Kistelek város honlapja

Bursa Hungarica - Elérhető az ösztöndíjpályázat eredménye

2018. december 17-ig az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújtott támogatások összesített adatait. Az adatok "A" és "B" típusú támogatottak szerinti bontásban a pályázók és a támogatottak számát, az összes megítélt támogatást, a támogatás átlagos mértékét, amelyek nem alkalmasak a támogatásban részesítettek, illetve a pályázók személyének azonosítására.

Adatok:

  • 20 db érvényes Bursa Hungarica pályázat érkezett be a Kistelek Városi Önkormányzathoz
  • 19 db A típusú és 1db B típusú
  • Összes megítélt támogatás összege 2019 évre: 1 125 000 Ft
  • Támogatás átlagos mértéke: 1 főre átlagosan havi 5 625 Ft 10 hónapon át
    (a 2018/2019. tanév második félévére és a 2019/2020. tanév első félévére)


A települési önkormányzat 2018. december 17-ig döntéséről és annak indokairól az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton értesíti a pályázókat, illetve lehetővé teszi, hogy a személyükre vonatkozó döntést az önkormányzat épületében megtekinthessék (6760 Kistelek, Árpád u.1-3., sárga épület).


A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a támogatói döntés ellen
érdemben nincs helye jogorvoslatnak. A támogatói döntésre vonatkozóan nem lehet benyújtani kifogást, fellebbezést, amennyiben az nem jogszabálysértő, nem ütközik a pályázati kiírásba.

Kistelek, 2018.12.07.

AJÁNLÓ