Kistelek város honlapja

SAJTÓKÖZLEMÉNY - „Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban”

Kistelek Városi Önkormányzat, mint konzorciumvezető a Kisteleki Járás településeinek önkormányzataival, a Kisteleki Napsugaras Szociális Szövetkezettel, a Térségi Intézményi Társulással és a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda intézményével konzorciumi partnerségben „Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban” címmel 2017-ben pályázatot nyújtott be az EFOP-3.9.2-16 pályázati felhívásra, melynek megvalósítására a konzorcium 250 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A 2018. január 1-én indult, 3 éves projekt átfogó célja a leszakadó térségek és csoportok felzárkóztatása, a területi elmaradásból származó hátrányok helyi igényeken alapuló csökkentése, minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosításával, elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén.

Kistelek kistérség 6 településén megvalósuló program célcsoportja a járás teljes lakossága, óvodás kortól egészen az idős korosztályig. A projekt a felnőttek részére lehetőséget biztosít különböző tanfolyamokon és képzéseken való részvételre, míg a gyermekek és iskolások számára számos szabadidős, iskolán kívüli szemléletformáló és fejlesztő foglalkozásokat biztosít. Az óvodások részére az úszásoktatáson kívül mozgáskoordinációs és zeneovi foglalkozásokon való részvételre is lesz lehetőség. A programcsomag mindezek mellett nagy hangsúlyt helyez az élethosszig tartó tanulás, az ökotudatosság, az egészséges életmód iránti igény kialakítására és népszerűsítésére.

A projekt munkatársai az elkövetkező 3 évben a Kisteleki járás minden településén számos olyan kompetenciafejlesztő és szemléletformáló programot és képzést valósítanak meg, amelyek segítik a gyermekeket és felnőtteket is képességeik mind teljesebb kibontakoztatásában, valamint előmozdítják a területi elmaradásból származó hátrányok csökkentését.

Kistelek, 2018. február 8.
Mészáros Gábor - szakmai vezető

AJÁNLÓ

 

 


  


 


 


Európa a Polgárokért Program