszavonásig-

csak szerdai napon 8-12 óráig tart ügyfélfogadást.

A pénztár is ezen a napon tart nyitva. A többi napokon a hivatal zárva tart.

Kérjük, hogy csak a legszükségesebb esetekben keressék fel hivatalunkat. Lehetőség szerint csak azok a személyek jelenjenek meg, akik érintettek az ügyben.

A HIVATAL ügyeleti rendben üzemel.

Telefonos elérhetőség: 62/598-103,

email elérhetőség: polgarmester@kistelek.hu, jegyzo@kistelek.hu, aljegyzo@kistelek.hu

Kistelek Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

 

  • LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS IDŐSEK SEGÍTÉSÉRŐL - letölthető nyilatkozattal

Kistelek önkormányzata segítséget nyújt az önállóan saját ellátásukról gondoskodni nem tudó - elsősorban az idős, krónikus betegségben szenvedő – személyek részére a bevásárlásban, gyógyszerek kiváltásában, a levélfeladásban, csekkbefizetésben, a kérelmet akár távol élő családtagok, ismerősök, vagy szomszédok is jelezhetik az Önkormányzat felé.

Az ezzel kapcsolatos kérelem online is elérhető a kistelek.hu portálon, illetőleg a Polgármesteri Hivatal mozgáskorlátozott feljárójánál elhelyezett gyűjtő ládájába lehet eljuttatni munkanapokon 8 és 16 óra között, vagy a csoszt@kistelek.hu és a kissa@kistelek.hu e-mail címre lehet megküldeni, visszaküldeni a támogatási igény kérelmeket.

A gondoskodás telefonon is kérhető a polgármesteri hivatal +36-62/598-103-as központi telefonszámán, vagy a Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat +36-62/259-440-es telefonszámán munkaidőben (hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 12 óra között).

 

Ezzel kapcsolatosan tájékoztató formájában minden háztartás megkeresésre került, mely alapján az igények visszaérkeztek önkormányzatunkhoz. Erre tekintettelAz önállóan saját ellátásukról gondoskodni nem tudó személyek részére a segítséget a POLGÁRMESTERI HIVATAL és az ÖNKORMÁNYZAT munkatársai biztosítják, végzik, meghatározott időrendben és eljárási renddel, melyről az igénybe vevőket személyesen, egyedi megbeszélés alapján tájékoztatják minden esetben, tekintettel arra, hogy ez nem korlátlan, minden érintett érdekében, a feladatellátás zökkenőmentes biztosíthatósága miatt csak a legszükségesebb segítségre koncentrálódik.

Erre tekintettel az alábbi FELHÍVÁST tettük közzé.

Tisztelt Kistelekiek!

Az önállóan saját ellátásukról gondoskodni nem tudó - elsősorban az idős, krónikus betegségben szenvedő - személyeket a Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el. Ennek érdekében Önkormányzatunk segítséget nyújt a meghatározott teendők elvégzésében mindaddig, amíg a kérelmező otthonát nem hagyja el, valamint a veszélyhelyzet el nem hárul.

Ez az alábbi teendők elvégzését foglalja magában Önkormányzatunk részéről:

• a helyben intézhető bevásárlás

• gyógyszerek kiváltása

• postai teendők ellátása (levélfeladás, csekkbefizetés)

A kérelem nyomtatványát már minden postaládába eljuttattuk, de online is elérhető a kistelek.hu portálon. A kézzel kitöltött kérelmeket a Polgármesteri Hivatal mozgáskorlátozott feljárójánál elhelyezett gyűjtő ládájába kérjük eljuttatni munkanapokon 8 és 16 óra között, vagy a csoszt@kistelek.hu és a kissa@kistelek.hu e-mail címre elküldeni.

A fent említett módok mellett a gondoskodás telefonon is kérhető a polgármesteri hivatal +36-62/598-103-as központi telefonszámán, vagy a Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat +36-62/259-440-es telefonszámán munkaidőben (hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 12 óra között).

