Kistelek város honlapja

Meghívó - Nyilvános testületi ülésre

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének ülésére, amelynek

 • Időpontja: 2019. november 26. (kedd) 14:00 óra
 • Helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

Nyílt ülés:

 1. A Képviselő-testület 2020. évi munkaterv
 2. Javaslat téli igazgatási szünet elrendelésére
 3. 2020. évi belső ellenőrzési program jóváhagyása
 4. A TOP-3.2.1-16-CS1-2017-00001 azonosító számú „Kisteleki Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése” című pályázat Támogatási Szerződésének módosítása
 5. Társulási Tanácsba történő tagdelegálás
 6. Társulási megállapodások felülvizsgálata
 7. Kistelek Városi Önkormányzat folyószámla hitelének 2020. évi igénybe vétele
 8. Döntés a Kisteleki Gesz megszüntetéséről, vezetői kinevezés meghosszabbítása
 9. A Szegedi Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosítása
 10. Kistelek, belterület 3412. hrsz. ipari park telek 4900 nm ingatlanrészletének értékesítése
 11. Egyebek

Zárt ülés

 1. Javaslat a „Kistelek Város Sportdíja” odaítéléséről
 2. Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázatok elbírálása
 3. Márton János fellebbezésének megtárgyalása
 4. Önkormányzati bérlakás szerződések hosszabbítási kérelme 

Az előterjesztések a honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Kistelek, 2019. november 16.                                                                                                                                                                                                                                             Nagy Sándor s.k. - elnök

AJÁNLÓ