Kistelek város honlapja

Meghívó - Nyilvános testületi ülésre

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének rendkívüli nyílt ülésére, amelynek időpontja: 2020. március 12. (csütörtök) 14:00 óra, helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – Házasságkötő terem (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

Napirendi pontok:

 1. Beszámoló Kistelek Város 2019. évi közrendjéről, közbiztonságáról
 2. Kistelek város közbiztonsági és bűnmegelőzési stratégiájának felülvizsgálata
 3. Kisteleki Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálata
 4. A Magmaplus Kft-vel a Kisteleki Termálfürdő és a bővítményére vonatkozó üzemeltetési szerződés jóváhagyása
 5. Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 26.) rendeletének módosítása
 6. Egyebek
  1. Kistelek, Jókai u. 8/B. szám alatti ingatlan vonatkozásában gázelágazó vezeték áthelyezés
  2. Tájékoztatás a Kistelke, Kossuth u. 6-8. I. em. 2. ajtó alatti ingatlanra adott értékbecslésről
  3. Kistelek, Petőfi u. 10. szám alatti üzlethelyiségre beadott igény megtárgyalása

Zárt ülés

 1. Gogyán Borbála fellebbezési kérelmének elbírálása
 2. Tóth Gyuláné szociális étkezési térítési díj csökkentése iránti kérelmének megtárgyalása

Az előterjesztések a honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Kistelek, 2019. március 13.                                                                                                                                                                                                                           Nagy Sándor s.k.- elnök

AJÁNLÓ