Az érintetteken kívül akár távol élő családtagok, ismerősök, vagy akár szomszédok is jelezhetik az Önkormányzat felé azt, ha egy idős embernek segítségre van szüksége.

Készült: az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 2. §-ában foglaltak alapján.

Nagy Sándor

polgármester s.k.

 

TÁJÉKOZTATÁS IDÁIG TETT EGYÉB INTÉZKEDÉSEKRŐL

 

  • Lakossági tájékoztató Kistelek polgármesterétől /ÓVODA, BÖLCSŐDE, GYERMEKÉTKEZTETÉS/

/Kisteleki Ede Városi Könyvtár, a Városi Sportcsarnok, Kisteleki Termálfürdő, Klebelsberg Művelődési Központ, Kipp-Kopp Biztoskezdet Gyerekház zárva tart./

 

Polgármesteri tájékoztató a tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítására Kistelek Városi Önkormányzat intézményei vonatkozásában tett intézkedésekről:

 

A Kisteleki Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde Hétszínvirág Tagóvodájában és Szivárvány Tagóvodájában rendkívüli szünetet rendelek el. Az óvodák ügyeleti rendszerben működnek, az együttlévő gyermekek száma nem lehet több 5 főnél. A gyermekfelügyelet azon családok részére kerül biztosításra, ahol másképp nem tudják megoldani a gyermek felügyeletét.

A bölcsőde, mini bölcsőde ügyeletet biztosít, ugyanakkor ajánlom a szülőknek, hogy a gyerekek és a családjuk egészségének megóvása érdekében ne hozzák a gyereket közösségbe. Erre kizárólag azon esetben kerülhet csak sor, ha másként nem tudják a gyermekük biztonságos elhelyezését, felügyeletét biztosítani.

- Kipp-Kopp Biztoskezdet Gyerekház zárva tart.

- Beteg gyermeket az óvoda, bölcsőde nem fogadhat.

- A Kisteleki Ede Városi Könyvtár, a Városi Sportcsarnok, Kisteleki Termálfürdő, Klebelsberg Művelődési Központ zárva tart.

- A gyermekétkeztetés (csak EBÉD) a szülők előzetes igényfelmérése alapján továbbra is biztosított saját ételhordóban történő elvitellel.

Az étkezés iránti igényüket lehető legrövidebb időn belül az intézményekben telefonon vagy e-mail-ben kérjük jelezni. Az iskolában történő átvétel az épületen kívül a konyha bejáratánál történik. Az óvodában történő átvétel a konyhán történik. Az ebéd átvételére 11-13 óra között van lehetőség.

Az intézkedések visszavonásig érvényesek, kérjük szíves együttműködésüket a fent leírtak betartásában.

 

Nagy Sándor

polgármester sk.

 

 

 

 

  • BEHAJTÁSI ENGEDÉLY (7.5 tonna felett) - könnyített eljárás

A 7,5 tonna össztömeget meghaladó járművek behajtási engedélyével kapcsolatban a következő tájékoztatást adom:

Könnyített eljárási rend került bevezetésre Kisteleken a kihirdetett járványügyi veszélyhelyzet időtartama alatt a 7,5 tonna össztömeget meghaladó járművek behajtási engedélyezése vonatkozásában, mely a következő:

Érintetteknek elégséges telefonon bejelentést tenni az önkormányzathoz, polgármesteri hivatalhoz a behajtással kapcsolatos főbb, lényeges adatokról (pl.: kérelmező, indok, időpont, időtartam, rendszám, cím). A hivatal, az önkormányzat ezzel kapcsolatosan csak regisztrál, formális engedélyt nem ad ki, csak a behajtás elutasítása esetén kerül a kérelmező írásban tájékoztatásra.

A kérelmező ezen bejelentéssel eleget tesz  a behajtással kapcsolatos kötelezettségének, így a bejelentésében foglaltaknak megfelelően a kérdéses helyre, szankció nélkül behajthat

 

Kértem Kistelek Város Rendőrkapitányát, hogy a rendőrségi eljárás során erre figyelemmel történjen az ellenőrzés a megjelölt időszakban.

