Kistelek város honlapja

Meghívó nyílt testületi ülésre

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének ülésére, amelynek  időpontja: 2017. június 22. (csütörtök) 17:00 óra, helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége  (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.) .

Napirend:

  1. Beszámoló a társulásban végzett tevékenységről
  2. A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
  3. Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2017. I. félévi tevékenységéről
  4. A TOP-1.1.3-16 felhívásra „Kistelek rövid ellátási láncokhoz kötődő agrárlogisztikai fejlesztései és a helyi termékek értékesítési csatornáinak szélesítése „című pályázat beadása
  5. Egyebek:
    1. A TOP-1.1.1-16 felhívásra „Kistelek és Térsége Ipari Park alapinfrastruktúra fejlesztése„ című pályázat benyújtása (1. módosítás)

    2. Tájékoztatók- szóbeli előtejesztés (2017. Kisteleki Búcsú és Aratóünnep) (1. módosítás)

Zárt ülés

  1. Lakásbérleti szerződések (hosszabbítások): döntések

Megjelenésére feltétlenül számítunk! Az előterjesztések honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre. A zárt ülés lakásbérleti szerződésekkel kapcsolatos anyagai (pályázatok) a Titkárságon tekinthetők meg (a képviselő-testületi tagok részére).

Kistelek, 2017. június 19.

Nagy Sándor s.k. - elnök

AJÁNLÓ

 

 


  


 


 


Európa a Polgárokért Program