Kistelek város honlapja

Lakossági egyeztetés a Településképi rendeletről

Kistelek Város Önkormányzata a Településképi Arculati Kézikönyve és a Településképi Rendelete készítésével kapcsolatos előzetes tájékoztatásról szóló lakossági egyeztetést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk Kistelek város lakóit, ingatlantulajdonosait, civil szervezeteit és gazdálkodó szervezeteit.

A fórum helye: Kistelek Város Polgármesteri Hivatal - Házasságkötő Terem
Időpontja: 2017. november 7. (kedd), 16.00. óra

A településképi arculati kézikönyv (TAK) szemléletformáló célt szolgál,  ebben kell meghatározni a település településkaraktert meghatározó jellemzőit, a településképi szempontból elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, valamint a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat és a településképhez illeszkedő építészeti elemeket.

A településképi rendelet (TKR) állapítja meg a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét, a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi szempontból meghatározó területeket, valamint a településképi követelményeket. A Kormányrendelet 21-22.§ alapján a TKR megalapozására a TAK szolgál.

A TKR rendeletben a város egészére vonatkozó általános szabályok mellett lehetőség nyílik az egyes településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó részletes szabályok megfogalmazására is, így például részletesen lehet rendelkezni benne a városközpont, a település építészeti, képi megjelenésére vonatkozóan.


 


T Á J É K O Z T A T Á S

Ahogyan arról már korábban tájékoztattuk a lakosságot; Kistelek Város Önkormányzata a Településképi arculati kézikönyv, valamint a Településképi rendelet készítését határozta el a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) előírásainak megfelelően.

A településképi arculati kézikönyv (TAK) szemléletformáló célt szolgál, mely a településképi követelményeket alapozza meg. Ebben kell meghatározni a település településkaraktert meghatározó településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket.

A TAK építészeti útmutató, mely az egyes településekre vonatkozó ajánlásokkal, jó példák bemutatásával a minőségi építkezések irányába mozdíthatja el az épületállományt. Ennek során bemutatásra kerülnek mind a település építészeti örökség megmaradt épületei, elemei, mind a modern építészeti követelményeknek megfelelő, ám a város építészeti hagyományaihoz megfelelően illeszkedő új épületek, illetve épületrészletek.

A TAK egyik legfontosabb célja az egyes városrészek, eltérő karakterű területek jellemző képének, épített értékeinek bemutatása, s ehhez kapcsolódó ajánlások megfogalmazása. Az ajánlások betartása esetén minőségi új épületek jelenhetnek meg, s az új építkezésekkel, felújításokkal, átalakításokkal, bővítésekkel megújítható, de egyúttal meg is őrizhető a jellegzetes kisteleki városkép.
Éppen ezért fontos a TAK utolsó fejezetében a (helyi) jó példák bemutatása, melyek inspirációt jelenthetnek az építtetőknek, beruházóknak, legyen szó lakóépületekről – családi és társasházakról egyaránt –, vagy intézményekről.

A településképi rendelet (TKR) állapítja meg a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét, a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi szempontból meghatározó területeket, valamint a településképi követelményeket. A Kormányrendelet 21-22.§ alapján a TKR megalapozására a TAK szolgál.
 
A TKR integrálja a korábban több önálló helyi rendelet előírásait, a helyi védett építészeti örökségre vonatkozó előírások mellett rendelkezik a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési szabályokról, az építkezést megelőző kötelező (főépítészi) szakmai konzultáció szabályairól, a helyi építészeti örökség megőrzése érdekében létrehozható támogatási alapról, s annak felhasználásáról. A településképi rendeletbe kerülnek át továbbá a –korábban a helyi építési szabályzatban szereplő – településképi követelmények is, nevezetesen az épületek tömegformálására, anyaghasználatára vonatkozó szabályok, a reklámok elhelyezésére vonatkozó szabályok, az egyéb műszaki berendezések (klímakészülékek, parabolaantenna, szerelt kémények, napelemek, stb.) elhelyezésére vonatkozó szabályok, valamint a közterület alakításának szabályai.

A munka jelenleg az előkészítés fázisában van, a TAK készítése zajlik. Ehhez kapcsolódóan továbbra is várjuk minden érdeklődő előzetes véleményét, észrevételét, javaslatát, elsősorban a kisteleki lakosok, kisteleki székhellyel bejegyzett civil szervezetek, gazdálkodó szervezetek, illetve egyéb a város közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részéről.

A város történetét, fejlődését a fontosnak ítélt épületek által bemutató régi képeslapokat a tervezők részére bocsátotta az Önkormányzat. A város épületeire vonatkozó további terveket, dokumentációkat, egyéb (archív) anyagokat szívesen veszik mind a tervezők, mind az Önkormányzat.

AJÁNLÓ

 

 


  


 


 


Európa a Polgárokért Program