Nagy Sándor

polgármester s.k.

 

 

  • Tájékoztatás a HULLADÉKUDVAR zárva tartásáról

Tisztelt Kisteleki Lakosok!

A Kisteleki Hulladékudvar a kialakult járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel határozatlan ideig ZÁRVA tart. Ezúton hívjuk fel a figyelmet, hogy a zárt hulladékudvarok előtt közterületen elhelyezett hulladék illegális hulladék-elhelyezésnek minősül!

Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérjük, megértésüket köszönjük.

Nagy Sándor

polgármester s.k.

 

 

  • Tájékoztatás VÁSÁR elmaradásáról

A kialakult járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel az eddig megszokott és korábban meghirdetett vásárok átmeneti ideig elmaradnak. Az aktuális közleményeket a város hivatalos oldalán, a www.kistelek.hu oldalon és a járási hírportálon, a www.kistelekjaras.hu oldalon tesszük közzé.

Kérjük ezzel kapcsolatos megértésüket.

Nagy Sándor

polgármester s.k.

 

 

  • Betegtájékoztató KISTELEKI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY

 

A Kisteleki Egészségügyi Intézmény tájékoztatója az új típusú koronavírus járvány miatt, annak idejére érvényes változásokról

Kedves Betegeink!

Az alábbiakban szeretnénk felhívni figyelmüket néhány fontos dologra, melyek az új típusú koronavírus járvány miatt, annak idejére érvényesek:

Kérjük továbbra is előzetesen egyeztessenek időpontot telefonon a szakrendelésekre, vérvételre, röntgen vizsgálatokra annak érdekében, hogy minél kevesebb esélye legyen annak, hogy bármilyen fertőzött beteggel találkozzanak!

Intézményünk betegelőjegyzésének telefonszáma: 62/259-611.

A telefonos időpont egyeztetés során az Önök érdekében a korábbiaknál részletesebben fogunk érdeklődni az alábbiakról:

• milyen problémával szeretné felkeresni a szakrendelést,

• sürgős-e a beavatkozás vagy elláthatja a háziorvos is a panaszokat,

• érintkezett-e valakivel, akinek megerősített koronavírus fertőzése van, vagy annak gyanújával vizsgálják,

• vannak-e lázzal járó felső légúti tünetei?

Ezek alapján az egészségügyi személyzet pontos információkkal fog szolgálni a további teendőket illetően!

A lejárt jogosítványok érvényessége a járvány lecsengését követő 15 napig automatikusan meghosszabbodik.

A szervezett, célzott népegészségügyi szűrővizsgálatok elvégzése a veszélyhelyzet megszűnéséig elhalasztásra kerül.

A veszélyhelyzet időtartama alatt fogorvosi alapellátás keretében csak sürgősségi ellátás nyújtható.

A veszélyhelyzet időtartama alatt a keresőképtelenségről szóló, a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet szerinti igazolásokat nem kell kéthetenként kiállítani.

A receptkiváltáskor kérjük részesítsék előnyben az elektronikus receptformát, melyért személyesen nem kell befáradni a rendelőbe, annak felírását telefonon is tudják egyeztetni a háziorvossal, szakorvossal.

 

A receptekre vonatkozó átmenetileg módosult a szabályok:

Az elektronikus receptet most nem csak személyesen az válthatja ki, akinek a nevére szól, hanem bárki más is, akinek Ön megadja a TAJ számát, és személyes irattal (személyigazolvány, jogosítvány) azonosítja magát.

Figyelem! A gyógyászati segédeszközök (pelenka, tesztcsík….) jelenleg továbbra sem írhatók elektronikusan! Ezekért fel kell keresni a háziorvost.

Azok a gyógyszerek, melyek felírásához szakorvosi javaslat szükséges, a szakorvosi javaslat idejének lejárta után is felírhatók kedvezményesen egészen a járványos időszak végéig a háziorvos által. Tehát a szakorvosi rendelőket gyógyszer javaslat hosszabbítás miatt most ne keresse fel!

