Kistelek város honlapja

Nyilvánosp ályázati felhívás ingatlan értékesítésére

A pályázat kiírója:

Kistelek Városi Önkormányzat (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

A pályázat célja:

Kistelek Városi Önkormányzat tulajdonában van

  • a Kistelek belterületű 2650/87 helyrajzi számú, „kivett udvar 3 intézményi épület” megjelölésű 4160 m2 nagyságú ingatlan

A Képviselő-testület a 66/2019. (V. 29.) számú határozatában engedélyezte az ingatlan értékesítését.

Az ingatlan tulajdoni lapja és a helyszínrajza a Kisteleki Polgármesteri Hivatal Építésügyi Irodáján megtekinthetők.

A pályázat tárgya:

  • Az ingatlan értékbecslés szerinti induló vételára: bruttó 25.000.000.- Ft,

Az ajánlatok benyújtásának időpontja, helye, módja és tartalma:

Az ajánlattevők ajánlataikat zárt borítékban, 2 eredeti példányban elkészítve és aláírva, személyesen vagy meghatalmazott útján kötelesek benyújtani 2019. július 26-án 10 óráig a Kisteleki Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodáján.

Az ajánlat 1 példányát minden oldalon aláírva „eredeti” megjelöléssel kell ellátni.

Az ajánlatoknak a következő dokumentumokat kell tartalmazniuk:

-          Pályázó (vevő) adatai

-          Ajánlat az adott ingatlanra, a vételár megjelölésével

-          Nyilatkozat a szerződés megkötésére és a vételár megfizetésére

Az ajánlati kötöttség időtartama: 30 nap

A pályázó nem módosíthatja az ajánlatát.

Az ajánlattevő részéről a pályázati felhívásban közzétett pályázati kötelezettségek megszegése a pályázatból történő kizárását vonja maga után.

A pályázatról információ a Kisteleki Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájában, ügyfélfogadási időben kérhető.

A Pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot – akár indokolás nélkül is – eredménytelennek minősítheti.

A Pályázat kiírója fenntartja azon jogát is, hogy új pályázatot írjon ki.

Amennyiben a nyertes pályázóval nem kerül sor a szerződéskötésre, avagy a Pályázat kiírója eláll a szerződéstől, vagy felmondja azt, a pályázat lehetőséget ad a 2. 3. helyre rangsorolt ajánlattevővel történő szerződéskötésre.

A pályázat értékelési szempontja a legmagasabb megajánlott vételár.

Az ingatlanok előzetes egyeztetés nélkül is megtekinthetőek a pályázat beadásának időpontjáig.

Kistelek, 2019. július 16.

AJÁNLÓ