Kistelek város honlapja

Meghívó nyilvános, rendkívüli testületi ülésre

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli ülésére, amelynek

Időpontja: 2018. március 14-e (szerda) 15:30 óra

Helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége, (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

Napirend:

  1. Szavazatszámláló Bizottság tagjainak (póttagjainak) megválasztása
  2. A Kistelekhez tartozó lakott területen kívüli, 96019 számú kerékpárút kezelésének átadása a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek
  3. Egyebek

Az előterjesztések honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre.

A rendkívüli ülés indokoltsága, hogy az 1. napirendi pont esetén a döntést a testületnek 2018.03.19-ig meg kell hoznia, a kerékpárút esetében pedig mihamarabbi döntést vár az átvenni szándékozó leendő üzemeltető.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Kistelek, 2018. március 12.

Nagy Sándor s.k., elnök

AJÁNLÓ