A receptek kiváltásakor kérjük legyenek türelemmel a patikában is, receptjeiket most célszerű egyszerre, mindet kiváltani, nem egyenként többször sorba állni!

Telefonáláskor kérjük türelmüket, amennyiben foglalt intézményünk betegfelvételi irodája vagy a háziorvosa, hívja újra a megadott telefonszámot.

Az elkövetkező időben a járvány idejére a betegfelvételen a telefonos elérhetőség reggel 7: 30 17:00, pénteken 7:30-12:00 között áll rendelkezésre.

Intézményünkben Triázs rendszert vezettünk a bejáratnál, ahol a személyesen jelentkező betegek kikérdezése és hőmérséklet mérése történik. Az épületben a háziorvosnál és a működő szakrendeléseken csak 2 fő tartózkodhat egyszerre, egymástól min.2 méter távolságra.

Várakozni az intézményen kívül a fedett teraszon lehetséges, de itt is kérjük a 2 méter távolság betartását. Ez a folyamat az Önök és az egészségügyi szakemberek védelmét szolgálja, de meglassíthatja az ellátást, ezért szíves megértésüket kérjük!

  • Tájékoztató a háziorvosok elérhetőségéről

Családorvosok

Dr. Pechan Krisztina +36 62 259-229          +36 20 473 6304

Dr. Szekeres Szilvia   +36 62 259-770          +36 30 626 7047

Dr. Krizsán Tibor       +36 62 259-022          +36 20 924 6096

Dr. Szabó Viktor        +36 62 259-269          +36 70 459 3988

Gyermekorvosok

Dr. Pálinkás Pál          +36 62 259-611         

Dr. Nagy Mariann      +36 62 259-611         

Dr. Orosz Éva+36 62 269-005         

  • Tájékoztató a Kisteleki Egészségügyi Központ szakrendeléseiről

A Kisteleki Egészségügyi Központban a mellékelt dokumentumban leírt szakrendelések lesznek elérhetőek a visszavonásig. A szakellátások sürgős és indokolt esetben látnak el pácienseket!

Munkanap

Rendelések

 

Orvosok

Hétfő

Sebészet 8:00-13:00

Laboratórium 7:30-9:30

Röntgen orvos diagnosztika 8:00-13:00

Röntgen asszisztensi munka 8:00-16:00

Belgyógyászat 14:00-17:00

Dr. Kincses László

Sürgős vérvétel

Dr. Siflis Terézia

 

Dr. Császár Tímea

 

Kedd

Sebészet 8:00-16:00

Laboratórium 7:30-9:30

Röntgen orvos diagnosztika 8:00-13:00

Röntgen asszisztensi munka 8:00-16:00

Belgyógyászat 13:00-17:00

Pulmonológia 8:00-13:00

Dr. Kincses László

Sürgős vérvétel

Dr. Siflis Terézia

 

Dr. Kajtár Eszter

Dr. Tóth Zsuzsanna

Szerda

Sebészet 8:00-16:00

Laboratórium 7:30-9:30

Röntgen orvos diagnosztika 8:00-13:00

Röntgen asszisztensi munka 8:00-16:00

Nőgyógyászat 8:30-13:30

Terhes tanácsadás

Dr. Kincses László

Sürgős vérvétel

Dr. Siflis Terézia

 

Dr. Dweik Diána

Csütörtök

Sebészet 8:00-13:00

Laboratórium 7:30-9:30

Röntgen orvos diagnosztika 8:00-13:00

Röntgen asszisztensi munka 8:00-16:00

Pulmonológia 8:00-13:00

Belgyógyászat 9:00-15:00

Dr. Kincses László

Sürgős vérvétel

Dr. Siflis Terézia

 

Dr. Tóth Zsuzsanna

Dr. Kiss Éva

Péntek

Sebészet 8:00-12:00

Laboratórium 7:30-9:30

Röntgen orvos diagnosztika 8:00-12:00

Röntgen asszisztensi munka 8:00-12:00

Dr. Kincses László

Sürgős vérvétel

Dr. Siflis Terézia

 

 

A tüdőszűrés átmenetileg szünetel!

