Kistelek város honlapja

Meghívó - Nyilvános testületi ülésre

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének ülésére, amelynek

Időpontja: 2018. szeptember 24-e (hétfő) 13:30 óra

Helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

 1. Döntés az ALFÖLDVÍZ Zrt., mint üzemeltető által összeállított és egyeztetett Gördülő Fejlesztési Tervről (2019-2033)
 2. Kisteleki Óvoda, Bölcsőde, Mini Bölcsőde és Családi Bölcsőde Beszámolója (2017-2018 nevelési évről)
 3. Kistelek Városi Önkormányzat SZMSZ módosítása
 4. Döntés a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázathoz történő csatlakozásról, az abban történő részvételről
 5. Pályázat benyújtása rendkívüli támogatás igényléséhez
 6. Tulajdonosi döntés -megerősítés- Gyerekesély Iroda székhelyhasználatának (címének) változásáról
 7. A TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00001 azonosítószámú „A Kisteleki Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című pályázat visszamondása
 8. Kistelek belterület 2650/56 hrsz-ú, osztatlan közös tulajdonú ingatlan területrendezése az Argus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel.
 9. Kistelek Város III. számú, 0088 MEP jelzésű háziorvosi körzet működtetésének, feladatellátási szerződésének szolgáltató változása.
 10. Egyebek
  1. Vételi ajánlat a Kistelek Belterület 120 hrsz-ú, Bocskai utca 38. sz alatti, Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlant érintően
  2. Kistelek külterület 093. hrsz önkormányzati úttal összefüggésben területrész vásárlás (092/67 hrsz-ú, magántulajdonú területből)
  3. Szentesi Légimentő Bázist (Magyarországi Légimentésért Alapítványt) érintő támogatás, önkormányzati hozzájárulás eszközvásárláshoz
  4. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság megkeresése önkormányzati tulajdonú csatornák átvételét érintően

Zárt ülés

 1. Tájékoztatás KOMA adatbázis bejegyzéssel kapcsolatos értesítésről (Zárt ülés)

 

Az előterjesztések a honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Kistelek, 2018. szeptember 19.    

Nagy Sándor s.k. - elnök

AJÁNLÓ