Kistelek város honlapja

Meghívó - Nyilvános testületi ülésre

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének ülésére, amelynek Időpontja: 2018. május 09-e (szerda) 14:00 óra Helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.).

Napirend:

1./AzEFOP-3.9.2-16-2017-00013 „Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban”című pályázat alapján kiírt ösztöndíjról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

2./ Döntés támogatott pályázatról - Kárpátia Kincsesház (Egész életen át tartó tanulást segítő programok megvalósítása a Kárpátia Kincsesházban – EFOP-3.7.3-16-2017-00072)

3./ A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” pályázati felhívásra benyújtásra került és támogatásban részesített Kistelek önkormányzati útjainak karbantartásához szükséges erőgép beszerzése, 093 hrsz.-út szilárd burkolat kiépítése című pályázatának önerő biztosítása

4./ Kincses Sziget Kistelek névfeltüntetés, címerhasználat

5. Egyebek

-          5/1 Tájékoztatás Települési Arculati Kézikönyv módosításáról

-          5/2 Ingatlanokkal kapcsolatos egyeztetés, tájékoztatás

-          5/3 Tájékoztatás Intézményvezetői véleményezéssel kapcsolatosan (Szeged Tankerület)

-          5/4 Egyeztetés oltárfelújítás támogatásáról

 

Zárt ülés

  1. Lakásbérleti szerződések: döntések, tájékoztatás

Az előterjesztések honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre.

A zárt ülés lakásbérleti szerződésekkel kapcsolatos anyagai (pályázatok, kérelmek) a Titkárságon tekinthetők meg (a képviselő-testületi tagok részére).

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Kistelek, 2018. május 04.       

Nagy Sándor s.k. -  elnök

AJÁNLÓ