Betegfelvétel, Információ:                                        Intézmény nyitva tartása:

Telefon: + 36 62 259 – 611

 

            Hétfő:7:30-17:00                                          Hétfő:  7:00-17:00

            Kedd:              7:30-17:00                              Kedd:              7:00-17:00

            Szerda:            7:30-17:00                              Szerda:            7:00-17:00

            Csütörtök:       7:30-17:00                              Csütörtök:       7:00-17:00

            Péntek:            7:30-12:00                              Péntek:            7:00-12:00

 

Lázas, felső légúti panaszokkal ne menjenek közösségbe, telefonon keressék háziorvosukat!

Vigyázzunk egymásra!

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

 

Kistelek, 2020. március 20.

 

Kisteleki Egészségügyi Intézmény vezetősége

 

 

SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

KISTELEK, TISZA U. 1.

Tájékoztató a veszélyhelyzet fennállása alatt követendő eljárásról, a megtett intézkedésekről

Telefon: 06 62/259-440; mobil: 06 20/621-56-30; e-mail: gondozasikp@invitel.hu

Étkeztetés

A napi egyszeri meleg étel intézményen (épületen) belüli helyben fogyasztása és elvitelének lehetősége - a népkonyhai ebéd kivételével – szünetel, a kiszállítás továbbra is biztosított.

A népkonyhai ellátás folyamatos.

Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás

A gondozók az ellátást védőfelszerelésben végzik, a munkakezdést megelőzően és elvégzését követően fertőtlenítik a kezüket.

Az egészségügyi alapellátással történő kapcsolattartás elektronikusan történik.

A bevásárolt árut, igyekeznek minél kevesebb helyről beszerezni.

A nem feltétlenül szükséges tevékenységek esetleg elmaradnak.

Időskorúak nappali ellátása

A nappali intézményben nyújtott szolgáltatások felfüggesztésre kerültek, a helyiségek ellátott által nem használhatók.

A munkatársak a szükséges segítséget, az ellátott otthonában – igény szerint - továbbra is biztosítják.

A lakhatással nem rendelkezők részére az alapvető higiéné megtartásához továbbra is biztosítottak a feltételek.

Időskorúak Gondozóháza

Az Országos Tisztifőorvos elrendelte a látogatási és intézmény elhagyási tilalmat és a felvételi zárlatot.

A műszakra jelentkező dolgozók nyilatkoznak egészségi állapotukra vonatkozóan.

A gondozók fokozottan figyelik az ellátottaknál a tünetek megjelenését, szükség esetén a házi orvos haladéktalan értesítése és az elkülönítés biztosított.

Az alapvető higiéniai szabályok betartásának feltételei folyamatosan biztosítottak.

Az ellátottak számára a hozzátartozókkal való kapcsolattartást a gondozók segítik.

Az ellátottak részére történő bevásárlás az intézmény feladata.

Család-és Gyermekjóléti Központ

A hatósági intézkedéshez kötött esetekben (védelembe vétel, szülő gondozás, utógondozás) a veszélyhelyzetre való tekintettel a szülőkkel/gyerekekkel való kapcsolattartás elsődlegesen telefonon és elektronikus formában valósul meg, de szükség esetén, a személyes kapcsolatfelvétel a megszokott ügyfélfogadási időben történik.

Ügyfélfogadás:

kedd és péntek: 08.00 órától 12.00 óráig, szerda: 13.00 órától 15.30 óráig

6760 Kistelek, Kossuth u. 1.

Telefon: +36-20/572-4462 (az ingyenes visszahívás lehetősége biztosított)

e-mail: kisteleki.gyermekjolet@gmail.com

A felügyelt kapcsolattartás szolgáltatás (szülő és gyermeke között) szünetel.

