Kistelek város honlapja

Meghívó - Nyilvános testületi ülésre

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének alakuló ülésére, amelynek

Időpontja: 2019. november 06. (szerda) 15 óra

Helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – Házasságkötő terem (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

Napirend:

 1. A Választás eredményének ismertetése
 2. Önkormányzati képviselők eskütétele
 3. Polgármester eskütétele
 4. Polgármesteri program ismertetése
 5. Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeltének megalkotása
 6. Alpolgármester megválasztása, eskütétele
 7. Polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása
 8. Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének meghatározása
 9. Bizottsági tagok megválasztás
 10. A bizottság nem képviselő tagjának eskütétele
 11. Képviselői, bizottsági tiszteletdíjak megállapítása
 12. Kistelek és Társult Települések Viziközmű Társulásban megbízott tag megválasztása
 13. Jegyzői tájékoztatás a polgármestert és képviselőket érintő jogszabályi változásról.
 14. Egyebek

Kistelek, 2019. november 04.

Nagy Sándor sk. - elnök

AJÁNLÓ