Amennyiben a személyes ügyintézés elkerülhetetlen, lehetőség szerint kérjük, hogy egyeztessenek időpontot telefonon vagy elektronikus üzenetben.

Életvezetési tanácsadást továbbra is biztosított online formában (skype vagy messenger) szükség esetén, előre egyeztetett időpontban.

Az óvodai és iskolai szociális segítők telefonon és elektronikus formában is segítséget tudnak nyújtani a gyermekeknek és szüleiknek a tantermen kívüli, digitális munkarend teljesítéséhez.

Telefon: +36-20/449-3887 (az ingyenes visszahívás lehetősége biztosított)

https://www.facebook.com/ovis.kistelek.3

e-mail: oviskistelek@gmail.com

KRÍZISHELYZETBEN történő segítséget, tanácsadást vagy tájékoztatást a készenléti szolgálat, 0-24 órában hívható telefonszámán kérhet:

+36-20/572-4462 (az ingyenes visszahívás lehetősége biztosított).

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

Ügyfélfogadása változatlanul a Szociális Központban, 6760 Kistelek Tisza utca 1. szám alatt, keddi és pénteki napokon 8-12 óráig történik.

Elsődlegesen azonban a 06 62/259-440-es vagy a 06 20/621-56-30-as telefonszámon (az ingyenes visszahívás lehetősége biztosított), valamint a kistelekiszolgalat@gmail.come-mail címen vagy a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat - Kistelek Facebook-oldalon (https://www.facebook.com/kistelekiszolgalat/) van lehetőség kapcsolattartásra.

Kérjük, csak halaszthatatlan okból jelenjen meg az ügyfél személyesen a Szolgálat hivatalos helyiségében.

Az ügyfélfogadás alkalmával az irodában egyszerre egy ügyfél tartózkodhat.

Családlátogatásokra csak krízishelyzet, súlyos veszélyeztetettség, vagy hatósági megkeresés esetén kerül sor.

A gyermekek, egyének veszélyeztetettségére utaló jelzések minden esetben kivizsgálásra kerülnek. Megkérjük a jelzőrendszeri tagokat, hogy jelzéseiket lehetőség szerint elektronikus formában vagy telefonon továbbítsák.

A környezettanulmány a soronkívüliséget igénylő ügyeknél kerül elkészítésre.

A családsegítők tájékozódnak és szükség esetén biztosítják a rászoruló gyermekek étkeztetését és tanulmányaik teljesítését.

Személyes találkozás alkalmával a dolgozónál van kézfertőtlenítő, amit a kliens otthonába való megérkezéskor és távozáskor is használ, és a 1,5 méter távolság megtartása javasolt.

A munkatársak a koronavírus megelőzése és a kockázat csökkentése érdekében a közzétett információkról tájékoztatják az ellátottakat, figyelik az ellátást igénybe vevőket és a helyzetből adódó szükséges segítségnyújtást felajánlják.

Szociális Központ és Gyermekjóléti szolgálat vezetősége

 

  • Kijárási korlátozás

A kormány március 28-tól kijárási korlátozást vezetett be Magyarország egész területére, jelenleg 2020. április 11-éig, melyben döntés a mai nap várható. Lakóhelyünket elsősorban csak munkavégzés vagy az alapvető szükségletek ellátása céljából hagyhatjuk el.

Mind a kijárási korlátozást érintően, mind az egyéb, a járványhelyzettel kapcsolatosan országosan megjelenő fontos és legfrissebb hiteles információkról a

www.koronavirus.gov.hu

oldalon tájékozódhatnak.

 

KÉREM, HOGY MINDENKI MARADJON OTTHON KISTELEKEN IS, FIGYELJÜNK, VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA, TANÚSÍTSUNK MINDANNYIAN FELELŐS MAGATARTÁST!!!!

Kistelek, 2020. április 09.

                                                                                           Nagy Sándor s.k.

                                                                                Kistelek város polgármestere

AJÁNLÓ